BIO

Urodzony 16 kwietnia 1938 w Rożnicy (powiat jędrzejowski); syn Józefa Jachimowskiego, rolnika, i Jadwigi z Lachowskich. Uczęszczał do prywatnej szkoły ogólnokształcącej (1950-51), a następnie przez dwa lata do Państwowego Liceum Pedagogicznego w Jędrzejowie. W 1956 zdał maturę w Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach. W 1958-60 uczył się w Studium Nauczycielskim w Kielcach, które ukończył uzyskując dyplom nauczyciela języka polskiego. W tym czasie był współorganizatorem studenckiej grupy poetyckiej Wrota. Debiutował w 1958 wierszem Lęk, opublikowanym w „Ziemi Kieleckiej” (nr 1). Od 1961 pracował jako nauczyciel, początkowo w szkołach podstawowych: w Sieńsku (do 1963) i w Tarnawie (do 1965), potem w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Sędziszowie (1965-70). Równocześnie studiował filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, w 1969 uzyskał magisterium. Kontynuował też twórczość poetycką, w 1961-68 był członkiem grupy literackiej Ponidzie. W 1963 otrzymał w turnieju poezji społecznie zaangażowanej nagrodę Czerwonej Róży, w 1966 nagrodę w konkursie o laur im. J. Czechowicza. Od 1968 był członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP) (do rozwiązania Związku w 1983). Był współzałożycielem kieleckiego Klubu Literackiego i ośrodka Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy. W 1970 zamieszkał w Kielcach. Pracował kolejno jako kierownik Działu Wydawnictw Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach (1970-73), wykładowca i wychowawca w Uniwersytecie Ludowym Ziemi Kieleckiej w Rożnicy (1973-75), redaktor do spraw wydawnictw autorów województwa kieleckiego w Wojewódzkim Domu Kultury, kierownik Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego przy Ośrodku Kultury Literackiej (1981-82) i kierownik redakcji Wydawnictwa Łódzkiego i Wydawnictwa „Dom Książki” (do 1990). W 1973-76 był przewodniczącym kolegium wydawniczego Literackiej Biblioteki „Przemian, w 1980-82 kolegium Biblioteki Świętokrzyskiej, współorganizatorem Kieleckich Spotkań Poetyckich (1978-79) i międzyśrodowiskowego konkursu „O Świętokrzyską Lirę Poezji”. Za całokształt twórczości literackiej otrzymał w 1975 nagrodę z Funduszu Nauki i Kultury im. S. Staszica, w 1983 nagrodę Prezydenta miasta Kielc. W 1985-86, podejmując próbę stworzenia autorskiego Teatru Kobiet, zorganizował w Kielcach amatorskie studio teatralne, które wznowiło działalność w 1992. W 1986-89 był członkiem nowego ZLP. W 1992-93 pracował jako nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Sędziszowie, a od 1 września 1993 prowadził Scenę Autorską w Kieleckim Centrum Kultury. Zmarł 15 listopada 2014 w Kielcach; pochowany tamże na Cmentarzu Starym.

Twórczość

1. Idę po dnie rzeki. [Wiersze]. Warszawa: Iskry 1965, 43 s.

2. Jaszczury. Warszawa: Iskry 1966, 162 s.

Zawartość

Zawiera opowiadania: Gołębie; Mucha; Ksiądz przyjdzie, – oraz minipowieść Jaszczury.

3. Skaza. [Powieść]. [Warszawa:] LSW 1969, 156 s. Wyd. 2 tamże 1977. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

Nagroda im. S. Piętaka w 1970.

4. Pieśni wyśpiewane. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1970, 59 s.

Nagrody

Nagroda miesięcznika „Przemiany” w 1971.

Zawartość

Cykle: Świat prowokowany; Jest wiele; Pieśni wyśpiewane.

5. Mity powracające. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1975, 71 s.

Zawartość

Poezja potrzebuje perspektywy; To nasze; Rozbieranie (się); Dziewczyna; Sonet do Lili.

6. Mgła. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1976, 139 s. Przedruk zob. poz. .

Adaptacje

teatralne

Adaptacja: K. Jasiński. Prapremiera: łącznie z Makijaż [poz. ]: Kraków, Teatr Stu 1982.

7. Makijaż. [Utwór dramatyczny]. Powst. przed 1982. Prapremiera: wspólnie z adaptacją sceniczną Mgła [por. poz. ] Kraków, Teatr Stu 1982. Wystawienie osobne: Kielce, Teatr im. S. Żeromskiego 1984. Druk zob. poz. , .

