BIO

Urodzony 26 grudnia 1931 w Bydgoszczy; syn Franciszka Jankowskiego, pracownika Polskich Kolei Państwowych, i Stanisławy z domu Stachowiak; ojciec Anny Janko, poetki. Po II wojnie światowej przeniósł się wraz z rodzicami do Sypniewa (pod Złotowem), gdzie ukończył szkołę powszechną. Naukę kontynuował w 1947-48 w Państwowym Gimnazjum Ogólnokształcącym w Pile, następnie w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Rogoźnie. Po zdaniu matury w 1951 był nauczycielem w szkole podstawowej w Pile. W 1953-57 studiował polonistykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach i uzyskał dyplom magisterski. Debiutował w 1956 wierszem Na Żuławach (Tragamin 1955), opublikowanym w „Perspektywach”, dodatku do „Dziennika Zachodniego” (nr 46). W tymże roku ożenił się z Teresą Ferenc, poetką. W 1958 zamieszkał w Rybniku i tu pracował przez cztery lata w tygodniku „Nowiny” jako kierownik działu kulturalnego (artykuły podpisane m.in. Szczepan Gniewski). Następnie do 1965 był kolejno redaktorem działu satyrycznego Rozgłośni Katowickiej Polskiego Radia (1962), kierownikiem Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki w Rybniku (1963) oraz kierownikiem Zakładowego Domu Kultury w Knurowie (1964-65). W 1959-65 był też organizatorem i pierwszym prezesem rybnickiego Klubu Literackiego „Kontakty”. Współdziałał w organizowaniu Rybnickich Dni Literatury. W 1956-64 współpracował z „Dziennikiem Zachodnim”, „Kocyndrem” i „Trybuną Robotniczą” (tu w 1960 stała rubryka pt. Zezem; podpisana Hipolit) oraz publikował utwory na łamach innych czasopism, m.in.: „Wiatraków” (1961-67) i „Życia Literackiego” (1961-80). W 1962 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wystąpił z niej w 1979). W 1965 przeniósł się wraz z rodziną do Kołobrzegu i podjął pracę w Wydziale Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (na stanowisku kierownika). W tymże roku został członkiem Związku Literatów Polskich. W Kołobrzegu był inicjatorem i współorganizatorem Klubu Myśli Twórczej, skupiającego środowisko artystyczne, a następnie kołobrzeskiej grupy poetycko-plastycznej Reda (1965-71). W 1968 otrzymał Nagrodę Ziemi Kołobrzeskiej. W 1968-71 był kierownikiem Klubu Morskiego Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Barka” w Kołobrzegu i odbywał rejsy rybackie po Bałtyku, oraz oceaniczne po Atlantyku i Pacyfiku. Równocześnie kontynuował działalność literacką, publikując wiersze, recenzje i artykuły na łamach czasopism: „Tygodnik Kulturalny” (1964-68, 1977, 1981), „Nadodrze” (1965-69, 1972-73), „Pomorze” (1966-69, 1972), „Fakty i Myśli” (1968-72), „Pobrzeże” (1969-71, 1974), „Poezja” (1969-72), „Twórczość” (1969-75). Od 1972 mieszkał we Wrocławiu, gdzie był organizatorem i pierwszym prezesem Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich, a w 1974-75 redaktorem w redakcji literackiej Rozgłośni Wrocławskiej Polskiego Radia. W 1975 przeniósł się do Sopotu. W 1977 podjął pracę bibliotekarza Działu Oświatowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. W tym okresie ogłaszał też utwory w pismach „Odra” (1972-75, 1978), „Fakty” (1972-81), „W drodze” (1974, 1977-78, 1980-93), „Opole” (1975-77, 1981), „Literatura” (1976-78, 1981, 1984), „Więź” (1979, 1981, 1983-92). W 1979 zorganizował przy bazylice św. Mikołaja w Gdańsku Akademicki Krąg Literacki, przekształcony w okresie stanu wojennego w Krąg Literacki „Wiązania” przy Duszpasterstwie Środowisk Twórczych. Był inicjatorem i współorganizatorem oddziału Towarzystwa Pomocy Społecznej im. Brata Alberta w Sopocie. Za całokształt twórczości religijnej otrzymał w 1988 nagrodę im. Brata Alberta. W 1990 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiego PEN Clubu. W latach dziewięćdziesiątych publikował wiersze m.in. w „Tytule”, „Odrze”, „Toposie” i „Więzi”. W 1993-2001 wraz z żoną prowadził i współredagował na łamach dwumiesięcznika literackiego „Topos” rubrykę prezentacji poetyckich pt. Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego. Otrzymał wiele nagród, w tym nagrodę literacką im. W. Pietrzaka (1995), nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu (1995), nagrodę literacką Prezydenta Miasta Gdańska (2001). Odznaczony m.in. Medalem Wojewody Pomorskiego „Sint sua praemia laudi” (2001). Zmarł 6 lipca 2024 w Sopocie; pochowany tamże na Cmentarzu Komunalnym.

