BIO

Born on 6 October 1960 in Ciechocinek; son of the physiotherapy technician Ryszard Jerzy Ćwikliński and the civil servant Barbara, née Ostrowska. He went to school in Ciechocinek, completing his advanced secondary education at the Stanisław Staszic Grammar School in 1979. He then went on to study Polish philology at the Faculty of Humanities at the Nicolaus Copernicus University (UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika) in Torun. He made his debut as a poet in 1979 with the poems Według Filipa von Hohenheim (According to Philipp von Hohenheim), Na przykład Fryderyk (Frédéric, for example) and [inc.:] Alonso Perez książę de Medina-Sidonia… (Alonso Pérez de Guzmán, 7th Duke of Medina Sidonia), which appeared in the weekly "Czas" (no. 8). His debut as a literary critic came with a review of Miodopój. Wybór wierszy irlandzkich VI-XIII w (The Honey Well. A Selection of Irish Poetry from the 6-13th centuries) titled Poezja starej Irlandii (The Poetry of Old Ireland) that was published in the weekly "Za i Przeciw" (no. 38). His poems, articles and reviews, as well as translations of German and Russian literature, appeared in subsequent years in periodicals including "Za i Przeciw" (1979-80 and 1983; including a review using the alias K.C.), "Integracje" (1982-83 and 1985), "Tu i Teraz" (1983-85), "Fakty" (1983-86), "Słowo Powszechne" (1983-84 and 1986), "Nurt" (1984-86 and 1988), "Kierunki" (1985-87; including contributions using the pen name Adrian Chodowiecki), the Catholic weekly "Tygodnik Powszechny" (1986-87 and 2010-11), "Morze i Ziemia" (1986-88) and "Twórczość" (1986-87, 1989, 1995-96, 2005-08 and 2011). He also published in regional periodicals from Pomerania, including "Warmia i Mazury" (1983 and 1985), "Posłaniec Warmiński" (1987), "Toruński Informator Kulturalny" (1988-89), "Maska Toruńska” (1990) and "Expres Bydgoski" (1993). He was awarded a master's degree from UMK in 1985 and started working as a teacher of Polish at the Major H. "Hubal" Dobrzański Technical Schools in Aleksandrów Kujawski from the start of the 1985/86 school year. At the start of the 1986/87 academic year, he was appointed teaching assistant (later becoming senior teaching assistant following a year of military service) at the Department of the Literature of Young Poland and the Interwar Period (Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego) at the Institute Polish Philology at UMK (which later became the Institute of Polish Literature). He also collaborated with the university's Centre for Émigré Studies (Pracownia Badań Emigracji). At the same time, between 1988 and 1990, he taught Polish language at the S.B. Linde Grammar School (No. 3) in Torun. In 1987 he became a member of the Adam Mickiewicz Literary Society (serving as deputy chairman of the Torun branch between 2006 and 2010). In 1988 he joined the Torun Scientific Society (Towarzystwo Naukowe w Toruniu) and in the 1999 the Association of Polish Writers (SPP), where he was initially a member of the Youth Commission of the Central Council (Komisja Młodzieżowa Zarządu Głównego). From 2008 to 2011 he was chairman of the Torun branch and member of the SPP Central Council. Following the dissolution of the Torun branch in 2011, he joined the Gdansk section. In 1989 he won the W. Pietrzak Youth Prize (Nagroda Młodych im. W. Pietrzaka). He occasionally collaborated with Polish Radio's national stations, as well as the local services in Pomerania and Kujavia. He also worked with Radio Free Europe, where he broadcast poems and opinion pieces. In 1990 he received a fellowship from the Austrian Ministry of Science to study at the Institute of Slavonic Studies at the University of Vienna. In 1992 he co-founded the monthly "PAL: Przegląd Artystyczno-Literacki", serving on its editorial board until 1997. He also published articles in this periodical between 1992 and 2002, likewise under the pen names Małgorzata Vogt and Paweł Sarcewicz. He expanded his output as a writer and literary critic, publishing poems, translations, articles and reviews in many periodicals including "Odra" (1992-95, 1997, 2010 and 2017), "Akcent" (1992, 1994 and 1998), "Kwartalnik Artystyczny" (1994-95 and 1998-99), "Borussia" (intermittently between 1995 and 2005) and "Nowe Książki" (1996-2001 and 