BIO

Born on 20 December 1951 in Gdansk; son of Stefan Smaszcz, an organist who also worked for a period at the Gdansk shipyards, and Pelagia, née Pawlak, a hairdresser. In 1954, he moved to the Podlasie region after his father faced persecution from the Deapartment of Security (UB). Owing to his family moving home regularly, he was a pupil at five primary schools from 1958 before joining the Tadeusz Kościuszko Grammar School in Bielsk Podlaski in 1965, where he completed his advanced secondary education in 1969. He then studied Polish philology at the Nicolaus Copernicus University (UMK) in Torun, where he graduated with a master's degree in 1974. He wrote a thesis, „Srebrne i czarne” Jana Lechonia (Jan Lechoń's "Silver and Black"), which was supervised by Prof. Artur Hutnikiewicz. He moved to Bialystok in 1974, where he was employed until 1984 at the Institute of Polish Philology of the Bialystok Branch of the University of Warsaw (UW). In his research and literary criticism, he concentrated primarily on Polish poetry from various epochs. In 1983, he started collaborating with Father Jan Twardowski, a relationship that shaped the central focus of his interests. From 1974 to 1980, he was a member of the Polish Teachers' Union (ZNP). He was involved in the Bialystok literary scene. He made his debut in 1975 with a review of Maria Wołkońska's Pamiętnik (Memoir). His review, published under the title Bohaterka od Boya (A Heroine of Tadeusz Boy-Żeleński), appeared in the Bialystok-based periodical "Kontrasty" (no. 5), with which he continued to collaborate as a critic until 1980 (using the by-lines (W.S.) and W.S.). He considers the essays Lechoń and Liebert published in 1977 in the monthly "Poezja" (nos 4 and 9 respectively) to constitute his debut proper as a literary critic. From October 1975 to 1977, he was a member of the Bakałarz literary group, which was founded by Jan Leończuk at the Polish Teachers' Union Bakałarz Literary Club. He collaborated with the Polish Writers' Union (ZLP) Literary Club in Bialystok, including as co-editor of the ZLP Literary Club's chronicle Rewers (Verso) in 1979 . At the same time, he was involved in the Warsaw literary group associated with Jerzy Leszin Koperski and the student biweekly "Nowy Medyk" (1975-77). In 1980/81, he was a member of the Independent Self-governing Trade Union Solidarity. He joined the Warsaw Branch of the Polish Writers' Union (ZLP) in 1984. From that year on, he focused primarily on literary criticism. He published numerous articles, reviews and translations in periodicals including "Literatura" (1976), "Głos Nauczycielski" (1977 and 1979; using by-lines including W.S.), "Poezja" (intermittently 1977-90, and 1998), "Tygodnik Kulturalny" (1977-79), the monthly "Białostocki Informator Kulturalny «Zdarzenia»" (1978-80; using by-lines including the pseudonym Dominik Pawlak; he was also on the editorial board), "Więź" (1980 and 1984-85), "Twórczość" (1980), "Kierunki" (1981-90; where he became a regular contributor in 1983), "Kultura" (1981), "Kurier Podlaski" (intermittently 1984-90), "Słowo Powszechne" (intermittently 1985-92), "Literatura na Świecie" (1988), "Krajobrazy" (1989), "Kultura i Życie" (1989), "Akcent" (1990), "Znad Wilii" (1990 and 1997), "Że" (1990), the "Przegląd Polski" supplement of the New York-based "Nowy Dziennik" (1993), "Słowo” (1993-97), "Dziennik Kijowski" (1994 and 1998-99), "Inspiracje" (1994-2000; where he became a regular contributor in 1991), "Krasnogruda" (1995), "Tytuł" (1995), "Biuletyn Literacki" (1996 and 2000), "Akant" (1998-99), the monthly of the Bialystok archdiocese "Czas Miłosierdzia" (1998-2002; he became co-editor in 1999), "Poezja Dzisiaj" (intermittently 1999-2017), "Okolica Poetów" (2000), "Parnasik" (2000), "Nowa Myśl Polska" (2004), "Gazeta Polska" (2007 and 2010-12), "Znaj" (2009-10), and "Tygodnik Powszechny" (2011). In 1988/89, he was editor at the Catholic publishing house Wydawnictwo PAX, before working with the Bialystok-based Wydawnictwo Łuk (which in 2001 became Studio Wydawnicze Unikat) and Instytut Wydawniczy PAX in Warsaw (to 2002). From 1990 to 1995, he again worked at the Institute of Polish Philology at the Bialystok Branch of UW. He founded the W. Kazanecki prize, which was awarded by the Mayor of Bialystok from 1992. From 1996 to 2004, he lectured on literature at the Higher Archdiocese Spiritual Seminary in Bialystok. He took numerous international trips in connection with his literary work: between 1987 and 1989, he travelled through the USSR, from Armenia to the Gulf of Finland; his essays based on the journey appeared mainly in "Kierunki"; between 1989 and 1991, he visited Ukraine, which led to him becoming a translator of Ukrainian poetry; between 1991 and 1993, he visited Italy, primarily Tuscany and Rome, including following in the footsteps of Adam Mickiewicz, while in 2000 he participated in the Great Jubilee in Rome; in 2001, he travelled around the Lviv region of Ukraine, following in the footsteps of Franciszek Karpiński and Father Karol Antoniewicz; in 2006, he visited the Côte d'Azur where he lectured on the works of Father Jan Twardowski in parishes run by Polish priests; that year he also visited the Holy Land; and from 2008 to 2010, he was in Switzerland to work on the expanded edition of his book on Adam Mickiewicz. He occasionally collaborated with the Polish Radio's Bialystok Regional Station and the Bialystok Branch of Polish Television (TVP). He received the UW Rector's Prize (2nd class) in 1981 and 1991, the W. Pietrzak Youth Prize in 1984 and the W. Pietrzak Literary Prize in 1997, the Bialystok Voivode's Prize in 1989, the W. Kazanecki Award of the Mayor of the City of Bialystok in 1998, the Creative Prize of the Marshal of the Podlaskie Voivodeship in 2000, the F. Karpiński National Literary Award for promoting Christian values, which was awarded by the Podlasie branch of the Catholic Civitas Christiana Society in 2000, and the W. Hulewicz Prize in 2005. He was awarded the Bishop Ignacy Krasicki Medal Godzien kraj kochania (For love of country), awarded by the Olsztyn Branch of the Polish Writers' Union, in 1979; the Most Holy Cross Decoration Pro Ecclesia et Pontifice, awarded by Pope John Paul II in 2000, and the Gold Cross of Merit in 2000. He married the civil servant Elżbieta Fiedorczuk in 1974; the have three children: Beatrycze, Rafał and Dominika. He lives in Bialystok.

