BIO

Urodzona 6 sierpnia 1888 w Wilnie (data urodzenia w dokumentach: 19 sierpnia 1892); córka nieślubna Klemensa Zana, adwokata, i Barbary Iłłakowiczówny, nauczycielki (w dokumentach jako rodzice figurują brat i bratowa matki: Jakub i Eugenia ze Stempkowskich Iłłakowiczowie)[P]; wnuczka Tomasza Zana, poety. Po śmierci ojca w 1889 i matki w 1893 wychowywała się początkowo u krewnych na Witebszczyźnie, a następnie u Zofii z Plater-Zyberków Buynowej, najpierw w Stanisławowie na Łotwie, później w Warszawie. Nauki w zakresie młodszych klas gimnazjum pobierała w domu, zdając co roku w Dyneburgu egzaminy zaliczeniowe. W Warszawie uczyła się na pensji Cecylii Plater-Zyberk. Debiutowała w 1905 wierszem pt. Jabłonie, ogłoszonym w „Tygodniku Ilustrowanym” (nr 24). Podróżowała do Szwajcarii, gdzie w Genewie uczyła się języka angielskiego i uczestniczyła jako wolny słuchacz w wykładach uniwersyteckich. Pełniła funkcję prezesa studenckiej Bratniej Pomocy. Następnie w 1908-09 była słuchaczką uniwersytetu w Oxfordzie w College Norham Hall dla cudzoziemek. Pracowała przez pewien czas w Londynie w firmie wydawniczej Wilfreda Woynicha. Rozwijając twórczość poetycką, publikowała w „Sfinksie” (1908-14). Po złożeniu eksternistycznych egzaminów maturalnych w Petersburgu, podjęła w 1910 studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie filologii polskiej i angielskiej, w 1914 uzyskała absolutorium. W tym czasie ogłaszała utwory w „Krytyce” (1913-14). Z chwilą wybuchu I wojny światowej wstąpiła do polskiej czołówki sanitarnej przy Wszechrosyjskim Związku Ziemskim i w 1915-17 pełniła służbę sanitariuszki. W 1917-18 była korektorką w drukarni w Petersburgu. W 1918 powróciła do kraju i zamieszkała w Warszawie. Pracowała jako urzędniczka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ), a od maja 1926 do 1935 w Ministerstwie Spraw Wojskowych na stanowisku osobistego sekretarza Józefa Piłsudskiego. Równocześnie kontynuowała twórczość literacką, ogłaszając liczne wiersze i przekłady, m.in. w czasopismach: „Bluszcz” (1918, 1921-31, 1934-39), „Kurier Polski” (1920-24), „Skamander” (1922, 1925, 1928, 1935), wileńskie „Słowo” (1923-39, z przerwami), „Wiadomości Literackie” (1925-39), „Polska Zbrojna” (1927-36), „Gazeta Polska” (1932-39), „Kurier Poranny” (1933-36). W 1930 otrzymała nagrodę literacką miasta Wilna za twórczość poetycką. Powołana do Polskiej Akademii Literatury (PAL) wyboru nie przyjęła. W 1935 otrzymała Państwową Nagrodę Literacką i Złoty Wawrzyn PAL. W 1936 powróciła do pracy w MSZ. Została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Była członkiem Polskiego PEN Clubu. Po wybuchu II wojny światowej ewakuowana wraz z pracownikami MSZ do Rumunii, przebywała w Klużu w Siedmiogrodzie. Utrzymywała się z lekcji języków obcych. Publikowała liczne wiersze i przekłady poetyckie, m.in. w „Nowej Polsce” (Bukareszt, 1940) oraz w wydawanych w Budapeszcie „Wieściach Polskich” (1940-44), „Naszej Świetlicy-Materiałach Obozowych” (1941-42) i „Tygodniku Polskim” (1943-44). W 1941 otrzymała I nagrodę w zorganizowanym przez Komisję Kulturalno-Oświatową przy Komitecie Obywatelskim dla Spraw Opieki nad Uchodźcami Polskimi na Węgrzech konkursie na utwory literackie napisane na uchodźstwie. W końcu 1947 powróciła do kraju i osiadła na stałe w Poznaniu, zajmując się, obok pracy literackiej, udzielaniem lekcji języków obcych. W 1948 została reaktywowana w prawach członka Polskiego PEN Clubu. Wiersze, dramaty i wspomnienia oraz przekłady poezji i prozy z angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, rumuńskiego i węgierskiego publikowała m.in. na łamach czasopism: „Dziś i jutro” (1945-53), „Tygodnik Powszechny” (1945-56, 1974-75), „Odrodzenie” (1946-48), „Twórczość” (1949-78), „Nowa Kultura” (1954-63), „Wrocławski Tygodnik Katolików” (1954-73), „Życie Literackie” (1954-74), „Przewodnik Katolicki” (1956-73), „Za i przeciw” (1958-80), „Poezja” (1965-83), „Oficyna Poetów” (Londyn, 1966-76), „W drodze” (1974-76, 1983). Otrzymała nagrodę Polskiego PEN Clubu za przekłady z literatur obcych na język polski (1954), nagrodę miasta Poznania za całokształt twórczości poetyckiej (1956), nagrodę Fundacji A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1966), powtórnie nagrodę miasta Poznania za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury (1967), nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia (1967), nagrodę paryskiej „Kultury” za całokształt twórczości (1971), nagrodę im. J. Kasprowicza (1972), Nagrodę Państwową I stopnia (1976), nagrodę im. Brata Alberta (1981). W 1981 otrzymała doktorat honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odznaczona Krzyżem Komandorskim (1974) i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą (1981) Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaczeniami zagranicznymi: Komandorią Korony Rumuńskiej, francuskim Krzyżem Legii Honorowej, Złotym Orderem Pracy Węgierskiej Republiki Ludowej (1978) za przekłady z języka węgierskiego. Zmarła 16 lutego 1983 w Poznaniu; pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
W 1983 ustanowiona została nagroda im. K. Iłłakowiczówny za najlepszy książkowy debiut poetycki, przyznawana dorocznie przez redakcję „Głosu Wielkopolskiego” we współpracy ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich i Związkiem Literatów Polskich w czasie Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu.