2010), as well as in the London-based "Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza" and its supplement "Tydzień Polski" (1999-2000, 2002, under the pen name Marek Jaklicz) and the New York-based "Przegląd Polski" (together with its social and cultural supplement "Nowy Dziennik"; intermittently between 2000 and 2010). He was awarded a doctoral degree in 1996 from the Faculty of Humanities at UMK for his dissertation Gatunki paraliterackie w twórczości Andrzeja Bobkowskiego (Paraliterary genres in the works of Andrzej Bobkowski), which was supervised by Prof. Janusz Kryszak. He was subsequently appointed lecturer. In 1996 he held a fellowship at the Polish Library in Paris and in 1997 at the University College of Teacher Education in Vienna. In 1999, he became a member of the T. Parnicki Literary Society (Towarzystwo Literackie im. T. Parnickiego) while in 2000 he was initiated into the Torun Artists' Fraternity (Toruńska Konfraternia Artystów). He conducted two research trips in 2000, one to the Polish University Abroad (Polski Uniwersytet na Obczyźnie) in London and the other to the Janus Pannonius University in Pécs in Hungary. The same year, he was awarded the T. Sułkowski Literary Prize (Nagroda Literacka im. T. Sułkowskiego) by the London-based Poets' and Painters' Press (Oficyna Poetów i Malarzy) for his work on émigré literature. Between 2001 and 2014, he was a member of the Chapter of the S.B. Linde Prize of the Partner Cities of Torun and Göttingen (Nagroda S.B. Linde). In 2004 he served on then editorial board of "Kwartalnik Artystyczny". He was also a co-founder of the Torun-based literary quarterly "Teka". In 2005 he worked at the Chair of Polish Philology at the Institute of Slavonic Studies at the Pázmány Péter Catholic University in Budapest as a fellow of the Hungarian Ministry of Education. Between 2006 and 2011, he was secretary of the Board of the Prof. Artur Hutnikiewicz Foundation, while from 2008 to 2010 he was a member of the Fellowship Commission in the cultural department of the office of the Mayor of the City of Torun. Between 2010 and 2012, he was a senior lecturer at the Department of Cultural Knowledge (Zakład Wiedzy o Kulturze) at the Institute of Polish Literature at UMK, which in 2011 became the Chair of Cultural Studies at UMK. At the same time, he also taught at the Faculty of Education in 2011/12, while also working at the Institute of Cultural Studies and Philosophy at the University of Economy WSG in Bydgoszcz (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy). In 2010 he started writing radio plays and shows for the Polish Radio Theatre (Teatr Polskiego Radia). The same year, he became a member of the Polish Cultural Studies Association (Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze) and the Polish PEN Club. He was awarded a habilitation degree in 2012 from UMK for his study Znani i nieobecni. Studia o i szkice o Andrzeju Bobkowskim i innych pisarzach emigracyjnych (Known and Absent: Studies and Sketches on Andrzej Bobkowski and other émigré writers). He won prizes in numerous poetry competitions and other awards, both individual and collective, of the rector of UMK. In 2012/13 he collaborated with the Institute of Postgraduate Studies at the Paweł Włodkowic University College (Instytut Studiów Podyplomowych Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku) in Płock, as well as with its branches in Iława and Wyszków. Between 2013 and 2016 he worked as an associate professor at the Chair of Polish Philology at the Faculty of Philology and Pedagogics at the Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego) in Radom. He also taught at the same institution during the 2018/19 academic year. In parallel, he started working in 2017 at the Pedagogium Higher School of Social Sciences (Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych) in Warsaw as a professor. In 2017, was acting rector of the institution, formally taking the role at the start of the 2017/18 academic year. He was a visiting lecturer at the University of Göttingen during the 2017 summer semester. He has published essays, articles and literary reviews in periodicals including "Pogranicza", (2010), „Bliza” (2010-11), "Migotania" (2012) and "Bibliotekarz Podlaski" (2016).
He lives in Radom.

