BIO

Urodzony 2 sierpnia 1944 w Żywcu; syn Zygmunta Jaworskiego, artysty grafika, i Ireny Ciapuły. Uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w Żywcu. Po zdaniu matury w 1962 studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie, w 1967 uzyskał magisterium. W 1966 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). W 1967 ożenił się z Emilią Szlęk, nauczycielką. Od tegoż roku pracował jako wykładowca filozofii, początkowo w I Studium Nauczycielskim w Krakowie, a od 1968 w Zakładzie Filozofii Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie. Debiutował w 1968 wierszami Czas jak karcer... i Hue na łamach czasopisma „Student” (nr 8/9), w którym publikował też utwory w latach późniejszych (do 1978). W 1968 był też współtwórcą grupy literackiej Teraz, działającej do 1975. Wiersze, a także artykuły i szkice oraz recenzje literackie ogłaszał m.in. w „Życiu Literackim” (1969-88, z przerwami), „Poezji” (1970-71, 1978, 1988), „Zwrocie” (1971-72), „Nowym Wyrazie” (1973-79) i „Miesięczniku Literackim” (1974-77). W 1974 doktoryzował się na UJ na podstawie pracy pt. Filozofia społeczna Wincentego Lutosławskiego, napisanej pod kierunkiem prof. Zbigniewa Kuderowicza. Publikował artykuły na tematy literackie w wydawanym poza cenzurą czasopiśmie „Bez tytułu” (1981). W tymże roku został kierownikiem Zakładu Filozofii AGH. Z pracą naukowo-dydaktyczną łączył twórczość literacką. W 1977 został członkiem Związku Literatów Polskich.W 1978-87 współpracował z miesięcznikiem „Zdanie”. W 1983-89 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Pismo Literacko-Artystyczne”, a od 1990 redaktorem naczelnym kwartalnika filozoficzno-artystycznego „Koniec Wieku”. Wiersze ogłaszał w wielu czasopismach, m.in. w „Faktach” (1986), „Kulturze” (1986), „Radarze” (1986), „Tygodniku Polskim” (1986), „Zdaniu” (1986), „Tak i Nie” (1986-87), „Metaforze” (1990) i „Oksymoronie” (1990). W 1987 wchodził w skład Komisji Kultury Komitetu Centralnego PZPR. W tymże roku otrzymał nagrodę m. Krakowa. Od 1998 był członkiem zespołu redakcyjnego „Nowego Wieku”, dodatku literackiego kwartalnika „Koniec Wieku”, wydawanego przez Stowarzyszenie Twórcze Krakowski Klub Artystyczno-Literacki. Mieszka w Krakowie.

Twórczość

1. Zła wiara. [Wiersze]. Kraków 1973, 22 s.

Według informacji autora tomik ukazał się poza oficjalnym obiegiem; kilkadziesiąt egzemplarzy wydrukował A. Rupniewski w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie.

2. Adres zwrotny. [Wiersze]. Warszawa 1974, 32 s.

Zawartość

Zawiera część wierszy z poz. .

3. Sale sztuki realistycznej. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977, 50 s.

4. Czerwony motocykl. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1980, 72 s.

5. Wielki ucisk. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 111 s.

Zawartość

Wisi na ścianie, jest czerwone i spada; Dom; Dobrze mu jak psu w dominikańskiej studni; Wielki ucisk; Odwrotnie; Ogień; Jesteś duszyczką dźwigającą trupa.

6. Krótki kurs. [Wiersze]. Kraków: ABC* 1981.

7. Sto kwiatów. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo KOS [Krakowska Oficyna Studentów]* 1981, 70 s.

8. Images. [Wiersze]. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1984, 61 s.

9. Poezja filozofów. [Szkice]. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1984, 444 s.

Zawartość

Cz. I. Filozofowie jako poeci: Historiozofia a poezja; Poetyckie prolegomena filozofii ducha. (O poezji Hegla); Zanim powstał „Manifest” i „Kapitał” [o młodzieńczych wierszach K. Marxa]; Łagodny anarchizm i poezja [o „Poemacie śmierci” E. Abramowskiego]; Zaklęty spokój Heideggera. – Cz. II. Wybór wierszy filozofów [antologia utworów 119 autorów, filozofów-poetów, głównie tłumaczonych z różnych języków, w wyborze i oprac. W. W. Jaworskiego.

10. Krótki lont. [Powieść]. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza 1985, 235 s.

11. Machtapparat. [Wiersze]. Kraków: Ruch 1989, 16 s. Biblioteka „Pisma Literacko-Artystycznego.

Tekst częściowo w języku polskim i niemieckim.

12. Oci u svili. [Wiersze]. Karlovac: Osvit 1989, 24 s.

13. Pole Zeppelina. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1989, 84 s.

14. Płonąca pagoda. [Wiersze]. Kraków: Biblioteka Pisma Literacko-Artystycznego „Koniec Wieku 1990, 32 s.

15. Mumia Meduzy. [Wiersze]. Kraków: Wamex 1992, 48 s. Biblioteka „Końca Wieku, nr 3.

16. Popiół i gorycz. Asche und Vernitterung. [Wiersze]. Kraków: Krakowski Klub Artystyczno-Literackiego 1993, 19 s. Biblioteka „Końca Wieku.

