BIO

Urodzony 30 stycznia 1948 w Tarnowskich Górach; syn Józefa Jurkowskiego, chemika, i Ireny z Marczewskich. Uczęszczał do szkół w Zawierciu, następnie do Liceum św. Augustyna w Warszawie. Debiutował w 1967 wierszem Podróż, ogłoszonym w „Kierunkach” (nr 8). Po zdaniu matury w 1968 studiował historię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i uzyskał magisterium. Od 1969 związany był z Korespondencyjnym Klubem Młodych Pisarzy. Liczne wiersze, recenzje literackie i felietony publikował w „Kierunkach” (do 1989), „Tygodniku Kulturalnym” (1968-86), „Życiu Literackim” (1968-89), „Nowym Wyrazie” (1969-80), „Poezji” (1971-78), „Regionach” (1972-74), „Słowie Powszechnym” (1973-84), „Literaturze” (1978-90). Uczestniczył od 1970 w organizowanych przez Stowarzyszenie „Pax” ogólnopolskich Łódzkich Wiosnach Poetów, siedmiokrotnie otrzymywał nagrody i wyróżnienia. W 1973 ożenił się z Ireną Sadowską, lekarzem medycyny. W 1974-78 był redaktorem w „Kierunkach” (publikował też pod pseudonimami: Jerzy Stefański, S.J.). Od 1978 do czerwca 1991 pracował w Instytucie Wydawniczym Pax, po czym do końca tegoż roku w dziale miejskim „Słowa Powszechnego”. W styczniu 1992 objął funkcję zastępcy sekretarza redakcji w „Szpilkach”, a od września tegoż roku pracował w dziale kulturalnym „Życia Codziennego”. Jednocześnie współpracował jako recenzent z „Nowymi Książkami” (od 1980) i „Twórczością” (od 1989). W 1980 został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a w 1990 członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 2003 publikował w „Trybunie” cykle Na marginesie i Powiedzmy sobie szczerze. Mieszka w Warszawie.

Twórczość

1. Wibracje. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1969, 14 s.

2. Wysokie lato. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1975, 46 s.

Nagrody

Nagroda literacka im. W. Pietrzaka w 1975.

3. Równowaga. [Wiersze]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980, 99 s.

4. Zagrożenie. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1980, 72 s.

5. Genesis. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1985, 50 s.

6. Światy równoległe. Wiersze wybrane. Wybór i wstęp: S. Jończyk. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1987, 154 s.

Zawiera też: Z wierszy nowych.

7. Poszerzanie przestrzeni. [Wiersze]. Warszawa: Oficyna Literatów i Dziennikarzy „Pod Wiatr 1993, 116 s.

Zawartość

Cykle: Wędrówka; Chwilowe miejsce zamieszkania; Traktat osobisty.

8. Cierpliwość. [Wiersze]. Warszawa: „Życie nasze codzienne1994, 87 s.

Zawartość

Cykle: Cierpienie; Zanik pamięci; Odpowiedź.

9. Rekonstrukcja. [Wiersze]. Poznań: Związek Literatów Polskich 1997, 46 s.

10. Odezwa. [Wiersze]. Podkowa Leśna: Aula 2002, 57 s.

11. Koło niedomknięte. Wiersze z lat 1969-2003. Toruń: A. Marszałek 2004, 117 s.

12. Codzienny plac zabaw. [Wiersze], Toruń: A. Marszałek 2007, 98 s.

Prace redakcyjne

1. A. Jureń: Godzina Jesienna. [Wiersze]. Wybór: S. Jurkowski. Wstęp: S. Misakowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1987, 85 s.
2. J. Pietrkiewicz: Modlitwy intelektu. Wybór i wstęp: S. Jurkowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1988, 79 s.
3. Łódzka Wiosna Poetów. 1984-1988. Red.: S. Jurkowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1989, 83 s.
4. Kiedy stygną godziny. XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki o nagrodę „Jesiennej Chryzantemy”. Wybór wierszy: Z. Irzyk, S. Jurkowski. Płock: Stowarzyszenie Civitas Christiana 1995, 32 s.

Omówienia i recenzje

Równowaga

K. Pieńkosz: Do trzech razy sztuka. Literatura 1981 nr 2 [dot. też: Zagrożenie].
A. Warzecha: Jurkowski. Życie Literackie 1981 nr 49 [dot. też: Zagrożenie].

Zagrożenie

K. Pieńkosz: Do trzech razy sztuka. Literatura 1981 nr 2 [dot. też: Równowaga].
A. Warzecha: Jurkowski. Życie Literackie 1981 nr 49 [dot. też: Równowaga].

Genesis

W. Natanson: Rocznik 48. Nowe Książki 1985 nr 12.
J. Tulik: Świat ukrzyżowany oknem. Życie Literackie 1985 nr 49.
L. Żuliński. „Kierunki1985 nr 47.
K. Pieńkosz: Anty-Genesis. Literatura 1986 nr 2.

Światy równoległe

S. Jończyk: Światy równoległe Stefana Jurkowskiego. Kierunki 1987 nr 35.
J. Marx: Siedmiokrotny laureat. Kultura 1988 nr 24.
T. Olszewski: W obronie godności. Życie Literackie 1988 nr 27.
S. Stanik: Pokaż mi Prawdę ...” „Kierunki 1988 nr 32.
J. Stępień: Wiersze metafizyczne Jurkowskiego. Słowo Powszechne 1988 nr 83.

Poszerzanie przestrzeni

M. Łukaszewicz: Dobre wiersze, smutne świadectwo. Nowe Książki 1994 nr 10.

Cierpliwość

A. Gnarowski: Poetyckie reminiscencje. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 30.

Rekonstrukcja

A. Gnarowski: W krajobrazach poważnych. Wiadomści Kulturalne 1997 nr 41.

Odezwa

K. Lisowski: Możliwości kosmosu. Nowe Książki 2002 nr 11.
A. Dmowska: Subiektywnie o „Odezwie. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30.

Koło niedomknięte

P. Majerski: Zdarzyłem się sobie. Nowe Książki 2004 nr 10.