Twórczość

1. Miejsce po odejściu. [Wiersze]. Toruń: Toruńskie Towarzystwo Kultury 1983, 22 s.

2. Listopad biskupa Jansena. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1986, 47 s.

3. Idea i rzecz. [Szkice o twórczości T. Sułkowskiego]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1987, 186 s.

Zawartość

Emigracyjny święty Sebastian; Wobec poetyk normatywnych; Od katastrofizmu do klasycyzmu; W kręgu Kołaczkowskiego; Pokój wśród wojny; „W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę”; Między jaźnią moralną a osobowością twórczą; Forma jako wyraz; Piękno jako kategoria etyczna; Mit urealniony; Kamień klęski.

4. Sztuka ucieczki. [Wiersze]. Toruń: Toruńskie Towarzystwo Kultury 1987, 24 s.

5. Teka miedziorytów. [Wiersze]. Warszawa: Almapress 1987, 42 s.

6. Królewiec i inne wiersze. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kultury 1992, 45 s. Biblioteka Oddziału Bydgoszcz-Toruń Stowarzyszenia Pisarzy Polskich..

7. Morze Śródziemne. [Wiersze]. Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek 1992, 70 s.

8. Kropelka krwi i siedemnaście innych wierszy dla Anny. Toruń: Graffiti BC 1999, 40 s.

9. Na tapczanie. Wiersze dla dzieci (i zdziecinniałych dorosłych). Toruń, Radzanów: Agencja Autorska Ananke 2005, 29 s.

10. Znani i nieobecni. Studia z problematyki polskiej literatury emigracyjnej i życia literackiego na uchodźstwie. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2008, 269 s. Wyd. 2 zmienione i poprawione z podtytułem Studia i szkice o Andrzeju Bobkowskim i innych pisarzach emigracyjnych tamże 2011, 362 s.

Zawartość

Wśród widm i miraży. Kilka uwag tytułem wstępu. – [Cz.] I: Helikopter i kultura masowa, albo Kilka uwag o kilku nieuzasadnionych podejrzeniach [dot.: A. Bobkowski: Szkice piórkiem]; Sześć lat w oku cyklonu, albo Andrzej Bobkowski i „komunistyczny eksperyment” w Gwatemali; „Wydaje mi się, że to jednak jest teatr…”, albo „Czarny piasek” Andrzeja Bobkowskiego w świetle listów autora i jego respondentów; Furor scribendi, albo O pamfletowym charakterze listów Andrzeja Bobkowskiego; Polemiki traumatyczne albo Miłosz – Bobkowski: podłoże i przebieg konfliktu; Nasz człowiek w Gwatemali, albo Misja Andrzeja Bobkowskiego; List z nieba, albo Przyczynek do epistolografii Andrzeja Bobkowskiego. – [Cz.] II: Samotnik z Finczlejowa, albo Tadeusz Sułkowski – biografia jako figura losu emigranta; Nieobecny i niedoceniony, albo Kilka uwag o pisarstwie Michała K. Pawlikowskiego i sytuacji pisarza emigracyjnego; W kniejach Podola, na bagnach Naddniestrza…, albo O gawędach i pasjach myśliwskich Stefana Badeniego; Herbatka przy Finchley Road, albo Przyczynek do dziejów emigracyjnych polemik. – III: Znikąd donikąd, albo Emigracyjne dzienniki podróży – próba rekonesansu. – W wyd. 2 nadto: Sprawa Bobkowskiego albo O krótkiej korespondencji między Mieczysławem Grydzewskim i Konstantym Jeleńskim, – Aneks. Nad wspomnieniami gen. bryg. Henryka Karola Korab-Bobkowskiego.

