BIO

Urodzony 22 grudnia 1881 w Warszawie; syn Jana Jeleńskiego, dziennikarza i publicysty, i Ludwiki z Czajewskich. Szkołę średnią ukończył w Warszawie, a następnie podjął studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Debiutował w 1901 cyklem felietonów pt. W zwierciadełku, opublikowanych w redagowanej przez ojca „Roli” (nr 37-52; autor podpisany Sz.J.); z pismem tym współpracował do 1912 ogłaszając artykuły i recenzje literackie (także pod pseudonimami; m.in. stała rubryka Kronika bieżąca). W 1904 ukończył studia i uzyskał dyplom inżyniera architekta. W 1907-08 pracował w Stowarzyszeniu Robotników Chrześcijańskich; redagował także organ prasowy Stowarzyszenia pt. „Pracownik Polski” (1906-08). Równocześnie był sekretarzem redakcji tygodnika „Wiara” (ok. 1906-08) oraz współpracownikiem „Dziennika Powszechnego” (1906-08). Należał do organizatorów pierwszego w Polsce Zjazdu Pisarzy Katolickich. W 1907 wszedł w skład zarządu Towarzystwa Bibliotek i Czytelni Parafialnych w Warszawie. W 1908 wyjechał do Szwajcarii, gdzie przez dwa lata studiował filozofię na uniwersytecie we Fryburgu. Po powrocie do Polski rozwijał twórczość literacką i publicystyczną; ogłaszał m.in. broszury o treści filozoficzno-religijnej. Od 1913 kontynuował studia filozoficzne w Collegium Angelicum w Rzymie, otrzymał stopień licencjata. Z chwilą wybuchu I wojny światowej był internowany w miejscowości Graz w Austrii (do 1916). W 1918 powrócił do Warszawy; był działaczem Chrześcijańskiej Demokracji, należał do władz Koła Międzypartyjnego. W tym czasie zaczął pisać utwory dramatyczne, które ogłaszał pod pseudonimem Bogdan Katerwa. W 1919 zamieszkał w Poznaniu i został dyrektorem działu wydawniczego oraz kierownikiem literackim Księgarni św. Wojciecha. W 1920 ożenił się z Anną Sedlaczek. Brał udział w pracach organizacji księgarsko-wydawniczych, był członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (PTWK). W 1927-28 redagował tygodnik „Tęcza”, od 1930 pełnił funkcję redaktora odpowiedzialnego „Biuletynu Wydawniczego Księgarni św. Wojciecha” (1930-37). Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu przejściowego pod Poznaniem. Stamtąd wraz z rodziną udał się do Warszawy, gdzie w czasie okupacji niemieckiej prowadził z Antonim Rucieckim antykwariat. Brał udział w organizacji tajnego ruchu księgarskiego; od jesieni 1939 wchodził w skład tymczasowego kierownictwa (PTWK), był członkiem Tymczasowej Komisji Porozumiewawczej Organizacji Księgarskich, przekształconej w 1943 w Tymczasową Radę Księgarstwa Polskiego (przewodniczący komisji czasopism księgarskich), w 1941-43 pracował w Izbie Kultury powołanej przez Delegaturę Rządu Rzeczpospolitej na kraj (m.in. opracował dział: Państwo a książka). Po wojnie wrócił do Poznania i objął stanowisko dyrektora wydawniczego Drukarni i Księgarni św. Wojciecha (od 1946 Wielkopolska Księgarnia Wydawnicza), a po przejęciu w 1947 wydawnictwa przez Państwowy Instytut Wydawniczy, został kierownikiem biura poznańskiego. Był także doradcą literackim wydawnictwa Albertinum. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 27 maja 1949 w Poznaniu; pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Twórczość

1. Piękno w budowli. Zarys dziejów architektury. Cz. I-II. Warszawa: Ziarno 1903, 150 + 175 s.

2. Młody do młodych. Rola 1904 nr 3, 5, 7, 10, 14, 17, 20, 23, 26, 28, 30, 32. Wyd. osobne Warszawa: M. Szczepkowski; Kraków: Spółka Wydawnictwo Polskie 1905, 67 s.

Broszura publicystyczna.

3. Prąd nowy. Przyczynek do najnowszych kierunków myśli katolickiej w Polsce. Warszawa: Gebethner i Wolff 1907, 32 s.

4. Zarys nowego programu. Rola 1910 nr 38-43; odbitka [Warszawa 1910], 31 s. Wyd. 2 Włocławek: Druk. Diecezjalna 1911.

Broszura publicystyczna.

5. Nasz dyletantyzm religijny. [Opowiadania]. Warszawa: Księgarnia Nakład M. Szczepkowskiego 1911, 40 s.

Zawartość

Od autora; Przed początkiem Dieu n'est pas actuel! Jesteśmy nieodwołalni! ...; Maximum życia; Wierzę, abym rozumiał; Ze szczytu; Hierarchia wartości.

