BIO

Born on 17 April 1951 in Ząbkowice, near Będzin (now named: Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice); son of the doctor and phthisiologist Władysław Piechota, and Maria, née Szulc. He spent his childhood in Tarnowskie Góry, where he attended the Stanisław Staszic Grammar School from 1965 to 1969. After completing advanced secondary education, he studied at the Faculty of Automatic Control at the Silesian University of Technology in Gliwice. He abandoned the degree, joining the University of Silesia (UŚ) in Katowice a year later, where he studied physics from 1970 to 1973 and then Polish philology. After defending his master's thesis Epopeiczność „Balladyny” (The Epic Nature of [Juliusz Słowacki's] "Balladyna"), he was appointed trainee assistant in 1977, then assistant in 1978 and senior assistant in 1980 at the Department of the History of Old Polish, Enlightenment and Romantic Literature at the Institute of Polish Literature and Culture at UŚ (in 1991 it was renamed the Department of the History of Baroque, Enlightenment and Romantic Literature at the Institute of the Study of Polish Literature – INoLP, which in 2005 was named after Ireneusz Opacki). His research focused on Romantic-era literature. In 1977, he joined the Polish Teachers' Union (ZNP) and the Adam Mickiewicz Literary Society. He was appointed chair of the Katowice Branch of the former in 2006. He made his debut in 1977 in "Życie Literackie" (no. 10) with a polemical letter, O krytyce literatury fantastycznonaukowej (On criticism of science-fiction literature). His articles and book reviews in the field of the history of Romantic literature appeared from 1983 in journals including "Pamiętnik Literacki" and "Przegląd Humanistyczny". He was awarded a doctoral degree from UŚ in 1984 for his dissertation Żywioł epopeiczny w twórczości Juliusza Słowackiego (Epic Elements in the works of Juliusz Słowacki), which was supervised by Prof. Zbigniew Jerzy Nowak. The following year Piechota was appointed lecturer. In 1984, he became a member of the Literary History Commission of the Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences (PAN), where he was secretary from 1990 to 1996. He joined the Scientific Council of INoLP at UŚ in 1992, also becoming a founding member of the Upper Silesian Literary Society the same year. He was awarded a habilitation degree in 1993 for his study O tytułach dzieł literackich w pierwszej połowie XIX wieku (On the Titles of Literary Works of the First Half of the Nineteenth Century). Between 1993 and 1996, he was associate dean for Student Affairs at the Faculty of Philology at UŚ. In autumn 1994 he was also appointed head of the Department of the History of Enlightenment and Romantic Literature at INoLP at UŚ and was made associate professor. He published pieces of popular scholarship and reviews, as well as limericks, in "Gazeta Uniwersytecka" (1992-2004) and in the monthly "Śląsk" (1996-2004). Between 1993 and 2005, he collaborated with Olga Lipińska's television cabaret, contributing lyrics for around forty songs. In 199,7 he was awarded the collective prize of the Minister of National Education as one of the co-authors of the book Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939-1945) (The Polish Language during the Second World War, 1939-1945), which was published in 1996. He was a lecturer at the Cieszyn branch of UŚ from that year until 2000. He was made state-appointed professor in 2001. Between 2002 and 2007, he also worked at the Polonia University (Akademia Polonijna) in Czestochowa as Chair of Slavonic Studies and associate dean for Student Affairs at the Gliwice Branch of the Polonia University from 2003 to 2007. Between 2005 and 2008, he was acting deputy director for research at INoLP at UŚ. In 2006, he was made full professor at UŚ and the same year became editor of the publication series Historia Literatury Polskiej (History of Polish Literature), which was published by the University of Silesia. In 2009, he joined the scientific committee of the research project Genius loci that involved collaboration between UŚ and Università degli Studi di Napoli – L’Orientale. From 2011 he was chair of the Scientific Board of the Polish studies journal "Śląskie Studia Polonistyczne". He received the UŚ rector's prize on numerous occasions (1979, 1980, 1981, 1985, 1986, 1994, 1996, 2001, 2002, 2006, 2007, and 2012). He was awarded the Medal of the Commission of National Education in 2002, the Gold Cross of Merit in 2005, the Gold Honour for Services to the University of Silesia in 2007, and the Decoration of Honor Meritorious for Polish Culture in 2007. He married the medical technician Małgorzata Pawlas in 1976. They have two sons, Aleksander and Paweł. He lives in Tarnowskie Góry.

