BIO

Urodzona 27 sierpnia 1957 w Rybniku; córka Zbigniewa Jankowskiego, poety i krytyka, i Teresy Ferenc, poetki. Do szkoły podstawowej uczęszczała w Rybniku i Kołobrzegu, następnie w 1972-75 do VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego we Wrocławiu. Debiutowała w 1975 wierszem pt. Znienawidzieć Światowida, ogłoszonym w bydgoskich „Faktach” (nr 43). W 1976 zdała egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym Nr 2 w Sopocie. W 1976-82 studiowała filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim i uzyskała magisterium na podstawie pracy pt. Motyw wygnania w poezji Anny Kamieńskiej, napisanej pod kierunkiem prof. Marii Janion. W tym czasie publikowała wiersze na łamach wielu czasopism, m.in. „Życia Literackiego” (1977-78), „Faktów” (1977-79) i „Punktu” (1978-80). W 1980 wyszła za mąż za Piotra Majera, astronoma (rozwód w 2000). Od 1980 była członkiem Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). W latach osiemdziesiątych, kontynuując twórczość poetycką, publikowała wiersze i recenzje m.in. w „Akcencie” (1986), „Powściągliwości i Pracy” (1986), „Radarze” (1986-87), „W drodze” (1987), „Literaturze” (1987), „Tygodniku Kulturalnym” (1987), w czasopiśmie „W kręgu książki” (1987) i w „Odrze” (1987-88, 1990). Otrzymała nagrodę literacką „Faktów” (1980) oraz Nagrodę Literacką Młodych im. W. Pietrzaka (1980), nagrodę za twórczość poetycką, przyznawaną przez Unabhaengige Schriftsteller Assoziation w Dreźnie (1993). W 1989 została członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (SPP), a w 1993-96 była wiceprezesem Oddziału Wrocławskiego SPP. Od 1997 należała także do Polskiego PEN Clubu. W tymże roku przeprowadziła się do Warszawy. W 1997-2002 pracowała w wydawnictwie Prószyński i S-ka, redagując m.in. autorską serię poetycką „To jest poezja”. W 1999-2002 pełniła funkcję prezesa Oddziału Warszawskiego SPP, a od 2002 wiceprezesa Zarządu Głównego SPP. W 2000 przebywała na stypendium Akademie Schloss Solitude w Stuttgarcie, a w 2002 na stypendium Kunstlerdorf Schoppingen. W 2002 wyszła za mąż za poetę Macieja Cisłę. W tymże roku przyjęła formalnie pseudonim literacki za nazwisko. Mieszka w Warszawie.

Twórczość

1. List do królika doświadczalnego. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1977, 75 s.

2. Wykluwa się staruszka. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1979, 85 s.

3. Diabłu świeca. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1980, 71 s.

Nagrody

Nagroda „Gdańska Książka Roku 1980” przyznana przez Oddział Gdański Związku Literatów Polskich.

4. Rzeź lalek. [Dramat w 1 akcie]. Prapremiera: Szczecin, Teatr Współczesny 1980.

Wystawienie łącznie z „Warszawianką” S. Wyspiańskiego.

5. Koronki na rany. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1989, 95 s.

6. Cztery twarze domu. Antologia rodzinna. [Wiersze]. [Współautor:] T. Ferenc, Z. Jankowski, M. Wieczorek. Szczecin: Glob 1991, 220 s.

7. Zabici czasem długo stoją. [Wiersze]. Wrocław: Okis; Stowarzyszenie Pisarzy Polskich 1995, 63 s.

8. Świetlisty cudzoziemiec. [Wiersze]. Warszawa: Prószyński i S-ka 2000, 39 s.

9. Dziewczyna z zapałkami. [Powieść autobiograficzna], Warszawa: Nowy Świat 2007, 264 s.

Wybory utworów literackich w przekładach

niemiecki

Du bist der. Gedichte. [Przeł.] B. Eberspracher. Berlin, St. Petersburg 2000.

