BIO

Urodzony 10 sierpnia 1928 w Czortkowie; syn Zdzisława Janickiego, prawnika, i Gustawy z Łukasiewiczów. Do szkół uczęszczał we Lwowie, gdzie też przebywał po wybuchu II wojny światowej; w czasie okupacji niemieckiej uczył się na tajnych kompletach. Po wojnie kontynuował naukę w Myślenicach, a później w Krakowie, gdzie w 1946 zdał maturę w V Liceum im. J. Kochanowskiego. Pracę dziennikarską rozpoczął w tygodniku „Start” (1945) w Krakowie, kontynuował w „Sporcie” (1946) w Katowicach i w „Słowie Polskim” (1946-47) we Wrocławiu. Od 1946 był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (do 1982). W 1947/48 studiował polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1948 przeniósł się do Warszawy, gdzie podjął pracę dziennikarską w pismach młodzieżowych „Razem” (1947-48; reportaże podpisane pseudonimem Kazimierz Rola) i „Pokolenie” (1950-52). W tym czasie działał w Związku Młodzieży Polskiej. Około 1950 ożenił się z Magdaleną Michałowską, dziennikarką (rozwiedzeni). Od 1952 współpracował z redakcją tygodnika „Świat”, w którym przez wiele lat publikował reportaże i opowiadania; za debiut literacki uważał szkic reportażowy pt. Nylon („Świat1953 nr 4-8). Utwory swoje ogłaszał też w czasopismach: „Nowa Kultura” (1952-55), „Przyjaźń” (1953-55), „Dookoła świata” (1954-55). W tych latach rozpoczął trwającą wiele lat współpracę literacką z Andrzejem Mularczykiem. W 1954-55 wykładał w Studium Dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego oraz rozpoczął w 1954 pracę w Dziale Literackim Polskiego Radia, dla którego napisał wiele słuchowisk. Był współtwórcą powieści radiowej Matysiakowie, nadawanej od 1956 w odcinkach cotygodniowych, magazynu Parnasik oraz magazynu Krasnoludki są na świecie (wspólnie z Andrzejem Kudelskim; pod pseudonimem Andrzej Jerzyński). W 1960 został członkiem Związku Literatów Polskich, a w 1963 członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich. W 1964 ożenił się z Krystyną Czechowicz, lekarką okulistką. W 1965 nawiązał współpracę z Teatrem Telewizji Polskiej, dla którego napisał wiele utworów dramatycznych. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. w 1969 Złoty Mikrofon za zasługi dla rozwoju Polskiego Radia, w 1977 (i powtórnie w 1983) nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia za całokształt twórczości radiowej i telewizyjnej, nagrodę Przewodniczącego Komitetu do spraw Radia i Telewizji w dziedzinie publicystyki w 1981 (i powtórnie w 1987). W 1982 objął funkcję kierownika literackiego w Zespole Filmowym „Iluzjon”. W 1983-86 był członkiem Narodowej Rady Kultury. W 1984 otrzymał Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy, a w 1988 nagrodę Ministra Obrony Narodowej. W tym samym roku był współzałożycielem i przewodniczącym (od 1989 prezesem) Zarządu Oddziału Stołecznego Towarzystwa Miłośników Lwowa (później Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich). Został nagrodzony Specjalnym Złotym Ekranem (1989) za scenariusze telewizyjne. Od 1993 przewodniczył Kolekcji Leopolis Muzeum Niepodległości w Warszawie. W 2001 otrzymał Super Wiktora, nagrodę przyznawaną za twórczość telewizyjną. W tymże roku został honorowym obywatelem gminy Lutowiska. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1959), Złotą Odznaką m. st. Warszawy (1966), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1976), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1978), Krzyżem Obrony Lwowa 1939-1944 nadanym przez Bractwo Orląt Lwowskich (1981), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1985; 1996), Złotą Odznaką Towarzystwa Miłośników Lwowa (1993), Krzyżem Komandorskim (1996) i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2001), oraz medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2005). Zmarł 15 kwietnia 2007 Warszawie; pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Twórczość

1. Gorzów. Nowe Tychy. Lublin. [Reportaże]. Warszawa: Książka i Wiedza 1952, 142 s.

Nagrody

Nagroda Ministra Kultury i Sztuki i Związku Literatów Polskich w konkursie na reportaż o wielkich budowlach planu 6-letniego w 1952.