Twórczość

1. Ikarowe loty. [Wiersze]. Kraków: Książka 1908, 116 s. Wyd. nast. tamże 1911.

Zawartość

Cykle: Ikarowe loty; Na stypie; Tęsknota do życia; Cienie; Memento; Ach dokądże mam pójść z moją tęsknotą; I. Intermezzo; II. Intermezzo; III. Intermezzo; Z księgi złudzeń; Ognie; Pieśń o lesie.

2. Wici. Cieniom roku 1914 poświęcone. [Wiersze]. Warszawa: Gebethner i Wolff 1914, 24 s.

Przekłady

czeski

J. Závada. 1948. [Informacja autorki].

3. Kolędy polskiej biedy. (W wigilię powrotu). [Wiersze]. Piotrogród: Praca 1917, 31 s.

4. Trzy struny. Poezje. Piotrogród: Skład główny: Księgarnia Polska 1917, 134 s. Wyd. nast.: Warszawa, Kraków: Towarzystwo Wydawnicze 1919, 74 s.

Zawartość

Cykle: Trzy struny; Incipit: „Umiera na ręku mojem...”; Córka czarownicy; Kochanka żeglarza; Zatrute kwiaty; Dumanie korsarza; Najsmutniejsze moje piosenki; Z południa; Błędne ognie; Wiersze różne.

5. Bajeczna historia o królewiczu La-fi-Czaniu, o żołnierzu Soju i o dziewczynce Kio. [Powieść dla dzieci]. Warszawa: E. Wende i Sp. [1918], 67 s. Wyd. nast. pt. Bajeczna opowieść o królewiczu La-fi-Czaniu, o żołnierzu Soju i dziewczynce Kio. Warszawa: Czytelnik 1958; wyd. 2 [!] Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1973, wyd. 3 tamże 1990.

Przekłady

czeski

Pohádka o králeviči La-fi-Čanu o vojáku Sojovi a o dívence Kio. [Przeł.] L. Korsakova-Rašinova. Praha 1929.

6. Gdzieśkolwiek jest – jeśliś jest – lituj mej żałości!. [Poemat]. Nowy Przegląd Literatury i Sztuki 1921 nr 1-3. Przedruk zob. poz. .

7. Rymy dziecięce. [Wiersze]. Kraków: K. Stryjeński 1922, 53 s. Wyd. nast.: Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1972, tamże wyd. 2 [!] 1981, wyd. 3 1986.

Adaptacje

teatralne

Przed zaśnięciem. Adaptacja: J. Dorman. Wystawienie: Słupsk, Teatr Lalki „Tęcza 1980.

Wersja angielska autorki: Childlike verses. [B. m.; ok. 1943], [50] k., powielone.

8. Śmierć Feniksa. [Wiersze]. Warszawa: Ignis 1922, 83 s.

Zawartość

Cykle: Śmierć Feniksa; Lew; Zatrute kwiaty; Oddechy.

9. Obrazy imion wróżebne. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1926, 85 s. Wyd. nast.: [nowe, rozszerzone] pt. Portrety imion: Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1957, 134 s, tamże: wyd. 2 1968, wyd. 3 1974, wyd. 4 1983; Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek [1989], [wyd. 7] pt. Portrety imion wróżebne. Warszawa: bis 1996; pt. Portrety imion. Września: Kropka 1996; pt. Księga imion. Wybór i oprac.: A. Żmuda. Warszawa, Rzeszów: Ad Oculos 2003.

Przekłady

angielski

On Polish personality. [B. m. 1937], 14 s., powielone [wyd. anonimowe].

10. Połów. [Wiersze]. Warszawa: J. Mortkowicz 1926, 127 s.

Zawartość

Cykle: Połów; Śladem zatartej kolei; Z jesiennej wsi; Asfodele; Preludium jesienne; Dziwadła i straszydlaki; „Gdzieśkolwiek jest – jeśliś jest – lituj mej żałości” [poz. ]; Batikowa ballada; Anioły.

Adaptacje

teatralne

wierszy Dziwadła i straszydlaki. Wystawienie: Warszawa, Teatr Stara Prochownia 1982.

11. Opowieść o moskiewskim męczeństwie. [Poemat]; Złoty wianek. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1927, 107 s. Wyd. nast.: [Warszawa:] Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza* [1981].

Poemat poświęcony ks. K.R. Budkiewiczowi.

Przekłady

włoski

Storia del martire di Mosca. [Przeł.] M. Bersano Begey. Torino 1931.

12. Płaczący ptak. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1927, 168 s. Wyd. nast. tamże 1937.

Zawartość

Cykle: Płaczący ptak; Z księgi siedmiu noży; Podwójne klisze; Kartki miłosne; Zielona bransoletka; Kamienie; Bajka o złej matce; Jeszcze rymy dziecięce; Wiersze różne; Latające ziarna.

13. Czarodziejskie zwierciadełka. 50 wróżb wierszem. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha [1928], 312 s. Wyd. nast. tamże 1929.

14. Z głębi serca. [Wiersze]. Warszawa, Kraków, Lublin: Gebethner i Wolff [1928], 205 s.

Zawartość

I. Z głębi serca: [cykle:] Z głębi serca; Głos w sprawie Litwy; Z południa [poz. ]; Wiosenne łowy; Kochanka żeglarza [poz. ]; Swojskość i obczyzna; Do Wilna. – II. Świętych obcowanie: [cykle:] Głos Księdza Budkiewicza zza grobu; Krzysztof w służbie diabła; Teksty do obrazów Jana Henryka Rosena; Wiersz na cześć Matki Boskiej Częstochowskiej. – III. Z domu niewoli: [cykle:] Z domu niewoli; Dzwony zaduszne; Wigilia powrotu [poz. ]; Kolędy polskiej biedy [poz. ]; O polskim żołnierzu.

15. Zwierciadło nocy. [Wiersze]. Warszawa: J. Mortkowicz 1928 [antydatowane 1927], 90 s.

Zawartość

I. Zwierciadło nocy. – II. Pusta muszla: [cykle:] Pusta muszla; Błękitny kwiat; Niewolnica; Spowiedź; Strzyka. – III. Wiersze pogodne.

16. Popiół i perły. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1930 [antydatowane 1929], 188 s.

Zawartość

Cykle: Dom nasz; Popiół i perły; Zatruty ogród; Wiersze chropowate; Malowanki wiejskie; Pochwała Wierzenicy; Wprawki.

