BIO

Born on 26 February 1951 in Lodz; son of the construction engineer Leszek Brzozowski and the librarian Maria, née Okulewicz. He attended Grammar School No. XXVIII in Lodz. After completing advanced secondary education in 1969, he started a degree in chemical engineering at Lodz Technical University (Politechnika Łódzka). He abandoned his studies halfway through the summer semester. He then studied Polish philology at the University of Lodz (UŁ) from 1970. In 1975 he was awarded a master's degree and became a tutor at the Institute of Polish Philology at UŁ. He made his debut with the article O symbolizmie „środka” i tragicznej wizji świata Tadeusza Różewicza (On the symbolism of the "centre" and Tadeusz Różewicz's tragic view of the world), which was published in 1977 in the journal "Prace Polonistyczne" (vol. 33). He did year-long military service in 1976 as part of the training programme for reservist officers. Between 1978 and 1980 he was a research assistant at the Department of Historical Poetics (Pracownia Poetyki Historycznej) at the Institute of Literary Studies of the Polish Academy of Sciences (IBL PAN) in Warsaw. He was initially under Prof. Janusz Sławiński and then Prof. Michał Głowiński. In 1984 he was awarded a doctoral degree from UŁ for his thesis Muzy w poezji polskiej. Dzieje toposu do przełomu romantycznego (Muses in Polish Poetry: The history of the topos until the emergence of Romanticism), which was supervised by Prof. M. Głowiński. His research focused on the history of nineteenth- and twentieth-century Polish literature, the history of contemporary literature and editing Romantic texts, including the works of Juliusz Słowacki. From 1990 he was a member of the District Committee of the Olympiad in Polish Literature and Language (Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego) in Łódź, serving as chair of the committee from 1995. Between 1993 and 2011 he collaborated with Radio Lodz, presenting with Joanna Sikorzanka the series Do piór (Pick up your pens), where they commented on listeners' poems. With her he co-edited volumes of poetry featuring prize-winning poems alongside selected others that had been submitted to competitions. Brzozowski also co-organized other poetry competitions and served on their juries. He also created a cycle of radio programmes on the late works of Adam Mickiewicz and Juliusz Słowacki. Between 1997 and 2000 he gave lectures for teachers as part of the programme "Kształcimy Elity Nauczycielskie" (Training Elite Teachers), which was sponsored by the Stefan Batory Foundation and supported by IBL PAN. In 1999 he was a member of the organizing committee of the commemorations of the 150th anniversary of the death of Juliusz Słowacki. He was awarded a habilitation degree by UŁ the same year for his study Odczytywanie znaczeń. Studia o poezji Mickiewicza (Reading Meanings: A study of Mickiewicz's poetry). Between 2001 and 2010 he collaborated with the periodical "Zeszyty Szkolne", contributing the regular column Czas na wiersz (Time for a poem). He was a member of the editorial boards of the journals "Sztuka Edycji", "Studia Norwidiana" and "Czytanie Literatury". His articles and essays appeared in journals including "Prace Polonistyczne" (1994, 1997 and 2003), "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" (1996, 1999 and 2006), and "Pamiętnik Literacki" (intermittently between 2008 and 2014). Between 2002 and 2005 he was associate dean of the Faculty of Philology at UŁ, where he was responsible for degrees in Polish studies, library studies, cultural studies and Slavonic studies. Between 2003 and 2007 he was director of the Department of Nineteenth and Twentieth-Century Poetry (Zakład Poezji XIX i XX wieku) at the Chair of Romantic, Interwar and Contemporary Literature (Katedra Literatury Romantyzmu, Dwudziestolecia Międzywojennego i Literatury Współczesnej) at UŁ. Between 2004 and 2009 he served as an expert on the University Accreditation Commission. He was a member of the Scientific Council of IBL PAN between 2007 and 2010. He was made state-appointed professor in 2008. That year he also became head of the Chair of Romantic Literature and Tradition at UŁ. He was a member of the academic advisory boards of the journals "Studia Norwidiana", "Sztuka Edycji" and "Czytanie Literatury". He was awarded the UŁ Rector's Prize in academic teaching on five occasions between 1978 and 2005, while also receiving the University's scientific prize ten times between 1981 and 2012. He received the Golden Award (Złota Odznaka) from UŁ in 2004, the Medal of the Committee of National Education in 2005, the UŁ Medal for Service to Society and Science (w Służbie Społeczeństwu i Nauce) in 2008 and the Gold Medal for Long Service in 2010.
He married the chemist Ewa Michałkiewicz in 1972 (d. 2011). They had a son, Konrad, (b. 1976). Brzozowski died on 18 June 2017 in Lodz, where he is buried in St Roch's Cemetery in the Radogoszcz district.