2. Nylon. [Szkic reportażowy]. Świat 1953 nr 4-8. Wyd. osobne: Warszawa: Książka i Wiedza 1954, 64 s.

Nagrody

Nagroda w Konkursie Pokoju zorganizowanym przez Związek Literatów Polskich i Polski Komitet Obrońców Pokoju w 1952.

3. Reportaż spod ziemi. (Wesoła 2). Warszawa: Książka i Wiedza 1953, 89 s.

4. Rywale. [Opowiadania]. Warszawa: Iskry 1953, 114 s.

Zawartość

Rywale; Wiersz; Tomala przemówił dopiero w niedzielę; Szczygieł – brygadzista; Malowana lokomotywa; Budowa majstra „Jałowego”; Ich „Eminencja”.

5. Towarzysze z Dąbrowy. [Powieść; współautor:] A. Mularczyk. Warszawa: Iskry 1953, 259 s. Wyd. 2 tamże 1955.

6. Reportaże z różnych pięter. Warszawa: Iskry 1954, 144 s.

O budowie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

7. Sąsiedzi. Zbeletryzowany reportaż. Warszawa: Książka i Wiedza 1954, 234 s.

Zawartość

Cz. 1. Światło; Cz. 2. W „Wyzwoleniu”.

8. O Pałacu Kultury i Nauki im. J. Stalina. Warszawa: Wiedza Powszechna 1955, 38 s.

9. Matysiakowie. Powieść radiowa. [Współautorzy:] S. Stampfl, W. Żesławski oraz od 1966 D. Połtorzycka. Polskie Radio 11 XI 1956-2006 (odcinek 2602). Wyd. częściowe. T. 1-4. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji 1973-1976, 319 + 330 + 321 + 336 s.

Powieść emitowana w odcinkach cotygodniowych.

Nagrody

Nagroda Komitetu do spraw Radia i Telewizji w 1976.

10. Liczę na wasze grzechy. [Powieść; współautor: A. Mularczyk]. Sztandar Młodych 1958 nr 302-312; 1960 nr 1-78. Wyd. osobne: Warszawa: Czytelnik 1962, 282 s. Por. poz. .

Autorzy podpisani pseudonimem: Andrzej Jurek.

11. Cześć jego pamięci. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1960 nr 3 s. 35-44. Polskie Radio 1960. Wyd. osobne: Uwagi inscenizacyjne: S. Burczyk. Projekt dekoracji i kostiumów: J. Gorazdowski. Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego 1961, 28 s. Por. poz. .

Nagrody

Nagroda w konkursie Organisation Internationale de la Radio 1960, nagroda w konkursie Polskiego Radia 1961.

Przekłady

węgierski

A hös emlékezete. [Przeł.:] G. Kerényi, L. Jablánczy. W: Bübájos éj. Modern lengyel egyfelvonásosok. Budapest 1964, wyd. nast. łącznie z S. Mrożek: Czarowna noc. Budapest 1967.

12. Reszta nie jest milczeniem. [O D. Rubinowiczu; współautor:] B. Wiernik. Warszawa: Czytelnik 1960, 74 s.

Relacje mieszkańców Krajna, Bodzentyna i okolic.

Przekłady

węgierski

Nem Hallgátassol folytatódik. [Przeł.] E. Sebök. W: D. Rubinowicz: Naplo'ja. Budapest 1961 s. 90-160.

13. Mów mi Teo. Operetka w 3 aktach. [Współautor: A. Mularczyk]. Muzyka: J. Talarczyk. Prapremiera: Wrocław, Operetka Dolnośląska 1962.

Autorzy podpisani pseudonimem: Andrzej Jurek.

14. Stworzenie świata. Sztuka w 1 akcie. Prapremiera: teatralna: pt. Oratorium, Warszawa, Teatr Ateneum 1962; radiowa: Polskie Radio 1962; telewizyjna: Telewizja Polska 1963. Wystawienie w wersji rozszerzonej do 3 aktów: Warszawa, Teatr Ziemi Mazowieckiej 1964. Druk pt. Stworzenie świata w: Najbliższa ojczyzna. Materiały repertuarowe na obchody XXV-lecia PRL. Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego 1969 s. 213-224.

Przedstawienie w Teatrze Ateneum w 1962 pt. Stworzenie świata składało się nadto z 2 jednoaktówek: S. Grochowiaka: Partita na instrument drewniany; J. Krasińskiego: Kwatery.

15. Liczę na wasze grzechy. Scenariusz filmowy. [Współautor: A. Mularczyk]. Ekranizacja 1963. Por. poz. .

Autorzy podpisani pseudonimem: Andrzej Jurek.