Twórczość

1. Miłość mocna jak śmierć. [Szkic]. Wstępem opatrzył A.Z. Makowiecki. Białystok: Klub Literacki Związeku Literatów Polskich; Miejski Dom Kultury 1980, 12 s.

Dot. K.K. Baczyńskiego.

2. Przemiany poezji polskiej po r[oku] 1918. (Próba przewartościowania tradycji). Materiały z Nauczycielskich Spotkań Literackich, Białystok 1988 r. Białystok : Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu; Kuratorium Oświaty i Wychowania 1989 , 50 s.

3. Krzysztof i Barbara. Dzieje miłości. Białystok: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego 1990, 32 s.

Wyd. z okazji nadania imienia K.K. Baczyńskiego III Liceum Ogólnokształcącemu w Białymstoku.

4. Wstępy i szkice w: Zbliżenia. Portrety białostockich pisarzy. [Cz. 1]-2. Białystok: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego 1990, 1995.

[Cz. 1]. [Zespół red.:] I.B. Czykwin, G. Legutko, W. Siniakowicz, W. Smaszcz. 1990, 254 s.

Zawartość

Tu W. Smaszcza: Białostockie środowisko literackie, s. 5-17; W Goniądzu, Jezioranach i gdzie indziej (Andrzej Bartosz – reporter), s. 19-27; „Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie moja ojczyzna…” (W kręgu poezji Jana Czykwina), s. 38-50; Scalanie pamięci [Sokrat Janowicz], s. 60-76; Przemiany poezji Wiesława Kazaneckiego, s. 78-95; Piękna sztuka sonetu (O poezji Krystyny Koneckiej), s. 97-111; „Jak głośno jak cicho” (O poezji Elżbiety Kozłowskiej-Świątkowskiej), s. 113-126; „Ciemność rozcięta nagłym zdaniem…” (O poezji Jana Leończuka), s. 136-150; Książka rozpisana na wiele tomów (O pisarstwie Anny Markowej), s. 152-173; Reportaż i fabuła (O prozie Janusza Niczyporowicza), s. 175-184; „Między przyjściem a odejściem…” (O poezji Zbigniewa Ślączki), s. 236-245.

Cz. 2. Red.: B. Piechowska-Szczebiot. 1995, 320 s.

Zawartość

Tu W . Smaszcza: Białystok literacki. Nowe zjawiska i kontynuacje, s. 5-20; „Ja wybierając los mój, wybrałem szaleństwo...” (Andrzej Babiński), s. 43-59; Między niebem a ziemią (Jerzy Binkowski), s. 63-84; Na spotkanie światła (Mieczysław Czajkowski), s. 105-120; Świat przez pryzmat Elsynoru (Stefan Kamiński), s. 143-157; Poezja doświadczenia (Janina Kozak-Pajkert), s. 161-178; Szczęśliwy człowiek znad Biebrzy (Mikołaj Samojlik), s. 217-234; Żywioł poezji (ks. Jan Sochoń), s. 237-255; „Opowiem ci o ciszy słów... (Anna Sołbut), s. 259-277; „Wszystko co mam to blask i cień...” (Wiesław Szymański), s. 299-317.

5. Jan Twardowski. Kapłan – poeta. Oprac.: W. Smaszcz. Białystok: FUW 1991, 32 s. Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Wydział Humanistyczny.

Zawartość

Zawiera: Jan Twardowski, Dziwią się (wiersz dedykowany W. Smaszczowi); W. Smaszcz „Uwierzyć z wielkiego zdziwienia...” (o poezji ks. Jana Twardowskiego), s. 5-26; Wiesław Kazanecki * * * „Patrzyłem na gwiazdę Północną...” (wiersz dedykowany Janowi Twardowskiemu); Nota biograficzna (ks. J. Twardowskiego).

