BIO

Urodzony 9 grudnia 1945 w Krakowie; syn Karola Jankowskiego, prawnika, i Marii z Klimasińskich. W 1964 zdał maturę w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego. Następnie studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1971 uzyskał magisterium. Debiutował w 1965 na łamach „Itd”; w piśmie tym pracował w latach 1967-77, awansując od korespondenta terenowego do starszego redaktora działu reportażu (tu m.in. w 1975 cykl felietonów podpisanych Złośliwiec). Równocześnie był zatrudniony jako dziennikarz w innych pismach: w 1969-71 w „Dzienniku Polskim” (początkowo jako stażysta, później młodszy redaktor), w 1971-72 w tygodniku „Student” (kierownik działu informacji, redaktor działu reportażu), w 1973-81 w „Życiu Literackim” (jako redaktor i publicysta). W związku z twórczością reporterską odbył wiele podróży zagranicznych, m.in. do Stanów Zjednoczonych (dwukrotnie w 1976 i w 1987/88 na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej), Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Mongolii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Węgier i Francji. Był członkiem Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce (później Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej). W 1974 otrzymał I nagrodę Klubu Publicystów Społeczno-Prawnych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Od 1977 współpracował jako autor słuchowisk z Polskim Radiem. W 1981 pracował w „Gazecie Krakowskiej”. Od tegoż roku współpracował jako recenzent wewnętrzny z Wydawnictwem Literackim w Krakowie oraz z Krajową Agencją Wydawniczą w Krakowie i Rzeszowie. Od marca 1982 przez rok pracował ponownie w „Dzienniku Polskim” jako starszy publicysta, redagując dodatek „Oficyna” poświęcony literaturze i dodatek reporterski „Pejzaż Polski”. W 1982-87 działał w Stowarzyszeniu Autorów Polskich, pełniąc funkcję wiceprezesa i sekretarza Rady Oddziału w Krakowie. W 1983-85 był dyrektorem Oficyny Wydawniczej „Urania”. W 1986-87 publikował w „Przeglądzie Tygodniowym” (m.in. cykl reportaży historycznych pt. Kryptonim Samoobrona). W 1987 rozpoczął stałą współpracę z „Nowym Dziennikiem” (Nowy Jork). W 1993 został zastępcą redaktora naczelnego tygodnika „Wieści”. Był pomysłodawcą i komisarzem wystawy „Zginęli w Katyniu” (Kraków 1989), członkiem i w 1992 wiceprzewodniczącym Instytutu Katyńskiego w Polsce i redaktorem „Biuletynu Katyńskiego”. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1976) i odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1986). Zmarł 9 grudnia 1945 w Krakowie; pochowany tamże na Cmentarzu Rakowickim.

Twórczość

1. Posiadać Wenus. [Współwyd. z:] E. Szcześniak: Przecieranie szlaku; E. Żurek: Dzisiaj powiem prawdę. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1977, 166 s.

2. Steny z ulicy Mogilskiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977, 212 s.

Opowieści reporterskie na temat Armii Krajowej w Krakowie.

Nagrody

Nagroda „Echa Krakowskiego1978.

3. Dom dla jedynaka. [Utwór dramatyczny]. Teatr Polskiego Radia 1978 nr 1 s. 40-58. Polskie Radio 1978. Por. poz. .

4. Żołnierze z „Zielonego. [Opowieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1978, 126 s.

5. Chlebowy. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji 1979, 119 s.

6. Czarny” nadaje o trzeciej. [Opowieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1979, 109 s.

7. Dom dla jedynaka. [Opowiadanie]. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji 1979, 103 s. Por. poz. .

8. Znak Jastrzębca. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1979, 317 s. Wyd. 2 tamże 1982.

Ciąg dalszy zob. poz. .

9. Szable i rapiery. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1980, 285 s. Wyd. 2 tamże 1985.

Początek zob. poz. .

10. Grot. Kraków: Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego* 1981, 185 s. [inf. autora].

Biografia generała S. Grota-Roweckiego.

11. Monte. [Opowieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1983, 134 s.

12. Głową muru. [Reportaże]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1985, 235 s.

13. Od Sycylii do Monte Cassino. [Współautor:] O. Terlecki. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1985, 78 s.

14. Jak krakowscy żacy wygrali swoją wojnę ze Szwedami. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Alfa 1986, 45 s.

15. Królewski kurier. [Powieść dla młodzieży]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1986, 285 s. Wyd. nast. cz. 1 Kraków: Polrend 1993, 127 s.

16. Steny biją celnie. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza 1986, 137 s.

Popularna opowieść o Armii Krajowej.

17. Rozkaz zdobyć więzienie. [Reportaż historyczny; współautor:] S. Dąbrowa-Kostka. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza 1988, 178 s. [Wyd. 2] Tuchów: Wydawnictwo Redemptorystów 2000.

18. Emisariusz Witold. [Opowieść biograficzna o Janie Karskim]. Nowy Jork: Nowy Dziennik 1991, 320 s.

19. Żołnierze Rzeczypospolitej. Chicago: Wici Publishing Co. 1991, 246 s.