Twórczość

1. Dotyk popiołu. Miniatury liryczne. Katowice: Śląsk 1959, 35 s.

2. Wejście w las. [Proza poetycka]. Katowice: Śląsk 1964, 87 s.

Zawartość

Cykle: W stronę kamienia; Cały w sosnach; Rower; Żebra piasku; Droga we mnie; Litania na dwa biegi; Park.

3. Rozmowa z ogniem. [Wiersze]. Katowice: Śląsk 1965, 50 s.

Zawartość

Cykle: Za gorące twarze; Ponad imiona; I. Anna; II. Teresa.

4. Żar. [Wiersze]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1966, 30 s.

5. Ciążenie morza. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970, 57 s.

Zawartość

Cykle: Poetyka; Wspólne łowisko; „Nasze morze”; Ciążenie ziemi.

6. Wysokie łowisko. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1972, 63 s.

Zawartość

Cykle: Kropla żywiołów; Poemat z Williamem Willisem; To ja, to wy.

7. I gdyby wszystkie żagle. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973, 54 s.

8. Psałterz bałtycki. Wiersze wybrane i nowe. Słowo wstępne: A. Kamieńska. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1974, 232 s.

Tu m.in. nowy cykl pt.: Prześwietlone dnem.

9. Wiązanie tratwy. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1976, 79 s.

10. Ostrzeżenie przed lądem. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1977, 80 s.

Zawartość

Cykle: Pytana w nocy; Wygaszanie katedry; Brodwino; Prawo zatoki.

11. Żywioł wszelki. Wiersze wybrane i nowe. Wstęp: J. Łukasiewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1978, 348 s.

Tu m.in. nowe cykle: Listy do Lorda Jima; Spotkanie z matką.

Nagrody

Nagroda im. M. Borzymowskiego w 1979.

12. Kto żyje. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1980, 59 s.

Zawartość

Cykle: Modlitwa do żony; Miejsce z matką; Grunt.

13. Zanurzenie. Modlitwy poetyckie. Słowo wstępne: J. Twardowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1980 [właśc. 1981], 128 s.

Nagrody

Nagroda literacka im. M. Sępa-Szarzyńskiego 1981.

14. Szkice do oceanu. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1981, 137 s.

Zawartość

Marynistyka. [Wiersz]. – [Proza:] Rozpędzone morze. (Z dziennika rejsów rybackich); Tworzyć statek. [W tekście passim wiersze autora]. – Ponadto: T. Ferenc: W domu [Wiersz].

15. Atlantyk, dnia... Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1983, 234 s.

Dziennik z rejsu do Afryki od 12 V do 8 VIII 1979; w tekście wiersze autora.

16. Według Jonasza. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1983, 61 s.

Zawartość

Cykle: To ja, to Ty; Sztorm; O współczesnych rybakach reportaż poetycki; W brzuchu wielkiej ryby; Modlitwa Jonasza; Relacja z Niniwy.

17. Żegluga. Poemat. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1983, 61 s.

18. Poezje wybrane. Wybór i wstęp autora. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1985, 153 s.

19. Falochrony. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1987, 77 s.

Zawartość

Cykle: Do gruntu; Spotkanie z ojcem; Abecadło dla wnuka; Kaszubeja; Po walce.

20. Pełne morze. Wybór wierszy. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1987, 388 s.

Nagrody

Nagroda im. K. Janickiego w 1988 oraz nagroda im. M. Borzymowskiego w 1989.

Zawartość

Zawiera m.in. cykl: Falochrony.

21. Cztery twarze domu. Antologia rodzinna. [Wiersze autorów:] T. Ferenc, Z. Jankowski, A. Janko, M. Wieczorek. [Przedmowa:] K. Nowicki: Dom poezji. Szczecin: Glob 1991, 220 s.