6. Cień. [Utwór dramatyczny]. Wg baśni H. Ch. Andersena. Prapremiera: Warszawa, Teatr Reduta 1918.

Autor podpisany: Bogdan Katerwa.

7. Urwis. Komedia w 3 aktach. Prapremiera: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1918.

Autor podpisany: Bogdan Katerwa.

8. Przechodzień. Sztuka w 3 aktach. Prapremiera: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1921 lub Warszawa, Teatr Reduta 1921.

Autor podpisany: Bogdan Katerwa.

9. Igranie z ogniem. Sztuka w 3 aktach. Prapremiera: Warszawa, Teatr Rozmaitości 1922.

Autor podpisany: Bogdan Katerwa.

10. Lilavati. Rozrywki matematyczne. Zebrał i oprac. S. Jeleński. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha [1925], XI, 300 s. Wyd. nast.: tamże wyd. 2 [1931], wyd. 3 [1945]; wyd. nowe w oprac. E. Jeleńskiej Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1951, 311 s., tamże łącznie z Śladami Pitagorasa [poz. ] pt. Rozrywki matematyczne. [Cz.] 1-2. Red. A. M. Rusiecki wyd. 5 zmienione [cz.] 1 1964, [cz.] 2 1961, wyd. 6 [cz.] 1-2 1968, wyd. 7 [cz.] 1 1971, [cz.] 2 1974, wyd. 8 [cz.] 1 1982, [cz.] 2 1988, [cz.] 1 1992.

Zawartość

[Wstęp]. – Anegdoty i zadania anegdotyczne; Ciekawe właściwości liczb i działań matematycznych; Figury magiczne; Pseudaria; Odgadnienia; Z tajników szachownicy, kart i domina; Gry, zabawy, łamigłówki, sztuki i figle magiczne. – Posłowie.

Przekłady

bułgarski

Lilavati. [Przeł.] N. Mànkov. Sofiâ 1967.

11. Legenda o św. Franciszku. Sztuka w 3 aktach. Prapremiera: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1926.

Autor podpisany: Bogdan Katerwa.

12. Mała Miriam. Opowieść ewangeliczna. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha [1926], 66 s. Przedruk zob. poz. .

Przekłady

ukraiński

Mala Mirijam. [Przeł.] S. Saprun. [Žovkva] 1933.

13. Między nocą a brzaskiem. Sztuka w 4 aktach. Prapremiera: Poznań, Teatr Nowy 1926.

Autor podpisany: Bogdan Katerwa.

14. Woda żywa. Opowieść ewangeliczna. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1926, 104 s. Wyd. 2 tamże [1937]. Przedruk zob. poz. .

Przekłady

ukraiński

Żyva voda. [Przeł.] S. Saprun. [Żovkva] 1932.

15. Śladami Pitagorasa. Rozrywki matematyczne. Zebrał i oprac. S. Jeleński. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1928, 5, VII-XII, 424 s. Wyd. nast.: wyd. nowe w oprac. E. Jeleńskiej. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1951, 295 s., tamże łącznie z Lilâvati [poz. ] pt. Rozrywki matematyczne. [Cz.] 1-2. Red. A.M. Rusiecki wyd. 5 zmienione [cz.] 1 1964, [cz.] 2 1961, wyd. 6 [cz.] 1-2 1968, wyd. 7 [cz.] 1 1971, [cz.] 2 1974, wyd. 8 [cz.] 1 1982, [cz.] 2 1988, [cz.] 1 1992; wyd. 9 [właśc. 8] Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1995.

Zawartość

[Wstęp]. – Pitagoriana; Calendaria; O układach numeracji odmiennych od dziesiątkowego; Liczby – olbrzymy i liczby – liliputy; Ciekawe właściwości liczb i działań matematycznych; Matematyka w przyrodzie żywej; Odgadnienia; Geometria giętej kartki, taśmy i rżniętej tafelki; Liczydła; Wielkie i małe problemy historyczne; Gry, zabawy, łamigłówki.

Przekłady

bułgarski

Po stàpkite na Pitagor. [Przeł.:] N. Mànkov, M. Kličeva. Sofiâ 1964.

rosyjski

Po sledam Pifagora. [Przeł.:] G.F. Boârskaâ, B.W. Boârskij, A.A. Âkušev. Moskva 1961.

węgierski

Pitogorasz nyomiban. [Przeł.] I. Döry. Budapest 1966.

16. Hallelu Jah! (Alleluja). Opowieść ewangeliczna. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha [1930], VII, 183 s. Przedruk zob. poz. .

Przekłady

ukraiński

Hvalite Hospoda! [Przeł.] S. Saprun. [B. m.] 1933.

