BIO

Urodzona 12 września 1920 w Samborze; córka Stanisława Jaremko, nauczyciela gimnazjalnego, i Jadwigi z domu Ziegler. W 1938 ukończyła gimnazjum w Samborze i rozpoczęła studia w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie. W czasie II wojny światowej przebywała początkowo w Samborze zajętym przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i pracowała w dyrekcji lasów. W czasie okupacji niemieckiej przeniosła się w 1942 do Krakowa. Pierwszy wiersz pt. Wieczór zamieściła w 1943 w wydawanym przez Niemców piśmie polskojęzycznym „7 dni” (nr 18; podpisany: Z. Jaremko); tam też drukowała następne utwory. W 1944 wydała konspiracyjny tomik wierszy Rozdroża. Po wojnie wyszła w 1945 za mąż za Stanisława Żytyńskiego (rozwiedzeni). W tymże roku nawiązała współpracę z redakcją „Dziennika Polskiego”, w którego dodatku pt. „Walka” ogłosiła kilka wierszy (pod nazwiskiem Żytyńska) i debiutowała jako prozaik fragmentem większej całości pt. W szpitalu (nr 104; podpisana Jaremko). Została członkiem Polskiej Partii Robotniczej (później do 1967 w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Jesienią 1945 wyjechała do Szwajcarii, gdzie pracowała do 1947 jako urzędniczka poselstwa polskiego w Bernie. Po powrocie do kraju prowadziła referat artystyczno-kulturalny w Departamencie Prasy i Informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. W 1948 była wicedyrektorem Biura Organizacyjnego Światowego Kongresu Intelektualistów we Wrocławiu. Równocześnie od 1948 studiowała filologię francuską na Uniwersytecie Warszawskim, w 1952 uzyskała magisterium. Od 1949 zajmowała się pracą przekładową, tłumacząc z literatury francuskiej i niemieckiej. W 1951 wyszła za mąż za Witolda Pytowskiego. Od 1953 należała do Związku Literatów Polskich (do 1971). W 1957-67 współpracowała z pismem „Nowe Książki”, w którym omawiała przekłady z literatur obcych (francuskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, skandynawskiej) oraz prace z historii tych literatur. W 1969 wyjechała do Rzymu, skąd w 1970 przeniosła się do Stanów Zjednoczonych. W 1973-86 była pracownikiem socjalnym w jednym z nowojorskich szpitali (zajmowała się psychoterapią i problemami socjalnymi pacjentów). W 1977 ukończyła studia w Hunter College, School of Social Work. Należała do Amerykańskiego Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych. W 1989 została członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Zmarła 27 września 2016 w Nowym Jorku.

Twórczość

1. Rozdroża. [Wiersze]. Kraków 1944, [15] k. [Biblioteka Poetycka Krakowa].

Wydanie konspiracyjne.

2. Louis Aragon. [Zarys monograficzny]. Warszawa: Wiedza Powszechna 1963, 208 s.

3. Trzy prawdy. Sztuka współczesna w 3 aktach. Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego 1965, 70 s. Prapremiera: Sosnowiec, Teatrzyk Małych Form przy Domu Kultury „Górnik 1967.

Wyróżnienie w konkursie Teatru Ateneum w Warszawie za debiut dramatyczny w 1963.

Przekłady

słowacki

Tri pravdy. [Przeł.] A. Macko. Bratislava 1967.

4. Henri Barbusse. [Zarys monograficzny]. Warszawa: Wiedza Powszechna 1966, 236 s.

5. The threshold. [Opowiadania]. Cambridge, Massachusetts: Schenkman Publishing Company Incorporated 1982, 170 s.

Zawartość

A friend; Love story; Mediation; The terrible kid; A question mark; Heart disease; Weekend with Angela; Symbiosis; A funny story; The emergency exit; Loneliness.