Tu Z. Jankowskiego: Rejs do światła w oknie; Z cyklu: Spotkanie z ojcem; Z cyklu: Abecadło dla wnuka, s. 71-120.

22. Spokojnie, wodo. [Wiersze]. Gdynia: Arkun 1991, 87 s.

23. Pacyfik, dnia... Gdańsk: Albatros 1993, 274 s.

Dziennik z rejsu do krajów Ameryki Łacińskiej od 27 V do 18 IX 1986; w tekście wiersze autora oraz fragmenty korespondencji z żoną, Teresą Ferenc.

24. Port macierzysty. [Wiersze]. Gdańsk: Marabut 1995, 84 s.

25. Ucieczka ze statku. Nowe szkice do oceanu. Gdańsk: Stella Maris 1995, 227 s.

26. Morze przybywa z daleka. Modlitwy i inne wiersze. Słowo wstępne: J. Twardowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1997, 237 s.

27. Powiedz, Rabbi. [Wiersze]. Posłowie: A. Szymańska. Poznań: W Drodze 1999, 109 s.

28. Słowo ostatnie i wciąż pierwsze. Wiersze wybrane i nowe. Pelplin: Bernardinum 2000, 246 s.

29. Posłańcy żywiołu. Gdańsk: Polnord-Oskar 2001, 323 s.

Zawartość

Zawiera dziennik prowadzony w 1967-1986; fragmenty korespondencji z żoną, Teresą Ferenc, oraz wiersze z tomu Port macierzysty.

30. Wielkie tło. Wiersze nowe 1999-2001. Sopot: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu 2001, 39 s.

31. Ciernie wody. [Wiersze]. Pelplin: Bernardinum 2003, 73 s.

32. Odpływ. Sztuka ubywania. [Wiersze]. Gdańsk-Pelplin: Polnord-Bernardinum; Wydawnictwo Oskar 2005, 64 s.

Prace redakcyjne

1. Morze u poetów. Wiersze i wypowiedzi współczesnych poetów polskich. Antologia. [Wybór i oprac.:] Z. Jankowski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1977, 402 s.

Nagrody

Nagroda „Kogi Gdańskiej1979.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1973, 2004.

Wywiady

Morze – czyn i słowo. [Rozm.] J.L. Jordan. Fakty 1981 nr 15.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (B. Winklowa).

Ogólne

Artykuły

B. Żurkowski: Poetyckie morze. W tegoż: Paradoks poezji. Kraków 1982.
M. Hałaś: Modlitwa morza. Wiara i Odpowiedzialność 1987 nr 9.
Z. Bieńkowski: Poezja i niepoezja. Nadmiar. Tygodnik Kulturalny 1988 nr 17.
S. Jażdżewski: Środki artystyczne w liryce Zbigniewa Jankowskiego. Nautologia 1988 nr 2.
S. Jurkowski: Zapis człowieczego rejsu. Kierunki 1988 nr 26.
K. Pieńkosz: Pełne morze. Literatura 1988 nr 7.
Z. Zarębianka: Wieczność jako przestrzeń nieskończonego, czyli o twórczości Zbigniewa Jankowskiego. W tejże: Poezja wymiaru sanctum: Kamieńska, Jankowski, Twardowski. Lublin 1992.
Z. Bieńkowski: Nadmiar. W tegoż: Ćwierć wieku intymności. Warszawa 1993.
J. Sochoń: Pełnia życia. (O poezji Zygmunta Jankowskiego). W tegoż: U drzwi Godot. Warszawa 1995.
A. Rydz: Navigare necesse est” – o poezji Zygmunta Jankowskiego. Arkusz 1996 nr 12.
K. Nowosielski: Morze Jankowskiego; Z. Zarębianka: Znakiem morza, albo żeglarz nieskończonego w macierzystym porcie. O poezji Zygmunta Jankowskiego. Gdański Rocznik Kulturalny 1997 nr 17.
Z. Zarębianka: Ścieżka medytacyjna w poezji Zygmunta Jankowskiego. W: Człowiek w drodze. T. 1. Bydgoszcz 2000.
S. Jurkowski: Zapis wielkiego szukania. Tytuł 2001 nr 3.
P.W. Lorkowski: Hermeneutyki żywiołu. Tytuł 2002 nr 1/2.