6. Tarnów – domowa ojczyzna Romana Brandstaettera. Tarnów: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego 1997, 85 s.

7. Adam i Ewa. Rzymska miłość Mickiewicza. Tarnów: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 1998, 98 s.

Dot. znajomości z H.E. Ankwiczówną podczas pobytu poety w Rzymie.

Adaptacje

radiowe

Rzymska miłość Mickiewicza. Radio (Białystok) 1998.

8. O Adamie Mickiewiczu w Supraślu. III Supraskie Konwersatoria Literackie Spotkania z Naturą i Sztuką Uroczysko. [Autorzy:] E. Szymanis, W. Smaszcz. Supraśl: Współczesna Oficyna Supraska 1998, 54 s.

Tu W. Smaszcza: „Pan Tadeusz” – arcydzieło i dobry przyjaciel, s. 29-54.

9. Słowo poetyckie Karola Wojtyły. [Szkic]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1998, 167 s.

Nagrody

Nagroda literacka im. W. Kazaneckiego, przyznana przez Prezydenta miasta Białegostoku w 1999 (za 1998).

10. Ksiądz Jan Twardowski w Białymstoku. Białystok: Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury 1999, 50 s.

Tytuł okładki: Ksiądz Twardowski w Białymstoku.

11. O Juliuszu Słowackim w Supraślu. IV Supraskie Konwersatoria Literackie „Bo tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną”. Spotkania z Naturą i Sztuką Uroczysko. [Autorzy:] W. Smaszcz, W. Piotrowicz, S. Szewczenko. Supraśl: Współczesna Oficyna Supraska 1999, 66 s. Supraskie Konwersatoria Literackie, 4.

Materiały ze Spotkania z Naturą i Sztuką „Uroczysko” (1999, Supraśl).
Tu W. Smaszcza: „Szli krzycząc: Polska! Polska!” (Juliusza Słowackiego pytania o Polskę), s. 43-65.

12. Ksiądz Jan w Płocku. [Szkic]. Płock: Książnica Płocka 2000, 51 s.

Dot. księdza J. Twardowskiego.

13. O Franciszku Karpińskim w Supraślu. V Supraskie Konwersatoria Literackie. Spotkania z Naturą i Sztuką Uroczysko. [Autorzy:] W. Smaszcz, L. Długosz, B.E. Smaszcz-Turosieńska. Supraśl: Współczesna Oficyna Supraska 2000, 86 s. Supraskie Konwersatora Literackie, 5.

Materiały ze Spotkania z Naturą i Sztuką „Uroczysko” (2000, Supraśl).
Tu W. Smaszcza: Między ziemią a czystym obłokiem, s. 9-34.

14. Obsypany Twymi dary. Rzecz o Franciszku Karpińskim. Białystok: Łuk; Kraków: Rhema 2000, 189 s.

Nagrody

Ogólnopolska Nagroda Literacka im. F. Karpińskiego, przyznana przez podlaski oddział katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana (2000) za propagowanie wartości chrześcijańskich ze szczególnym uwzględnieniem także edycji zob. Prace redakcyjne poz. .

15. Ludzie, których spotkałem. Waldemara Smaszcza rozmowy z ks. Janem Twardowskim. Białystok: Łuk 2001, 215 s. Wyd. 2 rozszerzone Białystok: Unikat 2001, 227 s.

16. O Czesławie Miłoszu w Supraślu. VI Supraskie Konwersatoria Literackie. Spotkania z Naturą i Sztuką Uroczysko. Supraśl: Współczesna Oficyna Supraska 2001, 44 s. Supraskie Konwersatoria Literackie, 6.

17. Ks. Jan Twardowski. Poeta nadziei. Życie i twórczość. Białystok: Unikat 2003, 125 s.

18. Wizytki. Hortus conclusus. [Album]. [Zdjęcia:] Cz. Czapliński. [Wstęp:] J. Twardowski. Tekst historyczny: W. Smaszcz. Warszawa: Twój Styl 2003, 122 s.

19. Fotografie prawdziwe, bo już niepodobne. Ksiądz Jan Twardowski w dziewięćdziesiąte urodziny. 1 czerwca – 15 lipca, 1 września – 8 października 2005. [Autorzy:] Cz. Czapliński, A. Walczak, W. Smaszcz. Warszawa : Biblioteka Narodowa; Polski Instytut Wydawniczy 2005,103, [16] s.

Publikacja towarzysząca wystawie otwartej 1 czerwca 2005 r. w Bibliotece Narodowej.

20. Krzysztof i Barbara. Podobni jak dwie krople łez. Dzieje miłości. Białystok: Studio Wydawnicze Unikat 2011, 235 s.

Dot. Krzysztofa i Barbary Baczyńskich.

21. Serce nie do pary. O księdzu Janie Twardowskim i jego wierszach. Warszawa: Instytut Wydawnicze Erica 2013, 349 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Instytut Wydawniczy Erica 2014, plik w formacie EPUB, MOBI.