Tekst w języku polskim i niemieckim.

17. Common sense w Polsce. Z dziejów recepcji szkockiej filozofii zdrowego rozsądku w polskiej myśli konserwatywnej połowy XIX wieku. [Studium]. Kraków: Aureaus 1994, 210 s.

18. Eleuteryzm i mesjanizm. U źródeł filozofii społecznej Wincentego Lutosławskiego. [Studium]. Kraków: Abrys 1994, 174 s.

19. Gnomy i dystychy. [Wiersze]. Kraków: Cracovia 1995, 35 s.

20. Z dziejów filozofii w Polsce 1804-1817. M.W. Voigt, F. Jaroński, J. Sołtykowicz, F. Wigura. [Szkice]. Kraków: Abrys 1997, 112 s.

Zawartość

Wstęp; Michał Wacław Voigt i próba wprowadzenia do Akademii Krakowskiej filozofii Kanta; Feliksa Jarońskiego program „filozofii dla Polaków”; Józef Sołtykowicz – krakowski fizjokrata; Franciszka Wigury apologia rozumu.

21. Kropla. Haiku – wiersze nowe i dawne. Kraków: Stowarzyszenie Twórcze Krakowskiego Klubu Artystyczno-Literackiego 1998, 67 s.

22. Wyobraźnia, rozsądek, organizm zbiorowy. [Szkice]. Kraków: Abrys 1998, 121 s.

Zawartość

Poezja krzepi umysł...”. Immanuela Kanta myślenie o znaczeniu wyobraźni i poezji; Zdrowy rozsądek, logika, imaginacja. Filozoficzny kontekst minimalizmu Jana Śniadeckiego; Żywioł i inteligentna majeutyka. O niektórych wątkach filozofii politycznej Antonio Gramsciego; Wyobraźnia i jednostka ludzka. Jean-Paul Sartre i filozofia marksistowska; Więzień – poeta, polityk. O poezji więziennej Ho Chi Minha; Bóg, bunt i poezja. Poezja Ernesto Cardenala.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Jakobinizm i poezja. (O twórczości poetyckiej Edwarda Dembowskiego). Poezja 1975 nr 11/12 s. 149-159.
O Wincentego Lutosławskiego interpretacji platonizmu. Studia Filozoficzne 1976 nr 5 s. 137-145.
Teoretyczne aspekty problematyki narodowej w publicystyce Stanisława Szczepanowskiego. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej. Zagadnienia Społeczno-Filozoficzne 1980 z. 781 s. 79-92.
Wyobraźnia i jednostka ludzka. (Jean-Paul Sartre i marksizm). Zdanie 1981 nr 2 s. 122-141.
Wincentego Lutosławskiego filozofia religii. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej. Zagadnienia Społeczno-Filozoficzne 1985 z. 28 s. 76-96.
Akademia. (O Platonie i poezji). „Pismo Literacko-Artystyczne1986 nr 9 s. 141-154.
Niemieckie interpretacje filozoficzne wczesnej twórczości Wincentego Lutosławskiego. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej. Zagadnienia Społeczno-Filozoficzne 1986 z. 30 s. 83-100.
Słuchacze Kanta. (O J.K. Szaniawskim). „Pismo Literacko-Artystyczne1987 nr 4 s. 120-132.
Polska wczesna recepcja filozofii Schellinga. Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 4 s. 124-132.
Prawda w poetyce Nowej Fali. „Pismo Literacko-Artystyczne1988 nr 6 s. 89-102.
Trzy stoliki. „Pismo Literacko-Artystyczne1988 nr 11/12 s. 216-224 [dot. literatury socrealizmu].
Wiara, bunt i poezja. „Pismo Literacko-Artystyczne1988 nr 7/8 s. 55-70.
Metafizyka eleuteryzmu. Podstawowe założenia ontologii Wincentego Lutosławskiego. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej. Zagadnienia Społeczno-Filozoficzne 1989 z. 32 s. 73-96.
Berlińskie wspomnienia Józefa Kremera. „Pismo Literacko-Artystyczne1990 nr 2/3 s. 42-57.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Podstawy marksistowsko-leninowskiej filozofii i socjologii. Wybór tekstów do ćwiczeń. Wyboru dokonali: W. Jaworski i A. Litwiniszyn-Taraszkiewicz. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza. Instytut Nauk Społecznych 1976, 242 s.
2. Zagadnienia i kierunki filozofii. Ontologia, epistemologia, etyka. Wybór tekstów. Wyboru dokonali: J. Galarowicz, W. Jaworski, A. Małecka. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza 1982, 456 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1983, wyd. 2 [właśc. 3] 1990, wyd. 4 poprawione 2000.
3. Filozofia dziejów, estetyka. Wybór tekstów. Cz. 1. Filozofia dziejów. Wyboru dokonał W. Jaworski. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza. Instytut Nauk Społecznych 1985, 301 s. Wyd. 2 tamże 1986.
4. Buddyzm. Wybór tekstów: W. Jaworski, J. Sieradzan, M. Dziwisz. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Prasowe 1987, 241 s.
5. Polnische Lagerdichtung. [Wybór i przedmowa: W. Jaworski; przeł.: K. Lipiński]. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Prasowe 1987, 31 s.
6. Taoizm. Wybór tekstów: W. Jaworski. Red.: M. Dziwisz. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Prasowe 1988, 224 s.
7. Judaizm. Wybór tekstów: W. Jaworski, A. Komorowski. Red.: M. Dziwisz. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Prasowe 1990, 250 s.
8. Bajki chińskie. Wybrał W. Jaworski. Kraków: Cracovia [1991], 41 s.
9. Filozofia polska. Wybór tekstów. Oprac.: W. Jaworski, E. Stankiewicz, M. Uliński. Kraków: Wydawnictwo AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] 1991, 320 s. Skrypty Uczelniane. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie.
10. W kręgu przedsokratyków. Anaksymander, Heraklit, Ksenofanes, Parmenides, Empedokles, Anaksagoras. Wybrał i wstępem poprzedził W. Jaworski. Kraków: Miniatura 1992, 65 s.
11. Człowiek, etyka, polityka. [Red. merytoryczna: W. Jaworski]. Kraków: Abrys 1998, 185 s.
12. Filozofia w Polsce. Estetyka. [Red. merytoryczna: W. Jaworski]. Kraków: Abrys 1999, 189 s.
13. Idee i eksplikacje. Redakcja naukowa: W. Jaworski. Kraków: Abrys 2001, 203 s.
14. Kresy, Kresy... Wspomnienia i szkice. Wybór i oprac.: W. Jaworski, P. Zaborny. Skierniewice: Wydawnictwo Sigma 2005, 209 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1991.

