BIO

Urodzony 14 maja 1950 w Elblągu; syn Zdzisława Joachimiaka, księgowego, i Janiny z Kudłów, księgowej. Od 1951 mieszkał w Szczecinie. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w Szczecinie, gdzie w 1969 uzyskał świadectwo dojrzałości. W 1972 przeniósł się do Gdańska i uczył się w Wyższej Szkole Nauczycielskiej. Od 1974 studiował polonistykę (ze specjalizacją teatrologiczną) na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1973 był członkiem Związku Studentów Polskich, następnie Socjalistycznego Związku Studentów Polskich (1974-78). Debiutował w 1974 jako prozaik utworem pt. Organki, ogłoszonym w tygodniku „MKL Litery” (nr 5), a jako poeta wierszem pt. Dobry omen, opublikowanym w „Tygodniku Morskim” (nr 19). Studia łączył z pracą literacką i dziennikarską: był członkiem zespołów redakcyjnych zeszytów Koła Naukowo-Literackiego „Literraria” (1975-77), „Młodej Sztuki” (dodatek literacki „Nowego Medyka; 1976), Integracji” (1978-87). W 1976 był współzałożycielem Grupy Sytuacyjnej Poetów i Artystów „Wspólność” i uczestniczył w jej działaniach do momentu rozwiązania (1979). W 1977 otrzymał pierwszą nagrodę w XVIII Ogólnopolskim Turnieju Poezji Społecznie Zaangażowanej o nagrodę Czerwonej róży za wiersze pt. Nauczony. I anatemę wyszydzą oświeceni. I cóż tobie ze znużenia płynącej prawdy. Od 1976 należał do Koła Młodych przy Związku Literatów Polskich (ZLP); był przewodniczącym, a potem wiceprzewodniczącym Koła (1977). W 1979 ukończył studia. W tymże roku ożenił się z Jolantą Rajz, rusycystką (rozwód w 1982). Brał czynny udział w strajku sierpniowym w Stoczni Gdańskiej w 1980. W 1980-82 wchodził w skład zespołu redakcyjnego pisma Gdańskich Środowisk Twórczych „Punkt”. W 1982 ożenił się z Elisabeth Storie i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Po powrocie do Gdańska w 1984 kontynuował twórczość literacką. W 1987-90 był członkiem nowego ZLP. W 1988-90 należał do zespołu redakcyjnego miesięcznika literackiego „Autograf”. Tłumaczył poezję angielską i amerykańską, ogłaszając przekłady m.in. na łamach „Integracji” (1989). W 1990 przebywał przez rok w Stanach Zjednoczonych. Zajmował się też tłumaczeniami list dialogowych do filmów anglojęzycznych. W 2002 został redaktorem naczelnym ukazującego się w Sopocie kwartalnika „Migotania, Przejaśnienia. Wielodniowa Gazeta Literacka”; w 2005 otrzymał za działalność w tym piśmie nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Mieszka w Gdańsku.

Twórczość

1. Dedykacje. [Wiersze]. Red. G. Boros. Gdańsk: Rada Uczelniana Socjalistycznego Związku Studentów Polskich przy Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku pod patronatem Gdańskiego Towarzystwo Przyjaciół Sztuki [1974], [20] s.

Arkusz poetycki. Wydanie bibliofilskie na prawach rękopisu.

2. Wieczne Amazonki. [Wiersze]. Warszawa, Gdańsk: Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich; Universitas 1976, 23 s.

Suplement do antologii „Debiuty poetyckie '75”.

3. Lęk. [Wiersze]. Wrocław 1978. Biblioteka Agory.

Wydanie bezdebitowe (informacja od autora).

4. Mam do powiedzenia. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1978, 82 s.

5. Nasza wojna. [Wiersze]. Gdańsk: Nakład autora* 1982, 27 s.

Informacja: [M. Jastrzębski] J. Gajewski: Poza zasięgiem cenzury 1982-1986. Kraków* 1988.

6. Pełni róż obłędu. [Wiersze; współautor:] A. Czekanowicz. Wstęp: M. Janion. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1983, 54 s.

7. Ja sobowtór... [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1984, 171 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Ja sobowtór: Słowo; Przekraczanie klasycyzmu; Osoby. – Księga upadku. – Złoty stożek: Wieczne amazonki; Oczy ariadny; Zuzanna. – Wiersze nowe. – Uzupełnienia.

8. Mówię. [Wiersze]. Katowice: Piwnica Literacka przy Studenckim Centrum Kultury „Zameczek – Remedium” Studencka Rada Literacka. Oddział w Katowicach Akademickiego Biura Kultury i Sztuki „Alma – Art 1985.

Folder – zaproszenie na wieczór autorski.

9. Pułapka i inne wiersze. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1989, 119 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Pułapka; Ameryko, Ameryko; Uzupełnienia.

10. Cztery tematy. [Wiersze]. Gdańsk: Firet 1991, 66 s.

11. Pestki, korale – słowa do nawlekania. [Wiersze]. Bydgoszcz: Świadectwo 1998, 63 s.

12. Migotania, przejaśnienia, czerwone tunele. Wybór wierszy dokonany przez autora i L. Topp. [Wstęp:] A. Pawlak. [Posłowie:] W. Zawistowski: Tajemnica Szekspira, czyli 9 razy o Zbigniewie Joachimiaku. Gdańsk: Tower Press 2002, 232 s.

Nagrody

Nagroda honorowa Gdańskiego Towarzystwo Przyjaciół Sztuki w 2003.

Prace redakcyjne

1. Nowy transport posągów. Wiersze młodych poetów gdańskich. [Wybór:] Z. Joachimiak, K. Nowosielski, S. Rosiek. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1977, 255 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1992, 2005.

Wywiady

Przepowiadam, obiecuję, że nie w poezji, ale w życiu pozostanę. Rozm. M. Fox. Wyrazy 1997 nr 2, przedruk w: M. Fox: Ogrodnicy północy. Gdańsk 1998.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Uzupełnienie; Redakcja).

Ogólne

Artykuły

L. Topp: Don Juan i jego pies. W: W stronę wiersza. Warszawa 1984.
M. Fręś: Zbigniew Joachimiak: poszukiwanie tożsamości. Tak i Nie 1985 nr 32.
J. Sochoń: Idę wciąż do Elis. (O poezji Zbigniewa Joachimiaka). W tegoż: U drzwi Godot. Warszawa 1995.
M. Fox: Zbigniew Joachimiak. W tejże: Ogrodnicy północy. Gdańsk 1998 [zawiera m.in. krótkie wypowiedzi oraz wywiad z Z. Joachimiakiem, wybór jego wierszy oraz art.: M. Fox: Miłość – rzecz poza wyborem (O wierszach miłosnych Zbigniewa Joachimiaka); M. Kisiel: Rozmowa – znak obecności. (O Zbigniewie Joachimiaku)].
M. Kisiel: Świadectwo współobecności. Śląsk 2002 nr 12.

Mam do powiedzenia

J. Sochoń: Potem się wyjaśni. Nowy Wyraz 1979 nr 10.
J. Suchanek: Zbigniew Joachimiak prosi o wysłuchanie. Poezja 1980 nr 1.

Ja sobowtór

K. Stolz-Polański. „Delta1985 nr 28, polemika: M. Fręś: Tomik Joachimiaka. „Radar” 1986 nr 3.