22. Juliana Tuwima życie o imieniu dziewczęcym. [Szkic biograficzny]. Białystok: Studio Wydawnicze 2014, 141 s.

Dot. żony poety, Stefanii.

23. Z AVE spacer dzieci wśród słów księdza i poety Jana Twardowskiego. Warszawa: Fundacja AVE 2015, 66 s.

Powst. z okazji 100 rocznicy urodzin księdza J. Twardowskiego.

24. Zdarzyło się podczas spływu Łyną... . Nie tylko „kajakowe” duszpasterstwo ks. Karola Wojtyły, i... nieoczekiwane wezwanie. [Przy współpracy księdza kantora Andrzeja Midury proboszcza parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Nidzicy]. Kruszyn Krajeński: Wydawnictwo Koronis 2021, 165 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Poezja to pieśń odwieczna ludzkości…” „Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 284-294.
Poglądy Jana Lechonia na sprawę literatury. „Zeszyty Naukowe. Humanistyka. Prace Historyczne. Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku1977 z. 19 t. 4 s. 243-257.
Jana Lechonia „Pieśń o Stefanie Starzyńskim. „Polonistyka1982 nr 5 s. 338-344, przedruk fragmentu w: J. Dietrich: Język polski. W ojczyźnie-polszczyźnie. Warszawa 1991 s. 167-170 i w wyd. nast.
Trzy analizy. („Noc”, „Legenda”, „Syberia”). „Poezja1983 nr 4/5 s. 170-183 [dot. wierszy C.K. Norwida].
Powieść produkcyjna. „Zeszyty Naukowe. Humanistyka. Filologia Polska. Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku1984 z. 44 t. 8 s. 201-226.
Uwierzyć z wielkiego zdziwienia… (O poezji ks. J. Twardowskiego). „Kultura. Oświata. Nauka1987 nr 9/10 s. 85-109.
Dwie koncepcje polonistyki wileńskiej. „Akcent1990 nr 1/2 s. 352-356, przedruk w: Wilno – Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. T. 3. Białystok 1992 s. 97-112 [dot. działalności naukowej prof. M. Kridla i prof. K. Górskiego].
Ojczyzna Karola Wojtyły. W: O poezji Karola Wojtyły. Białystok 1991 s. 100-128.
Małopolska Wschodnia – domowa ojczyzna Kazimierza Wierzyńskiego. W: Kategoria narodu w kulturach słowiańskich. Warszawa 1993 s. 147-154.
Poeta uśmiechniętego Chrystusa. W: To, co Boskie, to, co ludzkie. Wrocław 1996 s. 37-50 [dot. J. Twardowskiego].
Mickiewiczowskie fascynacje Marii Konopnickiej. W: M. Konopnicka: Willa Wołkońskich. Glosa: W. Smaszcz. Suwałki 1998 s. 11-29.
Wrażliwy na świat, jak czeremcha na przymrozki. W: Wierszem kocham i wierszem cierpię. Płock 1998 s. 30-42 [dot. W. Broniewskiego].
Poeta największych nadziei. W: Złoty Jubileusz III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego. Białystok 1999 s. 5-22 [dot. K.K. Baczyńskiego].
Puste piekło. (O wierszach ks. Jana Twardowskiego). „Poezja Dzisiaj1999 nr 2 s. 27-35.
Zrodzony z prochu ziemi. W: Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego. Siedlce 1999 s. 71-82.
Władysław Stanisław Reymont – twórczość na miarę Nobla. W: Wokół Reymonta. Warszawa 2001 s. 48-56.
Bóg zawsze wie do czego prowadzi. W: Warszawskie Spotkania Sienkiewiczowskie 2002. [Warszawa 2002 ] s. 44-59.
Ponad chaos i przemijanie. W: Z. Fałtynowicz: Wieczorem wiatr. Miłosz i Suwalszczyzna. Gdańsk 2006 s. 116-129.
Tu na jeziorach znów steruję ku radości, córze bogów. W: Leśniczówka Pranie. Antologia wierszy. Wyd. 2 rozszerzone Gołdap 2006 s. 21-40 [dot. twórczości K.I. Gałczyńskiego powstałej w leśniczówce Pranie].
...podjąłem decyzję wyjazdu w inną stronę. (Władysława Broniewskiego droga do Polski). W: Jestem księga otwarta w przyszłość. Płock 2007 s. 51-66.
Ja po prostu chcę wrócić do Polski… (Ojczyzna Władysława Broniewskiego). „Znaj2010 nr 6 s. 39-51.
Wojna i miłość. (Legionowa biografia Władysława Broniewskiego). W: Broniewski. Próba portretu. Warszawa 2012 s. 13-25.
Kazimierz Wierzyński (1894-1969) z Drohobycza. W: Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Białystok 2013 s. 279-286.
o, najpiękniejsze godziny. W: Kubek. Teofil Lenartowicz, Maria Konopnicka, Leszek Aleksander Moczulski. Suwałki 2013 s. 17-28 [dot. wierszy T. Lenartowicza, M. Konopnickiej i L.A. Moczulskiego].
Franciszek Karpiński (1741-1825) z Hołoskowa na pokuciu. W: Wielcy Polacy z Wileńszczyzny i Kresów Północno-Wschodnich. Białystok 2014 s. 151-157.
Ksiądz Jan Twardowski (1915-2006) z Warszawy. W: Wielcy Polacy z Królestwa Kongresowego i zaboru pruskiego. Białystok 2015 s. 343-350.
Ignacy Jan Paderewski dla Niepodległej Polski. „Arcana2018 nr 5 s. 83-91.
Na początku był... Norwid „domowy. „Rocznik Biblioteki Kraków2021 R. 5 s. 24-49.
Ks. Jan Twardowski w Drobinie. (Przyczynek do dziejów jakże historycznego miasteczka i biografii twórczej księdza – poety). „Znaj2022 nr 18 s. 121-132.