Twórczość

1. O tytułach dzieł literackich w pierwszej połowie XIX wieku. Katowice: Uniwersytet Śląski 1992, 133 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1265.

Rozprawa habilitacyjna.

2. Żywioł epopeiczny w twórczości Juliusza Słowackiego. Katowice: Śląsk 1993, 140 s.

Rozprawa doktorska.

3. Pan Tadeusz” i „Król-Duch” – dwie koncepcje romantycznej epopei. Kielce: Szumacher 1995, 45 s. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Historycznoliteracka. Spotkania z Literaturą, 16.

4. Zoofioły. Bestiariusza heroikomicznego część mniejsza. [Wiersze satyryczne]. Katowice: Gnome 1997, 80 s.

5. Od tytułu do Epilogu. Studia i szkice o „Panu Tadeuszu”. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2000, 167 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1889.

Zawartość

Od „Szlachcica” do „Pana Tadeusza. O wariantach tytułu arcypoematu Adama Mickiewicza i ich konsekwencjach interpretacyjnych; O „argumentach”, albo też o „treściach” poprzedzających poszczególne księgi. (Z dygresją o tytułach ksiąg); O imionach drugoplanowych postaci – święci protoplaści Gerwazego i Protazego; „Teraz nie wiem, czy moda i nas starych zmienia, czy młodzież lepsza...” Starzy i młodzi w „Panu Tadeuszu”. (Z uwzględnieniem kontekstu „Ody do młodości); O wieku narratora „Pana Tadeusza. (Poetyckie uroki nawiasowych wtrąceń); Mowy postaci w świetle retoryki; Kłopoty z Epilogiem „Pana Tadeusza”. Pre-tekst, tekst i mit. – Aneks: Profesor Zbigniew Jerzy Nowak – badacz, krytyk wydań i edytor „Pana Tadeusza”.

6. Słownik Mickiewiczowski. [Współautor:] J. Lyszczyna. Katowice: Książnica 2000, 421 s. Słowniki Encyklopedyczne „Książnicy”..

7. Chcesz ty, jak widzę, być dawnym Polakiem. Studia i szkice o twórczości Słowackiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2005, 183 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2315.

Zawartość

Wstęp. – I. Słowacki i Mickiewicz: Pojedynki Słowackiego z Mickiewiczem; Pierwszy sąd Mickiewicza o twórczości Słowackiego. – II. Trzy szkice o „Balladynie”: „Balladyna” – dramat fałszywych rozpoznań; O epopeicznej cudowności „Balladyny”; „Balladyna” i filozofia historii. – III. Cztery strony poetycznego świata: Fascynujący problem adresatki „Rozłączenia”. (Wreszcie domknięty). – IV. Polska dawna i przyszła: Słowackiego przypowieść o „dawnym Polaku”; Polska dawna i przyszła w pismach Słowackiego. (Na tle toposu pamięci i sławy).

8. Zbigniew Jerzy Nowak (1919-1993). [Autorzy:] K. Heska–Kwaśniewicz, M. Piechota. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006, 102 s. Mentibus Memoratis, 1.

Tu M. Piechoty: O warsztacie badawczym Zbigniewa Jerzego Nowaka – historyka literatury, bibliografa, tekstologa i edytora, s. 35-68; Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa, s. 71-99.

9. Wielka rewia satyryczna. [Współautorzy:] I. Mikrut, R. Wieliczko. T.1. Jaworzno; Katowice; Tarnowskie Góry; Lublin; Bytom; Sosnowiec; Dąbrowa Górnicza; Trzebuń: Wydawnictwo Hyla 2007, 68 s.

10. Słowo to cały człowiek. Studia i szkice o twórczości Mickiewicza. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2011, 263 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2856.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2011 , pliki w formacie PDF, IBUK.