6. A life one's own. A novel. [Powieść]. Danbury, CT : Rutlege Books 2000, 371 s.

Przekłady

1. A. Kédros: Statek w mieście. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1949, 203 s. Wyd. nast. tamże 1950.
Przekład podpisany: Z. Jaremko-Żytyńska.
2. A. Césaire: Rozprawa z kolonializmem. [Publicystyka]. [Warszawa:] Czytelnik 1950, 46 s.
Przekład podpisany: Z. Jaremko-Żytyńska.
3. A. Still: Wola i gniew. [Opowiadania]. [Warszawa:] Czytelnik 1950, 167 s.
Przekład podpisany: Z. Jaremko-Żytyńska.
4. A. Viollis: Co widziałam w Indochinach. Notatki z podróży. Warszawa: Czytelnik 1950, 215 s.
5. J. Fréville: Dzień zaświtał w Tours. Narodziny Komunistycznej Partii Francji. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1951, 164 s.
6. P. Tillard: Tajemniczy pan Paul czyli Amatorzy czeków. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1951, 147 s.
7. A. Zweig: Opowieści dnia wczorajszego. Warszawa: Czytelnik 1952, 85 s.
8. H. Barbusse: Ogień. Powieść oraz opowiadania, przemówienia, artykuły i listy. Warszawa: Czytelnik 1953, 517 s. Wyd. osobne powieści: Ogień. Dziennik pewnego oddziału. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959, 397 s.
9. P. Daix: Kolumny gniewu. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953, 291 s.
10. R. Martin du Gard: Jan Barois. Powieść. Warszawa: Czytelnik 1956, 450 s. Wyd. 2 tamże 1959.
11. A. Frank: Dziennik. 12 czerwca 1942 – 1 sierpnia 1944. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 277 s. Wyd. nast. tamże 1960.
12. J. Nehru: Rozmowy z Nehru. [Rozm.:] T. Mende. Przeł. z francuskiego: Z. Jaremko-Pytowska. Warszawa: Książka i Wiedza 1957, 149 s.
13. R. Vailland: 325000 franków. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1957, 172 s.
14. F. Mauriac: Kłębowisko żmij. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1958, 259 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962; wyd. 3 Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1975, wyd. 4 tamże 1983.
15. N. Sarraute: Portret nieznajomego. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1959, 187 s.
16. M. Duras: Tama nad Pacyfikiem. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1960, 283 s.
17. P. Schallück: Kroki w labiryncie. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1960, 275 s.
18. A. Zweig: Czas dojrzał. Wielka wojna białych ludzi. 6. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1960, 556 s.
19. A. Still: Rabunek. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1961, 195 s.
20. Vercors: Droga okrężna i inne opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1961, 401 s.
21. M. del Castillo: Gitara. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1962, 92 s.
22. A. Seghers: Światło na szubienicy. Opowieść karaibska z czasów wielkiej rewolucji francuskiej. Warszawa: Czytelnik 1962, 149 s.
23. P. Guimard: Ironia losu. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1963, 155 s.
24. A. Zweig: Marzenia są drogie. [Powieść]. Przeł.: Z. Jaremko-Pytowska i J. Szymańska. Warszawa: Czytelnik 1964, 567 s.
25. Luda: Strażniczka ognia. [Powieść dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1966, 68 s.
26. H. Piontek: Gorące kasztany. Opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1966, 180 s.
27. J. Renoir: Renoir. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966, 497 s.
28. J. Bobrowski: Uczta myszy i inne opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1968, 237 s.
29. J. Borel: Uwielbienie. [Powieść]. T. 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1968, 370 + 362 s.
30. G. Blin: Stendhal i problemy powieści. [Studium]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 451 s.

Prace redakcyjne

1. Odbudowa i rozwój życia kulturalnego w Polsce 1944-1948. [Materiały zebrała, oprac. i red.:] Z. Jaremko-Pytowska. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Sztuki. Biuro Współpracy z Zagranicą 1948, 203 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (M. Brykalska).

Louis Aragon

A. Klimowicz: Profil Aragona. Nowe Książki 1963 nr 20.
A. Stojowski: Louis Aragon. Materiały do monografii. Kultura 1963 nr 16.

Henri Barbusse

W. Sadkowski: Monografia o autorze „Ognia. Nowe Książki 1966 nr 11.
D. Knysz-Rudzka: Pisarz i działacz komunistyczny. Wiatraki 1967 nr 3.