Teksty do widowisk scenicznych

[Jasełka]. Tekst: W. Smaszcz. Prapremiera: Płock, Teatr Domu Kultury 2003 [inf. W. Smaszcz w: M. Grzebałkowska: Ksiądz Paradoks. Kraków 2011 s. 332].

Przekłady

1. S. Jesienin: Anna Sniegina. [Poemat]. Przeł. [z rosyjskiego] i posłowiem opatrzył W. Smaszcz. Suwałki: Suwalskie Towarzystwo Kultury 1989, 28 s.
Tekst według: Dzieła zebrane w trzech tomach. Moskwa 1983.
2. Czarnobylski autograf. Antologia współczesnej poezji ukraińskiej. Przeł.: W. Smaszcz i S. Srokowski. Wstęp i oprac.: S. Srokowski. Białystok: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury 1991, 90 s.
3. S. Szewczenko: Nic oprócz słowa. [Wiersze]. W wyborze, przekł. i ze wstępem W. Smaszcza. Białystok: Studio Wydawnicze Krzysztof Tur 2016, 62 s.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Na progu. Zeszyt poetycki Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy. Red.: W. Smaszcz, J. Sochoń, M.A. Wyszyńska, J. Taranienko. [Antologia wierszy]. Wstęp: [W. Smaszcz] W.S. Białystok: ZW ZSMP [Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej] w Białymstoku 1978, 23 s.
2. J.A. Morsztyn: Nieobiecany kąsek. [Wiersze i fraszki]. Wstęp i wybór: W. Smaszcz. Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza 1982, 157 s. Osobliwości, 5. Wyd. 2 tamże 1990.
3. D. Naborowski: Smaczny kąsek. [Fraszki]. Wstęp i wybór: W. Smaszcz. Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza 1982, 131 s. Osobliwości, 4. Wyd. 2 tamże 1989.
4. S. Janowicz: Trzecia pora. Wybór opowiadań. Wybór i wstęp: W. Smaszcz. [Tłum. z białoruskiego:] J. Czopik, J. Leończuk i in. Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza 1983, 233 s.
5. J. Tuwim: Wiersze skandaliczne. Wstęp i wybór: W. Smaszcz. Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza 1983, 122 s. Osobliwości, 10. Wyd. 2 tamże 1992.
6. W. Kazanecki: Wiersze ostatnie. Zebrał i posłowiem opatrzył W. Smaszcz. Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza 1991, 191 s.
7. W. Broniewski: Wiersze. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Białystok: Łuk 1993, 392 s.
8. C.K. Norwid: Wiersze wybrane; Vade mecum. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Białystok: Łuk 1993, 271 s.
9. J. Twardowski: Tyle jeszcze nadziei. [Wiersze]. [Red. i posłowie:] W. Smaszcz. Białystok: Łuk 1993, 30 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Białystok: Unikat 2001, 38 s., tamże 2002.
10. J. Twardowski: Wiersze. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Białystok: Łuk 1993, 390 s. Wyd. nast. tamże: [wyd. 2] 1993, [wyd. 3] nowe i uzupełnione 1994, 421 s., [wyd. 4] nowe uzupełnione 1994, 427 s., dodruk 1995, [wyd. 5] nowe uzupełnione 1996, 476 s. Poezja Polska.
11. W. Kazanecki: Wiersze. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Białystok: Łuk 1994, 239 s.
12. J. Lechoń: Poezje. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Białystok: Łuk 1994, 168 s. Biblioteka Klasyki Polskiej.
13. Miłość bez jutra. Muza wojenna 1939-1945. [Antologia ]. [Wybrał i oprac.:] W. Smaszcz. Białystok: Łuk 1994, 184 s.
14. J. Twardowski: Niepodzielne słowa. Wybrał: W. Smaszcz. Białystok: Łuk 1994, 47 s. Myśli i Sentencje.
Wybór myśli i aforyzmów z poezji księdza J. Twardowskiego i z jego komentarzami.
15. K. Wierzyński: Poezje zebrane. Zebrał i posłowiem opatrzył W. Smaszcz. T. 1-2. Białystok: Łuk 1994, 535 + 510 s.

