BIO

Urodzony 11 lipca 1907 w Warszawie; syn Aleksandra Poray-Biernackiego, architekta, i Stanisławy z Pałęckich. W 1926 zdał maturę w Gimnazjum im. J. Zamoyskiego w Warszawie i rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Następnie był słuchaczem I roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim; studia prawnicze kontynuował i ukończył na UW. W 1931-36 odbywał aplikanturę, pracując równocześnie jako dziennikarz w pismach „Mały Dziennik” i „Wieczór Warszawski”. Od 1936 prowadził w Warszawie kancelarię adwokacką. Współpracował ze Związkiem Wydawców Dzienników i Czasopism. Po wybuchu II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej, a następnie, przebywając w Warszawie, działał w konspiracji: był członkiem Związku Walki Zbrojnej i od końca 1939 redagował tajny tygodnik „Pobudka”. Jesienią 1940 przedostał się do Palestyny, gdzie wstąpił do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Brał udział w kampanii libijskiej w 1941: w obronie Tobruku i w bitwie pod Al-Ghazalą, później otrzymał przydział służbowy do sądu polowego. W 1942 debiutował jako prozaik opowiadaniem Water, opublikowanym na łamach wydawanej w Jerozolimie „Gazety Polskiej” (nr 104). W 1942 został przeniesiony do służby cywilnej w Polskim Centrum Informacji na Wschodzie w Jerozolimie. Rozwijając twórczość literacką i publicystyczną, drukował w „Dzienniku Żołnierza Armii Polskiej na Wschodzie” (1943), „Junaku” (1944-45) oraz „W drodze” (Jerozolima, 1945). W 1947 powrócił do służby wojskowej i został przeniesiony do Anglii. Po demobilizacji osiadł w Londynie i współpracował m.in. z czasopismami „Orzeł Biały” (1950-55), „Wiadomości” (1950-80, z przerwami), „Życie” (Londyn, 1950-55) oraz „Kultura” (Paryż, 1952-56), publikując na ich łamach utwory prozą, artykuły, recenzje literackie i filmowe. W 1952 otrzymał Katolicką Nagrodę Literacką przyznaną przez Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas w Londynie. Od 1954 współpracował jako autor słuchowisk oraz recenzji filmowych z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa. W 1955-60 był współwłaścicielem i dyrektorem agencji reklamowej Odra Press Limited. Kontynuował twórczość literacką i publicystyczną oraz przekładową z literatury angielskiej. Publikował głównie na łamach „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” (Londyn, od 1960) oraz jego dodatku „Tydzień Polski” . W 1960-66 przez siedem letnich sezonów pracował w firmie Global Tours jako kurier-przewodnik po Europie Zachodniej. W 1976 podpisał oświadczenie pisarzy emigracyjnych wyrażające solidarność z sygnatariuszami Memoriału 59. W 1979 nawiązał stałą współpracę z dodatkiem do londyńskiego „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” pt. „Środa Literacka”, drukując tam m.in. stały cykl pt. mikroeseje; w 1983-85 był redaktorem „Środy Literackiej”. Zmarł 6 stycznia 1996 w Londynie.

Twórczość

1. Po Narwiku był Tobruk... [Opowiadania]. Z przedmową W. Turno [właśc. W. Tarnawskiego]. Jerozolima: Sekcja Wydawnicza Jednostek Wojska na Śr[odkowym] Wsch[odzie] 1945, 188 s. Wyd. nast. Warszawa: Trzaska, Evert, Michalski 1947.

Zawartość

Melodia kół; Franek; Water; Pyrrusowe zwycięstwo; W Tobruku spokój...; Jutro będzie lepiej; Pan Skoczek; Stary kapral; A msza się odprawia...; Hasło; Dwanaście godzin; Bembetle; Skorpion; „Głos Tobruku”; Grób nieznanego żołnierza; Nazywaliśmy go tankiem; Butelka wódki; Pies; Wypuszczona w niebo strzała...; Po Narwiku był Tobruk... – W wyd. nast. zostały dodane opowiadania: Trzy wrześnie; Tajemnicza gałązka.

2. Brunatne i czerwone. (Marek Korda). Powieść. Druk pt. Marek Korda. „Orzeł Biały”, Londyn 1951 nr 40-50, 1952 nr 1-50. Wyd. osobne Londyn: Gryf 1953, 217 s.

Adaptacje

teatralne

Cygaro dla Churchilla. [Jednoaktówka]. Adaptacja: O. Żeromska. Wystawienie: Londyn, Teatr Pro Arte 1960.

3. Walter 7,65. Powieść. Londyn: Gryf 1951, 230 s.

Autor podpisany: J.B. Poray.

Przekłady

angielski

Finger on the trigger. [Przeł.] H.C. Stevens. Londyn 1952, wyd. 2 tamże 1957.