17. O siódmej godzinie. Opowieść ewangeliczna. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha [1930], 159 s. Przedruk zob. poz. .

18. [Biografie w serii:] „Postacie świętych. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1934-1935.

Św. Jan Chrzciciel. [1934], 31 s.

Św. Jan Kanty. 1390-1473. [1934], 30 s.

Św. Józef Oblubieniec. [1934], 29 s.

Św. Karol Boromeusz. 1538-1584. [1934], 31 s.

Św. Teresa od Jezusa. 1515-1582. [1934], 29 s.

Św. Anna. [1935], 31 s.

19. Światła tajemnic. Rozmowy dogmatyczne. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha [1937], 292 s. Wyd. 2 Poznań: Albertinum 1945.

20. Płomienne serca; O siódmej godzinie; Mała Miriam; Woda żywa. [Opowieści ewangeliczne]. Wyd. nowe. Poznań: Albertinum Księgarnia św. Wojciecha [1946], 236 s. Wyd. nast. tamże: wyd. nowe 1947, wyd. 3 1949; wyd. z podtytułem: Opowieści ewangeliczne. Warszawa: Dom Wydawniczy Pelikan 1988.

Zawartość

Zawiera poz. 12, 14, 17; wyd. z 1988 zawiera nadto poz. 16.

21. Valde ama. Cztery rozpowieści. Poznań: Wielkopolska Księgarnia Wydawnicza 1947-1948.

Cz. 1. Pod błękitami. Rozpowieść. [1947], 331 s.

Cz. 2. Miód z opoki. Rozpowieść. [1947], 302 s.

Cz. 3. Skrzydła ogniste. „Słowo Powszechne1948 nr 225-308.

Planowana cz. 4 nie została ukończona.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Polski słownik biograficzny. T.10. Wrocław 1962-1964 (A. Rogalski).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Słownik pracowników książki polskiej. Łódź 1972 (B. Żynda).
Wielkopolski słownik biograficzny. Warszawa 1981 (B. Żynda).

Ogólne

Artykuły

W. Grubiński: Bogdan Katerwa. „Przechodzień”. W tegoż: W moim konfesjonale. Warszawa 1925.
A. Grzymała-Siedlecki: Ś.p. Szczepan Jeleński. Ilustrowany Kurier Polski 1949 nr 195.
Z. Kossak: Wspomnienie o Szczepanie Jeleńskim. Kierunki 1958 nr 24, przedruk pt.: Na tropach świateł tajemnic. W: Byli wśród nas. Poznań 1978.

Urwis

E. Breiter. „Goniec Krakowski1918 nr 119.
K. Irzykowski. „Maski1918 z. 32, przedruk w tegoż: Recenzje teatralne. Warszawa 1965.

Przechodzień

E. Breiter. „Naród1921 nr 89.
K. Irzykowski. „Trybuna1921 nr 18, przedruk w tegoż: Recenzje teatralne. Warszawa 1965.
Z. Kisielewski. „Robotnik1921 nr 89-90, 144.

Igranie z ogniem

E. Breiter: Warszawskie listy teatralne. Głos Polski 1922 nr 128.
K. Makuszyński. „Rzeczpospolita1922 nr 125 wyd. wieczorne.

Światła tajemnic

J. Dobraczyński: Książka o moich przyjaciołach. Prosto z Mostu 1937 nr 25.
A. Jesionowski. „Kuźnica1937 nr 12.

Valde ama

W. J. Grabski. „Tygodnik Warszawski1947 nr 40 [dot. cz. 1 pt. Pod błękitami].
E. Paukszta: Jeszcze raz o „Pod błękitami. Dziś i Jutro 1947 nr 40 [dot. cz. 1 pt. Pod błękitami].
Z. Starowieyska-Morstinowa: Realista poza rzeczywistością. Tygodnik Powszechny 1947 nr 48 [dot. cz. 1 pt. Pod błękitami].
Z. Lichniak: Przegląd piśmiennictwa. Przegląd Powszechny 1948 nr 4 [dot. cz. 1 pt. Pod błękitami oraz cz. 2 pt. Miód z opoki].
Z. Lichniak: Przegląd piśmiennictwa. Przegląd Powszechny 1948 nr 4 [dot. cz. 1 pt. Pod błękitami oraz cz. 2 pt. Miód z opoki].
E. Paukszta: Myśli, których brak światu... Dziś i Jutro 1948 nr 11 [dot. cz. 2 pt. Miód z opoki].
A. Rogalski. „Głos Katolicki1948 nr 8, 9 [dot. cz. 2 pt. Miód z opoki].
A. Szelążek. „Tygodnik Warszawski1948 nr 9 [dot. cz. 2 pt. Miód z opoki].