Ciążenie morza

A. Kamieńska: Uwaga – poeta!Twórczość1971 nr 7.

I gdyby wszystkie żagle

J. Łukasiewicz: Na ostrzu morza. Twórczość 1974 nr 12.
P. Śpiewak: Morze – urealniona metafizyka. Więź 1974 nr 4.

Psałterz bałtycki

M. Jodłowski: Morze – to wielka, największa metafora. Opole 1974 nr 8.

Wiązanie tratwy

J. Wiązek-Partyka: Poeta i morze. W Drodze 1978 nr 10 [dot. też: Ostrzeżenie przed lądem].

Ostrzeżenie przed lądem

J. Wiązek-Partyka: Poeta i morze. W Drodze 1978 nr 10 [dot. też: Wiązanie tratwy].

Żywioł wszelki

G. Kubski: Głos głodu. O religijnych wierszach Zbigniewa Jankowskiego. W Drodze 1980 nr 8.
J. Sochoń: Bóg i morze. Więź 1980 nr 10.

Zanurzenie

J. Salij: Nie ogarniam tego głazu. (Modlitwy poetyckie Zbigniewa Jankowskiego). W tegoż: Rozpacz pokonana. Poznań 1983.

J. Prevért: Poezje wybrane

M. Orski: Wielki żywioł morza. Odra 1986 nr 12.

Falochrony

A. Bichta: Między morzem a niebem. Twórczość 1989 nr 5.

Spokojnie, wodo

J. Sochoń. „Przegląd Powszechny1991 nr 9.
A. Szymańska: Morze dobre na wszystko. Tytuł 1991 nr 4.
S. Jurkowski: Zwątpienia i nadzieje. Twórczość 1992 nr 7.
M. Łukaszewicz. Nowe Książki 1992 nr 12.

Pacyfik, dnia...

E. Borkowska: Duchowa podróż, albo „Morze po cichu wgryza się w człowieka. Topos 1994 nr 3/4.
A. Szymańska: Na samym dnie.... Tytuł 1994 nr 3.

Port macierzysty

S. Jurkowski: Moc i słabość. Twórczość 1996 nr 8.
P.W. Lorkowski, M. Cisło: Jak ryba. Medytacje nad poezją Zygmunta Jankowskiego. Tytuł 1996 nr 4.
P.W. Lorkowski: Będę jednak u brzegu. Topos 1996 nr 1.
K. Nowosielski: Pomiędzy „zdążać” a „przystanąć. Więź 1996 nr 9, przedruk w tegoż: Rozróżnianie głosów. Gdańsk 2004.
P. Wilczek: Morskie pisanie. Nowe Książki 1996 nr 3.

Ucieczka ze statku

E. Borkowska: Jakubowa szamotanina. Topos 1995 nr 5/6.
S. Jurkowski: Zaufać tej głębi. Nowe Książki 1995 nr 8.
W. Smaszcz: Człowiek, który usłyszał ciszę. Tytuł 1995 nr 1.

Morze przybywa z daleka

K. Maliszewski: Wspólna pieśń. Topos 1998 nr 3.
J. Sobolewska: Zwrócony ku wieczności. Nowe Książki 1998 nr 2.

Powiedz, Rabbi

J. Drzewucki: Religijne medytacje. Rzeczpospolita 1999 nr 195.
P.W. Lorkowski: Szkice do nieobecności. Topos 1999 nr 5/6.
A. Poprawa: Paradoksy, także mimowolne. Nowe Książki 1999 nr 7.
A. Rydz: Zmysł spotkania. Arkusz 2000 nr 5.

Słowo ostatnie i wciąż pierwsze

M. Kisiel: Niepokój, głód, pragnienie. Nowe Książki 2000 nr 12.
K. Maliszewski: Modlitwy z Gdańskiej Zatoki. Tytuł 2001 nr 3.
E. Nawrocka: Morze i Bóg. „Twórczość2001 nr 3.

Posłańcy żywiołu

S. Jurkowski: Rejs ku przystani Boga. Odra 2002 nr 9.

Wielkie tło

K. Bieńkowska: Rytmy morza, rytmy życia. Nowe Książki 2001 nr 12.
W. Wencel: Słowa jak ludzie. Nowe Państwo 2002 nr 2.

Ciernie wody

A. Krawczyk: Wstań, Pio. „Sopot2002 nr 6.
P.W. Lorkowski: Czterdzieści pięć wierszy przeciwko nicości (albo o pocieszeniu, jakie daje mistyka). Twórczość 2003 nr 11.

Odpływ. Sztuka ubywania

J. Petrowicz: Szlak ascety. Nowe Książki 2005 nr 10.