BIO

Urodzony 21 czerwca 1917 w Kolonii Ossa (powiat opoczyński) w rodzinie małorolnych chłopów; syn Jana Jaźwieca i Tekli z Iwanickich. Po ukończeniu czterech klas szkoły powszechnej został oddany na służbę. Następnie pracował wraz z braćmi jako wiejski muzykant, a także przy kopaniu torfu na dworskich łąkach. W 1937 wyjechał na służbę do Gośniewic pod Grójcem, gdzie jednocześnie uczęszczał na kurs wieczorowy w zakresie klas wyższych szkoły powszechnej, który ukończył w 1938. W czasie okupacji niemieckiej uczęszczał od 1940 na tajne komplety gimnazjalne we wsi Lipiny w powiecie opoczyńskim, w styczniu 1945 zdał maturę. Brał udział w działalności konspiracyjnej; jako członek Związku Walki Zbrojnej współpracował z oddziałami partyzanckimi majora Hubala (Henryka Dobrzańskiego). W 1942 wstąpił do Batalionów Chłopskich (przyjął pseudonim Jurand), pełnił funkcję komendanta oddziału specjalnego, w maju 1944 otrzymał stopień podporucznika. Związany był z Polskim Stronnictwem Ludowym (od jesieni do maja 1945). Po zakończeniu wojny był jednym z organizatorów Związku Walki Młodych „Wici” oraz „Samopomocy Chłopskiej”. W maju 1945 przeniósł się do Krakowa i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym czasie występował w Teatrze Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka w Krakowie. W tym też okresie jako autor słuchowiska radiowego rozpoczął twórczość literacką. Równocześnie pracował jako instruktor terenowy w Inspektoracie Kulturalno-Oświatowym Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, a potem w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej. Od 1949 publikował teksty na łamach prasy ludowej. Debiutował jako prozaik w 1951 opowiadaniem Buty, drukowanym na łamach „Życia Literackiego” (nr 4), z pismem tym współpracował do 1953. Prozę ogłaszał także w tygodniowym dodatku do „Gazety Krakowskiej” pt. „Echo Tygodnia” (w 1951-54). W 1952 ukończył studia i objął stanowisko kierownika biura Oddziału Krakowskiego Związku Literatów Polskich (do 1956), w 1954 został członkiem Związku. Od 1955 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1956 należał krótko do redakcji „Życia Literackiego”. W 1957 był współorganizatorem tygodnika społeczno-politycznego dla wsi „Wici”; w następnych latach pełnił funkcję sekretarza redakcji, potem zastępcy redaktora naczelnego tego pisma oraz publikował na jego łamach prozę, felietony i reportaże (do 1980). Otrzymał dwukrotnie (1962, 1967) nagrodę publicystyczną im. T. Nocznickiego, przyznaną przez Wydawnictwo Prasa Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a w 1973 nagrodę literacką Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie. Działał w krakowskim zarządzie okręgowym Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Wyróżniony m.in. Złotą Odznaką Zasługi dla Województwa Krakowskiego i Medalem Zasługi dla miasta Sandomierza. Odznaczony m.in. Krzyżem Partyzanckim (1962), Krzyżem Kawalerskim (1968) i Krzyżem Komandorskim (1977) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 12 listopada 1980 w Krakowie; pochowany tamże na Cmentarzu Salwatorskim.

Twórczość

1. Wesele opoczyńskie. [Słuchowisko radiowe]. Powst. ok. 1947.

Nagrody

II nagroda w konkursie Powiatowej Rady Narodowej w Opocznie i Polskiego Radia w Łodzi w 1947.

2. Powrót do drugiej klasy. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1954 [właśc. 1953], 93 s.

Zawartość

Zbędny; Wydarty ugór; Współczucie; Buty; Przy torfie; Skrzywdzony; Wesele; Dwie rozmowy; Spotkanie; Powrót do drugiej klasy.

3. Głos ojca i inne opowiadania. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1957, 154 s.

Zawartość

Złudzenia; Głos ojca; Pochówek; Chata przy torze; Odwiedziny; Morwa.

4. Narodzona w konspiracji. Opowieść o niezwykłej szkole. Słowo wstępne: S. Pigoń. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1969, 167 s. Wyd. 2 tamże 1974.

Nagrody

Nagroda „Polityki” w 1970.

5. Pomnik dowódcy. Opowieść o Kazimierzu Jędrzejowskim „Kazku”. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1971, 144 s. Wyd. 2 tamże 1974.

6. Portret łączniczki. Opowieść o Helenie Płotnickiej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1973, 197 s.

7. Oczekiwanie. [Opowiadania]. Powst. 1979. Druk: Wstęp i oprac.: S. Zieliński. Radom: Fundacja Kultury Jana Kochanowskiego 1997, XXVI, 179 s.

Zbiór przygotowany przez autora w 1979 i przyjęty do druku przez Wydawnictwo Literackie w 1982, ostatecznie nie ukazał się w tej oficynie [inf.: S. Zieliński: Słowo o autorze. W: J. Jaźwiec: Powroty w rodzinne strony. Przysucha 1995].

8. Powroty w rodzinne strony. [Opowiadania i wiersze]. Słowo o autorze [wybór i oprac.:] S. Zieliński. Przysucha: Muzeum im. O. Kolberga 1995, 61 s.

9. Ocalenie. [Powieść]. Radom: Muzeum Wsi Radomskiej; Wyższa Szkoła Biznesu 2000, 278 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1973.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (F. Lichodziejewska).
Rocznik Literacki 1980” wyd. 1984 (A. Biernacki).

Ogólne

Artykuły

J. Leśniakiewicz: Jan Jaźwiec 1917-1980. „Tygodnik Kulturalny1981 nr 1.

Powrót do drugiej klasy

L. Herdegen: Powrót do drugiej klasy” Jaźwieca. Życie Literackie 1954 nr 19.

Narodzona w konspiracji

D. Bukałowa. „Głos Nauczycielski1969 nr 22.
T. Jodełka-Burzecki: Książka i karabin. Nowe Książki 1969 nr 17.
S. Stanuch: Jaźwieca powrót do rodzinnej wsi. Wieści 1969 nr 28, przedruk w tegoż: Na gorącym uczynku. Kraków 1978.

Portret łączniczki

A. Wojtas: Portret łączniczki. Nowe Książki 1973 nr 23.