17. Ballady bohaterskie. [Wiersze]. Lwów: Wydawnictwo Ossolineum 1934 [antydatowane 1933], 200 s.

Zawartość

Ballady bohaterskie: [cykle:] Warneńczyk; Żałosne pieśni o Barbarze i Auguście; Czarniecki; Żeligowski; Wiersze belwederskie. – Ballady zwyczajne: [cykle:] Kwiaty przy drodze; Służące; Ballada o śpiewającym nożowcu; Kolenda Marjanny; Obrazki z podróży po Czechosłowacji; Wiersze doraźne; Obrazki na tle „Don Karlosa”.

Przekłady

bułgarski

Junaški baladi. [Przeł.] S. Ščiplieva. Sofija 1936.

18. Wesołe wierszyki. Warszawa: Gebethner i Wolff 1934 [antydatowane 1933], 29 s.

19. Słowik litewski. Poezje. Warszawa: Gebethner i Wolff 1936, 227 s.

Zawartość

Cykle: Słowik litewski; Najdłuższa miłość; Gromnice i wilki; Wiersze belwederskie [poz. ]; Polonia Restituta; Stare bóstwa; Wiersze lniane; Lament; Wnętrze pierścienia; Schadzka; Treny; Zwycięstwo krzyża; Trzy wiersze doraźne; Ogłoszenie o mieszkanie; Czysta woda.

20. Wiersze o Marszałku Piłsudskim. 1912-1935. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa 1936, 104 s.

Zawartość

23 wiersze w cyklu niezatytułowanym oraz cykle: Pośmiertne wiersze popularne; Wiersze i powiastki dla dzieci.

21. Ścieżka obok drogi. Warszawa: Rój 1939 [antydatowane 1938], 335 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1939; wyd. 3 Warszawa: A. Krawczyński 1939; Warszawa: Zetpress 1989.

Wspomnienia o marszałku Józefie Piłsudskim.

22. Wiersze bezlistne. Zbiór poezji z lat 1936-1941. Budapeszt: Komitet Obywatelski dla Spraw Opieki nad Uchodźcami Polskimi na Węgrzech 1942, 78 s., powielone.

Zawartość

Wiersze w cyklach: I. Wiersze bezlistne; II. Hymn do Ducha Świętego; III. Ostatnie słowo o Matce; IV. Wiersze gwiaździste; V. Wiersze własne; VI. Melodia człowieka; VII. Muzyka nad Powiślem; VIII. Najdłuższa miłość; IX. Wariacje dalmatyńskie; X. Wiersze podróżne; XI. Wiersze pobożne i dziecinne; XII. Wiersze dla ludzi; XIII. Kur siedmiogrodzki.

23. Wiersze wybrane. 1912-1947. Posłowie: W. Szewczyk. Łódź: W. Bąk 1949, 286 s.

Zawiera też: Wiersze najnowsze.

24. Poezje. 1940-1954. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1954, 195 s.

Zawartość

Wiersze w działach: To, co nie przepadło; Siedmiogrodzkie cekiny; Wiersze najnowsze; Wiersze religijne.

25. Wiersze religijne. 1912-1954. Przedmowa: Z. Pędziński. Poznań: Albertinum 1955, 175 s.

26. W wigilię cudu. (Obrazek sceniczny). Wrocławski Tygodnik Katolicki 1956 nr 10 s. 8-9, 15. Przedruk zob. poz. .

27. Wybór wierszy. Wyboru dokonał W. Kubacki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 351 s.

Zawiera też: Nowe wiersze.

28. Ziemia rozdarta. Dramat. Prapremiera: Wrocław, Zespół Seminarium Duchownego 1956. Druk fragmentów pt. Prolog. „Tygodnik Powszechny” 1956 nr 19 s. 6-7; druk całości pt. Ziemia rozdarta albo Świętość nie popłaca. Dramat w 3 aktach z prologiem. „Dialog” 1961 nr 7 s. 5-38. Przedruk zob. poz. .

Prapremiera z prologiem M. Mikuły.
Widowisko historyczne o biskupie Nankerze.

29. Z rozbitego fotoplastikonu. [Proza poetycka]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 77 s.

Zawartość

Zawiera XLI krótkich fragmentów prozy poetyckiej o charakterze wspomnieniowym bez odrębnych tytułów.

30. Niewczesne wynurzenia. [Wspomnienia i szkice]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, 240 s.

Zawartość

Bywało także i tak; Różni moi przyjaciele; Różne aspekty wygnania; Powszednie życie w Siedmiogrodzie; Tutti frutti Kolozsvaru; Trudne początki; Nie ma to jak lekcje!; Krajobraz z jednego okna; Siedmiogrodzkie kwiaty; Czy łatwo jest wrócić?; Jeszcze o repatriacji; Wrażenia i wiersze: Andrzej Ady; Parę nieodpowiedzialnych słów o przypadkowych tłumaczeniach; Pozgonne Tuwimowi; O „Poemacie dla dorosłych” – Adama Ważyka; Coś niecoś o pisaniu wierszy; Dlaczego nie lubię książek.

31. Lekkomyślne serce. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1959, 177 s.

Zawartość

Cz. I: [cykle:] Lekkomyślne serce; Ku Warszawie. – Cz. II: [cykle:] Wiersze przygodne; Wiersze z Anglii. – Cz. III: Kolędy i klechdy: Cykl kolędowy 1; Cykl kolędowy 2; Cykl kolędowy 3. – Cz. IV: [cykle:] Fraszki i bajdy; Poznańskie szwargołki; Kwiatowe bajki. – Cz. V: [cykl:] Trochę liści. – Cz. VI: Na przekór: [cykle:] Rozterki; W pracowni; Wiersze wiślane; Pokonani; Mała suita poznańska; W Bibliotece; Tramwaje; Bamberki.

32. Wiersze dziecięce. Warszawa: Czytelnik 1959, 76 s.

Zawartość

Wiersze z tomów: poz. , , , .

33. Zwierzaki i zioła. [Wiersze i proza poetycka dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1960, [26] k. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1970, wyd. 3 1985.

Przekłady

niderlandzki

Plaatjes en praatjes. [Przeł.] L. Luursema. Den Haag, Warszawa 1966.

niemiecki

Meine bunte Welt. [Wolny przekł.] E. Schweikert. Stuttgart 1964, wyd. nast. Warszawa 1967.

