BIO

Urodzony w 1920; syn artysty malarza i grafika. Rodzice byli działaczami Polskiej Partii Socjalistycznej – Frakcji Rewolucyjnej i zesłańcami politycznymi na Syberię. Po powrocie wraz rodziną do kraju uczęszczał do szkół. Po zdaniu matury w 1938 podjął studia w Szkole Dziennikarskiej w Warszawie. W czasie okupacji niemieckiej brał udział w działalności konspiracyjnej. Walczył w powstaniu warszawskim i został ranny. Po upadku powstania jako jeniec wojenny przebywał do końca wojny w obozie na terenie Niemiec. Po wyzwoleniu rozpoczął studia dziennikarskie w Paryżu. Ze względu na trudną sytuację materialną wkrótce zrezygnował z nauki i podjął pracę zarobkową, najpierw we Francji, a następnie w Niemczech Zachodnich. Debiutował w 1954 opowiadaniem pt. Dwa portrety na łamach „Dodatku Tygodniowego Ostatnich Wiadomości” (Mannheim, nr 3); w piśmie tym ogłaszał w następnych latach liczne fragmenty prozy i artykuły literackie. Publikował też utwory prozą w londyńskich „Wiadomościach” (1955). W 1975 przeszedł na rentę inwalidzką przeszedł na rentę inwalidzką.

Twórczość

1. Raport u „Starego. [Utwór dramatyczny w 1 akcie]. Dodatek Tygodniowy Ostatnich Wiadomości”, Mannheim 1954 nr 4 s. 3-4.

2. Droga do wolności. Opowieść o dwojgu ludziach. [Powieść]. Powst. przed 1972. Wyd. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1977, 127 s. Wyd. nast. łącznie z Oblicza Paryża [poz. ] pt. Droga do wolności. Warszawa: Czytelnik 1982, 386 s.

Nagrody

Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w konkursie ogłoszonym przez Oddziały Wartownicze i Techniczne w Niemczech w 1972.

3. Oblicza Paryża. [Powieść]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1980, 196 s. Wyd. nast. zob. poz. .

4. Bywajcie, wiara! Powieść. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1981, 116 s.

5. Opowieści z utraconego raju. [Opowiadania]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1982, 87 s.

Zawartość

I. W Zakopanem: Przebudzenie; Pierwsze lato. – II. U Rodziny: Intermezzo; Przedpołudnie; Na letnisku; W stołowym; Ciocia Lucia; Panna Frania; Wieczory. – III. Trudny rok: Drobne troski; I znów lato; Świat jest inny.

6. Nadzieja. [Powieść]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1983, 136 s.

Cz. 3 cyklu powieściowego; cz. 1 i 2 zob. poz. , .

7. W blasku południa. (Lato w słońcu). [Powieść]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1984, 105 s.

Cz. 1 cyklu powieściowego; cz. 2 i 3 zob. poz. , .

8. Kroki w mroku. (Intermezzo). [Powieść]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1985, 119 s.

Cz. 2 cyklu powieściowego; cz. 1 i 3 zob. poz. , .

Omówienia i recenzje

Droga do wolności

A. Lisiecka: Mysikrólik i myszka Cilli. Wiadomości”, Londyn 1978 nr 32/33.
J. Kowalewski: Książka której nie wolno przeoczyć. Oficyna Poetów”, Londyn 1979 nr 1.

Opowieści z utraconego raju

M.E. Cybulska. „Tydzień Polski”, Londyn 1982 nr 45.