Twórczość

1. Muzy w poezji polskiej. Dzieje toposu do przełomu romantycznego. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1986, 272 s., nlb 2 Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. Z prac Katedry Literatury Romantyzmu i Literatury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Rozprawy Literackie., 53.

Rozprawa doktorska.

2. Pan Cogito” Zbigniewa Herberta. [Studium]. Warszawa: Patria 1991, 37 s. Moje lektury, 7. Przedruk zmieniony w: Dlaczego Herbert. Wiersze, komentarze, interpretcje. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2004 s. 235–275.

3. Odczytywanie znaczeń. Studia o poezji Mickiewicza. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1997, 217 s.

Rozprawa habilitacyjna.

Zawartość

Od autora. – Kształt „Romantyczności”. (Glosy do wiersza): 1. „Czekam uwag nad tym wierszykiem”; 2. „Pierwiosnek” czyli martwa mowa; 3. Motto z Szekspira; 4. Zdolny uczeń Jana Śniadeckiego; 5. „Romantyczność” czyli żywa rozmowa; 6. Postscriptum: „Romantyczność” i „Żeglarz”. – O „Ałuszcie w dzień” i krymskim cyklu: 1. Tom „Sonetów”; 2. Opowieść o miłości i poecie zagniewanym; 3. O kompozycji „Sonetów krymskich” i miejscu ałusztańskiego wiersza; 4. Sens poetyckiego wędrowania; 5. „Ałuszta w dzień”. – O „Konradzie Wallenrodzie”, pieśni niepełnej: 1. Krótka historia komentarzy do zakończenia poematu; 2. „Czuły słuchacz”; 3. „Taka pieśń moja o Aldony losach”; 4. Anioł muzyki (i anioł harmonii). – O Prologu „Dziadów” drezdeńskich i jego zagadkowym duchu: 1. Historia Ducha z Prologu w historii literatury; 2. Krótka historia Ducha w drezdeńskim poemacie; 3. Krótka historia Prologu; 4. Portret człowieka zniewolonego; 5. Dlaczego Duch; 6. Postscriptum. – O kilku szczegółach z soplicowskiej garderoby: 1. Kilka słów o pasach; 2. Szafran, jarmułka i kołpak Jankiela.

4. O Mickiewiczu i Słowackim. Cztery szkice. [Autorzy:] J. Brzozowski, K. Poklewska. Łęczyca: Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego; Miejska Biblioteka Publiczna 1999, 48 s.

Tu J. Brzozowskiego: Pan Tadeusz — bohater rzetelnie tytułowy; Zimowa apostrofa w „Panu Tadeuszu” Słowackiego, s. 11–15; 36–48.

5. Program magisterskich studiów polonistycznych (studia stacjonarne). Oprac.: J. Brzozowski. Łódź: Uniwersytet Łódzki. Wydział Filologiczny 2001, 16 s.

6. Program magisterskich studiów polonistycznych (studia stacjonarne) dla studentów II roku filologii polskiej obowiązujący od roku akademickiego 2001/2002. [Oprac.:] J. Brzozowski. Łódź: Uniwersytet Łódzki. Wydział Filologiczny 2001, 14 s.