Zawartość

Przedsłowie. – Cz. I. Filomackie spełnienia i rozczarowania: Rozczarowanie filomatów Imperatorskim Uniwersytetem; „Bywaj mi zdrowa biedna Cenzuro!”. Niecenzuralność „Ody do młodości”; Od „boskiego diabła” do „puchu marnego”. Współredaktorzy tekstów Mickiewicza w okresie wileńsko-kowieńskim. – Cz. II. Motywy, inspiracje, fenomeny: Ikaryjskie inkrustacje Mickiewicza; Mickiewicz wobec „czasów szwedzkich”; Saplicowie-Soplicowie. (Na marginesie pewnej odręcznej notatki w osiemnastowiecznej „Etyce chrześcijańskiej” Wincentego Houdry’ego); Autorzy nowożytni w „Wykładach lozańskich” Mickiewicza. (Z dygresją o prowincjach i prowincjonalizmach). – Cz. III. Dopowiedzenia o ideach wolności w „Dziadach” Mickiewicza: Jeszcze o milczeniu Mickiewicza. Myśl i cień myśli. – Cz. IV. Z problemów edytorskich i ściśle filologicznych: kilka słów o „Przedmowie” do tomiku „Wspomnienia z wojny narodowej i sonaty wojenne” Stefana Garczyńskiego. Więcej pytań niż odpowiedzi. Jeszcze o tekście we fragmencie zaledwie przypisywanym Mickiewiczowi; Trzy przedmowy do dwudziestowiecznych wydań zbiorowych „Dzieł” Mickiewicza. – Cz. V. Poliglotyzm wieszcza: Czy Mickiewicz czytał poetów z Tybetu? O fortunnych skutkach błędnej hipotezy; Iloma językami władał „pan Mićkiewicz”?

11. Poliglotyzm wielkich romantyków polskich. (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2016, 200 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3429.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2016 , pliki w formacie PDF, IBUK.

Zawartość

Jeszcze o „fantazjach etymologicznych romantyków (Słowacki i Mickiewicz). Preliminaria i dopowiedzenia; Iloma językami władał „pan Mićkiewicz”? [poz. ]; Ograniczony poliglotyzm Zygmunta Krasińskiego?; Jeszcze o zmierzchu obfitości języków i poliglotów.

12. (Nie)zapomniany czar arcydzieł. Anonim, Barańczak, Camus... Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2019, 267 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 3847.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2019 , plik w formacie PDF.

Zawartość

Przedsłowie. – „Arma virumque cano…”. Niepowtarzalny urok pierwszych zdań arcydzieł Potocki (Jan), Ballard, Camus, Nabokov, Tołstoj (Lew): W kręgu sensacji niekoniecznie literackich; Zachwyt zaledwie powściągliwy; Alchemia pierwszych zdań; Na tatrzańskim szlaku ku łacinie; Nabokov nicuje Tołstoja. – Wyrwane z kontekstu. O obyczaju nadawania nowych znaczeń zaledwie fragmentom cudzych myśli. Rekonesans nieco obszerniejszy: Habent sua fata libelli – tyle się ostało z pełnego heksametru Terentianusa Maurusa?; Verba volant, scripta manent – średniowieczna parafraza drugiej połowy ostatniego z sześciu heksametrów zdania Horacego; Vis comica – nowy sens i pojęcie jako skutek błędnego odczytania; Inter arma silent musae – kto wmówił (dopisał) „Muzy” Plutarchowi lub Cyceronowi?; „Polacy nie gęsi”, „żołnierz, poeta, czasu kurz”, Historia magistra vitae; Cyceron zapisał znacznie rozleglej. – Afraniusz i Pedan – mistrzowie niesubordynacji. Bułhakow versus Feuchtwanger: Pozorne nieposłuszeństwo komendanta tajnej służby Afraniusza; Centurion Pedan – dokładny, a jednak nie pedantyczny; Czy w inwokacji „Pana Tadeusza” Mickiewicz użył rymów częstochowskich? Kilka dopowiedzeń z klamrą liryczną w tle: Czy w inwokacji „Pana Tadeusza” Mickiewicz użył rymów częstochowskich?; Kilka dopowiedzeń z klamrą liryczną w tle. – Funkcje motywu homeryckiego w „Górach o zmierzchu” Krzysztofa Zanussiego. Film – scenariusz – nowela filmowa. Trzy warianty jednej sceny i ich konsekwencje interpretacyjne: Niezwykłość problemu; Objaśnienie tytułu i aspektu problematyki; Geneza pomysłu; kolejność referowania zagadnień; Uzasadnienie wyboru strategii; Trzy warianty jednej sceny; Dygresja o wartości wyboru przywołanego motywu homeryckiego; Wnioski końcowe. – Retoryka pisania o „Zemście” Aleksandra Fredry z uwzględnieniem kategorii odbiorcy: Kilka uwag o „Zemście” Aleksandra Fredry; Kilka kontekstów. – Wśród wartości zapoznanych ze szczętem. O powieści „Bogactwo” Wandy Miłaszewskiej. – Ślady tradycji trzynastozgłoskowca w tomiku „Chwila” Wisławy Szymborskiej: W stronę romantyzmu; Trzynastozgłoskowiec jawny i ukryty w wierszach z tomiku „Chwila”; Ku tomikom kolejnym. Trzynastozgłoskowiec w „Dwukropku”,„ Tutaj” i „Wystarczy”; Ku konkluzjom (wstępnym). – Romantyczne konteksty ludowej śpiewki „Kamień na kamieniu…”, czyli o pożytkach płynących z lektury cudzych listów. Z arcydziełem Wiesława Myśliwskiego w tle: Kontekst oświeceniowy i biblijny; Arcydzieło Wiesława Myśliwskiego i deklaracja folklorystycznej inspiracji; Kontekst romantyczny. – Sonet nie umiera nigdy. Barańczak i Kijonka wśród odnowicieli gatunku o blisko osiemsetletniej tradycji.