11. Książę poetów żegna ukochane miasto. [Wiersze]. Szczecin: Wydawnictwo Forma; Stowarzyszenie OFFicyna 2009, 44 s.

12. Profesor Filutek w Toruniu. [Wiersz dla dzieci; ilustracje: N. Piskorska]. Toruń: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta 2010, [28 s.].

13. Musisz mnie wysłuchać. [Słuchowisko]. Prapremier radiowa: Reżyseria: A. Titkow. Polskie Radio 2011. Druk zob. poz. .

14. Proces. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera radiowa: Reżyseria: D. Bałazy. Polskie Radio 2012. Druk zob. poz. .

15. Willi Blum. [Utwór dramatyczny]. „Elewator2012 nr 2 s. 122-135. Prapremiera radiowa: Reżyseria: D. Bałazy. Polskie Radio 2013. Druk. zob. poz. .

16. Helikopter i kultura masowa. Studia i szkice o pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego. Łomianki: Wydawnictwo LTW 2016, 313 s.

Zawartość

Od autora; Monsieur Sans-Gêne albo Pralnia pod wezwaniem Ducha Świętego; Sielanka francuska i paryskie georgiki albo „Szkice piórkiem” Andrzeja Bobkowskiego na tle krajowej diarystyki okupacyjnej (Zofia Nałkowska, Stanisław Rembek, Andrzej Trzebiński); „Między prozą wyjazdu i liryka rozstania” albo Dziennik podróży jako cykl reportaży; „Trochę różnych myśli, które przyjdą do głowy” albo O literackiej formule notatnika w twórczości Andrzeja Bobkowskiego; Raca wystrzelona w ciemność albo O eseistyce Andrzeja Bobkowskiego; Rozstanie z formą albo O fragmencie i fragmentaryczności w pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego; „Nigdy niczego nie wspominam” albo O wypowiedziach quasi-wspomnieniowych w pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego; Helikopter i kultura masowa albo Kilka uwag o kilku nie do końca uzasadnionych podejrzeniach [poz. ]; Furor scribendi albo O pamfletowym charakterze listów Andrzeja Bobkowskiego [poz. ]. Przekł. niem. szkicu Raca wystrzelona w ciemność: „Eine Rakete in die Dunkelhiet abgeschossen”. Zur Essayistik von Andrzej Bobkowski. W: Göttinger Tage der polnischen Literatur. Göttingen 2004 s. 51-72.

17. Musisz mnie wysłuchać. Cztery sztuki na głosy. [Utwory dramatyczne]. [Lublin:] Wydawnictwo TEST 2016, 122 s.

Zawartość

Musisz mnie wysłuchać [poz.]; Willi Blum [poz. ]; Pułkownik Polak; Nic, nic i nic.

18. Konwój. [Powieść]. Druk fragmentów: Odra 2017 nr 9 s. 77-84, „Bliza” 2018 nr 3 s. 115-123, tamże 2020 nr 1 s. 33-50, „Odra” 2020 nr 9 s. 68-73, „Twórczość” 2020 nr 11 s. 26-45, „Bliza” 2021 nr 1 s. 140-147.

