BIO

Urodzona 24 stycznia 1919 w Warszawie; córka Stanisława Jasińskiego, artysty dekoratora, i Czesławy z Orlańskich. Od 1929 uczęszczała do Gimnazjum Stowarzyszenia Szkolnego pod Wezwaniem św. Zofii (dawniej gimnazjum Zofii Sierpińskiej) w Warszawie. W 1937 zdała maturę i od 1938 studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W 1939 wyszła za mąż za Leona Lutyka, działacza ludowego. W czasie okupacji niemieckiej przebywała na wsi w powiecie radzymińskim. Uczestniczyła w konspiracyjnym ruchu Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” i w Batalionach Chłopskich. Po zakończeniu wojny powróciła do Warszawy. Była czynnym członkiem Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych. Debiutowała w 1946 wierszem Akwarele, ogłoszonym w piśmie „Płomień” (nr 4), a jako prozaik w 1948 nowelą Na skraju wsi, wyróżnioną w otwartym konkursie „Tygodnika Powszechnego” (nr 28). Działała w Kole Młodych Związku Zawodowego Literatów Polskich. W 1949 została pracownikiem Polskiego Radia, początkowo w Dziale Społecznym, później w Dziale Programów Dziecięcych i w Redakcji Audycji z Historii Literatury dla Młodzieży Licealnej. W ciągu trzech lat prowadziła stałe dyskusje z młodzieżą licealną o literaturze. W 1950 uzyskała magisterium. W 1952 wyszła za mąż za dramaturga Michała Wertzchajzera (używającego pseudonimu literackiego Michał Tonecki). Od 1959 była członkiem Związku Literatów Polskich (do 1971). W 1960 została kierownikiem Redakcji Słuchowisk w Programie III Polskiego Radia, była także autorką słuchowisk i adaptacji radiowych. W 1966 przeszła do Redakcji Kompozycji Wieczorów Literacko-Muzycznych. W 1969 wyjechała do Paryża, w 1970 zamieszkała wraz z mężem w Izraelu. Była członkiem zespołów redakcyjnych ukazujących się tam pism polskojęzycznych „Kontury” i „Akcenty”. Drukowała też opowiadania w izraelskich pismach: „Dawar”, „Haariw”, w piśmie literackim „77” oraz w miesięczniku „Moznaim”. Współpracowała z radiem izraelskim jako autorka słuchowisk i adaptacji klasyki tłumaczonej na język hebrajski. Należała do Federacji Pisarzy Izraelskich. W 1972-86 była stałym współpracownikiem Działu Literackiego Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (używała tu pseudonimu Aniela Litwinowicz). Recenzje literackie i felietony ogłaszała w londyńskim „Tygodniu Polskim” (pod pseudonimem Aniela Litwinowicz). W 1991 powróciła do kraju. W tymże roku została członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Zmarła 28 czerwca 2006 w Warszawie.

Twórczość

1. Wacuś albo Kupujcie fiołki. Powiastka dla dorosłych. Warszawa: Czytelnik 1957, 125 s.

2. Raróg. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1959, 143 s.

3. Zwierzenia ducha nierozsądnego. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1962, 220 s.

Zawartość

Zwierzenia ducha nierozsądnego; Święty zwierzyniecki; Pełnia wiosny; Pies złodziej; W ciemności. I; W ciemności. II.

4. Zęby i pazury. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1964, 223 s.

Zawartość

Dino – albo parlato italiano; Łagodne popołudnie; Cienizna; Żółta róża; Wesele; Merulius; Drewniana dacza; Siostry Adama Rybałta; Zęby i pazury.

5. Pani jest podobna do Palomy Picasso. [Opowiadania]. Warszawa: Pomost 1993 [właśc. 1994], 198 s.

6. Lotne piaski. [Opowiadania]. Warszawa: Twój Styl 1999, 306 s.

Wybory utworów literackich w przekładach

hebrajski

Ha-ḃihḃẇk ha-ṣiyṗŵriym. [Przeł.] C. Arad. Tel Awiw [1978].
Ḥaredat ha-snẇniyŵt. [Przeł.] C. Arad. Tel Aviv [1981].
Šiynayiym we-ṣiyṗŵrnayiym. [Przeł.] C. Arad. Tel Aviv [1976].
Hariym maʾapiyliym . [Przeł.:] C. Arad, J. Besser, B. Tene. Tel Aviv 1987.

Inne adaptacje

Adaptacje radiowe, m.in.

F. Dostojewski: Cudza żona i mąż pod łóżkiem. Polskie Radio 1966.
F. Dostojewski: Paskudna historia. Polskie Radio 1966.
B. Prus: Lalka. Adaptacja pt. Pamiętnik starego subiekta. Polskie Radio 1967.
D. R. Bradbury: Samotny. Polskie Radio 1967.
E. L. Voynich: Szerszeń. Adaptacja (fragmentu powieści) pt. Bohater z Brisighelli. Polskie Radio 1967.
M. Sałtykow-Szczedrin: Poszechońskie dawne dzieje. Adaptacja pt. Zatrapiczni. Polskie Radio 1967.
A. Moravia: Lepiej się nie zastanawiaj. Polskie Radio 1968.
B. Leśmian: O Alladynie i lampie cudownej. Adaptacja pt. Cudowna lampa. Polskie Radio 1968.
G. de Maupassant: Stryj Juliusz. Adaptacja pt. Wycieczka na Jersey. Polskie Radio 1968.
H. Ożogowska: Ucho od śledzia. Polskie Radio 1968.
I. Turgieniew: Pierwsza miłość. Polskie Radio 1968.
W. Odojewski: Cwejrlej John-Louis. Polskie Radio 1968.
Z. Krasiński: Nie-Boska komedia. [Montaż słuchowiskowy]. Polskie Radio 1968.
A. Gajdar: Czuk i Hek. Polskie Radio 1969.
B. Tarkington: Siedemnasta wiosna. Polskie Radio 1969.
D. Buzzati: Fenomen. Polskie Radio 1969.
G. Arpino: Karlica Gaby. Adaptacja pt. Mały Tarzan. Polskie Radio 1969.
J. Conrad: Tajfun. Adaptacja pt. Kapitan Mac Whirr. Polskie Radio 1969.
J. Kaden-Bandrowski: Miasto mojej matki. Adaptacja pt. Futrzany kołnierz. Polskie Radio 1969.
L. Kassil: Wielka zamieć. Polskie Radio 1969.
A. Lindgren: Fizia z Nibylandii. Polskie Radio 1970.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1967.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (M. Brykalska).

Wacuś albo Kupujcie fiołki

L. Budrecki: Trzy debiuty. Twórczość 1957 nr 12.

Raróg

K. Kuliczkowska: Do czego służy zielone pióro?Twórczość1960 nr 8.

Zwierzenia ducha nierozsądnego

H. Bereza: Kształty miłości. Twórczość 1962 nr 9.

Zęby i pazury

K. Dąbrowski: Opowiadania „z wyższych sfer. Twórczość 1965 nr 6.

Lotne piaski

A. Galant: Atłasowy królik. Pogranicza 2000 nr 5.
I. Iwasiów: Zdarzenia i uczucia. Arkusz 2001 nr 4.
M. Rabizo-Birek: Historie niezwykłe. Twórczość 2001 nr 3.