Nagrody

Nagroda „Złotej Sowy” na Targach Dobrej Książki w Warszawie 1994.
16. J. Twardowski: Blisko Jezusa. Wybór: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1995, 106 s. Wyd. nast. tamże: [wyd. 2] 1996, wyd. rozszerzone w wyborze i z posłowiem W. Smaszcza w serii Z Listkiem: wyd. 3 1998, 156 s., toż: wyd. 4 1999, wyd. 5 2000, wyd. 6 2004, wyd. 7 2006.
W wyd. 3 na okładce: W roku Złotego Jubileuszu kapłaństwa Autora.
Wybór utworów poetyckich i rozmyślań religijnych.
17. K. Wojtyła: Poezje wybrane. Wstęp i posłowie: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1995, 111 s. Z listkiem. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1997, [wyd. 3] 1998; wybór i posłowie: W. Smaszcz: wyd. 4 2001, wyd. 5 2005, wyd. 6 2007.
18. Zapisać siebie. Poezja i proza hajnowian [z l. 1945-1995]. Wybór. [Wybór i wstęp:] W. Smaszcz. Grafiki: W. Kabac. Hajnówka: Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki; Miejska Biblioteka Publiczna 1995, 94 s.
19. E. Bryll: Kto chce znać wiatr… [Wiersze]. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1996, 167 s. Z listkiem.
20. B. Czowgan: Oddech ciszy. [Wiersze]. Wybór wierszy i słowo wstępne: W. Smaszcz. Płock: Wojewódzki Biblioteka Publiczna 1996, 57 s.
21. Kroki ku słońcu. Antologia poezji gostynińskiej. Do druku przygotował i wstępem poprzedził W. Smaszcz. Koncepcja i oprac. tomiku: J. Bigus, J. Łoś. Gostynin: Miejska Biblioteka Publiczna 1996, 84 s.
22. J. Lechoń: Anioł polskiej doli. [Wiersze]. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1996, 165 s. Z listkiem.
23. J. Liebert: Poezje wybrane. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy„ PAX 1996, 206 s. Z listkiem.
24. M. Pawlikowska-Jasnorzewska: Świat na słomce Bożej. [Wiersze]. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1996, 131 s. Z listkiem.
25. Światło pszennego chleba. Eucharystia w poezji polskiej. [Antologia]. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1996, 343 s.
26. K. Wierzyński: Biblia polska. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1996, 191 s. Z listkiem.
27. K.K. Baczyński: Noc wiary. [Wiersze]. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1997, 194 s. Z listkiem.
28. S. Baliński: Krajobrazy polskie. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1997, 233 s. Z listkiem.
29. J. Braun: Tancerz otchłani i inne wiersze. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy„ PAX 1997, 213 s.
30. W. Broniewski: Kochałbym cię. [Wiersze]. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Płock: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Broniewskiego 1997, 106 s. [Wyd. 2] tamże 1998.
31. L. Franczak: Pieśń Symeona. [Wiersze]. Wybór i słowo wstępne: W. Smaszcz. Płock: Akcja Katolicka Diecezji Płockiej 1997, 112 s.
32. J. Twardowski: Dom pod Dobrą Nowiną. Wybór wierszy i przedmowa: W. Smaszcz. Białystok: Łuk; Kraków: przy współudziale Rhema 1997, 63 s.
33. T. Gajcy: Ojczyzna z drżącego płomienia. [Wiersze]. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1998, 160 s. Z Listkiem.
34. K. Iłłakowiczówna: Okruszynki nieba. [Wiersze]. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1998, 341 s. Z Listkiem.
35. Miłość. Antologia poezji. Do druku przygotował i wstępem poprzedził W. Smaszcz. Koncepcja i oprac. tomiku: J. Bigus, J. Łoś. Gostynin: Miejska Biblioteka Publiczna 1998, 74 s. Bibl-czka Gostynińska.
36. S. Szewczenko: Letni deszcz. Wybór wierszy i wstęp: W. Smaszcz. Radom: MIGG 1998, 71 s. Promocyjna Seria Wydawnictwa „MIGG,17.
37. J. Twardowski: Dwa osiołki. [Wiersze i proza dla dzieci]. Wybór i oprac.: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1998, 95 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1998, wyd. 3 2000, [wyd. 4] 2003.

Nagrody

Nagroda „Pióra Fredry” na Wrocławskich Promocjach Dobrych Książek 1998.
38. Chodziłeś naszymi drogami. [Antologia poezji]. Wybór tekstów: J. Leończuk, W. Smaszcz. Wstęp: W. Smaszcz. Białystok: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury 1999, 71 s.
Dedykacja: Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II twórcy ludowi Podlasia.
39. L. Franczak: Serce nieść w ogniu. [Wiersze]. Wybór i słowo wstępne: W. Smaszcz. Płock: Akcja Katolicka Diecezji Płockiej 1999, 88 s.
40. A. Mickiewicz: Rozum i wiara. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy„ PAX 1999, 145 s. Z Listkiem.
41. Złoty Jubileusz III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Oprac.: W. Smaszcz, M. Górniak, S.R. Buzuk. Białystok: III LO im. K.K. Baczyńskiego 1999, 31 s.
42. K. Antoniewicz: Drogą krzyża. [Wiersze]. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 2000, 160 s. Z Listkiem.
43. F. Karpiński: Pieśni nabożne i inne wiersze. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 2000, 197 s. Z Listkiem.