19. Proces. [Utwór dramatyczny]. Lublin: Norbertinum 2017, 71 s.

20. Nocny gość. Dramat w jednym akcie. Szczecin: Wydawnictwo Forma, Fundacja Literatury im. H. Berezy 2020, 73 s.

21. Eszter Sátori. [Miniatury prozatorskie]. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram 2022, 110 s.

Zawartość

Ciotka Petronela; Eszter Sátori; Józefa ze Święcickich Rościszewska; Król Błystek; Książę Venosy; Niewidzialne miasto; Nuestra Señora de la Soledad; Opowieść o miłości; Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej; Owalne okienko; Portret cesarza; Powrót; Wątła nić; Widok z okna; „Wilhelm Gustloff”; Wraki; Piłat. Fragmenty [powieści]. – Posłowie: Artur Daniel Liskowacki.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Ubogi z dumy, ubogi z dobroci…Twórczość1985 nr 2 s. 65-73 [dot. T. Sułkowskiego].
Duke of Portland. „Twórczość1987 nr 2 s. 78-86 [dot. A. Bobkowskiego].
Portret pisarza we wnętrzu. „Kresy1991 nr 7 s. 99-111 [dot. A. Bobkowskiego].
Totschweigen. „Tytuł1993 nr 2 s. 93-109 [dot. A. Bobkowskiego].
O listach i o „Liście z Gwatemali. „Kwartalnik Artystyczny1995 nr 1 s. 69-76 [dot. A. Bobkowskiego].
Andrzej Bobkowski do Mieczysława Grydzewskiego: Listy. [Oprac. K. Ćwikliński]. „Archiwum Emigracji1998 z. 1 s. 61-85.
Jadwiga, Stanisław, Jan… albo sprawa Kasprowiczowej. „PAL Przegląd Artystyczno-Literacki1999 nr 10 s. 73-85.
Radość z obecności. O listach Andrzeja Bobkowskiego do Józefa Wittlina [tu także publikacja listów i ich oprac.]; Nieznany fragment „Szkiców piórkiem” [tu także publikacja oprac. tekstu: A. Bobkowski: W Chatillon].„PAL Przegląd Artystyczno-Literacki1999 nr 6 s. 44-49, 50-57.
Sokrates polski, pyszny Gargantua…PAL Przegląd Artystyczno-Literacki1999 nr 7/8 s. 21-27 [dot. F. Fiszera].
Trochę różnych myśli, które przyjdą do głowy. O literackiej formule notatnika w twórczości Andrzeja Bobkowskiego. W: W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. Rzeszów 1999 s. 211-238.
[Hasła (29) w:] Literatura polska XX wieku. T. 1-2. Warszawa 2000.
Stefan Badeni; Aleksander Bobkowski; Andrzej Bobkowski; „Horyzonty”; Michał Kryspin Pawlikowski; Kazimierz Sowiński; Tadeusz Sułkowski; „Trybuna. W: Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939. T. 1. Lublin 2000 s. 21-22, 44-47, 148-149, 318-319, 405-407, 423-424, 448.
Twórczość, której nie znamy. Kilka uwag o pisarstwie Michała K. Pawlikowskiego. W: Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999. Kraków 2001 s. 285-298.
Eine Rakete in die Dunkelhiet abgeschossen. Zur Essayistik von Andrzej Bobkowski. W: Göttinger Tage der polnischen Literatur. Göttingen 2004 s. 51-72, wersja polska: Raca wystrzelona w ciemność. O eseistyce Andrzeja Bobkowskiego. W: Proza polska na obczyźnie. T. 1. Rzeszów 2007 s. 200-222.
Trzy listy Andrzeja Bobkowskiego do Michała Chmielowca. „Twórczość2007 nr 10 s. 94-107 [tu także publikacja listów i ich oprac.].
Po pierwsze – żyć!Szkice piórkiem” Andrzeja Bobkowskiego na tle krajowej diarystyki okupacyjnej (Z. Nałkowska, A. Trzebiński). W: Polonistyczne drogi. Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Władysławowi Sawryckiemu w 70. rocznicę urodzin. Toruń 2008 s. 167-178.
Ketman wystawia rogi. Przyczynek do dziejów pewnej polemiki. W: Przedziwne światy. Toruń 2010 s. 533-553 [dot. A. Bobkowskiego].
Emigranci w podróży albo od „Diariusza Rio Párana” [W. Gombrowicza] do „Dziennika z Ghany” [T. Terleckiego]. W: Metamorfozy podróży. Kultura i tożsamość. Białystok 2012 s. 266-280.
Pułaski wyszydzony. O „Bohaterze znającym tylko klęski” Karola Zbyszewskiego. W: Kazimierz Pułaski i jego czasu w historii, literaturze i kulturze. Radom 2016 s. 165-196.