16. Przerwany lot. Scenariusz filmowy. [Współautor:] A. Mularczyk. Ekranizacja 1964.

Na podstawie słuchowiska tychże autorów pt. „Prawie tysiąc czwartków” zob. Słuchowiska radiowe.

17. Biografia w walizce. [Wspomnienia]. Świat 1965 nr 1, 10-11, 16-17. Wyd. osobne rozszerzone: Warszawa: Iskry 1966, 148 s.

18. Giovanni w oleju. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: radiowa: Polskie Radio 1965; telewizyjna: Telewizja Polska 1968. Druk pt. Jean w oleju. (Nowela filmowa). „Świat” 1965 nr 41, 42. Przedruk zmieniony pt. Giovanni w oleju. (Sztuka w 1 akcie). „Materiały Repertuarowe” 1966 nr 3 s. 59-70. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

I nagroda w konkursie Polskiego Radia i Telewizji w 1965.

19. Trzy kroki po ziemi. Scenariusz filmowy. [Współautor:] J. Hoffman i J. Skórzewski. Ekranizacja 1965.

Scenariusz na podstawie słuchowisk J. Janickiego: Dzień narodzin i Rozwód po polsku, oraz noweli J. Kuśmierka: Godzina drogi.

20. Bumerang. Scenariusz filmowy. [Współautor:] L. Jeannot. Ekranizacja 1966.

Na podstawie słuchowiska J. Janickiego pt.Autoservice”.

21. Człowiek z M-3. Scenariusz filmowy. [Współautor:] L. Jeannot. Ekranizacja 1968.

22. Kłaniaj się drzewom. [Utwór dramatyczny]. Polskie Radio 1968. Druk „Teatr Polskiego Radia” 1969 nr 5/6 s. 60-78. Przedruk zob. poz. .

23. Kończmy tę wojnę. [Utwór dramatyczny]. Polskie Radio 1968. Druk pt. Kończmy tę wojnę czyli Ballada o rybaku Karpie Antonim. „Dialog” 1968 nr 9 s. 5-12. Por. poz. .

Nagrody

Nagroda w konkursie Polskiego Radia z okazji 25-lecia Ludowego Wojska Polskiego w 1968.

Przekłady

niemiecki

Radio 1970.

rosyjski

Radio (Moskwa) 1969.

24. Mężowi biada. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: radiowa: Polskie Radio 1968; teatralna pt. Wielkość i upadek Szymona: Warszawa, Teatr Ziemi Mazowieckiej 1969; telewizyjna: Telewizja Polska 1979. Druk pt. Mąż sołtysa. „Teatr Polskiej Telewizji” 1969 nr 3 s. 5-32. Przedruk pt. Ten wstrętny sołtys. „Teatr Ludowy” 1969 nr 7/8, wkładka s. 25-61. Por. poz. .

25. Przygody psa Cywila. [Serial telewizyjny w 7 odcinkach]. Scenariusz: K. Szmagier, J. Janicki. Dialogi J. Janicki. Ekranizacja 1968.

26. Miejsce urodzenia czyli Ballada o wyborze dróg. Prapremiera: radiowa: Polskie Radio 1969; teatralna: Kalisz, Teatr Propozycji 1979. Przedruk poz. .

27. Najlepszy kolega. Scenariusz filmowy na podstawie słuchowiska: Cześć jego pamięci. Ekranizacja 1969. Por. poz. .

28. Trzy metry gruntu. [Utwór dramatyczny; współautor:] A. Mularczyk. Teatr Polskiego Radia 1969 nr 4 s. 5-18.

29. Wypadek przy goleniu. [Utwór dramatyczny] „Dialog1969 nr 7 s. 5-20; pt. W kuźni urodzony. „Teatr Polskiej Telewizji” 1969 nr 5 s. 5-35. Telewizja Polska 1969. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

Nagroda w konkursie Telewizji Polskiej na widowisko o tematyce współczesnej w 1969.

Przekłady

czeski

Telewizja (Czechosłowacja) 1971.

litewski

Joi me generolo barzda... [Przeł.] S. Sabonis. „Katta Vilnius1970 nr 8-10.

łotewski

Telewizja (Ryga) 1973.

rosyjski

Telewizja 1970.
Slučaj vo vremja brit'ja. [Przeł.] M. Malikova. Moskva 1970.
Wystawienie teatralne: Erewań [1971].

30. Kosztowny widok na morze. (Sztuka jednoaktowa w 3 odsłonach). Scena 1970 nr 2 s. 17-21.

Na podstawie słuchowiska: Diabelnie słone ceny. Polskie Radio 1967. Druk zob. poz. .