Ogólne

Artykuły

T. Nyczek: Nasz sen czuły na werble. Nowy Wyraz 1973 nr 5.
J. Kurowiecki: Rzeczywistość – jako ciało „moje” rozsupłane. W tegoż: Dzień powszedni wyobraźni albo o ułomności zdrowego rozsądku w poznaniu poetyckim. Warszawa 1976.
T. Nyczek: Się” w państwie lwa. Miesięcznik Literacki 1980 nr 9.
A. Hollanek: Powrót do korzeni. Fantastyka 1985 nr 3.
M. Kisiel: Powrót do imagizmu. Fakty 1985 nr 37.
L. Bugajski: Mimo wszystko. W tegoż: Pozy prozy. Warszawa 1986.
J. Fijałkowski: Osobna droga. Kultura 1986 nr 24.
J. Krzyżanowski: Emblematy Witolda Jaworskiego. Nowe Książki 1986 nr 3.
T. Błażejewski: Rysopis. W tegoż: Esej o młodej prozie. Łódź 1987.
M. Stala: Poezja i wierszomania. Brulion 1990 nr 14/15.
T. Nyczek: Dziesięć portretów. NaGłos 1991 nr 4.
M. Naglicki: Mity greckie wg Witolda Jaworskiego. Lektura 1992 nr 7/10.
A. Skoczek: Poezja trzech pokoleń. (Jaworski, Kaliszewski, Koryl). Koniec Wieku 1997 nr 10.

Czerwony motocykl

S. Barańczak: Perskie oko. W tegoż: Książki najgorsze (1975-1980). Kraków: KOS* 1981, przedruk w tegoż: Przed i po. Londyn 1988.
J. Kornhauser: Świat paralelny. W tegoż: Światło wewnętrzne. Wrocław 1984.

Wielki ucisk

L. Dymarski: Witolda Jaworskiego „Wielki ucisk. W tegoż: Notatki z lektur. Warszawa * 1983.

Poezja filozofów

I.S. Fiut. „Miesięcznik Literacki1985 nr 8.

Krótki lont

T. Błażejewski: Spór racji. Życie Literackie 1986 nr 3.

Common sense w Polsce

I.S. Fiut: Z badań nad filozofią polską XIX wieku. Koniec Wieku 1998 nr 11.

Eleuteryzm i mesjanizm

I.S. Fiut: W kręgu idei filozoficznych Wincentego Lutosławskiego. Koniec Wieku 1995 nr 7.

Wyobraźnia, rozsądek, organizm zbiorowy

I.S. Fiut: Antropologie inspirowane Immanuelem Kantem. Koniec Wieku 1999 nr 12/13 [dot. też: G. Böhme: Antropologia filozoficzna. Ujęcie praktyczne].
M. Kogutowska: W kręgu wyobraźni, rozsądku i organizmu zbiorowego. Koniec Wieku 2000 nr 14/15.