Przekłady utworów literackich w antologiach zagranicznych

bułgarski

Antologiâ na nosata polska poeziâ. [Wybór i przekł.:] B. Dankom. Sofiâ 2006.

francuski

Poésie. Vol. 2. [Wybór:] K. Dedecius. [Montricher], Paris 2000.

niemiecki

Nach den Gewittern. Ein polnisch-deutsches Lesebuch. Red.: K.-D. Sommer. Darmstadt, Göttingen 1995.
Poesie. [Przeł.] K. Dedecius. [T.] 2. Zürich 1996.

rosyjski

Sdelano v Pol’še. Vek XX. [Wybór i przekł.:] A. Bazilevskij. Moskva 2009.

Przekłady

1. I.A. Bunin: Opowieści o miłości. Wybrał i przeł. K. Ćwikliński. Toruń: Mado 1995, 101 s.

Prace redakcyjne

1. T. Sułkowski: Poezje wybrane. Wybór i wstęp: K. Ćwikliński. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1990, 128 s. Bibl. Poetów..
2. Na śmierć poety. Wiersze o Tadeuszu Sułkowskim. Wybrał i oprac.: K. Ćwikliński. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1997, 27 s.
3. T. Sułkowski: Poezje. Wybrał, oprac. i posłowiem opatrzył K. Ćwikliński. Wstępem poprzedził J. Kryszak. Skierniewice: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 1997, 220 s.
4. Rozkwita pamięć pomiędzy wierszami. Antologia wierszy poetów studiujących na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1945-2000. Wybór i noty biograficzne: K. Ćwikliński. Toruń: Graffiti BC, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2000, 242 s.
5. Miasto pod niebem z ciemnego szkła. Toruń w poezji polskiej XX wieku. Antologia. Wybrał, oprac. i wstępem opatrzył K. Ćwikliński. Toruń: Graffiti BC 2001, 159 s.
6. Dziesięć tysięcy słów poezji. Antologia wierszy laureatów konkursu poetyckiego „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta w latach 1987-2001. Oprac. i wstęp: K. Ćwikliński. Toruń: Graffiti BC 2002, 160 s. Urząd Miasta Torunia.
7. Nagroda Literacka Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego. [Wstęp i oprac.: K. Ćwikliński.]. Toruń: Urząd Miasta, Graffiti BC. 2002-2011.

2000. 2002, 28 s.

2001. 2002, 23 s.

2002. 2003, 23 s.

2003. 2003, 23 s.

2004. 2005, 19 s.

2009 i 2010. 2011, 23 s.

8. A. Bobkowski: Punkt równowagi. [Opowiadania]. Wybór i oprac., posłowie: K. Ćwikliński. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2008, 419 s.
9. Przedziwne światy. Prace z historii i teorii literatury ofiarowane dr hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu pod red. K. Ćwiklińskiego, R. Moczkodana i R. Siomy. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2010, 612 s.
10. Spotkania w przestrzeni idei – słów – obrazów. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Zofii Mocarskiej-Tycowej. Pod red. J. Bielskiej-Krawczyk, K. Ćwiklińskiego, S. Kołos. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012, 651 s.
11. A. Bobkowski: Listy do różnych adresatów. Wybór i oprac.: K. Ćwikliński. Kraków: Wydawnictwo Arcana 2013, 207 s.
12. Andrzej Bobkowski wielokrotnie. W setną rocznicę urodzin pisarza. Pod red. K. Ćwiklińskiego, A.S. Kowalczyka i M. Urbanowskiego. Warszawa: Towarzystwo „Więź[2014], 405 s. Biblioteka „Więzi, t. 299.
13. Gombrowicz z przodu i z tyłu. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Wsola-Radom, 20-22 października 2014 roku. Pod red. K. Ćwiklińskiego, A. Spójnej, D. Świtkowskiej. Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny 2015, 465 s.
14. A. Bobkowski: Czarny piasek. Dramat w 3 aktach. Oprac. i wstępem opatrzył K. Ćwikliński. Lublin: Wydawnictwo Norbertinum 2019, 125 s.
15. T. Sułkowski: Modlitwa w złej chwili. Liryki wybrane. Wybrał i posłowiem opatrzył K. Ćwikliński. Wstępem poprzedził W. Ligęza. Lublin: Wydawnictwo Test 2021, 132 s.
16. A. Bobkowski: Na tyłach. Eseje i szkice. Wybrał, opracował i posłowiem opatrzył Krzysztof Ćwikliński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2023, 391 s.
17. A. Bobkowski: Spotkanie. Opowiadania. Wybrał, opracował i posłowiem opatrzył Krzysztof Ćwikliński.. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2023, 503 s.