34. Wiersze. 1912-1959. Wybrał P. Hertz. Teksty wierszy przejrzane przez autorkę. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964, 255 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1976, wyd. 3 1980, wyd. 4 1982.

35. Banialuka o chuliganie albo każdy niech dziś rozstrzyga: chuligan czy nie chuligan. [Sztuka lalkowa dla dzieci]. Powst. ok. 1966. Druk w poz. 42.

Informacja: „Biuletyn Ministerstwa Kultury i Sztuki1966 nr 3 s. 36-37.

Nagrody

Wyróżnienie w konkursie na sztukę lalkową zorganizowanym przez Wydział Kultury Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu, Oddział Związku Literatów Polskich i Teatru Laki i Aktora „Marcinek” w 1966.

36. Szeptem. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1966, 152 s. Wyd. 2 tamże 1975.

Nagrody

Nagroda Ministra Kultury i Sztuki w 1966.

Zawartość

9 cykli wierszy, w tym zatytułowane: 2. Małe apokryfy; 4. Bicze z piasku; 7. Szeptem; 9. Wierszyki nałęczowskie – oraz przekłady wierszy autorów: I. Kryłow, A. Fet, J. Eichendorff, J. W. Goethe, F. Schiller, A. Petöfi, A. Ady, L. Aprily, M. Eminescu, E. Dickinson.

37. Wierszyki nałęczowskie. [Dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1966, [6] k. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1969, wyd. 3 1972; wyd. 4 Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980. Por. poz. .

38. Ta jedna nić. Wiersze religijne. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1967, 225 s.

Zawartość

Cykle: I. Pacierz poranny; II. W rajskim ogrodzie; III. Do Madonny Pocieszenia; IV. Świętych obcowanie [por. poz. ]; V. Kiedy wół i osieł... (Kolędy i klechdy); VI. Rymy dziecięce [poz. ]; VII. Kain i Abel; VIII. O ludu mój, ludu; IX. Szukanie Boga; X. Stworzenie; XI. Bóg jest wszędzie.

Adaptacje

teatralne

Niech by ta jedna nić. Scenariusz: J. Mańkowski. Telewizja Polska 1972.

39. Liście i posągi. Poezje. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1968, 82 s.

Zawartość

Cykle: Migawki; Migawki smutne; Wiersze rogalińskie; Wiersze znaczone; Suita poznańska.

40. Poezje wybrane. Wybór: H. Michalski. Słowo wstępne autorki. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1968, 150 s.

41. Trazymeński zając. Księga dygresji. [Wspomnienia]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1968, 218 s. Wyd. 2 tamże 1975.

42. Rzeczy sceniczne. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 290 s.

Zawartość

Banialuka o chuliganie albo Każdy niech dzisiaj rozstrzyga: chuligan czy nie chuligan. Burleska w 3 aktach [poz. ]; Kto wie, czyje będzie na wierzchu. Farsa w 3 aktach z prologiem; Ziemia rozdarta albo świętość nie popłaca. Dramat w 3 aktach z prologiem (albo w 4 aktach) [poz. ]; W wigilię cudu [poz. ].

43. Co dzieci wiedzą. [Wiersze i proza poetycka dla dzieci]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1970, 46 s.

44. Wiersze zebrane. [T.] 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 648 + 579 s.

45. [Wybór poezji]. Warszawa: Czytelnik 1971, 124 s. Poeci Polscy. Wyd. 2 tamże 1978.

Zawiera wiersze liryczne wybrane z całej twórczości.

46. Odejście w tło. [Wybór wierszy]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1976, 94 s. Wyd. 2 tamże 1981.

47. Poezje wybrane. Wybrał i oprac.: P. Hertz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1977, 378 s. [Wyd. 2] tamże 1995.

48. Sługi nieużyteczne. Wybór wierszy. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1977, 411 s. Wyd. 2 tamże 1982.

49. Poezje wybrane. (II). Wybór i oprac.: S. Lichański. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1984, 125 s.

50. Baj. [Wiersz]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1986, [16] s.

51. Listy do Juliana Tuwima. Oprac.: R. Cieśluk. [Nowy Jork:] A.R. Poray Book Publishing 1989, 117 s.

Zawiera 35 listów K. Iłłakowiczówny do J. Tuwima z lat 1945-1951.

52. Poezje. Wybór i wstęp: M. Wełna. Lublin: Wydawnictwo Literackie 1989, 362 s.

53. Poezje wybrane. (III). Wybór i wstęp: T. Jodełka-Burzecki. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1989, 160 s.

54. Zaczynam się i kończę śpiewem. [Wiersze]. Wybór i posłowie: I. Maciejewska. Warszawa: Nasza Księgarnia 1989, 56 s.

55. Po zachodzie. [Wiersze]. Wybór i posłowie: A. Żurawska-Włoszczyńska, J. Biesiada. Poznań: Wydawnictwo Literackie Parnas 1993, 66 s.

Zawiera 36 utworów opublikowanych wyłącznie w czasopismach w 1905-1983 oraz 5 wierszy z rękopisów.

56. Poezje. Wybór, wstęp, komentarz: M. Ołdakowska-Kuflowa. Lublin: Red. Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1993, 187 s.

57. Niesłyszane wieści. [Wiersze]. Warszawa: Interart 1996, 110 s.

58. Poezje. Wybór i posłowie: J. Ratajczak. Białystok: Łuk 1996, 317 s.

59. Imionnik serdeczny. [Wiersze]. Wybór i oprac.: L. Lachowiecki. Warszawa: Sternik 1997, 70 s.

60. Kiedy przebije się źródło... [Wiersze]. Wybór i oprac.: B. Walczak. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1997, 288 s.

61. Wspomnienia i reportaże. Oprac. i posłowiem opatrzyli: J. Biesiada i A. Włoszczyńska. Warszawa: Biblioteka „Więzi 1997, 248 s.

62. Okruszynki nieba. [Wiersze]. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1998, 341 s.

63. Poezje zebrane. T. 1-4. Zebrali, oprac. i bibliografię sporządzili: J. Biesiada, A. Żurawska-Włoszczyńska. Wstęp: J. Ratajczak. Toruń: Algo 1998, 796 + 834 + 601 + 229 s.