13. Dośpiew o twórczości wielkich romantyków polskich (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński) z sędziwym klasykiem (Koźmian) w tle. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2021, 228 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 4074.

Inne formy wydań

Wyd. także jako dokument elektroniczny: Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2021 , plik w formacie PDF.

Zawartość

Przedsłowie. – I. Debiuty Mickiewicza – sławne, zauważone i niepamiętane: Kilka uwag ogólnych o debiucie z dygresją o relacjach Mistrz – Uczeń; Legendy o pierwszych wystąpieniach publicznych – oratorskim i poetyckim; Dwa debiuty profesorskie w Lozannie z trzecim – paryskim – w tle; Debiuty dziennikarza i redaktora; Wnioski; Zamiast zakończenia. – II. Łzy Słowackiego w formie synekdochy (pars pro toto) zaledwie. – III. Sędziwy klasyk uczniem romantyka. W świetle listów Zygmunta Krasińskiego do Kajetana Koźmiana o poemacie„ Stefan Czarniecki”: Romantyczna krytyka ad personam; Sędziwy klasyk uczniem romantyka. – IV. O (nie)obecności Zygmunta Krasińskiego w korespondencji Adama Mickiewicza. – V. Dandyzm i pojedynek. Jeszcze o „sprawie honorowej” pomiędzy Słowackim i Krasińskim. – VI. O Słowackim ponowocześnie. – VII. Metaforyczna „boska cząstka” Higgsa w badaniach neokomparatystyki mitologicznej.

14. Z zagadnień metapoetyki lżejszej muzy... O dolimeryczeniach, odRzeczypospolitkach, onomastikonach i innych przyokazyjkach, czyli jak nawiedzają nas stare i nowe gatunki parakabaretowe. [Wykład]. Białystok: Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski; Uniwersytet w Białymstoku 2023, 117 s. Prelekcje Mistrzów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, 29.