Nagrody

Ogólnopolska Nagroda Literacka im. F. Karpińskiego, przyznana przez podlaski oddział katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana (2000) za propagowanie wartości chrześcijańskich ze szczególnym uwzględnieniem także książki zob. Twórczość poz. .
44. J. Słowacki: Przed Pańską błyskawicą. [Wiersze]. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 2000, 165 s. Z Listkiem.
45. J. Twardowski: Rozmowa z Matką Bożą. Wybór wierszy i posłowie: W. Smaszcz. Białystok: Łuk; Kraków: przy współudziale Rhema 2000, 73 s.
46. J. Twardowski: Wiersze o nadziei, miłości i wierze. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Białystok: Łuk; Kraków: przy współudziale Rhema 2000, 604 s.
47. S. Wilczewska: Szczęście w kolorze żółtym. [Wiersze]. Wybór i wstęp: W. Smaszcz. Białystok: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury 2000, 77 s.
48. Zamyślenia. Antologia poezji. Do druku przygotował i wstępem poprzedził W. Smaszcz. Koncepcja i oprac. tomiku: J. Bigus, J. Łoś. Gostynin: Miejska Biblioteka Publiczna 2000, 75 s. Bibl-czka Gostynińska.
49. L. Franczak: Kiedy czytasz Pietę. [Wiersze]. Wybór i słowo wstępne: W. Smaszcz. Płock: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki; Klub Artystyczny Płocczan 2001, 78 s.
50. M. Sochoń: Liryki domowe. [Wiersze]. Wybór i wstęp: W. Smaszcz. Białystok: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury 2001, 68 s.
51. K. Wojtyła: Ljudina, pastir, poet. [Vibranì poezìï] = Człowiek, duszpasterz, poeta. [Wybór:] W. Smaszcz, S. Szewczenko. Przeł. z języka polskiego: S. Szewczenko. Wstęp i komentarze: W. Smaszcz. L’vìv: Kamenjar 2001, 199 s.
Tekst w języku polskim i ukraińskim.
52. L. Franczak: Bieg nad Olimpią = Run over Olimpia. [Wiersze]. Wybór i słowo wstępne: W. Smaszcz. Płock: Ośrodek Kultury i Sztuki 2002, 149 s.
Tekst w języku polskim i angielskim.
53. K. Miaskowski: Na Kalwaryją Mikołaja Zebrzydowskiego. [Wiersze]. [Wybór i wstęp:] W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 2002, 53 s.
Na okł.: Dedykowane Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w dniach pielgrzymki ścieżkami Kalwarii Zebrzydowskiej, sierpień 2002.
54. M.K. Sarbiewski: Nad skarby wielkie. [Wiersze]. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 2002, 199 s. Z listkiem.
55. J. Tuwim: Słowa modlitwą zrodzone. [Wiersze]. Wybór i posłowie: W. Smaszcz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 2002, 190 s. Z listkiem.
56. J. Kocik: Wypatruję samej siebie. [Wiersze]. Wybór i wstęp: W. Smaszcz. Gostynin: Miejska Biblioteka Publiczna; Gimnazjum nr 2 2003, 82 s.
57. J. Twardowski: Wiersze największej nadziei. [Wybór i posłowie:] W. Smaszcz. Białystok: Unikat; Kraków: przy współudziale Rhema 2003, 479 s.
58. S. Wilczewska: Pytam o siebie. [Wiersze]. Wybór i wstęp: W. Smaszcz. Oprac.: B. Popławska, E. Szczurek. Białystok: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury 2003, 48 s.
59. Gostynińskie pejzaże. Antologia poezji. Do druku przygotował i wstępem poprzedził W. Smaszcz. Gostynin: Miejska Biblioteka Publiczna; Nadleśnictwo Gostynin 2004, 92 s. Bibl-czka Gostynińska.
60. Bóg czyta wiersze. Antologia poezji polskiej. Wybór: J. Twardowski. Współpraca: W. Smaszcz. Białystok: Studio Wydawnicze Unikat 2005, 380 s.
61. L. Franczak: Tragarze światła. [Wiersze]. Wybór i słowo wstępne: W. Smaszcz. Płock: Książnica Płocka im. W. Broniewskiego 2005, 75 s.
62. L. Franczak: Z pieśnią Tyrteusza. [Wiersze]. Wybór i słowo wstępne: W. Smaszcz. Płock: Lech Franczak; Książnica Płocka im. W. Broniewskiego 2007, 79 s.
63. E. Kiziukiewicz: Odrobina tego co możemy. [Wiersze]. Posłowie i red.: W. Smaszcz. Białystok: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury 2008, 39 s.
64. M. Sochoń: Wplatane w kalendarz. [Wiersze]. Wybór i wstęp: W. Smaszcz. Białystok: Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury 2008, 60 s.
65. Blisko Boga. Antologia poezji. Do druku przygotował i wstępem poprzedził W. Smaszcz. Koncepcja i oprac. tomiku: J. Bigus, J. Łoś. Gostynin: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina 2010, 79 s. Bibl-czka Gostynińska.
66. Nasze talenty. [Antologia poezji]. Dobór utworów oraz słowo wstępne: W. Smaszcz. Czchów: Miejska Biblioteka Publiczna 2013, 59 s. Ziemia Czchowska niejedno ma imię.
67. J. Kozak-Pajkert: Osobisty przypadek. [Wiersze]. Posłowie: W. Smaszcz. Red.: W. Smaszcz, I. Suchocka. Białystok: Stowarzyszenie „Fontis et Futura 2016, 191 s.
68. J. Twardowski: Wybór utworów. [Oprac. i wybór:] W. Smaszcz. Świebodzin: Regionalne Towarzystwo Kultury w Świebodzinie 2018, 111 s. Złota Seria Poezji.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta J. Zelnik. Świebodzin: Regionalne Towarzystwo Kultury w Świebodzinie 2018, 1 płyta CD, zapis cyfrowy, stereo.