Zob. też Przekład poz. .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2008, 2010, 2011, 2022.

Wywiady

• „Być może powiedziałem już wszystko…”. Rozm. P. Smogorzewski. „Słowo Powszechne”1989 nr 127.
Bez dolegliwości. Rozm. G. Giedrys. „Gazeta Wyborcza2004 nr 42 dod. „Toruń”.
Zwierzyniec na tapczanie. Rozm. M. Kruczkiewicz. „Gazeta Pomorza i Kujaw2005 nr 305.
Ja się po prostu świetnie maskuję. Rozm. G. Giedrys. „Gazeta Wyborcza2006 nr 169 dod. „Toruń”.
Tapczan jako narzędzie poznania. Rozm. G. Giedrys. „Gazeta Wyborcza2006 nr 5 dod. „Toruń”.

Ogólne

Artykuły

W. KOWALEWSKI: Ach, ulecz go, wielki Boże!Przegląd Artystyczno-Literacki1992 nr 6.
A. MADYDA: Szantopierz stwór jest dziwny… (O poezji Krzysztofa Ćwiklińskiego). „Przegląd Artystyczno-Literacki1992 nr 8/9.
J. DRZEWUCKI: W imię ciągłości. „NaGłos1995 nr 21.
B. WOŁOWICZ: Sztuka ucieczki w wiersz. „Pro Arte1997 nr 7.
M. HAŁAŚ: Nieco starsi, intelektualiści. W tegoż: Requiem dla pokolenia. Katowice 2000 [m.in. o K. Ćwiklińskim].
D.T. LEBIODA: Dzieci Pana Cogito. W tegoż: Marmur i blask. Bydgoszcz 2000 [dot. m.in. K. Ćwiklińskiego].
Literatura Polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1-2 . Warszawa 2000 (M. Kisiel).

Miejsce po odejściu

J. ROCHOWIAK: Poetycka obietnica. „Nowości1983 nr 241.
L. ŻULIŃSKI: Przedwczesny eskapizm?Tu i Teraz1983 nr 52.

Listopad biskupa Jansena

J. ROCHOWIAK: Kreowanie „miejsc po odejściu. „Fakty1987 nr 24 [dot. też: Sztuka ucieczki].
S. STANIK: Przed lustrem wieczności. „Kierunki1987 nr 21.
J. STĘPIEŃ: Z młodzieńczym dystansem. „Słowo Powszechne1987 nr 66.
M. HAŁAŚ: Jesień klasycyzmu. „Katolik1988 nr 11.
K. KUCZKOWSKI: Estetyka róży. „Nurt1988 nr 7.

Idea i rzecz

A. SIOMKAJŁO: Tadeusz Sułkowski: Idea i rzecz. Wspomnienie o poecie. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1987 nr 85.
H. WUJEK. „Orzeł Biały”, Londyn 1987 nr 1418.
M. STRZYŻEWSKI: Opowieść o Tadeuszu Sułkowskim. „Integracje1993 cz. 29.

