BIO

Born on 15 August 1955 in Resko near Łobez (Western Pomerania); son of the motor mechanic Zdzisław Lalak and the bookkeeper Teresa, née z Mamczarek. He attended the Electrical Technical School in Stargard Szczeciński, completing his advanced secondary education in 1975. He then studied Polish philology at the Higher School of Education (WSP) in Szczecin (which in 1985 became the University of Szczecin; USz). He made his debut in 1978 with a review of Czesław Czerniawski's novel Ballada o człowieku spokojnym (Ballad of a Peaceful Man). Lalak's text appeared in the periodical "Głos Szczeciński” (no. 45), where he continued to publish reviews for several years. In 1979, he graduated with a master's degree and was appointed assistant at the Department of the Literary History and Theory (later the Department of Literary Theory) at the Institute of Polish Philology (IFP) at Szczecin WSP. His research focused primarily on contemporary literature, Second World War-era literature and the sociology of literary life. Between 1979 and 1984, he was a doctoral student at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences (IBL PAN). During this period he also completed one year of military service. He was involved in the underground opposition to communism throughout the 1980s. He published reviews and articles in periodicals and journals including "Kierunki" (1984-86), "Nowe Książki" (intermittently from 1985), "Między innymi" (1986-88) and "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" (1989-1991). He was awarded a doctorate from IBL in 1990 for his dissertation Między historią a biografią. O prozie Stanisława Rembeka (Between History and Biography: Stanisław Rembek's Prose), which was supervised by Prof. Alina Brodzka. That year he was appointed lecturer at the Institute of Polish Philology at USz. Between 1989 and 1993, he was deputy director of IFP at USz. He also lectured on Polish philology as part of vocational degree programmes in Koszalin and Gorzów Wielkopolski. He conducted journalism workshops for students of Polish philology at USz. He was on the jury of the Olympiad in Polish Literature and Language. He was involved in promoting literary and cultural life in Szczecin. He established a circle of young critics at the Glob publishing house, where he also organized reading sessions and meetings with authors. He contributed introductions to books by Szczecin-based authors, supporting debut writers in particular. He collaborated with Polish Radio and Polish Television in Szczecin. He joined the Polish Writers' Association (SPP) in 1992, serving as secretary of the Association's Szczecin Branch until 1996 when he became its deputy chair. In 1994, he co-founded the quarterly "Pogranicze", where he subsequently served as editor-in-chief. He also published articles there (including some using the pseudonym Marek Skwierczyk). He established the encyclopaedic guide Literatura na Pomorzu Zachodnim (Literature in Western Pomerania), also editing entries to it. He did no live to see the completion of the initiative. He married the English studies scholar and psychologist Jolanta Krzysztofiakówna in 1982; he had a son, Radosław Ignacy (b. 1991). Lalak died tragically on 24 March 1999 in Szczecin as a result of injuries sustained in a car accident. He is buried at the cemetery in Łobez.

Twórczość

1. Między historią a biografią. O prozie Stanisława Rembeka. [Studium]. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 1991, 156 s. Rozprawy i Studia. Biblioteka Pograniczny , t. 90.

Rozprawa doktorska.

2. Niepokojąca reszta. Szkice krytyczne. Wybrał, oprac. i wstępem opatrzył A. Skrendo. Szczecin: 13 Muz 2004, 254 s. Biblioteka Pograniczy..

Zawartość

Wstęp: A. Skrendo. – I. Proza lat 1914–1939 wobec wojny i sposobów jej wyrażania; Postać Żyda w prozie Stanisława Rembeka; Idee lewicy literackiej dwudziestolecia międzywojennego; Międzywojenna recepcja romantyzmu; O literaturze spod żagli; Szczecińskie debiuty literackie po 1956 roku; Poetycki debiut Joanny Kulmowej; Trzy rodzaje samotności: Sołtysik; Bitner; Turczyński; Hybrydyzacja narracji jako sposób na czytelnika; Słowo kuszące. O perswazyjności tekstu okazjonalnego w książce literackiej. – II: W świecie pełnym znaków; Rzeczy bliskość i dalekość; Poszukiwanie harmonii; Banasiewicz XI; Pozostanę barbarzyńcą; „JA” Iwasiów; Coraz więcej słów; Słów kilka nie tylko o prozie Czesława Czerniawskiego; Poety prośba o wiarę. O poezji Władysława Sebyły; Diariusz poetycki; „Czarowny autobus” Marka Sołtysika; Wyzwanie i wyznanie; Stawka na fabułę; Postne fabuły; Dopełnianie; Podróże z podróży; Raz jeszcze „choroba”; Niepokojąca reszta; Czycza narracje labiryntowe; Gra w opowieść i z opowieścią; Powieść – katedra; „I” jak interpretacja; Światy możliwe; Rzecz o wolności; Pragnienie dopełnienia. – III [teksty dot. M. Lalaka]: Piotr Michałowski: „Post scriptum”: ślady wiodą poza teksty; D. Śnieżko: Gawęda na odejście.

Prace redakcyjne

1. Autor i jego wcielenia. Szkice o roli autora w literaturze. Pod red. E. Kuźmy i M. Lalaka. Szczecin: Glob 1991, 278 s. Eseje o Kulturze..
2. Wizje końca świata w literaturze. Materiały z konferencji Obrazy Końca Świata w Literaturze zorganizowanej w dn. 23-25 kwietnia 1990 roku w Szczecinie. Pod red. M. Lalaka. Szczecin: Wydawn Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 1992, 256 s. Materiały, konferencje..
3. Z problemów podmiotowości w literaturze polskiej XX wieku. Pod red. M. Lalaka. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 1993, 166 s. Rozprawy i Studia, t. 138.

Omówienia i recenzje

Informacja żony Jolanty Lalak 2011.

Wywiady

Krytyka jako przerywnik w belferskiej pracy. Rozm. J. Bembenek–Musiatowicz. Pogranicza 1999 nr 3 [rozmowa z 1996].

Słowniki i bibliografie

Słownik badaczy literatury polskiej . T. 3. Łódź 1997 (P. Michałowski).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (K. Łozowska).

Ogólne

Artykuły

Pogranicza1999 nr 3 [tu wspomnienia: A. BRODZKA –WALD: ***; E. KUŹMA: Mirek; G. BORKOWSKA: Szkic do portretu przyjaciela; A. BUJNOWSKA: List do przyjaciela; D. ŚNIEŻKO: Gawęda na odejście, przedr. zob. Twórczość poz. ; D. BITNER: Gość znikąd; A. D. LISKOWACKI: ***; M. ŁUKASZEWICZ: Mirosław Lalak; P. MICHAŁOWSKI: Osiem wyrwanych akapitów; I. IWASIÓW: Zasłużyć naprawdę; M. KŁOS: Można by długo…].
P. MICHAŁOWSKI: Mirosław Lalak. „Pamiętnik Literacki1999 z. 4, przedr. w wersji zmienionej pt. „Postscriptum”: ślady wiodą poza teksty zob. Twórczość poz. .
A. SULIKOWSKI: Z perspektywy koszar. Wspomnienie o Mirku Lalaku. Przegląd Uniwersytecki 1999 nr 8-12.

Niepokojąca reszta

A. KAŁUŻA: Poza literaturą. Nowe Książki 2004 nr 5.
J. MADEJSKI: Trabant i reszta. Pogranicza 2004 nr 1.