Nagrody

Nagroda w konkursie Teatru Ludowego na sztukę teatralną w 1969.

31. Milion za Laurę. Scenariusz filmowy i dialogi J. Janicki. Ekranizacja 1970.

32. Umarłem, aby żyć. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: telewizyjna:Telewizja Polska 1970; radiowa: Polskie Radio 1972. Druk „Teatr Polskiej Telewizji” 1970 nr 3 s. 44-77. Wyd. osobne: Cz. 1-3. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji 1974, 51 + 54 + 62 s. Por. poz. .

Emisja telewizyjna w 1972 jako II odcinek tryptyku pt. „Człowiek bez nazwiska”. Por. poz. 74b, .
Utwór stał się przedmiotem procesu o plagiat ze wspomnień S. Miedzy-Tomaszewskiego: Benefis konspiratora. Wyjaśnienie J. Janickiego: Ciąg dalszy – „Umarłem, aby żyć”. „Życie Warszawy1970 nr 164; por. też K. Golańska: Proces o własny życiorys. „Kultura1970 nr 49.
W wyd. osobnym Cz. 1. Wyrostek robaczkowy; Cz. 2. Człowiek bez nazwiska; Cz. 3. Trzecie urodziny.

33. Virtuti. [Utwór dramatyczny; współautor:] A. Mularczyk. Telewizja Polska 1970. Druk zob. poz. .

Nagrody

Nagroda Komitetu do spraw Radia i Telewizji 1970, Nagroda Ministra Obrony Narodowej III stopnia 1971.

34. Wielkość i upadek Szymona. Zdarzenie prawdziwe w dwóch aktach przy wtórze orkiestry dętej odegrane. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Warszawa, Teatr Ziemi Mazowieckiej 1970.

Nowa wersja utworu „Ten wstrętny sołtys” por. poz. .

35. Człowiek bez nazwiska. [Utwór dramatyczny]. Telewizja Polska 1971.

36. Kłopotliwy gość. Scenariusz filmowy: J. Ziarnik. Dialogi: J. Janicki. Ekranizacja 1971.

37. Talent. [Utwór dramatyczny]. Telewizja Polska 1971.

38. Amerykańska guma do żucia „Pinky. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1972, 39 s. Por. poz. .

39. Amerykańska guma do żucia „Pinky. [Utwór dramatyczny]. Telewizja, Teatr Sensacji „Kobra 1972. Por. poz. .

Podstawa scenariusza filmowego pt. „Koniec sezonu na lody” por. poz. .

40. Ballada o sławnych braciach Bodziakach. [Słuchowisko radiowe]. Polskie Radio 1972. Druk „Dialog” 1972 nr 7 s. 45-55. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

Nagroda w konkursie na słuchowisko radiowe o tematyce współczesnej w 1972.

Przekłady

niemiecki

Die ballade über die berühmten Gebrüder Bodziak. W: Polskie Radio i Telewizja. Warszawa 1972.
Radio (Niemiecka Republika Demokratyczna) 1973.

rosyjski

Ballada o slavnych bratjach Bodzjak. [Brak tłumacza]. W: Polskie Radio i Telewizja. Warszawa 1972.

41. Tatko. [Utwór dramatyczny]. Telewizja Polska 1972. Druk „Teatr Polskiej Telewizji” 1972 nr 3 s. 75-101. Wyd. osobne: Wstęp i uwagi inscenizacyjne: Z. Hübner. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1974, 76 s. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

Nagroda w konkursie Telewizji Polskiej 1972.

Przekłady

rosyjski

Otec. [Przeł.] J. Bereznicki. Moskva 1976.

42. Ballady wojenne. [Utwór dramatyczny]. Telewizja Polska 1973.

Na podstawie jednoaktówek: Ballada o rybaku Karpie Antonim i Jutro Grzesia imieniny por. poz. , .

43. Kłaniaj się drzewom. [Utwory dramatyczne]. Wybór i oprac.: J. Łańcut. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji 1973, 263 s.

Zawartość

Giovanni w oleju [poz. ]; Diabelnie słone ceny [poz. ]; Ballada o rybaku Karpiu Antonim [poz. ]; Kłaniaj się drzewom [poz. ]; Jutro Grzesia imieniny [Radio 1971]; Ballada o sławnych braciach Bodziakach [poz. ]; Stworzenie świata [poz. ]; Wypadek przy goleniu [poz. ]; Virtuti [poz. ]; Tatko [poz. ].