Sztuka ucieczki

J. ROCHOWIAK: Kreowanie miejsc po odejściu. „Fakty1987 nr 24 [dot. też: Listopad biskupa Jansena].

Teka miedziorytów

M. ORSKI: Poza oficyną. „Odra1990 nr 4.

Królewiec i inne wiersze

S. DŁUSKI: Nazywanie bólu. „Dekada Literacka1993 nr 21, przedr. w tegoż: Umarł Tyrteusz, niech żyje Orfeusz. Rzeszów 2014.
G. KOCIUBA: Wiersze o zwątpieniu. „Nowe Książki1994 nr 2.

Kropelka krwi i siedemnaście innych wierszy dla Anny

B. CZARNECKA: Porządkowanie nierzeczywistości. „Kwartalnik Artystyczny1999 nr 4.
J. DRZEWUCKI: Perfekcjonizm i styl. „Rzeczpospolita1999 nr 189.
J. KLEJNOCKI: Cień Auzoniusza. „Nowe Państwo1999 nr 39.
P. MICHAŁOWSKI: Pięknie, czyli wyraźnie. „Pogranicza1999 nr 5.
P. PIASZCZYŃSKI: Pamięci udręczonej zgruchotany orzech. „Tygodnik Powszechny1999 nr 42.
J. WOLSKI: Kropelka krwi i siedemnaście innych mgnień życia. „Opcje1999 nr 6.
P. TAŃSKI: Orzech pamięci. „Fraza2000 nr 1/2, przedruk pt. Ciemne światło i jasny dźwięk. O „Kropelce krwi” Krzysztofa Ćwiklińskiego. W tegoż: Sandały Hermesa. Toruń 2008.

Na tapczanie

A.D. LISKOWACKI: Z muzowej półki. „Kurier Szczeciński2006 nr 63.
J. MIKOŁAJEWSKI: Rymowanie usiane perskimi oczkami. „Gazeta Wyborcza2006 nr 56.
J. PORAZIŃSKI: Pozycja horyzontalna. „Promocje Pomorskie2006 nr 6.

Książę poetów żegna ukochane miasto

P.W. LORKOWSKI. „Topos2009 nr 6.
A. CZACHOWSKA: Pożegnanie, które jest powitaniem. „Twórczość2010 nr 8.
C. DOBIES: Na motywach miłości i schronienia. „Fraza2010 nr 2.
K. LISOWSKI: Kuszący pesymizm?Nowe Książki2010 nr 2.
A. SZYMAŃSKA: Lament nad samym sobą. „Przegląd Powszechny2010 nr 4.
S. CHYCZYŃSKI: Spóźnione odkrycie. „Akant2012 nr 2.
S. DŁUSKI: Twórczy pesymizm Ćwiklińskiego. W tegoż: Umarł Tyrteusz, niech żyje Orfeusz. Rzeszów 2014.

Eszter Sátori

S. BURYŁA: Niejasne przeczucie końca. „Nowe Książki2022 nr 9.
A. WILLMA: Tajemnica „Eszter Sátori. Nowa znakomita książka toruńskiego pisarza. „Gazeta Pomorska2022 nr z 30 maja. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 14 października 2023].

Na śmierć poety.

• A. ZAWADA: Jeden z małych mistrzów. „Nowe Książki”1998 nr 5 [dot. też: T. Sułkowski: Poezje. Zob. Prace redakcyjne poz. ].

T. Sułkowski: Poezje

A. ZAWADA: Jeden z małych mistrzów. „Nowe Książ.1998 nr 5 [dot. też: Na śmierć poety. Zob. Prace redakcyjne poz. ].

Rozkwita pamięć pomiędzy wierszami

S. MELKOWSKI: Wiersze rodem z UMK. „Głos Uczelni2000 nr 11.

Miasto pod niebem z ciemnego szkła

S. MELKOWSKI: Dwudziestowieczne wiersze o Toruniu. „Głos Uczelni2002 nr 4.

T. Sułkowski: Modlitwa w złej chwili

P. CHOJNACKI: Poeta z Londynu, czyli sezon na obrazoburstwo. „Twórczość2022 nr 5.
J. GIZELLA: Niedoskonałość doskonała. „Arcana2022 nr 4.