BIO

Urodzona 22 lutego 1902 w Nowinkach na Białorusi; córka Ludwika Sarnackiego, nadleśniczego, i Heleny z Terajewiczów. Początkowo uczyła się w domu, następnie kolejno w Wilnie, w polskiej szkole Julii Maciejewiczowej, i w Mińsku w Szkole im. E. Plater, gdzie w 1920 uzyskała świadectwo dojrzałości. W tymże roku rozpoczęła studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, od 1921 studiowała polonistykę na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W 1923 wyszła za mąż za Witolda Andrzejewskiego, oficera. W 1925-32 była nauczycielką języka polskiego w Nieświeżu i równocześnie kontynuowała przerwane studia, w 1929 uzyskała magisterium. Po przeniesieniu się w 1932 do Łukowa uczyła w tamtejszym Państwowym Gimnazjum im. T. Kościuszki, a w 1935 została dyrektorką Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego w Tomaszowie Lubelskim. W 1936 w związku z procesem uczniów komunistów (w którym zeznawała jako świadek obrony) została przeniesiona do Lublina, następnie do Radomia, gdzie do wybuchu II wojny światowej była nauczycielką języka polskiego w Gimnazjum i Liceum im. J. Kochanowskiego. W 1937 wyszła za mąż za sędziego Tadeusza Gałeckiego (zginął rozstrzelany w Gross-Rosen). W okresie okupacji niemieckiej przebywała nadal w Radomiu i brała udział w tajnym nauczaniu; w 1941 została dyrektorką tajnego Gimnazjum i Liceum im. J. Kochanowskiego. Po wojnie kontynuowała pracę pedagogiczną jako wicedyrektorka IV Państwowego Gimnazjum i Liceum im. E. Sczanieckiej w Łodzi (1946-47), a następnie wizytator szkół średnich i naczelnik wydziału w Kuratorium Łódzkim. W 1946 wyszła za mąż za Jerzego Jackiewicza, prokuratora. W tym czasie rozpoczęła też działalność społeczno-polityczną. Należała do Polskiej Partii Robotniczej (od 1948 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicze). Była współorganizatorką i członkiem Zarządu Instytutu Naukowo-Społecznego w Radomiu. Współpracowała ze Związkiem Młodzieży Polskiej, była naczelnikiem Służby Polsce. W 1949, po przeniesieniu do Warszawy została naczelnikiem Wydziału Wychowania w Ministerstwie Oświaty. W 1949-53 należała też do redakcji czasopisma „Szkoła i Dom”. Oddelegowana w 1953 do redakcji „Głosu Nauczycielskiego”, kierowała działem szkolno-pedagogicznym; tu też do 1957 publikowała artykuły, felietony i opowiadania (również pod pseudonimem Andrzej Drzazga). W tym okresie zaczęła pisać dla młodzieży; w 1955 opublikowała pierwszą swoją powieść Wczorajsza młodość. W 1957 powróciła do pracy w szkolnictwie i objęła stanowisko kierownika Wydziału Filologii Polskiej w Studium Nauczycielskim nr 1 w Warszawie. Była aktywnym działaczem Towarzystwa Szkoły Świeckiej. Równocześnie kontynuowała pracę literacką i publicystyczną, współpracując z redakcją czasopisma „Na przełaj” (w 1957-67 stały cykl felietonów pod pseudonimem Ewa). W 1962 została członkiem Związku Literatów Polskich. Po przejściu na rentę w 1966 kontynuowała twórczość literacką i publicystyczną. Odznaczona m.in. Orderem Sztandaru Pracy II klasy (1964), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974). Zmarła 31 grudnia 1976 w Podkowie Leśnej; pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Twórczość

1. Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska. Notatnik historyczno-literacki. [B. m.:] Poligrafika 1947, 60 s.

2. O regulaminie uczniowskim. Warszawa: Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 1951, 34 s. Wyd. 2 Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1953.

3. O szczęście naszych dzieci. (Jak wychowywać dzieci na patriotów). Warszawa: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 1954, 24 s., powielone.

