BIO

Urodzony 14 marca 1940 w Wilnie; syn Stanisława Jarmołowskiego, matka z domu Wierzbicka. W 1945 zamieszkał w Łodzi, gdzie ukończył Technikum Energetyczne i do 1968 pracował w wyuczonym zawodzie. Debiutował w 1960 jako poeta wierszem Ty niebieskie (incipit) w czasopiśmie „Życie i Myśl” (nr 11/12). W następnych latach publikował utwory poetyckie m.in. w czasopismach „Odgłosy” (1962-81) i „Poezja” (1976-80). Od ok. 1961 należał do Łódzkiego Ośrodka Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy, w 1966-75 był członkiem grupy literackiej Wiadukt; za działalność klubową otrzymał odznakę im. Janka Krasickiego (1981). Był w 1967 współzałożycielem grupy poetyckiej Centrum i do 1970 jej członkiem. Ożenił się z Haliną Sobczak, poetką. W 1968-75 pracował jako redaktor w Wydawnictwie Łódzkim. W 1970 został członkiem Związku Literatów Polskich. Był laureatem wielu konkursów poetyckich. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1986). Zmarł 28 marca 2002 w Łodzi; pochowany tamże na Cmentarzu Komunalnym na Dołach .

Twórczość

1. O dziewczynach żołnierzy i inne wiersze. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1964 [właśc. 1965], 35 s.

2. Lato rdzawe. [Wiersze]. Warszawa: Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy przy Zarządzie Głównym Związku Młodzieży Wiejskiej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1965, [24] s.

Zawartość

Wiersze: Dwie etiudy weselne; Motyle, – oraz cykle: Lato rdzawe; Żonie; Zapis z sześćdziesiątego trzeciego.

3. W którą tobie stronę. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1969, 48 s.

Zawartość

Cykle: Z pierzastych miłości; Zapis niesystematyczny; Szkice.

4. Zielnie i weselnie. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970, 53 s.

Zawartość

Cykle: Zielnie; Weselnie; Z mrozu strugane.

5. Może ja kocham wszystko, co garbate. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1972, 65 s.

Zawartość

Cykle: Sonety sobiechamskie; Drewniaki; Kantyczki; Sonety garbate.

6. Kto kogo, kiedy, dlaczego okraczył. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1977, 80 s.

Zawartość

Triolety sobiepańskie; Sonety biesiadne z rozmową i lamentem; Z sonetów człekoprzyjaznych czyli przypadków niejakiego Jarmoła w iluś tam kawałkach opisanych; Sonety sobiechamskie [poz. ]; Przypisy [proza poetycka].

7. Któraś od róży jest i koniczyny. Kantyczki, ballady, abecedariusz, sonety, triolety, ronda, zapisy, proza. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1982, 209 s.

Zawartość

Kantyczki [poz. ]; Ballady; Abecedariusz; Sonety; Zielnie [poz. ]; Sonety sobiechamskie [poz. ]; Sonety człekoprzyjazne czyli przypadków niejakiego Jarmoła w iluś tam kawałkach opisanych [poz. ]; Sonety biesiadne [poz. ]; Sonety garbate [poz. ]; Triolety [poz. ]; Ronda szlachetne i sentymentalne; Dedykacje dzieciom; Niewiersze; Proza poetycka.

8. O zachowaniu się pod stołem. [Aforyzmy i wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1989, 63 s.

Prace redakcyjne

1. W. Mrozowski: Spojrzenie wstecz. [Wiersze]. Wybór :J. Jarmołowski. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1970, 179 s.
2. Rzecz poetycka. Środowisko. Wybór i oprac.: A. Biskupski, J. Jarmołowski, M. Kucner. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1975, 374 s.
Antologia wierszy ze szkicami krytycznymi o autorach.
3. J. Waleńczyk: Wybór wierszy. Wybór: J. Jarmołowski. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1975, 125 s.
4. I. Szczepański: Fomentum. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1979, 55 s. Ośrodek Sztuki i Kultury Młodych ŁDK [Łódzkiego Domu Kultury].
5. Turnieje poetyckie o laur Stanisława Czernika. [Wybór i oprac.: J. Jarmołowski]. Łódź: Ośrodek Sztuki Młodych Łódzkiego Domu Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Łodzi 1983 [właśc. 1982], 14 s.

Omówienia i recenzje

Ogólne

Artykuły

A. Biskupski: Jerzy Jarmołowski. Odgłosy 1975 nr 5.
M. Kucner: Twórczość jako krytyka. W tegoż: Egzystencja i kreacja. Łódź 1980.
Z. Dominiak: Jarmoł w smokingu kultury. W tegoż: W poza siebie. Łódź 1992.

O dziewczynach żołnierzy i inne wiersze

A. Biskupski: Przykład poszukiwacza metody. W tegoż: Nie tylko przeciw metaforze. Łódź 1973 [dot. też: Lato rdzawe, W którą tobie stronę].

Lato rdzawe

A. Biskupski: Przykład poszukiwacza metody. W tegoż: Nie tylko przeciw metaforze. Łódź 1973 [dot. też: O dziewczynach żołnierzy i inne wiersze, W którą tobie stronę].

W którą tobie stronę

A. Biskupski: Theodycea” życia. Nadodrze 1970 nr 24.
R. Sulima: Zapiski i eksperymenty. Poezja 1970 nr 9.
A. Biskupski: Przykład poszukiwacza metody. W tegoż: Nie tylko przeciw metaforze. Łódź 1973 [dot. też: O dziewczynach żołnierzy i inne wiersze, Lato rdzawe].

Zielnie i weselnie

G. Kościński: Mag w świetle mitu. Nadodrze 1971 nr 12.

Może ja kocham wszystko, co garbate

A.W. Mikołajewski: Żywioł i jego dramat. Odgłosy 1974 nr 24.

Kto kogo, kiedy, dlaczego okraczył

T. Komendant: Zabawa w przedrzeźnianie. Literatura 1978 nr 47.
S. Świontek: Poezja okraczająca. Odgłosy 1978 nr 9.

O zachowaniu się pod stołem

H. Pustkowski: Nowy „Jarmoł. Odgłosy 1989 nr 22.