44. Obrona pracy doktorskiej z archeologii. [Słuchowisko radiowe]. Polskie Radio 1973. Druk „Teatr Polskiego Radia” 1973 nr 4 s. 27-37. Przedruk zob. poz. .

45. Stworzenie świata. [Utwór dramatyczny]. Telewizja Polska 1974. Wyd. łącznie z: M. Domański: Miejsce postoju, Warszawa: Nasz Klub, Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej, Biuro Wydawnicze Propagandowe, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa, Książka, Ruch”, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury 1974, 46 s. Przedruk zob. poz. .

46. Zaspa. [Słuchowisko radiowe]. Teatr Polskiego Radia 1974 nr 2/3 s. 12-27. Polskie Radio 1975. Przedruk zob. poz. .

Przekłady

słowacki

Zǎveje. Radio (Bratysława) 1984.

47. Cień tamtej wiosny. Scenariusz filmu telewizyjnego. [Współautor:] A. Mularczyk. Telewizja Polska 1975.

48. Cień tamtej wiosny. Scenariusz filmu telewizyjnego. [Współautor:] A. Mularczyk. Telewizja Polska 1975.

49. Hasło. (Słuchowisko). Dialog 1975 nr 8 s. 5-16. Polskie Radio 1976. Por. poz. , .

Przekłady

czeski

Radio (Praga) 1980.

50. Hasło. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1977. Por. poz. , .

51. Kino objazdowe. [Słuchowisko radiowe]. Polskie Radio 1977. Druk: „Teatr Polskiego Radia” 1978 nr 1 s. 27-39. Przedruk zob. poz. .

Z cyklu: Ballady bieszczadzkie. Por. poz. .

52. Polskie drogi. Opowieść filmowa. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji 1977, 277 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1978, wyd. 3 1985, wyd. 4 1988, wyd. 5 1989. Por. poz. .

Przekłady

czeski

Osudne kfizovatky. [Przeł.] J. VläSek. Praha 1990.

niemiecki

Fähnrich Niwiński. [Przeł.] P. Bali. Berlin 1985.

53. Polskie drogi. Scenariusz serialu filmowego. Telewizja Polska 1977. Por. poz. .

Nagrody

Nagroda Przewodniczącego Komisji do spraw Radia i Telewizji, Złoty Ekran 1978.

54. Prawdziwej choinki nylon-stylon nie zastąpi. [Słuchowisko radiowe]. Polskie Radio 1977. Druk „Teatr Polskiego Radia” 1977 nr 1 s. 36-53. Przedruk zob. poz. . Por. poz. .

Z cyklu: Ballady bieszczadzkie. Por. poz. .

55. Tajny detektyw. Scenariusz: K. Czechowicz-Janicka, W. Adamek. Dialogi: J. Janicki. Telewizja Polska 1977.

Odcinek cyklu pt.Parada oszustów”.

56. Wesołych świąt. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1977.

Na podstawie słuchowiska: Prawdziwej choinki nylon-stylon nie zastąpi [poz. ].

57. Wolna sobota. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1977.

58. Hasło. [Opowiadanie]. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji 1978, 135 s. Przedruk zob. poz. . Por. poz. , .

59. Jaguar 1936. Scenariusz filmowy. [Współautor:] A. Kudelski. Ekranizacja 1978.

Odcinek cyklu telewizyjnego pt. Parada oszustów.

60. Koty to dranie. [Słuchowiska radiowe]. Posłowie: W. Billip. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji 1978, 265 s.

Zawartość

Wolna sobota [Radio 1976]; Prawdziwej choinki nylon-stylon nie zastąpi [poz. ]; Zaspa [poz. ]; Kino objazdowe [poz. ]; Koty to dranie [Radio 1974]; Miejsce urodzenia [poz. ]; Spacer po parku Sans-Souci [Radio 1976]; Miłość do starych samochodów; Obrona pracy dyplomowej z archeologii [poz. ]; Tajemnica spowiedzi [Radio 1967]; Dojście [Radio 1974]; Prawo do noszenia szelek [Radio 1976].

Przekłady

czeski

słuchowiska pt. Miłość do starych samochodów pt. Laska k starým autám. Radio (Bratysława) 1980.

niemiecki

słuchowiska Spacer po parku Sans-Souci: [Przeł.] P. Ball. Radio (NRD) 1975.

61. Koty to dranie. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1978. Por. poz. .

62. Mistrz zawsze traci. Scenariusz filmowy. [Współautor:] A. Kudelski. Ekranizacja 1978.

Odcinek cyklu telewizyjnego pt. Parada oszustów.