7. Program magisterskich studiów polonistycznych (studia stacjonarne) dla studentów III roku filologii polskiej obowiązujący od roku akademickiego 2001/2002. Oprac.: J. Brzozowski. Łódź: Uniwersytet Łódzki. Wydział Filologiczny 2001, 13 s.

8. Spis fakultatywnych wykładów i konwersatoriów dla studentów filologii polskiej w roku akademickim 2001/2002. Oprac.: J. Brzozowski, K. Pietrych. Łódź: Uniwersytet Łódzki. Wydział Filologiczny 2001, 28 s.

9. Odczytywanie romantyków. [1]. Szkice i notatki o Mickiewiczu, Malczewskim i Słowackim. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2002, 288 s. Zob. też poz. .

Zawartość

I. Notatki Mickiewiczowskie: Szkic do historii diabłów i szatana; „Litwa” Mickiewicza; Kilka szczegółów z garderoby Soplicowa [poz. ]; Pan Tadeusz — bohater rzetelnie tytułowy [poz. ]; Notatki na marginesie „Zdań i uwag”; Liryczna summa tęsknoty i samotności. O wierszu „Gdzie tu mój trup…”; „Jak drzewo przed wydaniem owocu…”; Wypisy. – II. Malczewski: O pacholęciu w „Marii” raz jeszcze. – III. Drobiazgi Słowackiego: Kilka notatek o ironii; O domowych marzeniach mistyka; O „Hugonie”; „Zachwycenie” — uwagi o poetyce wiersza; Uwagi, dla których powodem był wiersz „Daję wam tę ostatnią koronę pamiątek…”; Apostrofa do zimy w „Panu Tadeuszu” [poz. ].

10. Późne wiersze poetów polskich XX wieku. Dwanaście szkiców i komentarzy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2007, 190 s.

Zawartość

Od autora. – Kilka uwag o poetyckiej recepcji liryków lozańskich; Bolesław Leśmian: „Niegdyś dom mój ochoczy…”; Ostatni wiersz Juliana Tuwima [dot.: Hołdy]; „Wieczór” Leopolda Staffa; Aleksander Wat: „Wiersz ostatni”; Józef Wittlin: „Przed końcem świata”; Wokół „Czarodziejskiej góry” Czesława Miłosza; Liryki anińskie Mirona Białoszewskiego; W stronę Lozanny. Wisławy Szymborskiej czytanie Mickiewicza; W stronę płaskorzeźby, w stronę ­bieli… Kilka fragmentów o drodze Różewicza do późnych wierszy; Zbigniew Herbert: „Epilog burzy”; Wiersze Starych Poetów „na koniec wieku” [dot. Cz. Miłosza, W. Szymborskiej, Z. Herberta, T. Różewicza]; „Postscriptum”: Usprawiedliwienie.

11. Odczytywanie romantyków. (2). Dwadzieścia dwa szkice i notatki o Mickiewiczu, Słowackim i Norwidzie. Poznań.: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2011, 278 s. Filologia Polska-Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 126. Zob. też poz. .

Zawartość

Od autora. – Mickiewicz: Jeszcze o bohaterce „Konrada Wallenroda”; Konrad w I scenie „Dziadów” drezdeńskich; Kapral w „Dziadach” drezdeńskich; „Żal rozrzutnika”. Próba lektury; Obraz autora w lirykach lozańskich; Trzy głosy na marginesie wiersza „Snuć miłość…”; Rymy częstochowskie; Mieszkać…, budować…, być. O lozańskim urywku; Nad tekstem wiersza „Ach, już w rodzicielskim domu…”; Mickiewiczowska parafraza Stanisława Barańczaka. – Słowacki: Więcej niż gotycka groza. O „Arabie”; Bajka Grzegorza z I aktu „Kordiana”; „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu” — kilka problemów edytorskich i interpretacyjnych; Notatki do lektury wierszy; Nad wierszem „Anioł ognisty — mój anioł lewy…” O kilku problemach edytorskich; Wokół wiersza „Córka Cerery”; Rysunki Słowackiego; Dwa zapomniane rysunki; Na marginesie jednego epigramatu; Dlaczego Gombrowicz wybrał na bohatera lekcji języka polskiego w „Ferdydurke” wielkiego poetę Juliusza Słowackiego? — Norwid: Za wstęp (Ogólniki) — uwagi o tekście, uwagi o wierszu; Norwid — o artyście (wierszem). Cztery notatki (z epilogiem).