4. Ludzie i miasto. [Powieść]. London: Gryf 1953, 217 s.

Autor podpisany: Janusz Poray-Biernacki.

5. Słowo o bitwie. Tryptyk powieściowy. Londyn: Nakład czytelników 1955, 267 s. Druk Odrodzenie 1987 nr 47-51/52, 1988 nr 1-27, 29-35. Wyd. nast. Warszawa: Polonia 1989.

Autor podpisany nazwiskiem i pseudonimem.

Adaptacje

teatralne

adaptacja fragmentu pt.: Smutna miłość Janka Miłkojcia. Wystawienie: Londyn, Teatr Pro Arte 1959.

6. Gwiaździsty szalik czyli Piotr Paweł detektywem. Dreszczowiec kryminalny. [Powieść]. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1974, 191 s.

Autor podpisany: Janusz Jasieńczyk.

7. Z przekonania. Roman Sanguszko w oczach Conrada i historii. Londyn: PCA Publications Ltd. 1979, 95 s.

Autor podpisany: Janusz Poray-Biernacki.

8. Stan łaski. Kompozycje o zakochaniach i miłości. [Opowiadania]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1982, 208 s.

Autor podpisany: Janusz Poray-Biernacki.

Zawartość

I. Awa: Melodia kół [poz. ]; Drzwi. – II. Tessa: Kolorowy erotyk. – III. Elli: Stan łaski; Szaszłyk; Kradzież; Droga; Anioł i pocałunek; Koniec romansu. – IV. Lucyna. – V. Maria: Jutro będzie lepiej [poz. ]; Oczekiwanie; Filip i Monika; Agonia Churchilla; Mieszkanie; Złocień; Czarodziej; Prokop i lampy; Pod natryskiem; Tęsknota; Niemcy, trochę Austrii; W Szwajcarii; Kartka pocztowa; Dobra robota; Folklor z Padwy; „Idź za tłumem!”; W Słowenii; Dekadencja; Trochę makabry; Imieniny; Składkowy obiad; Tańce w Jugosławii; Życie i śmierć; Na wsi pod Bledem; Burza i dzień policji; Panny Why; Krzesło w słońcu; Powrót; Franciszek; Dominik i inne. – Posłowie.

9. Każdy pisze jak może. Mikroeseje, eseje, opinie, opowiastki, opowiadania. Hove: Caldra House 1996, 144 s.

Autor podpisany nazwiskiem i pseudonimem.

Przekłady

1. J. Conrad: Książę Roman. [Opowiadanie]. Przeł.: J. Jasieńczyk, W. Turno [właśc. W. Tarnawski]. Gazeta Polska”, Jerozolima 1944 nr 280-289; odbitka. Jerozolima 1945, 23 s. Wyd. osobne: Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1974.
2. G. Greene: Trzeci człowiek. Powieść filmowa. Tygodnik Ilustrowany”, Londyn 1950 nr 12-30.
3. G. Greene: Ministerstwo strachu. Powieść. Przeł.: J. Jasieńczyk, O. Żeromska. Londyn: Gryf 1956, 219 s.

Prace redakcyjne

1. Jan Paweł II, papież: Słowo papieża. Jan Paweł II w Polsce. [Teka dokumentacyjna]. Red.: J. Poray-Biernacki. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1979, 72 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1988, 1990.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
[J. Zieliński:] J. Kowalski: Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. Lublin* 1989; wyd. 2 1990.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (E. Rydlewska).

Ogólne

Artykuły

M. Danilewicz Zielińska: Szkice o literaturze emigracyjnej. Paryż 1978, passim.
K. Dybciak: Słowa o bitwie i o Polsce. Znak 1985 nr 1/2.
K. Bzowska: Janusz Jasieńczyk. (J. Poray-Biernacki). „Archiwum Emigracji1998 z. 1.

Walter 7,65

J. Sakowski: Ludzie podziemia i ludzie meliny. W tegoż: Wety i odwety. Paryż 1976.

Słowo o bitwie

[K.A. Jeleński:] KAJ: Chyba jednak ku pokrzepieniu serc... Kultura”, Paryż 1955 nr 6.
T. Konwicki: Nad książką emigracyjną. Nowa Kultura 1955 nr 36.
S. Zahorska: Rzecz o bitwie. Wiadomości”, Londyn 1955 nr 1.
K. Koźniewski: Nareszcie... Odrodzenie 1987 nr 46.
J. Koprowski: Andersiacy na pustyni. Nowe Książki 1990 nr 5.
J. Jarzębski: Społeczeństwo na polu bitwy. Teksty Drugie 1991 nr 1/2.

Stan łaski

F. Śmieja. „Związkowiec”, Toronto 1984 nr 21.