63. Kino objazdowe. [Opowiadania]. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji 1979, 140 s. Przedruk zob. poz. .

Zawartość

Wesołych świąt; Kino objazdowe.

64. Wyrok śmierci na konia Faraona. [Słuchowisko radiowe]. Polskie Radio 1979. Druk „Teatr Polskiego Radia” 1979 nr 2 s. 51-70. Por. poz. .

Przekłady

słoweński

Smrtna obsodba konja Faraona: radijska igra. [Przeł.] J. Gros-Kozak. Ljubljana [1983].

65. Dom. Scenariusz serialu telewizyjnegow 12 odcinkach. [Współautor:] A. Mularczyk. [Cz.] 1-25. Telewizja Polska 1980 (cz. 1-7), 1982 (cz. 8-11), 1987 (cz. 12), 1996 (cz. 13-16), 1997 (cz. 17-20), 2000 (cz. 21-25). Por. poz. .

Daty emisji według www.filmpolski.pl (dostępne w Internecie: 9 XI 2005).

Streszczenie: Dom. Warszawa: Skorpion 2000, 63 s. [tu także m.in. wywiady z J. Janickim i A. Mularczykiem].

66. Każdemu, co mu się należy (od mafii). [Widowisko telewizyjne; współautor:] W. Kuligowski. Telewizja, Teatr Sensacji 1980.

67. Wyrok śmierci na konia Faraona. [Opowiadania]. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji 1981, 109 s. Por. poz. . Przedruk zob. poz. .

Zawartość

Wyrok śmierci na konia Faraona; Materiał na delikatny papier.

Adaptacje

teatralne

opowiadania Wyrok śmierci na konia Faraona: Adaptacja: A. Sajnuk. Wystawienie: Warszawa, Teatr Konsekwentny 2000.

68. Tragarz puchu. [Utwór dramatyczny]. Polskie Radio 1982. Telewizja Polska 1983. Por. poz. .

Przekłady

angielski

The down carrier. [Przeł.] A. Ehrich. Warszawa 1982.

francuski

Un portefaix de plumes. [Przeł.] G. Lisowski. Warszawa 1982.

niemiecki

Der Dannenträger. [Przeł.] H.-J. Dost. Berlin 1988.

69. Nieludzki doktor. [Opowiadania]. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji 1983, 331 s. [Wyd. 2] z podtytułem Opowieści bieszczadzkie. Olszanica: Bosz 1997.

W metryce mylnie: Wyd. 2.

Zawartość

Hasło [poz. ]; Kino objazdowe [poz. ]; Wyrok śmierci na konia Faraona [poz. ]; Wesołych Świąt [poz. ]; Wolna sobota; Materiał na delikatny papier [poz. ]; Nieludzki doktor [por. Słuchowiska].

70. Pastorale Heroica. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1983.

71. Tragarz puchu. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1984. Por. poz. .

Przekłady

koreański

Parushyaba. [Przeł.] H. Myong-jun. Seoul 1993.

Nowa wersja pt. Warszawa anno 5704. Ekranizacja (francusko–niemiecka) 1992.

72. Ultimatum. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1984.

73. Umarłem, aby żyć. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1984. Por. poz. .

Nowa wersja jako serial telewizyjny w 3 odcinkach. Telewizja Polska 1991.

74. Chrześniak. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1985.

75. Dom. Opowieść filmowa. [Współautor:] A. Mularczyk. Cz. 1-12. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1985-1988. Por. poz. .

Cz. 1. Co ty robisz człowieku? 1985, 63 s.

Cz. 2. Zapomnij o mnie. 1985, 63 s.

Cz. 3. Warkocze naszych dziewcząt będą białe... 1985, 64 s.

Cz. 4. Prawie dwanaście czwartków. 1985, 79 s.

Cz. 5. Nosić swoją skórę. 1986, 62 s.

Cz. 6. Zażalenie do Pana Boga. 1986, 78 s.

Cz. 7. Jak się łowi dzikie ptaki. 1987, 63 s.

Cz. 8. Po obu stronach muru. 1987, 64 s.

Cz. 9. Nie przesadza się starych drzew. 1988, 63 s.

Cz. 10. Jedenaste – nie wychylaj się J. Janicki. 1988, 63 s.

Cz. 11. Kto dziś tak umie kochać. 1988, 63 s.

Cz. 12. Powtórna nauka chodzenia. 1988, 63 s.

Wyd. nast. cz. 1-3. Katowice: Akapit 1992, 277 + 270 + 244 s.