Prace redakcyjne

1. K.K. Baczyński: Pół mnie, a pół Bogu. [Wiersze]. Wybór: A. Janko. Warszawa: Prószyński i S-ka 1997, 87 s. Wyd. nast. tamże 1999.
2. M. Pawlikowska-Jasnorzewska: Erotyki. Wybór: A. Janko. Warszawa: Prószyński i S-ka 1997, 98 s. Wyd. nast. tamże: 1998, 2004.
3. G. Apollinaire: Wiersze i listy miłosne. Wybór i wstęp: A. Janko. Przeł. z francuskiego: J. Hartwig [i in.]. Warszawa: Prószyński i S-ka 1998, 108 s.
4. B. Leśmian: Cudotwory miłosne. [Wiersze]. Wybór i wstęp: A. Janko. Warszawa: Prószyński i S-ka 1998, 86 s. Wyd. nast. tamże 1999.
5. J. Tuwim: Ostry erotyk. Wybór i wstęp: A. Janko. Warszawa: Prószyński i S-ka 1998, 67 s.
6. J. Baka, J. Tuwim, T. Boy-Żeleński: Śmieszne wiersze. Wybór i wstęp: A. Janko. Warszawa: Prószyński i S-ka 1999, 132 s.
7. Ch. Baudelaire: Kwiaty zła. [Wiersze]. Wybór i wstęp: A. Janko. Przeł.: Z. Bieńkowski [i in.]. Warszawa: Prószyński i S-ka 1999, 71 s.
8. J. Hartwig: Przemija postać świata. [Wiersze]. Wybór: A. Janko. Warszawa: Prószyński i S-ka 1999, 79 s.
9. J. Kochanowski: Muza. [Wiersze]. Wybór: A. Janko. Wstęp: M. Cisło. Warszawa: Prószyński i S-ka 1999, 94 s.
10. C.K. Norwid: Wiersze, fragmenty, aforyzmy. Wybór: A. Janko. Wstęp: M. Cisło. Warszawa: Prószyński i S-ka 1999, 89 s.
11. R.M. Rilke: Poeta. [Wiersze]. Wybór i wstęp: A. Janko. Przeł. z niemieckiego B. Antochewicz [i in.]. Warszawa: Prószyński i S-ka 1999, 92 s.
12. J. Twardowski: Zgoda na świat. [Wiersze]. Wybór i wstęp: A. Janko. Warszawa: Prószyński i S-ka 1999, 109 s. Wyd. nast. tamże: 2001, 2004.
13. A. Świrszczyńska: Jestem baba. Wiersze z różnych lat. Wybór i wstęp: A. Janko. Warszawa: Prószyński i S-ka 2000, 92 s.
14. Horacy: Pieśni. Wybór: A. Janko. Wstęp: M. Cisło. Przeł.: J. Birkenmajer i in. Warszawa: Prószyński i S-ka 2001, 99 s.
15. Cz. Miłosz: Esse. [Wiersze]. Wybór i wstęp: A. Janko. Warszawa: Prószyński i S-ka 2001, 170 s.
16. F. Petrarca: Sonety do Laury. Przeł.: J. Kurek. Wybór i wstęp: A. Janko. Warszawa: Prószyński i S-ka 2001, 79 s.
17. Malowanie słowem. VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki. Wybór i red.: M.B. Kielar, A. Janko, K. Mazur; współpraca: A. Górka. Szczecinek: Szczeciniecki Ośrodek Kultury 2003, 42 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1989, 1990, 2004.

Wywiady

Poezja i zdziwienie. [Rozm.] B. Riss. „Życie Literackie 1987 nr 13.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (K. Pieńkosz).

Ogólne

Artykuły

A. Borowa: Z grochem w butach. Itd 1980 nr 39.
E. Starosta: Wykluwanie się staruszki. Fakty 1980 nr 37.
J. Cilla, T. Radziszewska, A. Woźniak: Dorobek twórczy pisarzy Wybrzeża Gdańskiego 1945-1980. Gdańsk 1981.
M. Kąkiel: Nadmiar słów. Poezja 1981 nr 3.
T. Ferenc, Z. Jankowski: Anna Janko. Topos 1999 nr 2/3.
A. Szymańska: Paradoksy miłości. Arkusz 2000 nr 10.

List do królika doświadczalnego

J.B. Ożóg: Siła wyznań. Tygodnik Kulturalny 1979 nr 4.

Wykluwa się staruszka

W. Gawłowski. „Nowy Wyraz1980 nr 6.
A. Nasiłowska: Pułapki. Literatura 1980 nr 41 [dot. też: Diabłu świeca].

Diabłu świeca

A. Nasiłowska: Pułapki. Literatura 1980 nr 41 [dot. też: Wykluwa się staruszka].

Koronki na rany

M. Chorabik. „Autograf1990 nr 7/8.
S. Jurkowski: W osaczeniu. Twórczość 1990 nr 8.
J. Koryl: Pocałunek z ziemią w ustach. Odra 1990 nr 12.

Zabici czasem długo stoją

U. Benka: Anna Livia. Śląsk 1996 nr 9.
W. Browarny: Anny Janko poezja pełni. Odra 1996 nr 3.
A. Szymańska: Głód życia, głód wieczności. Przegląd Powszechny 1996 nr 11 [dot. też: A. Piwkowska: Skaza].

Świetlisty cudzoziemiec

I. Smolka: Nieukojony hermafrodyta. Nowe Książki 2000 nr 8.
I. Kantorowski: Przewodnik po ogrodzie miłości. Akant 2001 nr 3.
R. Rżany: Wieczność jak pora roku. Pracownia 2001 nr 3.
P. Łuszczykiewicz: Anna Janko. W tegoż: Bliskie czytanie. Kalisz 2002.
K. Maliszewski: Zachwycić i wzruszyć. Odra 2002 nr 3, przedruk w tegoż: Rozproszone głosy. Warszawa 2006.