BIO

Born on 5 May 1963 in Warsaw; son of the poet and literary critic Zbigniew Bieńkowski and the poet Małgorzata Hillar. He was a pupil at the Mikołaj Rej Grammar School (No. 11) in Warsaw, completing his advanced secondary education in 1982. He studied psychology at the University of Warsaw (UW), graduating with a master's degree in 1988. He subsequently worked as a psychotherapist and business psychologist. In 2000 he started collaborating as a therapist with Zespół Pomocy Psychoterapeutycznej (a psychotherapy advisory team) in Warsaw. He also collaborated with Fundacja Rodzić po Ludzku (Childbirth with Dignity Foundation). He became a member of Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej (Polish Society for Psychoanalytic Psychotherapy) and an associated member of Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne (Polish Psychoanalytical Association). At the same time, his literary career began in 2001 with the publication of his novel "Jest" (It is). He has published articles intermittently in the weekly magazine "Polityka" since 2009. He is married and has two children. He lives in Warsaw.

Twórczość

1. Jest. [Powieść]. Warszawa: Agawa 2001, 265 s. Biblioteka Współczesna.

Nagrody

Nagroda im. A. Kijowskiego w 2002, wyróżnienie w konkursie o Nagrodę im. J. Mackiewicza w 2002, nagroda Fundacji im. Kościelskich w Genewie w 2003.

Przekłady

francuski

Quoi qu’il arrive. [Przeł.] O. Gautreau. [Paris] 2006.

2. Nic. [Powieść]. Warszawa: W.A.B. 2005, 386 s. Archipelagi.

Nagrody

Nagroda Biblioteki Raczyńskich (książka zimy) 2005, nominacja do Nagrody Literackiej Unii Europejskiej (The European Union Prize for Literature) w 2009.

Przekłady

litewski

Nieko. [Przeł.:] K. Uscila. Vilnius 2007.

3. Biało-czerwony. [Powieść]. Warszawa: W.A.B. 2007, 299 s. Archipelagi.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: W.A.B. 2007, plik w formacie PDF.

Przekłady

rosyjski

Lûbov. [Przeł.] È. È Garaeva. Moskva 2009.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2011.

Wywiady

Dopadła mnie literatura. Rozm. D. Nowicka. „Nowa Trybuna Opolska2005 nr 105.

Ogólne

Artykuły

J. PASTERSKI: Duch zaangażowania. O prozie Dawida Bieńkowskiego. W: Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 2. Katowice 2016.

Jest

L. BUGAJSKI: W zaklętym kręgu. „Trybuna2001 nr 197.
M. KĘSIK: Błazny i opozycjoniści. „FA-art2001 nr 4 [dot. też: M.G. Świeduchowska: Katecheci i frustraci].
T. LEWANDOWSKI: Co się stało (z waszą klasą)?Nowe Książki2001 nr 9.
D. NOWACKI: Niestety, nie „Jest”… dobrą książką. „Życie2001 nr 167 dod. „Życie z Książką”.
J. SOBOLEWSKA: Kryształ czasu. „Gazeta Wyborcza2001 nr 156.
A. GALANT: Tragiczny deficyt. „Pogranicza2002 nr 1.
A. MORAWIEC: Książka dla (smutnych) chłopców. „Twórczość2002 nr 3.
A. FRANASZEK: Alpaga, historia i otchłań. „Tygodnik Powszechny2003 nr 43.
M.A. KOWALSKI. „Najwyższy Czas2003 nr 1.
C. MICHALSKI: Zwycięstwo nad kiczem zapomnienia. „Nowe Państwo2003 nr 2.
R. OSTASZEWSKI: Katalog win i przewin. „Dekada Literacka2003 nr 9/10.

Nic

A. BOLECKA. „Przegląd Polityczny2005 nr 70.
A. MADALIŃSKI: Wszyscy jesteśmy Positivni. „Tygodnik Powszechny2005 nr 11.
K. MASŁOŃ: A to Polska właśnie. „Rzeczpospolita2005 nr 16.
T. MISIEWICZ: Tygrys czeka na pisarza. „Czas Kultury2005 nr 3/4.
M. MIZURO: Negatywnie. „Nowe Książki2005 nr 4.
D. NOWACKI: Żart czy spełnienie?Twórczość2005 nr 5.
R. OSTASZEWSKI: Nowa „Lalka” III RP. „Gazeta Wyborcza2005 nr 14.
M. PIETRZAK: Trywializacja z premedytacją?Studium2005 nr 3.
A. SASINOWSKI: Elegancja-Francja. „Pogranicza2005 nr 1.
K. UNIŁOWSKI: Demony Genette’a. „FA-art2005 nr 2/3.
R. WÓJS: Korporacja, artyści – dwa światy?Kresy2005 nr 3.
M. URBANOWSKI: Obce ciało III RP. W tegoż: Dezerterzy i żołnierze. Kr. 2007 [dot. też: S. Chwin: Żona prezydenta, R. Ziemkiewicz: Ciało obce].
A. Bagłajewski: Praca – czasy transformacji – literatura. W: Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej. Lublin 2018 [dot. m.in.: Nic].

Biało-czerwony

M. ROBERT: Groteskowa prostota. „Dziennik2006 nr 209 dod. „Kultura”.
P. CZAPLIŃSKI: Sarmatyzm i nowoczesność. „Gazeta Wyborcza2007 nr 242.
A. GUMKOWSKA: Biało-czerwony” czy „biało-czarny”?. „Tekstualia2007 nr 4.
K. MASŁOŃ: Mężczyzna unicestwiony. „Rzeczpospolita2007 nr 213.
A. NASIŁOWSKA: Powieść męska. „Polityka2007 nr 36.
D. NOWACKI: Wielkie udawanie. Jaka literatura nam się podoba – przykład Dawida Bieńkowskiego. „Tygodnik Powszechny2007 nr 39.
K. WOJCIESZUK: Między patosem a patologią. „FA-art2007 nr 4.
T. MIZERKIEWICZ: Męska pięść walczy o feminizm. „Nowe Książki2008 nr 2, przedruk w tegoż: Literatura obecna. Kr. 2013.
A. POPRAWA: Schizopolonioza. „Twórczość2008 nr 1.
M. URBANOWSKI: Pawcio według Bieńkowskiego. „Czterdzieści i Cztery2008 nr 1.
A. LEWANDOWSKA: Postzależnościowe narracje patriotyczne w wybranych tekstach Doroty Masłowskiej, Dawida Bieńkowskiego i Ignacego Karpowicza. „Porównania2013 t. 12.
M. STOCH: Mężczyźni w oczach kobiet. Edukacyjny potencjał współczesnej polskiej prozy feministycznej. „Ars Educandi2014 t. 11 [dot. też: S. Chutnik: Cwaniary; I. Filipiak: Magiczne oko].
J. Zych: Jedna strona przesycona polskością, czyli Glottodydaktycznie o fragmencie powieści Dawida Bieńkowskiego „Biało – czerwony. W: Literatura i glottodydaktyka w praktyce. Poznań 2018.