12. [Jedenaście ] 11 szkiców o czytaniu wierszy. Łódź: Primum Verbum 2013, 155 s.

Zawartość

Od autora. – Charles Baudelaire: Albatros; Czesław Miłosz: Sroczość; Miron Białoszewski: Ballada o zejściu do sklepu; Miron Białoszewski: namuzowywanie i muźnięty; Wisława Szymborska: Dwie małpy Bruegla; Wisława Szymborska: Wieczór autorski i Trema; Wisława Szymborska: Uprzejmość niewidomych; Wisława Szymborska: W biały dzień; Wisława Szymborska: Moralitet leśny; Zbigniew Herbert: Brak węzła; Zbigniew Herbert: Pan Cogito.

Przekłady

czeski

szkicu Wisława Szymborska: Uprzejmość niewidomych. W: Wisława Szymborska. Tradice-součastnosc-recepce. Materiály z mezinárodni vědecké konference uskutečněné v Ostravě ve dnech 4–5 prosince 2003 u přiležitosci 80. narozenin Wisławy Szymborské. Ostrava 2004.

13. Parerga edytorskie. (Z prac nad tekstami Juliusza Słowackiego). [Szkice]. Łódź: Primum Verbum 2013, 96 s.

Zawartość

Dawniej myślałem uczynić rzeczy szalone…”. Kilka uwag o idei „Dzieł zebranych” Juliusza Słowackiego; Notatki do lektury wierszy; Przeoczone kopie wierszy; Dwie redakcje „Świąt przyszłych narodowych”; Kilka uwag o raptularzowym czterowierszu; Szukanie grobu.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