64. Liryki najpiękniejsze. Wybór: A. Madyda. Toruń: Algo 1999, 60 s.

Wydania osobne tekstów poetyckich w opracowaniu muzycznym, m.in.

Pięć pieśni. Five songs. [Muzyka:] W. Lutosławski. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1970, 47 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 [1974], wyd. 3 1983, wyd. 4 2002.
Wariacje na zadany temat. [Muzyka:] J. Fotek. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne [1976], 14 s.
Sny dziecięce. [Teksty poetyckie z „Rymów dziecięcych]. [Muzyka:] J. Fotek. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1979, 87 s.
Trzy pieśni. Three songs. [Muzyka:] A. Lasoń. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne [1988], 32 s.
W koleinie. [Muzyka:] M. Sawa. Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 1988, 6 s.
Pieśni [...]. [Muzyka:] J. Sokorski. Piastów: Jan Wacław Pióro 1997, 24 s.
Pan Jezus drży w kolebce. W: Anioł zawołał. Trzy kolędy. [Muzyka:] P. Łukaszewski. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1999, 21 s.

Wybory utworów literackich w przekładach

niemiecki

Wybór wierszy w: Kwartet żeński. Wybór i tłum. K. Dedecius. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1987 s. 6-27.

Montaże utworów

Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest, lituj mej żałości. Wybór poezji. Oprac.: S. Kamiński. Polskie Radio 1987.
Jak sobie niektóra biedota wyobraża niebo. Wybór wierszy. Scenariusz: R. Hanin i M. Pałłasz. Telewizja Polska 1987.
Zygmunt i Barbara. Wybór poezji. Reżyseria: K. Kamińska. Polskie Radio 1988.

Przekłady

1. F. Mac Cullagh: Prześladowanie chrześcijaństwa przez bolszewizm rosyjski. [Studium]. Kraków: Wydawnictwo Księży Jezuitów 1924, 470 s.
2. F. Schiller: Don Karlos, infant hiszpański. Wystawienie: Warszawa 1932. Wyd. Warszawa: Gebethner i Wolff 1933, 303 s. Wyd. nast. pt. Don Karlos. Poemat dramatyczny. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954.
3. E. Ady: Wybór poezji. Przedmowa: L. Keviczky. Słowo wstępne: S. Vincenz. Budapeszt: Biblioteka Polska w Budapeszcie 1943, 55 s., powielone.
Na prawach rękopisu.
4. L. Aprily: Wybór poezji. Przeł.: S. Vincenz, K. Iłłakowiczówna, J. Kot [A. Bahdaj]. Budapeszt: Biblioteka Polska [1943], 66 s., powielone.
5. A. Tamási: Abel w puszczy. [Powieść]. Cz. 1-2. Budapeszt: Biblioteka Polska 1943, 58 + 61 s., powielone. Wyd. nast.: Warszawa: Wiedza 1948.
Wyd. z 1943 na prawach rękopisu.
6. D. Carnegie: Jak uszczęśliwiać innych i samemu być szczęśliwym? Streściła K. Iłłakowiczówna. Poznań: Albertinum 1948, 106 s. Wyd. nast.: wyd. przejrzane i poprawione. Warszawa: Rój 1991.
7. L. Tołstoj: Anna Karenina. Powieść. T. 1, 3-4. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1952-1953, 371 + 365 + 243 s. Wyd. nast.: 2-21 w 1953-1992, [wyd. 22] Warszawa: Świat Książki 1994; Warszawa: Prószyński i S-ka 1997, [1999]; z posłowiem M. Szpakowskiej Warszawa: Świat Książki 2001.
8. S. Lestyán: W Bukowińskiej Puszczy. [Opowieść przygodowo-przyrodnicza dla młodzieży]. Tłum. i przypisy K. Iłłakowiczówna. Warszawa: Nasza Księgarnia 1953, 200 s.
9. G. Büchner: Lenc. [Nowela]. W: G. Büchner: Utwory zebrane. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956 s. 139-176.
10. H. Heine: Rabin z Bacharach. [Nowela]. W: H. Heine: Dzieła wybrane. T. 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956 s. 359-408.
11. J. W. Goethe: Egmont. Tragedia. Oprac.: Z. Ciechanowska. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1956, CXXVIII, 180 s. Biblioteka Narodowa II, 104.
12. H. Böll: Chleb najwcześniejszych lat. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 141 s.
13. F. Dürrenmatt: Obietnica. Podzwonne powieści kryminalnej. [Opowiadanie]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 183 s. Wyd. nast.: wyd. 2 łącznie z: Kraksa, tłum. A. Wirth, tamże 1966, 198 s.; [wyd. 3] Gdańsk: Atext; Marabut 1996, 110 s.
14. H. von Doderer: Każdy może być mordercą. [Powieść]. Posłowie: R. Karst. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 463 s. Wyd. 3 [właśc. 2] tamże 1997, 453 s.
15. E. Dickinson: Poezje. Słowo wstępne: J. Żuławski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, 164 s.
16. E. Dickinson: Poezje wybrane. Wybór i tłum. K. Iłłakowiczówna. Wstęp: E. Życieńska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1975, 172 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1951, 1956, 1965.

Wywiady

Z tajników poetyckiego rzemiosła. [Rozm.] S. Podhorska-Okołów. Wiadomości Literackie 1925 nr 9.
Gdy spiżarnia pełna... [Rozm. ] K. Nastulanka. Polityka 1973 nr 16, przedruk w tejże: Sami o sobie. Warszawa 1975.
Moja poezja jest ludowa. [Rozm.] T. Jastrun. Tygodnik Kulturalny 1975 nr 22.
Biblia i Szekspir. [Rozm.] M. Zieliński. Kultura 1978 nr 52/53.
Najchętniej wspominam ludzi. [Rozmowa z 1979]. [Rozm.] W. Wiśniewski. W: W. Wiśniewski: Lekcja polskiego. Warszawa 1993.
Kazimiera Iłłakowiczówna. [Rozmowa niedatowana]. [Rozm.] W. Wiśniewski. W: W. Wiśniewski: Szukam człowieka. Poznań 1986.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Wielkopolski słownik biograficzny. Warszawa, Poznań 1981 (Z. Podhojecka).
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984 (J. Z. Białek).
U. Bzdawka: Kazimiera Iłłakowiczówna. Poradnik bibliograficzny. Poznań: WBP [Wojewódzka Biblioteka Publiczna] [1988], 53 s.
Rocznik Literacki 1983” wyd. 1991 (A. Biernacki).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (R. Matuszewski).