Tu także: M.M. Leś: Prelekcja Profesora Marka Piechoty oraz Marek Piechota – biogram.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Dwa listy dedykacyjne Juliusza Słowackiego w funkcji epopeicznego argumentu. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach1980 nr 392 s. 112-128.
Stary i ślepy harfiarz z wyspy Scio. (Jeszcze o Homerze w twórczości Juliusza Słowackiego). „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach1984 nr 664 s. 33-51.
Dialog” i „monolog” jako terminy krytyczne na tle rozwoju obu pojęć i gatunków w wieku XIX. Rekonesans. W: Od tragedii do groteski. Katowice 1988 s. 25-40.
W kręgu marzenia o eposie w drugiej połowie XIX wieku. W: Między krytyką a prozą artystyczną pozytywizmu i modernizmu. Katowice 1988 s. 7-25.
Jana Kochanowskiego marzenie o eposie. W: W kręgu Jana Kochanowskiego. Katowice 1989 s. 7-26.
Sławić cnotę i wskrzeszać dzielnych mężów boje. W kręgu marzenia o eposie twórców staropolskich. W: Szkice o dawnej książce i literaturze. Katowice 1989 s. 44-71.
A teraz prosto i bez epizodów.... O problemach delimitacyjnych w twórczości polskich romantyków. W: O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych. Katowice 1990 s. 100-120.
Dialog; Dziennik; Epopeja, (epos, poemat heroikomiczny); List; Monolog; Pieśń. Hasła w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Wrocław 1991 s. 162-163, 202-204, 236-240, 483-485, 574-576, 692-696. Wyd. nast. tamże 1994, 2002.
Motto w dziele literackim. Rekonesans. W: Autorów i wydawców dialogi z czytelnikami. Katowice 1992 s. 104-122.
Tajna misja Ulissesa. Próba interpretacji „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego. W: Szkice o literaturze dawnej i nowszej ofiarowane profesorowi Zbigniewowi Jerzemu Nowakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Katowice 1992 s. 44-60.
Kłopoty historyków literatury z adresatką „Rozłączenia” Juliusza Słowackiego. „Postscriptum1993 nr 6 s. 34-43.
Auto-da-fé. Romantyczne konteksty terminu Świętej Inkwizycji. W: Barokowe przypomnienia i inne szkice historycznoliterackie. Katowice 1994 s. 162-173.
Na emigracji i obczyźnie; Język prozy. W: Język polski czasu drugiej wojny światowej (1939-1945). Warszawa 1996 s. 406-418; 418-431.
Potoczna nieufność wobec retoryki. W: Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej. Białystok 2004 s. 7-19.
Kilka uwag o „przewrotce” albo też o „puentce” w stronniczo dobranych trzech tekstach piosenek z „Kabaretu Olgi Lipińskiej. W: Żonglerzy słów w literaturze. Katowice 2006 s. 44-64.
Kryzys obfitości języków. Nadzieja w dialogu kultur. W: Po pierwsze: Śląsk. Tadeuszowi Kijonce w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Katowice 2007 s. 184-198.
Wiersze z tomiku „Chwila” Wisławy Szymborskiej przepuszczone „przez pryzma” lektury romantologa. W: Literatura współczesna wobec romantyzmu. Lublin 2007 s. 95-108.
Fenomen wykładów lozańskich Adama Mickiewicza. „Świat i Słowo2009 nr 2 s. 221-238.
Gdybym mówił językami ludzkiemi i anielskiemi [...]. Iloma językami posługiwał się Juliusz Słowacki. W: Album gdańskie. Gdańsk 2009 s. 298-312.
O pojęciu „piękna” w wierszach Słowackiego. Rekonesans. Postscriptum Polonistyczne 2009 nr 2 s. 27-38.
Dlaczego Słowacki tylko bywał wielkim poetą? W świetle jego korespondencji. Zeszyty Wydziału Humanistycznego. Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze 2010 s. 47-66.
Juliusz Słowacki w galeriach Europy. Rekonesans. Świat i Słowo 2010 nr 2 s. 66-77.
Norwid wobec auto-da-fé. Z zagadnień symboliki terminu. W: Symbolizm Norwida. Warszawa 2011 s. 191-207.
Łzy Słowackiego. Rekonesans. „Śląskie Studia Polonistyczne2012 nr 2 s. 151-169.
O „barankach”, „owieczkach” i „Baranku Bożym” w wybranych wierszach ks. Jana Twardowskiego. W: Przestrzenie kultury i literatury. Katowice 2012 s. 110-124.
Został żal po rodzinie. O relacjach rodzinnych w „Konradzie Wallenrodzie” Adama Mickiewicza. W: Stolice i prowincje kultury. Warszawa 2012 s. 95-107.
Adam Mickiewicz – wieszcz trybunem ludu. Poeta w okowach dziennikarstwa. W: Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 3. Tożsamość dziennikarza. Katowice 2013 s. 161-177.
Limeryki. Od intymnej inspiracji do upublicznienia. (Awans czy degradacja?). W: Transcendentalność badań nad komunikacją medialną. T. 2. Katowice 2013 s. 135-155.