• Wstęp w: Słowacki: Wiersze. [Współautor:] J. Brzozowski. Wrocław 2013 s. I–CXXXVIII. Biblioteka Narodowa I, 319.
Krótka historia zwierząt, które także bywają śmiertelne. Teksty 1979 nr 6 s. 17185 [o epigramach poświęconych śmierci zwierząt].
Poeta od Muz widziany. Teksty 1980 nr 5 s. 6388, nr 6 s. 79–103.
Szkic do analizy tematycznej twórczości Tadeusza Różewicza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1981 nr 1 s. 87120.
Białoszewskiego koncepcja poezji z jego wierszy wypisana. Łódzki Almanach Młodych 1988 s. 6783.
Antyk Herberta. W: Topika antyczna w literaturze polskiej XX wieku. Wrocław 1992 s. 89108, przedruk w: Poznawanie Herberta. 2. Kraków 2000.
Czytanie Tucydydesa. Wokół wiersza „Dlaczego klasycy”. W: Dlaczego Herbert. Łódź 1992 s. 623.
Mieszkaniec krainy bez światła. W: Dlaczego Różewicz. Wiersze i komentarze. Łódź 1993 s. 160173 [dot. wiersza: ***Einst hab ich die Muse gefragt…].
Milczenie Mickiewicza. Miscellanea Łódzkie 1993 s. 4353.
O Prologu „Dziadów” drezdeńskich i jego zagadkowym duchu. W: Diabeł w literaturze polskiej. Łódź 1998 s. 4688.
Notatki do lektury wierszy Juliusza Słowackiego. Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 2010 z. 20/21 s. 27–45, przedruk w: Jaki Słowacki? Wrocław 2012.
Coś ty Atenom zrobił Sokratesie…” — lekcja tekstu i dwa przyczynki do lektury wiersza [C. Norwida]. W: Stolice i prowincje kultury. Warszawa 2012 s. 226242.
Notatki na marginesie dwóch wierszy Tadeusza Różewicza. Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze 2013 nr 2 s. 181192 [dot. wierszy: Wrota śmierci; bez tytułu].
Odnaleziony autograf francuskiego wiersza Juliusza Słowackiego. [Współautorzy:] E. Fradois, M. Kalinowska, Z. Przychodniak. Pamiętnik Literacki 2014 z. 2 s. 127145.
Uwagi o tomach trzecim i czwartym „Dzieł wszystkich” Cypriana Norwida. Studia Norwidiana 2014 nr 32 s. 233260.
Biesiada grudniowa, czyli Magnetyzm pieczonego prosięcia. Pięć liryków z trzema epilogami. Czytanie Literatury 2017 s. 83-87.
Czytając Mickiewicza po latach. W: Przyboś dzisiaj. Rzeszów 2017 s. 287-294.
Dwa dopowiedzenia do Czesława Zgorzelskiego. Czytania autora „Króla Ducha” W: Po Zgorzelskim. Lublin 2017 s. 111-119.
Juliusz Słowacki w listach Norwida. W: Norwid. Listy, listy… Lublin 2017 s. 325-332.
Muzy u Mickiewicza. W: Loci (non) communes. Kraków 2017 s. 143-152.
Świat rzeczy w „Pierścieniu Wielkiej Damy. Studia Norwidiana 2017 t. 35 s. 95-103.
Mickiewiczowskie wariacje sonetowe. W: Liryka Mickiewicza. Warszawa 2018 s. 161-169.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Dlaczego Różewicz. Wiersze i komentarze. Red.: J. Brzozowski i J. Poradecki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 1993, 173 s.
2. O wierszach Mirona Białoszewskiego. Szkice i interpretacje. Oprac. naukowe i red.: J. Brzozowski. Łódź: Oficyna Bibliofilów 1993, 127 s.
3. Zaczynając od Miłosza… Antologia wierszy dla licealistów. Ułożyli J. Brzozowski i A. Kowalczykowa. Warszawa: Stentor 1993, 139 s.
4. O wierszach Wisławy Szymborskiej. Szkice i interpretacje. Pod red. J. Brzozowskiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1996, 130 s.
5. Wiersze Adama Mickiewicza. Analizy, komentarze, interpretacje. Pod red. J. Brzozowskiego. Łódź: Wydawnictwo W. Grochowalski 1998, 256 s.