W 1986 odbyła się wystawa malarska L. Wilk w Galerii Teatru Stu w Krakowie i w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach poświęcona plastycznej interpretacji sztuk teatralnych, m.in. H. Jachimowskiego.

8. Skaza; Mgła; Makijaż. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1983, 220 s.

Wyd. łączne powieści poz. 3, 6 oraz utworu dramatycznego Makijaż [poz. ].

9. Paraliż. [Utwór dramatyczny]. Powst. 1984. Druk fragmentów w: Słowo. Almanach Literacki. Łódź 1984. Druk całości zob. poz. .

10. Trawa jest czerwona. [Utwór dramatyczny]. Powst. 1984. Druk w: Dramaty zob. poz. .

Nagrody

II nagroda w ogólnopolskim konkursie literackim ogłoszonym w Kielcach z okazji 40-lecia Polskiej Republiki Ludowej w 1984.

11. Dramaty. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1985, 129 s.

Zawartość

Makijaż [nowa wersja por. poz. ]; Liga kobiet [poz. ]; Trawa jest czerwona [poz. ]. – Kilka uwag autorskich.

12. Liga kobiet. Powst. przed 1985. Druk w: Dramaty zob. poz. .

Przekłady

angielski

The Females. [Przeł.:] E. Kwasowska, S. Dowling. Wystawienie: Londyn, Theatre Tabard 1992.

13. Seks-seks; Durnie-durnie. [Obrazy teatralne]. Prapremiera: Kielce, Teatr Kobiet, autorskie studio Teatru Kobiet 1986.

14. Image. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Kielce, Teatr Kobiet, Scena Autorska 1994. Druk zob. poz. .

15. Pieśń wigilijna. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Kielce, Kieleckie Centrum Kultury 1994. Druk zob. poz. .

16. Pieśń o miłości. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Kielce, Kieleckie Centrum Kultury 1996. Druk zob. poz. .

17. Nostalgia i inne utwory sceniczne. Kielce: Oficyna Wydawnicza Ston 2 1997, 207 s.

Zawartość

Image [poz. ]; Paraliż [poz. ]; Pieśń wigilijna [poz. ]; Pieśń o miłości [poz. ], – oraz: Krytycy o teatrze i dramatach Henryka Jachimowskiego.

18. Pieśń o wolności. Druk „Świętokrzyski Kwartalnik Literacki1998 nr 3-4. Prapremiera: Kielce, Kieleckie Centrum Kultury 1999.

19. Pieśń o Ziemi. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Kielce, Kieleckie Centrum Kultury 2002. Druk „Świętokrzyski Kwartalnik Literacki” 2003 nr 3-4.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1989, 1994, 2004.

Ogólne

Artykuły

J. Poradecki: Śmierć ojca. (O twórczości Henryka Jachimowskiego). „Przemiany”, Kielce 1979 nr 2.
Krytycy o teatrze i dramatach Henryka Jachimowskiego. W: Henryk Jachimowski: Nostalgia i inne utwory sceniczne. Kielce 1997.

Jaszczury

H. Bereza: Debiut pisarza. Twórczość 1967 nr 5.
Ch. Skrzyposzek: Ja a Szczury. Kultura 1967 nr 7.

Skaza

S. Siekierski: Zawiedzione nadzieje. Nowe Książki 1970 nr 1.
B. Zadura: Próby, nowatorstwo, tematyka np. wiejska. Twórczość 1970 nr 4, przedruk w tegoż: Radość czytania. Lublin 1980.
R. Marciniak: Skaza” Henryka Jachimowskiego na tle prozy o tematyce wiejskiej. W: [Pierwsza] I Dekada Literatury Kieleckiej. Kielce 1976.

Pieśni wyśpiewane

S. Melkowski: I to i to. Tygodnik Kulturalny 1971 nr 5.
S. Nyczaj. „Poezja1972 nr 1.

Mgła

A. Nowak: Poetycka wizja świata. Literatura 1977 nr 13.
J. Z. Brudnicki: Proza okrutnych poematów. W: Słowo. Almanach literacki. Łódź 1984.

Dramaty

Z. J. Brudnicki: Dramat tożsamości Henryka Jachimowskiego. W: Słowo. II Almanach literacki. Łódź 1987.
Z. Dominiak: Ogród nasz upadły. W tegoż: W poza siebie. Dziennik paru lektur. Łódź 1992.