BIO

Urodzony 8 lutego 1913 w Warszawie. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939. Następnie był internowany na Węgrzech, skąd zbiegł do Polski i prowadził działalność konspiracyjną. Aresztowany przez gestapo został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Po udanej ucieczce (przez Austrię i Węgry) dotarł do Jugosławii i walczył w partyzanckich oddziałach generała Dražy Mihajlovicia. W 1944 powrócił na Węgry, gdzie był przewodnikiem żydowskich grup syjonistycznych, a potem (wykupiony z kolejnego aresztu) zatrzymał się w Bukareszcie, skąd usiłował przedostać się do Grecji. Aresztowany pod Salonikami, został odstawiony do Sofii i tam więziony do końca wojny. W 1945 wrócił do Polski i zamieszkał w Warszawie. Podjął pracę w zarządzie miasta. W 1948 wyjechał (nielegalnie) do Szwecji, gdzie przebywał do 1955. Rozpoczął w tym czasie działalność literacką, ogłaszając wiersze, prozę i artykuły w prasie emigracyjnej. W 1955 wyjechał do Wenezueli i zamieszkał w Caracas, gdzie otworzył zakład jubilerski. Równocześnie rozwijał twórczość literacką. Publikował m.in. w „Naszym Znaku” (Linköping, 1959, 1961), „Merkuriuszu Polskim – Życiu Akademickim” (Londyn, 1959-64), „Kulturze” (Paryż, 1960-62, 1965) „Wiadomościach” (Londyn, 1962-80). Współpracował z grupą literacką Kontynenty.

Twórczość

1. Smagły wiatr. [Wiersze]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1959, 166, [9] s.

Zawartość

Zawiera cykle: Spojrzenie wstecz; Wiatry; Oczekiwanie; Profunda vida; Ciemności; Krużganki.

2. Czarne poematy z dyliżansu. [Wiersze]. Londyn: B. Świderski 1963, 115 s.

Zawartość

Zawiera m.in. poematy: Do Aleksandra Błoka; Perkusyjna kantata z Carle Marle; Do Poety spod Pont des Chameaux; Książę Polelum; Koncert na Przegięcie Kopii; Oratorium; Maurycy Mochnacki.

3. Aspazja, on i ja. [Powieść]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1964, 126 s.

4. O ideowy profil emigracji. [Broszura polemiczna]. Londyn: Nakład autora 1966, 75 s.

Dot. ideowego profilu grupy literackiej Kontynenty.

5. Próba oceny krytycznej Camusa. [Szkic]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1966, 48 s.

6. Erotyki. [Wiersze]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1970, 89 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Lustro; Grzech; Sztuka i płeć.

7. Materia prima. [Eseje]. Londyn: Nakład autora 1971, 186 s.

Zawartość

Wstęp do krytyki; Fronty i pozycje; O tabu marksizmu i rewizjonizmie; Geneza rewizjonizmu; Powody impasu; Wartość materii prima; Precedensy złudzeń; „Ja” w ludzkiej materii prima; Co w ogóle trzeba wiedzieć; O ruchu idei na Zachodzie; W co uciec?; Śmietnik społecznej filozofii; Czy czekać na Godota?; Filozofia rewizjonistycznej nadbudowy; Diagnoza i rachunek; Źródła predyspozycji.

8. Aneks do dziejów emigracyjnej rzeczywistości. Powst. 1978.

Maszynopis złożony w Bibliotece Polskiej w Londynie.

9. Muł Don Chucho. Powieść. T. 1-2. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1979, 333 + 374 s., [wyd. 2] Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 2001.

10. Jantarowy flet. [Wiersze]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1986, 157 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Przedświt; Z drugiego brzegu; Z jaźni; Z krzywych luster; W pełni czasu; Z amfiteatru.

11. Katedra grzechu. [Wiersze]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1988.

Omówienia i recenzje

Ogólne

Artykuły

F. Śmieja: Odnaleziony w Caracas. Związkowiec”, Toronto 1979 nr 48.

Smagły wiatr

B. J. Jenne: Resumen. Nasz Znak”, Linköping 1961 nr 2/3.

Czarne poematy z dyliżansu

J. Rostworowski: Między wierszami. Wiadomości”, Londyn 1965 nr 9.

O ideowy profil emigracji

Cz. Dobek: Profil „Kontynentów”?Kontynenty”, Londyn 1966 nr 93/94.

Materia prima

J. Łobodowski: Zbrodniczy plagiat. Wiadomości”, Londyn 1971 nr 13/15, polemika: J.B. Jenne: Falstaff – czy tylko Figaro? „Kronika”, Londyn 1971 nr 18-19.
J. Mackiewicz. „Wiadomości”, Londyn 1971 nr 46.

Muł Don Chucho

D. Kossowska: Książka o Wenezueli. Tydzień Polski”, Londyn 1981 nr 16.
J. Łobodowski: Dziwny bohater dziwnej książki. Wiadomości”, Londyn 1981 nr 2, polemika: B.J. Jenne: Perypetie z „Mułem Don Chucho”. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn dod. „Tydzień Polski” 1981 nr 25.
F. Śmieja: Niezwykła opowieść. Związkowiec”, Toronto 1982 nr 1.
F. Śmieja: Dla „Odry” z Londynu. Odra 1999 nr 12.