6. Szkice o poezji Aleksandra Wata. Pod red. J. Brzozowskiego i K. Pietrych. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 1999, 205 s. Instytutu Badań Literackich PAN.
Materiały z konferencji, Łódź, 20–21 V 1998.
7. Z poetyckiego zaklęcia i gusła… Sonety. Red.: J. Brzozowski i J. Sikorzanka. Łódź: Oficyna Bibliofilów 1999, 32 s. Seria Poetycka – Radio Łódź, 1.
8. Lecz wspomnienia nie zetrą w popiół obce świty… Wiersze sztambuchowe. Red.: J. Brzozowski i J. Sikorzanka. Łódź: Oficyna Bibliofilów 2000, 28 s. Seria Poetycka – Radio Łódź, 2.
9. Uff, więc się nie skończył świat… Fraszki na koniec wieku. [Antologia]. Red.: J. Brzozowski i J. Sikorzanka. Łódź: Oficyna Bibliofilów 2001, 27 s. Seria Poetycka – Radio Łódź, 3.
10. Rozjaśnianie ciemności. Studia i szkice o Norwidzie. Red.: J. Brzozowski i B. Stelmaszczyk. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2002, 162 s.
11. Wszystko to być może…. Bajki. Red.: J. Brzozowski i J. Sikorzanka. Łódź: Oficyna Bibliofilów 2002, 37 s. Seria Poetycka -Radio Łódź, 4.
12. a tam Mistrz Miron czeka…” Wiersze à la Miron. Red.: J.Brzozowski i J. Sikorzanka. Łódź: Oficyna Bibliofilów 2003, 36 s. Seria Poetycka – Radio Łódź, 5.
13. Romantycy — fantastyka — podróż. Red. naczelny: J. Brzozowski, B. Stelmaszczyk. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 2003, 318 s. „Prace Polonistyczne”, Seria 58.
14. Raz pewnemu mężowi z Krakowa… Limeryki. Pod red. J. Brzozowskiego i J. Sikorzanki. Łódź: Wydawnictwo Literatura 2004, 31 s.
15. Płynie sobie rzeka. Wiersze dzieci i dla dzieci. Pod red. J. Brzozowskiego i J. Sikorzanki. Łódź: Wydawnictwo Literatura 2005. Seria Poetycka – Radio Łódź, 7.
16. J. Słowacki: Wiersze. Nowe wyd. krytyczne. Oprac.: J. Brzozowski, Z. Przychodniak. Poznań.: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2005, XXXI, 925 s. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
Tekst częściowo równolegle w języku angielskim i polskim, częściowo równolegle w języku francuskim i polskim.
17. Strużka piasku w klepsydrze… Haiku. Red.: J. Brzozowski i J. Sikorzanka. Łódź: Wydawnictwo Literatura 2006, 29 s. Seria Poetycka – Radio Łódź, 8.
18. Mickiewicz czytany w szkole. Materiały konferencji naukowej nauczycieli, Łódź 23–25 wrześ­nia 2005. Pod red. J. Brzozowskiego i K. Pietrych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2007, 135 s.
19. Więc kiedy już ust sennych otworzą się raje… Wiersze miłosne. Red.: J. Brzozowski i J. Sikorzanka. Łódź: Wydawnictwo Literatura 2007, 31 s. Seria Poetycka -Radio Łódź, 9.
20. Oto właśnie ballada, która o tym opowiada… Ballady. Red.: J. Brzozowski i J. Sikorzanka. Łódź: Wydawnictwo Literatura 2008. Seria Poetycka – Radio Łódź, 10.
21. Pan Cogito po latach. 19 wierszy. Pod red. J. Brzozowskiego i J. Sikorzanki. Łódź: Wydawnictwo Literatura 2009, 46 s. Seria Poetycka – Radio Łódź, 11.
Na stronie redakcyjnej odmienny tytuł serii: Seria Poetycka Radia Łódź.
Zawiera prace wyróżnione w konkursie „Pan Cogito po latach”.
22. J. Słowacki: Poematy. Nowe wyd. krytyczne. Oprac. [i wstęp]: J. Brzozowski i Z. Przychodniak. T. 1–2. Poznań.: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2009, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Nagrody

Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w 2009.

T. 1. Poematy z lat 1828–1939, s. XXXIV, 846.

T. 2. Poematy i fragmenty z lat 1842–1849, 750 s.

23. Przeczytaj dopiero, gdy będziesz się do mnie wybierać… Listy poetyckie. Pod red. J. Brzozowskiego i J. Sikorzanki. Łódź: Radio Łódź; Wydawnictwo Literatura 2010, 48 s. Seria Poetycka – Radio Łódź, 12.
24. Dziewczyneczki, koroneczki, muślinowych firan ruch… Oktostychy. Pod red. J. Brzozowskiego i J. Sikorzanki. Łódź: Radio Łódź; Wydawnictwo Literatura 2011. Seria Poetycka – Radio Łódź,13.
25. Rzeczy nie dzieją się bez rytmu… Piosenki. Pod red. J. Brzozowskiego i J. Sikorzanki. Łódź: Wydawnictwo Literatura 2012, 39 s. Seria Poetycka – Radio Łódź, 14.

Zawartość

Zawiera prace wyróżnione w „Konkursie na piosenkę”.
26. J. Słowacki: Dziennik z lat 1847–1849. Podobizna autografu, transliteracja, transkrypcja, komentarz edytorski, objaśnienia: J. Brzozowski, K. Szumska. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 2012, 227 s.
27. Stolice i prowincje kultury. Księga jubileuszowa ofiarowana profesor Alinie Kowalczykowej. Pod red. J. Brzozowskiego, M. Skrzypczyka i M. Stanisza. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 2012, 720 s.
28. Czy warto głos podnosić z gniewem?… Wiersze gniewne. Pod red. J. Brzozowskiego i J. Sikorzanki. Łódź: Wydawnictwo Literatura 2013, 40 s. Seria Poetycka – Radio Łódź, 15.
29. J. Słowacki: Wiersze. Wstęp i oprac.: J. Brzozowski i Z. Przychodniak. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 2013, CXXXVIII, 626 s. BNI, 319.
30. J. Słowacki: Beniowski. Poemat z roku 1841 i dalsze pieśni. Oprac.: J. Brzozowski, Z. Przychodniak. Poznań.: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2014, LVI, 632 s.
31. Strategie „ja” (po) romantycznego w poezji polskiej XIX i XXI wieku. Pod red. J. Brzozowskiego i K. Pietrych. Cz. 1-2. Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017.

Cz. 1. Studia i szkice, 453 s.

Cz. 2. Rozmowy, 160 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 2014, 2015.

Słowniki i bibliografie

• Dorobek Profesora Jacka Brzozowskiego [bibliografia]. „Czytanie Literatury” 2017 nr 6.

Ogólne

Artykuły

Czytanie Literatury 2017 nr 6.

Zawartość

Tu m.in.: Literatura jako spotkanie z człowiekiem. Profesora Jacka Brzozowskiego wspominają przyjaciele i współpracownicy z łódzkiej polonistyki, – oraz: M. GŁOWIŃSKI: Jacek Brzozowski; M. GRABOWSKI: Profesor Jacek Brzozowski. Wspomnienia ucznia; A. KOWALCZYKOWA: Wspomnienie; E. LEDÓCHOWICZ: Wspomnienie o Jacku pół roku po jego śmierci; B. MAZAN: O Profesorze Jacku Brzozowskim wspomnienie; Z. PRZYCHODNIAK: „Daję wam tę ostatnią koronę pamiątek”. – Dorobek Profesora Jacka Brzozowskiego [bibliografia].
M. BERKAN-JABŁOŃSKA: Jacek Brzozowski (1951-2017). „Ruch Literacki2017 z. 5.
K. PIETRYCH: Jacek Brzozowski (26 luty 1951-18 czerwca 2017). Pamiętnik Literacki 2017 z. 3.

Muzy w poezji polskiej

J. PIESZCZACHOWICZ. „Nowe Książki1987 nr 5/6.
E.J. GŁĘBICKA. „Pamiętnik Literacki1988 z. 4.

Odczytywanie romantyków

A. FABIANOWSKI: Zaczytywanie romantyków. Nowe Książki 2002 nr 7/8.

Dlaczego Różewicz

S. GĘBALA: Poezja jako kromka chleba. Twórczość 1994 nr 8.
D. HECK: Dlaczego nie mogę patrzeć na wiersze Różewicza. Teksty Drugie 1996 nr 2/3.

O wierszach Mirona Białoszewskiego

J. KOPCIŃSKI. „Pamiętnik Literacki1995 z. 3.

Zaczynając od Miłosza…

T. BUDREWICZ: Poezja bliżej ucznia. Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 1.

Wiersze Adama Mickiewicza.

A. BAGŁAJEWSKI: Nowe leksykony o literaturze. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1.

Szkice o poezji Aleksandra Wata

P. MAJERSKI: Wat — poeta autentyczny. Nowe Książki 2000 nr 5.