Jeszcze o „psach i chartach" z Pana Tadeusza.. Słynny w mickiewiczologii lapsus calami i jego domniemane klasycystyczne źródło. W: Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa. Z estetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu. Kraków 2014 s. 201-221.
O pierwszym segmencie zestawienia „»fantazje« etymologiczne romantyków. (Mikrowstęp do rzeczy znacznie poważniejszej). W: Balaghan .Mkroświaty i nanohistorie. Katowice 2015 s. 235-242.
Od „dolimeryczeń” do „odRzeczypospolitek” z dołączeniem dygresji o relacjach Mistrz-Uczeń. W: Twórcze pisanie w teorii i praktyce. Kraków 2015 s. 49-69.
Sonet nie umiera nigdy. Jeszcze o „44 sonetach brynowskich" Tadeusza Kijonki. W: Zamieranie gatunku. Katowice 2015 s. 89-109.
O pożytkach płynących ze spotkań z rękopisem i elektroniczną wersją autografu „Pana Tadeusza. W: Pan Tadeusz: poemat, postacie, recepcja. Warszawa 2016 s. 415-426.
Szelest liści w siedmiu brzozach. O „44 sonetach brynowskich” Tadeusza Kijonki. W: Światy poetyckie Tadeusza Kijonki. Katowice 2016 s. 83-94.
Tragiczne i komiczne konteksty terminu Świętej Inkwizycji w polskim romantyzmie. Jeszcze o „Auto‑da‑fé”. Komedii w jednym akcie i jednej scenie Cypriana Norwida. W: Komizm i tragizm w literaturze romantyzmu. Katowice 2016 s. 11-33.
Panu Andrzejowi Śnioszkowi odpowiedź na pytanie o styczność z zapomnianym dziś pisarzem Donatem Kirschem – też tarnogórzaninem i moim niemal rówieśnikiem. „Śląskie Studia Polonistyczne2017 nr 1 s. 355-368.
Józef Ignacy Kraszewski – zawsze w cieniu wielkich romantyków. W: Józef Ignacy Kraszewski w zwierciadle współczesności. 2012-2017. Białystok 2018 s. 335-349.
Zmierzanie do lirycznej pieśni. Jeszcze o „Późnym horyzoncie” Bolesława Lubosza. W: Światy poetyckie Bolesława Lubosza. Katowice 2018 s. 112-131.
Cóż tam, Panie, w poezji? Chińcyki trzymają się mocno!?. O czterech tomikach dawnej liryki chińskiej w wyborze i przekładzie Mariana Kisiela (z Mickiewiczem w tle). W: Pergamin wspomnień. Szkice o poezji Mariana Kisiela. Gdańsk 2019 s. 371-392.
Śląscy poloniści w Wilnie. W: Między Śląskiem a Wileńszczyzną. Katowice 2019 s. 289-307.
Introdukcje ostateczne i zaniechane „Króla-Ducha” po latach. (W świetle koncepcji Marka Troszyńskiego czytania późnych dzieł Słowackiego jako hipertekstu). W: Studia o Królu-Duchu Juliusza Słowackiego. Kraków; Białystok 2020 s. 353-379.
Kilka uwag o sonecie (nie tylko włoskim). W: Między książką a literaturą. Katowice 2020 s. 149-166.
Mickiewicz o literaturze chińskiej – chińscy literaturoznawcy o Mickiewiczu. Rekonesans. W:Językoznawstwo, stylistyka, kultura. Tarnów 2020 s. 197-209.
Widzenie księdza Piotra z Dziadów części III Adama Mickiewicza w kontekście Objawienia św. Jana. Rekonesans. W: Janowe teksty i konteksty. Katowice 2020 s. 51-72.
Zstąpmy do głębi. Podziemia Mickiewicza. W: Literackie podróże do wnętrza Ziemi. Studia. Białystok; Opole 2020 s.187-205.
Parodia. Wyraz nieufności wobec szans na dialog w „Auto-da-fé. Komedii w jednym akcie i jednej scenie” Cypriana Norwida. „Bibliotekarz Podlaski2021 nr 1 s. 9-36.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. N. Bonczyk: W chłodniku tajnej świątyni. Wybór liryków. Wyboru wierszy dokonał i posłowiem opatrzył M. Piechota. Katowice: Śląski Instytut Naukowy 1988, 111 s. Silesiana.
2. Barokowe przypomnienia i inne szkice historycznoliterackie. Pod red. R. Ocieczek i M. Piechoty. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1994, 193 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1404.
3. A. Mickiewicz: Dziady. Część III. Z opracowaniem szkolnym. Wstęp i objaśnienia: M. Piechota. Oprac. dydaktyczne: K. Heska-Kwaśniewicz i B. Zeler. Katowice: Książnica 1996, 262 s. Lektury Szkolne.
4. A. Mickiewicz: Pan Tadeusz. We fragmentach z komentarzem. Dla uczniów, studentów i nauczycieli. Wybór, wstęp i komentarze: M. Piechota. Katowice: Książnica 1997, 325 s. Lektury Szkolne. Wyd. 2 przejrzane tamże 1999.
5. Pieśni ogromnych dwanaście.... Studia i szkice o „Panu Tadeuszu”. Pod red. M. Piechoty. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2000, 236 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1848.
6. Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Autorzy, dzieła, czytelnicy. Cz. 1-6. 2004-2016.