Ogólne

Książki

J. Ratajczak: Lekcje u Iłłakowiczówny. Szkice, wspomnienia, listy i wiersze. Poznań: Krajowa Agencja Wydawnicza 1986, 119 s.
Ł. Danielewska: Portrety godzin. O Kazimierze Iłłakowiczównie. Warszawa: Czytelnik 1987, 258 s.
B. Żynda: Kazimiera Iłłakowiczówna we wspomnieniach starego księgarza. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1988, 62 s.
M. Ołdakowska-Kuflowa: Chrześcijańskie widzenie świata w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1993, 194 s.

Artykuły

S. Podhorska-Okołów: Od liryki do epiki, od weltszmercu do dogmatu. Bluszcz 1925 nr 15-16, przedruk w tejże: Kobiety piszą. Warszawa 1938.
S. Kołaczkowski: Czary Laodamii. Wiadomości Literackie 1928 nr 36, przedruk w tegoż: Pisma wybrane. T. 1. Portrety i zarysy literackie. Warszawa 1968.
S. Podhorska-Okołów: Dramat za ścianą. Bluszcz 1928 nr 25, przedruk w tejże: Kobiety piszą. Warszawa 1938.
Z. Wasilewski: Wyobraźnia ascetyczna. Myśl Narodowa 1928 nr 19, przedruk w tegoż: Poeci i teatr. Warszawa 1929.
K.W. Zawodziński: Poetki. Przegląd Współczesny 1928 t. 27, przedruk w tegoż: Liryka polska w dobie jej kryzysu. Warszawa 1939; Wśród poetów. Z pism K.W. Zawodzińskiego Kraków 1964 Biblioteka Studiów Literackich.
J.E. Skiwski: Poetka gorzkich uniesień. Tygodnik Ilustrowany 1930 nr 11, przedruk w tegoż: Na przełaj i inne szkice o literaturze i kulturze. Kraków 1999.
S. Napierski: Mitologia cierpienia. (O postawie poetyckiej Iłłakowiczówny). Droga 1937 nr 3.
K.W. Zawodziński: Parada poetów. Wiadomości Literackie 1937 nr 23.
W. Bąk: Kazimiera Iłłakowiczówna. Świat 1948 nr 43.
P. Grzegorczyk: Wiersze Iłłakowiczówny. Tygodnik Powszechny 1950 nr 7.
Z. Pędziński: Liryka religijna Kazimiery Iłłakowiczówny. W tegoż: Dalecy i bliscy. Poznań 1957.
P. Kuncewicz: Kazimiera Iłłakowiczówna. Tygodnik Kulturalny 1963 nr 28.
D. Zawistowska: Poezja niepokoju i miłości. Życie i Myśl 1963 nr 11/12.
J. Rogoziński: Modulacje szeptu. Poezja 1967 nr 6, przedruk w tegoż: Preteksty. Warszawa 1985.
W.P. Szymański: Rosnąć wielkim drzewem. (O poezji Kazimiery Iłłakowiczówny). Życie Literackie 1967 nr 31.
B. Łopatkówna: Z motywów międzywojennej liryki Kazimiery Iłłakowiczówny. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1969 z. 1.
B. Łopatkówna: Nad debiutem Kazimiery Iłłakowiczówny. (Fragment). Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1971 t. 9.
B. Łopatkówna: O wojennej liryce Kazimiery Iłłakowiczówny (1914-1917). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1971 nr 17.
J. Pieszczachowicz: Poezja samoistna. Twórczość 1972 nr 9.
Z. Kubiak: Kazimiera Iłłakowiczówna. Tygodnik Powszechny 1973 nr 15.
J. Kwiatkowski: Lew i straszydlaki Iłłakowiczówny. W tegoż: Notatki o poezji i krytyce. Kraków 1975.
T.J. Żółciński: Kazimiera Iłłakowiczówna. W: Sławne Polki. Warszawa 1975.
J. Pieszczachowicz: Melodia człowieka. Nowe Książki 1976 nr 13, przedruk rozszerzone pt. Wędrówka przez epoki. W tegoż: Pegaz na rozdrożu. Łódź 1991.
M. Buczkówna: Prawdziwie chrześcijańska. Więź 1977 nr 8.
J. Szczawiej: Kazimiera Iłłakowiczówna: Słowik litewski. W tegoż: Laur i cierń. Warszawa 1977.
Ł. Danielewska: Kazimiery Iłłakowiczówny droga do Polski. Poezja 1978 nr 11/12.
D. Zawistowska: Poezja dziecięca Kazimiery Iłłakowiczówny. Roczniki Humanistyczne 1978 nr 1.
M. Buczkówna: Wiersze – modlitwy. W drodze 1979 nr 6.
S. Dąbrowski: ... i tak przeszli wojując z sobą...” „Poezja 1979 nr 4, przedruk w tegoż: Wiersz, rozbiór, rozumienie. Gdańsk 1983.
I. Maciejewska: Kazimiera Iłłakowiczówna. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 6. Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 2. Kraków 1979.
I. Molnár: Kazimiera Iłłakowiczówna a język i literatura węgierska. W: Z dziejów polsko-węgierskich stosunków historycznych i literackich. Warszawa 1979.
W. Wiśniewski: Kazimiera Iłłakowiczówna. W tegoż: Tego nie dowiecie się w szkole. Warszawa 1981.
I. Maciejewska: Utożsamiona ze światem. (Kazimiera Iłłakowiczówna). W: Poeci dwudziestolecia międzywojennego. T. 1. Warszawa 1982.
M. Buczkówna: Miłość i miłosierdzie. W drodze 1983 nr 4.
A. Hołojuch: O poezji Kazimiery Iłłakowiczówny i Emily Dickinson. W drodze 1983 nr 4.
J. Maciejewski: Pamięci Kazimiery Iłłakowiczówny. W drodze 1983 nr 4.
R. Matuszewski: Moje spotkania z panią Kazimierą. Tygodnik Polski 1983 nr 17-19, przedruk w tegoż: Powroty i pożegnania. Warszawa 1988.
J.S. Pasierb: Świadectwo Poetki. W drodze 1983 nr 4.
J. Witan: Z pogodą w sercu. (Szkice do portretu Kazimiery Iłłakowiczówny). Poezja 1983 nr 9.
P. Bystrzycki: Pani Kazimiera. (Prywatne kreski do portretu). Więź 1984 nr 2/3.
T. Dubicki: Iłłakowiczówna w Cluj. Życie Literackie 1984 nr 22 [dot. wojennych losów K. Iłłakowiczówny].
Z. Łączkowski: Kazimiera Iłłakowiczówna – poetka chrześcijańskiej pokory. Kultura. Oświata. Nauka 1984 nr 1.
A. Rogalski: Kazimiera Iłłakowiczówna. (Szkic do portretu). Kierunki 1984 nr 6.