Opowieść o bojowych akcjach Armii Krajowej.

20. Strzały pod więzieniem. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji 1992, 268 s.

Opowieść o bojowych akcjach Armii Krajowej; fragmenty drukowane w „Przeglądzie Tygodniowym1986-87.

21. Człowiek o wielu nazwiskach. [Opowieść biograficzna o Janie Karskim]. Katowice: Wydawnictwo A. Abramskiego 1993, 219 s.

22. Karski. How one man tried to stop the Holocaust. [Współautor:] E.T. Wood. [Wstęp:] E. Wiesel. New York: J. Wiley 1994, 316 s.

Przekłady

niemiecki

Jan Karski – einer gegen den Holocaust. Als Kurier in geheimer Mission. [Przeł.] A. Kaiser. Gerlingen 1997, wyd. nast. München 1998.

polski

Karski. Opowieść o emisariuszu. [Współautor:] E.T. Wood. Wstęp: E. Wiesel. [Przekł. z angielskiego:] J. Piekło, P. Pieńkowski, J. Pawlikowska-Czubak. Kraków: Baran i Suszczyński; Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka 1996, 334 s.

23. Kwadrans na Zamarstynowie. [Opowieść o akcjach bojowych Armii Krajowej we Lwowie]. Kraków: Wydawnictwo Zakonu Pijarów 1995, 225 s.

24. Ostatni lot Halifaxa. [Współautor:] J. Piekarczyk. Kraków: Cracovia 1997, 161 s. Por. Słuchowiska radiowe.

25. Czterdziestu co godzinę. Red.: M. Tarczyński. [Warszawa:] Polska Fundacja Katyńska [2002], 363 s.

26. Dzień rozpoczął się szczególnie... Warszawa: Polska Fundacja Katyńska [2003], 142 s.

27. Literaci a sprawa katyńska – 1945. [Współautor:] R. Kotarba. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana 2003, 257 s.

Słuchowiska radiowe, m.in.

• Zob. Twórczość poz. .
Zamach na Koppego. Polskie Radio 1976.
Zieleniewszczacy. Odcinek 1-2. Polskie Radio 1976.
Kombatanci. Polskie Radio 1977.
Ostatni lot „Halifaxa. [Współautor:] S. Dąbrowa-Kostka. Cz. 1-5. Polskie Radio 1979. Por. Twórczość poz. .
Szable i rapiery. Odcinek 1-2. Polskie Radio 1979-80.
Daleko od mostu. Polskie Radio 1980.

Prace redakcyjne

1. Powrót do Katynia. Oprac., wstęp: S.M. Jankowski, E. Miszczak. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1990, 242 s.
2. Ks. L. Musielak: Spod Częstochowy do Kozielska. Oprac.: S.M. Jankowski, S. Kuciński, E. Miszczak. Kraków: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 1991, 182 s.
3. Mój ojciec. [Pamiętniki]. Cz. 1-2. Oprac. red.: S.M. Jankowski. Kraków: Instytut Katyński w Polsce; Wydawnictwo Zakonu Pijarów 1994, 1995, 200 + 322 s.
4. J. Wojdak: Byłem jednym z wielu... [Wspomnienia partyzanckie]. Oprac. red.: S.M. Jankowski. Bielsko-Biała: Nakład autora 1994, 133 s.
5. Generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek. Fakty – dokumenty – ślady – legenda. Red.: S.M. Jankowski. Bochnia, Kraków: Muzeum im. S. Fischera 1996, 213 s.
6. Wspomnienia wychowanków Oratorium Św. Jana Bosko w Poznaniu 1926-1960. Red.: S.M. Jankowski. Kraków: Poligrafia Salezjańska 1998, 148 s.
7. A. Kwiatkowska-Viatteau: Staline assassine la Pologne 1939-1947. [Współpraca:] S. Jankowski, Y. Zoria. Paris: Éditions du Seuil 1999, 342 s.
8. Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Wstęp i oprac.: S.M. Jankowski, A. Roliński. Kraków: Fundacja CDCN [Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego]; Księgarnia Akademicka 2002, 168 s. Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, t. 14.
9. H. Kwiatkowska: Porachunki z pamięcią. [Wspomnienia]. Współpraca red.; S.M. Jankowski. Kraków, Bielsko-Biała: Oficyna Wydawnicza Kwadrat 2002, 202 s.
10. H. Kwiatkowska: Wielki kolega. [Wspomnienia]. Współpraca red.: S.M. Jankowski. Kraków, Bielsko-Biała: Oficyna Wydawnicza Kwadrat 2003, 143 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1989, 2004.

Steny z ulicy Mogilskiej

B.S. Kunda: Bohaterstwo i milczenie. Kontrasty”, Białystok 1978 nr 10.
W. Pykosz: Sekrety „Ubezpieczalni. Życie Literackie 1978 nr 12.

Znak Jastrzębca

Z. Bauer: Jastrzębim tropem. Życie Literackie 1979 nr 37.

Szable i rapiery [Powieść]

Z. Ptażewski: Polskie szable w akcji. Nowe Książki 1980 nr 19.