Cz. 1-2. Pod red. M. Piechoty i J. Ryby. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2004, 2007, 250 + 258 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2238, 2481.

Cz. 3. Pod red. M. Piechoty i J. Ryby. Katowice: Gnome, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2009, 154 s.

Cz. 4. Pod red. M. Piechoty i J. Ryby. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012, 253 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2933.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012, plik w formacie PDF, IBUK.

Cz. 5. Pod red. M. Piechoty, J. Ryby, przy współudziale M. Janoszki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, 329 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach., 3190.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014 , plik w formacie PDF, IBUK.

Cz. 6. Pod red. M. Piechoty, J. Ryby, M. Janoszki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2016, 213 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3533.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2016 , plik w formacie PDF, IBUK.
7. Warsztat badawczy profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka. Charakterystyki, wspomnienia, bibliografia. Pod red. M. Piechoty. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2004, 170 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach., 2215.
8. Słownik literatury polskiej. Red. naukowa: M. Piechota, M. Pytasz. Katowice: Videograf II 2006, 372 s. Wyd. 2 tamże 2008.
W wyd. 1. błędnie w składzie redaktorów wymieniono także P. Wilczka.
9. Dziedzictwo romantyczne. O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013, 239 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3050.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013 , plik w formacie PDF, IBUK.
10. Granice romantyzmu: romantyzm bez granic?. Pod red. M. Piechoty, M. i O. Kalarus. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, 156 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3226.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014 , plik w formacie PDF, IBUK.
11. Komizm i tragizm w literaturze romantyzmu. Pod red. M. Piechoty, M. i O. Kalarus. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2016, 137 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3494.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2016 , plik w formacie PDF, IBUK.
12. W kręgu czarnego romantyzmu. Inspiracje, motywy, interpretacje. Red.: M. Piechota, J. Strzałkowski, A. Szumiec. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2018, 316 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3657.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2018 , plik w formacie PDF, IBUK.
13. Słownik literatury polskiej. [Redakcja naukowa: M. Piechota, M. Pytasz]. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Dragon sp. z o.o. 2021, 240 s.

Omówienia i recenzje

• Ankiety dla IBL PAN: 2008, 2011.

Słowniki i bibliografie

Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim. Słownik biobiliograficzny. T. 1. Sosnowiec 2002 (P. Majerski).

Ogólne

J. PASZEK: Książki Marka Piechoty. Azymut: romantyzm. „Śląsk2022 nr 4.

O tytułach dzieł literackich w pierwszej połowie XIX wieku

M. PIASECKA. „Pamiętnik Literacki1994 z. 2.

Żywioł epopeiczny w twórczości Juliusza Słowackiego

J. STARNAWSKI. „Ruch Literacki1993 z. 4.

Od tytułu do Epilogu

A. PAWLUSIEWICZ: Pan Tadeusz” wielokrotnie. „Śląsk2001 nr 10.
I. POSPIŠIL: K poetice „Pana Tadeāše. „Opera Slavica”, Brno 2001 nr 5.
M. BILIŃSKA: Radość drobnych odkryć. „Śląsk2002 nr 5.

Słownik Mickiewiczowski

M. CIUPEK. „Postscriptum2000 nr 33/34.
P. DUDZIAK: Kameralne przedsięwzięcie. „Nowe Książki2000 nr 9.
E. OGŁOZA: Od „Aa!!” do „Żyżmy. „Śląsk2000 nr 9.
K. SZCZUKA: Byki w bryku. „Gazeta Wyborcza2000 nr 105 dod. „Książki”.
M. SZARGOT. „Ruch Literacki2001 z. 2.
M. KUZIAK. „Przegląd Humanistyczny2002 nr 3.

Zbigniew Jerzy Nowak (1919-1993)

B. PYTLOS: Mentibus Memoratis. „Śląsk2007 nr 3.

(Nie)zapomniany czar arcydzieł

J. PASZEK: Ile lektur, tyle odkryć. „Śląsk2019 nr 10.