J. Śliwińska: Dwie ojczyzny Kazimiery Iłłakowiczówny. Zeszyty Naukowe. Humanistyka. Filologia Polska. Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku 1985 z. 53 t. 10.
M. Willaume: Kazimiera Iłłakowiczówna w Siedmiogrodzie (1939-1947). Annales Universitas Mariae Curie-Sklodowska. Sectio F 1985 t. 40.
A. Baranowska: Iłła. W tejże: Perły i potwory. Warszawa 1986.
M. Ołdakowska-Kuflowa: Droga Kazimiery Iłłakowiczówny do poezji religijnej. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1986 z. 1.
J. Ratajczak: Kazimiery Iłłakowiczówny lata wojny. Życie i Myśl 1986 nr 9/10.
K. Górecka: W labiryncie poetyckich skojarzeń. O poezji Kazimiery Iłłakowiczówny. W: Propozycje polonistycznego kształcenia młodzieży. Kraków 1987.
T. Jodełka-Burzecki: Która to rocznica?Kierunki1987 nr 32.
J. Czerwijowska: Iłła – opowieść rodzinna. Oprac.: T. Umer. Tygodnik Polski 1988 nr 52.
J. Marx: Litewska panienka. O wierszach litewskich Kazimiery Iłłakowiczówny. Fragment książki. Odrodzenie 1988 nr 43.
J. Marx: Wiersze Iłłakowiczówny o Piłsudskim. Kultura 1988 nr 44.
W. Myślenicki: Iłła i Lechoń. Tygodnik Polski 1988 nr 48.
T. Umer: Co napisałam zostaje w innych. Tygodnik Polski 1988 nr 19.
J. Snopek: Glosa do wiersza Kazimiery Iłłakowiczówny. Tygodnik Powszechny 1989 nr 48 [dot. wiersza: Matka Boska Katyńska].
M. Adamczyk: Współczesny poetycki dialog ze średniowieczną „Legendą o świętym Aleksym. „Studia Polonistycznet. 18/19: 1990/1991.
A. Baluch: Wielkie tematy. Próba określenia wzorca tematycznego w dziecięcych wierszach Kazimiery Iłłakowiczówny. Sztuka dla Dziecka 1990 nr 4.
K. Narutowicz: Porwanie na słodko. Kierunki 1990 nr 2.
E. Michalik: Poetyka Kazimiery Iłłakowiczówny. Acta Universitatis Nicolai Copernici 1991 z. 229.
B. Zan-Czerwijowska: Kazimiery Iłłakowiczówny lata dzieciństwa i młodości. Cz. 1-5. W Drodze 1991 nr 2-6.
Z. Bieńkowski: Żywioł formy. W tegoż: Ćwierć wieku intymności. Warszawa 1993.
K. Dybciak: Proza o najdalszych kresach. Kresy 1993 nr 15 [dot. wspomnień K. Iłłakowiczówny i B. Limanowskiego].
B. Zeler: A niech to licho...”, czyli Eros i Thanatos raz jeszcze. W: Eros, psyche, seks. Katowice 1993.
A. Baluch: Dziecięcość jako kategoria estetyczna. (Poezja Kazimiery Iłłakowiczówny). W tejże: Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lektury. Wrocław 1994, przedruk w tejże: Uważne czytanie. Kraków 2000.
K. Maliszewski: Antynomie i rozdarcie. O wierszu Kazimiery Iłłakowiczówny. pt.Bóg jest wszędzie”. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 3.
W. Magnuszewski: Glosy do debiutu Kazimiery Iłłakowiczówny. Studia i Materiały. Filologia Polska. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze 1995 z. 7.
M. Nowak-Solińska: Moje spotkania z Iłłą. Kronika Miasta Poznania 1995 nr 4.
J. Ratajczak: Widok z okna poetki. Arkusz 1996 nr 6.
T.P. Polanowski: Jeszcze o Iłłakowiczównie.. Akcent 1997 nr 3.
M. Zagańczyk: Inflanty. „Zeszyty Literackie”, Paryż 1997 nr 3.
U. Chęcińska: Listy do Strumian. O listach Kazimiery Iłłakowiczówny do Joanny Kulmowej. Pogranicza 1998 nr 1.
J. Ratajczak: Kazimiera Iłłakowiczówna – homo religiosus. Przegląd Powszechny 1998 nr 2.
U. Chęcińska: Zagubione moje imię...” „Guliwer 1999 nr 4.
R. Jabłoński: Bez „światło-cienia. Propozycja rozważań aksjologicznych nad wierszem Iłłakowiczówny. „Czarne i białe”. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 2.
U. Kaczmarek: Kazimiery Iłłakowiczówny kontakty z Polonią węgierską. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F 1999/2000 vol. 54/55.
A. Nasiłowska: Ciemne światło dzieciństwa. Tygodnik Powszechny 1999 nr 37.
P. Bystrzycki: Pani Iłła w Poznaniu. Kronika Miasta Poznania 2000 nr 2.
Z. Jarzębowski: Pamięć o Kresach w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Polonistyczne 2000 nr 12.
A. Borkowski: Kazimiera Iłłakowiczówna. Pamięć i bycie... W: Rozumieć świat przez teksty kultury. Siedlce 2001.
M. Ołdakowska-Kuflowa: Smak ziemi” w „Księdze dygresji” Kazimiery Iłłakowiczówny. W: Cykl literacki w Polsce. Białystok 2001.
W. Braniecki: Rozmowa z Iłłakowiczówną. Arkusz 2003 nr 3.
E. Ostrowski: Dojrzałość w pierwszych odsłonach. Akant 2003 nr 7 [dot. twórczości dla dzieci].
W. Wojtowicz: O Aleksy, Aleksy, Aleksy!. O świętej Famijanie Kazimiery Iłłakowiczówny. Polonistyka 2003 nr 3.
A. Durejko: Przestrzenie i krajobrazy w twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny. W: Pejzaże kultury. Wrocław 2005.
M. Babraj: Kazimiery Iłłakowiczówny poetyckie wołanie o beatyfikację ks. Konstantego Budkiewicza; A. Birecka: Iłła – samotna tęsknota. Czy przystoi czytać prywatne listy Kazimiery Iłłakowiczówny?; R. Jędrzejewska-Wróbel: Potykając się o ciemność. Powojenna korespondencja Kazimiery Iłłakowiczówny; A. Kosicka-Pajewska: Cztery miasta Kazimiery Iłłakowiczówny. W: Z cienia niepamięci do światła. Poznań 2006.
W. Wójcik: Wiosna Niepodległości. Iłłakowiczówna. W tegoż: Zagłębiowskie impresje. Katowice 2006.
M. Wyka: Świat się złoci i krwawi, i modrzy, i czerni.... W tejże: Niecierpliwość krytyki. Kraków 2006.