Zob. też Twórczość poz. , Przekłady poz. .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2015.

Wywiady

• Rozm. M. Szyszko-Michalska. „Kurier Podlaski1985 nr 209 [dot. zainteresowań poetyckich W. Smaszcza].
Tęsknię za konkurencją. Rozm. J. Szerszunowicz. „Kurier Poranny1995 nr 99.
Światło pszennego chleba. (Rozmawiamy z Waldemarem Smaszczem, autorem antologii „Eucharystia w poezji polskiej”). „Słowo1997 nr 47.
Literatura – mój świat. Rozm. A. Pyżewska. „Kurier Poranny1999 nr 14.
To nagroda imienia mojego przyjaciela. Rozm. D. Naumczyk. „Gazeta Współczesna1999 nr 33 [wywiad z okazji otrzymania nagrody im. W. Kazaneckiego].
Wolny strzelec. Rozm. J. Szerszunowicz. „Kurier Poranny2000 nr 239.
Język tajemnicy. Rozm. A. Białous. „Nasz Dziennik2003 nr 57.
Krytyk jest „duchologiem. Rozm.: K. Zdanowicz, D. Sołowiej. „Kultura”, Białystok 2003 nr 5.
Warto być sobą. Rozm. J. Szerszunowicz. „Kurier Poranny2005 nr 96.
Na początku było słowo… Rozm. J. Szerszunowicz. „Kurier Poranny2006 nr 267.

Słowniki i bibliografie

J. Halicki, H. Sołomianko: Waldemar Smaszcz. W tychże: Pisarze województwa białostockiego. Białystok 1988.

Ogólne

Artykuły

Z. IRZYK: Literackie fascynacje Waldemara Smaszcza. W: Zbliżenia. Portrety białostockich pisarzy. Białystok 1990.
K. KONECKA: Zauroczony literaturą. „Gazeta Współczesna1995 nr 84.
J. TWARDOWSKI: Waldemar Smaszcz. „Słowo1997 nr 91 [sylwetka z okazji przyznania Nagrody im. W. Pietrzaka].
W. SZWED: Piórem Smaszcza się namaszcza. Jubileusz siedemdziesięciolecia białostockiego krytyka. „Epea2021 nr 2.

Zbliżenia

A.K. WAŚKIEWICZ: Przeciw tępemu nakazowi jedności. „Słowo1991 nr 22 [dot. rozdz.: „Scalanie pamięci”].
E. KURZAWA: Portrety białostockich pisarzy. „Integracje1993 nr 29.

Słowo poetyckie Karola Wojtyły

M. KOWALIK: Walory poezji Karola Wojtyły. „Nasz Dziennik1998 nr 250.

Fotografie prawdziwe, bo już niepodobne

A. BERNAT: Oaza księdza Twardowskiego. „Nowe Książki2005 nr 12 [rec. też: J. Twardowski: Budzić nadzieję].

Krzysztof i Barbara. Dzieje miłości

W. BUDZYŃSKI: Po trzykroć Baczyński. „Życie Warszawy1991 nr 273.

Serce nie do pary

K. MASŁOŃ: Wróbelki księdza Jana. „Do Rzeczy2013 nr 40.
L. MOLAK: Więcej niż biografia. „idziemy2013 nr 44.
Z. CHOJNOWSKI: Kochamy księdza Twardowskiego. „Nowe Książki2014 nr 3.
R. KOŁODZIEJ: Po nitce do kłębka. „Fraza2014 nr 4.
A. TYSZKA: O niezwykłym poecie i kapłanie. „Twórczość2014 nr 4.
E. POGONOWSKA: Krótkie długie życie” ks. Twardowskiego. O strategiach biografa. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae2016 vol. 34 [dot. też: M. Grzebałkowska: Ksiądz Paradoks].

Z AVE spacer dzieci wśród słów księdza i poety Jana Twardowskiego

(lesz): Spacer z księdzem Janem. „Tygodnik Płocki2015 nr 25.

Miłość bez jutra

A. BRZEZIŃSKI: O „pięknych dwudziestoletnich. „Kurier Podlaski1994 nr 225.
K. KONECKA: Stoisz mi w oczach jak łzy…. „Gazeta Współczesna1994 nr 175.
Z. ŁĄCZKOWSKI: Piękni dwudziestoletni czasu wojny. „Słowo1994 nr 170.

Światło pszennego chleba

• Zob. Wywiady.