Cz. 1. Prawie dwieście czwartków; Cz. 2. Jak się łowi dzikie ptaki; Cz. 3. Kto dziś tak umie kochać.

Wyd. nast. całości (bez podtytułu): Cz. 1; Cz. 2-3. Adaptacja: T. Kalińska, E. Stocka-Kalinowska. Warszawa: Muza 1998, 1999, 619 + 363 + 275 s.

76. Porwanie. Scenariusz filmowy. Ekranizacja (polsko-bułgarska) 1985.

Scenariusz na motywach noweli W. Staniłowa.

77. Spuścizna Piastów. [Widowisko plenerowe]. Scenariusz J. Janicki. Wystawienie: Wrocław, Rynek 1985.

78. Ballada o Januszku. Scenariusz serialu telewizyjnego (8 odcinków). Telewizja Polska 1986.

Na motywach powieści S. Łubińskiego.

79. Kino objazdowe. Scenariusz filmu telewizyjnego. Telewizja Polska 1986.

80. Wcześnie urodzony. Scenariusz filmu telewizyjnego. Telewizja Polska 1986.

81. Pięć kobiet na tle morza. [Scenariusz filmowy; współautor:] W. Ikonomow. Ekranizacja (polsko-bułgarska) 1987.

82. Koniec sezonu na lody. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1988. Por. poz. .

83. Noc lwowskich profesorów. [Współautor:] A. Hollanek. Expres Reporterów 1988 nr [10] s. 3-57.

84. Spadek. Scenariusz i dialogi: J. Janicki. Telewizja Polska 1988.

85. Spadek. Słuchowisko radiowe. „Dialog1988 nr 5 s. 40-51. Polskie Radio 1988.

86. Po własnym pogrzebie. Scenariusz: J. Janicki. Telewizja Polska 1989, premiera 1992. Kontynuacja utworu pt. „Umarłem, aby żyć” poz. .

87. Nie ma jak Lwów... Krótki przewodnik literacki po Lwowie. Warszawa: Rój 1990, 231 s.

88. Urodzony po raz trzeci. Scenariusz: J. Janicki. Telewizja Polska 1992.

Kontynuacja utworu pt. „Umarłem, aby żyć”, poz. .

89. Cały Lwów na mój głów... Alfabet lwowski. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW 1993, 250 s. Por. poz. , .

90. Jest jak jest. Scenariusz i dialogi serialu telewizyjnego w 19 odcinkach. [Współautor:] A. Mularczyk. Telewizja Polska 1993-1994.

91. Towarzystwo weteranów... Alfabet lwowski 2. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW 1994, 199 s. Por. poz. , .

92. A do Lwowa daleko aż strach. Alfabet lwowski 3. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW 1996, 234 s. Por. poz. , .

93. Lwów. [Album]. Tekst: J. Janicki. Fotografie: A. Bujak. Olszanica: Bosz 1997, 239 s. Wyd. nast. tamże 2000.

94. Czkawka. [Szkice]. Warszawa: Iskry 2000, 263 s.

95. Kluczyk yale. [Szkice]. Warszawa: Iskry 2002, 199 s.

96. Krakidały. [Szkice]. Warszawa: Iskry 2004, 203 s.

Słuchowiska radiowe, m.in.