Ikarowe loty

D. Kielak: Prometeusz z rocznika dziewięćdziesiąt. „Ikarowe loty” Kazimiery Iłłakowiczówny i pokoleniowa lektura nietzscheanizmu. W: Książka pokolenia. Białystok 1994.

Rymy dziecięce

Z. Baran, M. Pierzchała: Dziecko i jego świat w „Rymach dziecięcych” Kazimiery Iłłakowiczówny. (W sześćdziesiątą rocznicę pierwszego wydania). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Pedagogiczne. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie 1994 z. 15.

Opowieść o moskiewskim męczeństwie

M. Ołdakowska-Kulowa: Legenda. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1989 nr 1/4.

Popiół i perły

K.W. Zawodziński. „Przegląd Współczesny1931 t. 37, przedruk w tegoż: Wśród poetów. Z pism K.W. Zawodzińskiego. Kraków 1964 Biblioteka Studiów Literackich.
M. Sprusiński: Popiół i perły (Kazimiera Iłłakowiczówna). W tegoż: Imiona naszego czasu. Kraków 1974.
M. Buczkówna: Popiół i perły. Literatura 1976 nr 20, 21.

Ballady bohaterskie

K.W. Zawodziński. „Wiadomości Literackie1935 nr 26, przedruk w tegoż: Wśród poetów. Z pism K.W. Zawodzińskiego. Kraków 1964 Biblioteka Studiów Literackich.

Słowik litewski

W. Kubacki. „Gazeta Polska1936 nr 120, przedruk w tegoż: Lata terminowania. Kraków 1963.
B. Miciński. „Prosto z Mostu1936 nr 25.

Ścieżka obok drogi

M.J. Wielopolska: Pliszka w jaskini lwa. Rozważania nad książką Iłłakowiczówny „Ścieżka obok drogi”. Warszawa: drukarnia J. Zielony 1939, 46 s.
A. Baranowska: Dziwny skandal krytyki polskiej. Tu i Teraz 1982 nr 15.
K. Narutowicz: Porwanie na słodko. Kierunki 1990 nr 2.

Poezje. 1940-1954

M. Głowiński: O sztuce miniatury. Twórczość 1955 nr 7.
B. Mamoń: O wierszach Kazimiery Iłłakowiczówny. Tygodnik Powszechny 1955 nr 15.
S. Lichański: Liryka Iłłakowiczówny. W tegoż: Literatura i krytyka. Warszawa 1956.

Ziemia rozdarta

L. Eustachiewicz: Odważny tradycjonalizm. Dialog 1962 nr 5.
B. Łopatkówna: Iłłakowiczówna o Nankerze. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach 1967 nr 40.

Z rozbitego fotoplastikonu

B. Mamoń: Zwierciadlana konkretność. Tygodnik Powszechny 1957 nr 36.
J. Preger: Proza poetki. Twórczość 1957 nr 8.

Niewczesne wynurzenia

S. Podhorska-Okołów: Księga tęsknoty. Twórczość 1959 nr 1.

Lekkomyślne serce

M. Głowiński: W tonacji franciszkańskiej. Twórczość 1960 nr 7.

Wiersze. 1912-1959

T. Kłak: Iłłakowiczówna. Kamena 1964 nr 19.

Szeptem

Z. Bieńkowski: Iłłakowiczówna. Kultura 1966 nr 50, przedruk w: Proza, poezja 1966. Warszawa 1967.
S. Barańczak. „Nurt1967 nr 3.

Liście i posągi

J. Witan: Polska tkliwość. Poezja 1969 nr 6, przedruk w tegoż: Piękna plejada. Warszawa 1980.
W. Natanson: Liście i posągi”… W tegoż: Moje przygody literackie. Poznań 1972.

Trazymeński zając

P. Kuncewicz: Żywe, nieobecne. Miesięcznik Literacki 1968 nr 9.

Rzeczy sceniczne

F. Fornalczyk: Sceniczne rzeczy serio i buffo Iłłakowiczówny. Odra 1970 nr 10.

Wiersze zebrane

Z. Bieńkowski: Żywioł. Kultura 1972 nr 19.
Z. Dolecki: Poezja bez imienia. (O liryce Kazimiery Iłłakowiczówny). Życie i Myśl 1972 nr 10.
J. Pieszczachowicz: Wędrówka przez epoki. W tegoż: Pegaz na rozdrożu. Łódź 1991.

Odejście w tło

A. Zeidler: Jednością czuć się z pejzażem. Poezja 1978 nr 1.

Zaczynam się i kończę śpiewem

I. Maciejewska: Kazimiera Iłłakowiczówna. „Zaczynam się i kończę śpiewem”. Literatura 1974 nr 3.

Poezje [1993]

P. Chlebowski. „Pamiętnik Literacki1995 z. 2.

Wspomnienia i reportaże

J. Łukasiewicz: Z Iłłakowiczówną po latach. Więź 1998 nr 9.

Anna Karenina

T. Kuroczycki: Z problematyki rosyjsko-polskiego przekładu artystycznego. Kazimiery Iłłakowiczówny tłumaczenie „Anny Kareniny” na język polski. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1977, 150 s.