4. O szczęście naszych dzieci. Warszawa: Wiedza Powszechna 1954, 54 s.

5. Jak zdobyć zaufanie i szacunek dziecka. Warszawa: Wiedza Powszechna 1955, 119 s.

6. Wczorajsza młodość. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1955, 347 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1956, wyd. 3 1960, wyd. 4 1965, wyd. 5 1968, wyd. 6 1972, wyd. 7 1988.

7. Kiedy dzieci słuchają i szanują rodziców. Warszawa: Wiedza Powszechna 1957, 56 s.

8. O czym chcą wiedzieć dziewczęta. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich 1957, 43 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1958, wyd. 3 1959, wyd. 4 1960, wyd. 5 1961, wyd. 6 1964.

Przekłady

rosyjski

O čem chočet znat' každaja devuška. [Przeł.] F.V. Gorodinskij. Moskva 1966.

9. Dziewczęta szukają drogi. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1958, 357 s. Wyd. 2 tamże 1961.

10. Listy o trudnym dojrzewaniu. Warszawa: Towarzystwo Szkoły Świeckiej i Nasza Księgarnia 1961, 166 s.

11. Tancerze. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1961, 248 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1969, wyd. 3 1972, wyd. 4 1977.

12. Ratuj, Ewo!. [Poradnik]. Warszawa: Wydawnictwo Harcerskie 1963, 224 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poprawione 1964, wyd. 3 1966.

Porady dotyczące życia uczuciowego młodzieży.

13. Pokolenie Teresy. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1965, 271 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1966, wyd. 3 1969, wyd. 4 1971, wyd. 5 1974, wyd. 6 1981.

Przekłady

niemiecki

Abitur unterm Galgen. [Przeł.] K. Kelm. Berlin 1971.

węgierski

A bitófa ányékaban. [Przeł.] K. Könyvek. Budapest 1976.

14. Dwie miłości. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1968, 214 s. Wyd. nast. tamże 1973.

15. Nie wierzę w bociany. Rozmowy z dziećmi o sprawach płci. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich 1971, 101 s. Wyd. 2 tamże 1974.

16. Nocny koncert. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1974, 222 s. Wyd nast.: wyd. 2 tamże 1977, [wyd. 3] Łódź: Cypniew 1997.

17. Jest nas dwoje. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1976, 222 s.

Przekłady

czeski

Jen ty a já. [Przeł.] H. Stachová. Praha 1981.

Słuchowiska radiowe, m.in.

Teresa i tamten wrzesień. Polskie Radio 1969.
Sadzimy róże. Polskie Radio 1970.
Szałowa klasa. Polskie Radio 1970.
Chociaż bez oręża. Polskie Radio 1971.

Przekłady

1. A. Makarenko: Książka dla rodziców. Przeł.: E. Jackiewiczowa i J. Jackiewicz. W: A. Makarenko: Dzieła. T. 4. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1956 s. 435-521.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN ok. 1960.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (B. Winklowa).
• „Rocznik Literacki 1979” wyd. 1983 (J. Chudek).
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984. (S. Frycie).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (G. Skotnicka).

Ogólne

Artykuły

M. Chądzyńska: Młodzi pragną książek ambitnych. Głos Nauczycielski 1969 nr 4.
D. Bułakowa: Z potrzeby serca i talentu. Głos Nauczycielski 1974 nr 20.
Z. Wasilewski: Jedno bogate życie. Literatura 1977 nr 5.

Dziewczęta szukają drogi

K. Kuliczkowska: Dyskusja o sprawach dziewczęcych. Nowe Książki 1959 nr 1, przedruk w tejże: W szklanej kuli. Warszawa 1970.
T. Kądzielowa: Recepcja książki Elżbiety Jackiewiczowej „Dziewczęta szukają drogi. W: Dziecko i młodzież w świetle zainteresowań czytelniczych. Warszawa 1961.
Z. Brzuchowska: Dziewczęta szukają drogi” Elżbiety Jackiewiczowej na tle powieści dla dziewcząt. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie 1969 z. 4.

Tancerze

S. Kozicki: Romans dla podlotków. Przegląd Kulturalny 1962 nr 2.
H. Skrobiszewska: Fałszywe pas. Nowe Książki 1962 nr 3.

Pokolenie Teresy

H. Skrobiszewska: Wierność pamięci. Nowe Książki 1965 nr 17.