• Zob. Twórczość poz. , , , , , 74.
Kłopoty z powodu pozostania na zachodzie Wacława Kwaśniewskiego. Polskie Radio 1958.
Nagi człowiek, czyli Wiktoria i jej huzar. [Współautor:] A. Mularczyk. Polskie Radio 1959.
Zmiana warty, czyli Virtuti Militari. [Współautor:] A. Mularczyk. Polskie Radio 1959.
Mówimy do was dwóch. [Współautor:] A. Mularczyk. Polskie Radio 1960.
Numer poda centrala. [Współautor:] S. Stampfl. Polskie Radio 1960.
Alicjo, nie bądź taka mądra. [Współautor:] A. Mularczyk. Polskie Radio 1961.
Prawie tysiąc czwartków. [Współautor:] A. Mularczyk. Polskie Radio 1963.
Dzielnica Maliniaka: [Cykl I:] Bokser nie lubi fotografów; Czy można wierzyć lekarzom? Polskie Radio 1967; [Cykl II:] Bokser nie lubi fotografów; Pasażer na gapę; Manko; Kuzyn; Czy można wierzyć lekarzom? Polskie Radio 1969.
Rozwód po polsku. Polskie Radio 1967.
Parada oszustów. [Współautor:] A. Kudelski. [Cykl I:] Ballada o bojaźliwym Samie; Dobre francuskie franki; Fiat z Millecento; Interpretacji nie będzie; Jaguar, model 1935; Lekcja historii sztuki; Ładny gips; Milion za pół miliona; Najlepszy samochód świata; Objazdowy dziadek; 500 funtów sztuczka; Pojutrze kąpiel na Lido; Prowizja; Przestępca całkowicie nietypowy; Przesyłka z Las Vegas; Stradivarius; W imię zdrowia ludzkości; Wariat i brylanty; Wdowa po kontradmirale. Polskie Radio 1967; [Cykl II:] Filiżanka z epoki Song; Gangster na wakacjach; Grek udaje Greka; Ile jest warta lewa noga; Medium; Nasypali piasku; Niewidzialny inspektor; Ostrożnie z muzyką; Rewizja nadzwyczajna; Von Dyck sprowadza lwa; Wyprawa po złote runo; Wyższość obrotu bezgotówkowego; Zjazd koleżeński; Złota staruszka. Polskie Radio 1969.
Jazda na jamniku do Burgas, miejscowości wypoczynkowej nad Morzem Czarnym. Polskie Radio 1972.
Pilna przesyłka do Londynu. Polskie Radio 1973.
Dojście. Polskie Radio 1974.
Wielka gra. [Współautor:] A. Mularczyk. Polskie Radio 1975.
Lekcja poloneza. Polskie Radio 1976.
Nieludzki doktor. Polskie Radio 1982 [por. Twórczość poz. ].

Scenariusze filmów dokumentalnych

Scenariusze filmów dokumentalnych dla Telewizji Polskiej

• Burza we Lwowie (2004).
• Kwadrans z Hemarem.
• Lwów lata trzydzieste.
• Lwów tam i u mnie.
• Opowieści Łyczakowskiego cmentarza (2003).
• Polskie Termopile (2004).
• Śpiewający album Lwowa (1996).
• Tam, gdzie lwowskie śpią Orlęta.
• Tońko, czyli ballada o ostatnim batiarze (1988).
• Tylko dla orląt (1992).

Przekłady i adaptacje

1. Akcja V. (Na motywach książki Michała Wojewódzkiego: Akcja V.1 – V.2). Cz. 1-6. Telewizja Polska 1973.
2. Porwanie. Scenariusz filmowy. [Współautor:] J. Jędryka. Ekranizacja 1985.
Na podstawie noweli W. Staniłowa.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1976, 2005.

Wywiady

Głos wielkiego ślepca. Z Jerzym Janickim i Andrzejem Mularczykiem rozmawia Witold Rutkiewicz. Miesięcznik Literacki 1970 nr 8.
Zagrożenie czy zachęta. Rozm. K. Gerber. Kierunki 1988 nr 39.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (B. Winklowa).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (uzupełnienie).

Ogólne

Artykuły

W. Janowski: Nienasycenie. Radio i Telewizja 1970 nr 9.
W. Sokorski: Opowieści o zwykłych ludziach. Tygodnik Kulturalny 1975 nr 15.
A. Małachowski: Pamiętnik współczesny. Kultura 1976 nr 47 [dot. reportaży radiowych].
S. Bardijewska: Ballada o dzielności. W tejże: Muza bez legendy. Warszawa 1978.
S. Bardijewska: Słuchowiska Jerzego Janickiego. Dialog 1978 nr 5.
J. Woś-Nyczkowska: Podróż na kresy (nie tylko sentymentalna). Wspomnienia. Profile 1988 nr 12.
S.S. Nicieja: Alfabet lwowski” Jerzego Janickiego. Nowe Książki 1994 nr 6.

Towarzysze z Dąbrowy

Z. Hierowski: O sprawach Zagłębia i towarzyszach z Dąbrowy. Nowa Kultura 1953 nr 48.

Matysiakowie

A. Sadowska: Siła oddziaływania powieści radiowej „Matysiakowie. Kultura i Społeczeństwo 1969 nr 4.
S. Dzięciołowska: Matysiakowie” a akcentowany model rodzinny. (Uwagi na marginesie badań ankietowych). Biuletyn Radiowo-Telewizyjny 1970 nr 1.

Kłaniaj się drzewom [Utwory dramatyczne]

S. Stefański: Janickiego tworzenie świata. Kultura 1973 nr 43.
A. Boska: Teatr wyobraźni. „Nowe Książki1974 nr 12.

Krakidały

S.S. Nicieja: Rarytasy i cymelia. Nowe Książki 2005 nr 2.