BIO

Urodzony 11 listopada 1919 w Warszawie; syn Szymona Hubermana, urzędnika, i Anny z domu Brun. W 1937 ukończył Gimnazjum „Spójnia” w Warszawie i pracował jako monter w samochodowych warsztatach naprawczych Hammerschmidta. Jednocześnie studiował wieczorowo historię sztuki w Instytucie Francuskim. W czasie wojny przebywał w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, od 1941 pracował jako nauczyciel w Krasnojarskim Kraju na Syberii. W maju 1943 wstąpił ochotniczo do 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki i ukończył szkołę Oficerów Artylerii. Jako żołnierz 1. Dywizji, potem 2. Dywizji Artylerii Przełamania przeszedł szlak bojowy od Lenino do Berlina; był początkowo oficerem liniowym, potem oficerem polityczno-wychowawczym. Debiutował w 1944 wierszem Echa leśne, ogłoszonym w „Żołnierzu Wolności” (nr 33). W 1945 został członkiem Polskiej Partii Robotniczej (od 1948 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Po zakończeniu wojny pełnił funkcję zastępcy dowódcy dywizji, potem szefa Zarządu Politycznego Okręgu Krakowskiego Wojska Polskiego, a następnie szefa Domu Wojska Polskiego. W 1949 zaczął ogłaszać przekłady z literatury rosyjskiej, publikował m.in. w „Pokoleniu” (1952-53), „Przyjaźni” (zwłaszcza w 1952-53), „Pracy Świetlicowej” (1952, 1954-56). Po przejściu do rezerwy był w 1953-55 dyrektorem Filharmonii Narodowej, następnie do 1957 zastępcą redaktora naczelnego Telewizji Warszawskiej i do 1959 – zastępcą sekretarza redakcji „Trybuny Ludu”. W 1959 został ponownie powołany do wojska i objął stanowisko kierownika działu wydawnictw literatury pięknej Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. W 1960-65 był kierownikiem literackim i konsultantem Zespołu Realizatorów Filmowych „Studio”. W 1961 został przeniesiony w stan spoczynku. W 1964 odbył miesięczną podróż na Kubę. W 1966-68 współpracował z „Literaturą Radziecką” (Moskwa), publikując przekłady z literatury rosyjskiej. Odznaczony m.in. Krzyżem Grunwaldu III klasy, Złotym Krzyżem Zasługi, dwukrotnie srebrnym medalem „Zasłużonym na Polu Chwały”, czechosłowackim orderem „Za Odwagę”. Zmarł 5 czerwca 1968 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Twórczość

1. Lenino. [Wiersze]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1952, 25 s.

Zawartość

Przed bitwą; Bitwa.

2. Drogi. Poemat. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1953, 46 s.

Nagrody

Nagroda Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej i Związku Literatów Polskich w konkursie na poemat o Wojsku Polskim w 1953.

Zawartość

Oka; Bitwa [poz. ]; Do kraju; Na zachód; Rzeki wielkiej ofensywy.

3. Historia 1 berlińskiego pułku artylerii lekkiej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1957, 200 s.

Zawartość

Nad Oką; Lenino; Na białoruskiej ziemi; Do kraju; Nad Wisłą; Zdobycie Pragi; Przygotowanie do natarcia; Szturm; Pluton porucznika „Antka”; Wielka ofensywa; Marsz przez Kujawy i Pomorze; Uderzenie na Wał Pomorski; Zdobycie Mirosławca; Walki na pozycji ryglowej Wału Pomorskiego; Przełamanie Wału Pomorskiego; Na straży morskiej granicy; Nad Odrą i Szprewą; Forsowanie Odry; Między Odrą i Starą Odrą; Na zachodnim brzegu Odry; Nad Hawelą i Kanałem Hohenzollernów; Na Berlin!; Szturm Berlina.

4. Borem, lasem... [Opowieść dokumentalna]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1958, 378 s. Wyd. 2 tamże 1961.

Zawartość

Rok 1943: Tak się zaczęło; Sielce; Na front; Lenino; Dzień pierwszy bitwy; Oto oni; Drugi dzień i następne; Po bitwie. – Rok 1944: Do kraju; Na ojczystej ziemi; Boje nad Wisłą; Szturm Pragi; Walki o Jabłonnę. – Rok 1945: W zimowej ofensywie; Wyzwolenie Warszawy; Wał Pomorski; Ku morzu; Nad szczecińską zatoką; Operacja berlińska; Nad Odrą i Starą Odrą [poz. ]; Za Odrą; Szturm Berlina. – Zakończenie: Lista odznaczonych oficerów i szeregowców 1 pp; Wykaz poległych 1 pułku piechoty.

Przekłady

rosyjski

Borom, lesom. [Przeł.] S. Poplavski. Moskva 1962.

5. Lenino, 12-18 X 1943 r. [Proza dokumentalna]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1959, 326 s.

Zawartość

Wzgórza za mgłą: Przed bitwą; Pod Trigubową; Pod Połzuchami; Wzgórza za mgłą; Ludzie w starych szynelach;Bitwy dzień drugi; Ci spod Lenino; Po bitwie; O sobie i innych.

6. Wzgórza za mgłą. [Opowieść dla młodzieży]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1959, 247 s. Wyd. 2 poprawione i uzupełnione tamże 1965.

Dot. bitwy pod Lenino, por. poz. .

7. Ognie nad Wisłą. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1960, 92 s.

8. Do widzenia na Unter den Linden. [Opowieść dokumentalna]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1963, 509 s. Wyd. 2 tamże 1965.

Oprac. na podstawie poz. 3-5, 7 oraz wspomnień żołnierzy.

9. Notatnik karaibski. [Reportaże]. Powst. 1964. Wyd. Warszawa: Nasza Księgarnia 1968, 225 s.

10. Był nie jeden brzeg... [Wspomnienia]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1966, 204 s.

Wspomnienia z walk na szlaku Lenino-Berlin, por. poz. , .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966.

Słowniki i bibliografie

Rocznik Literacki 1968 wyd. 1970 (J. Chudek).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (E. Głębicka).

Lenino

W. Sadkowski: Książka, na którą czekaliśmy. Trybuna Ludu 1959 nr 283.
J. Sieradzki: Dywizja im T. Kościuszki. Życie Literackie 1959 nr 42.
S. Atlas: Mówi historia. Orka 1960 nr 10 [dot. też: Wzgórza za mgłą].

Borem, lasem...

W. Żukrowski. „Nowa Kultura1959 nr 29.

Wzgórza za mgłą

S. Atlas: Mówi historia. Orka 1960 nr 10 [dot. też: Lenino].
B. Czeszko: Opowieść i dokument o bitwie. Przegląd Kulturalny 1960 nr 22.
J. Gazda: Fabularyzowany dokument. Polityka 1960 nr 3.
R. Nowakowski: Ci spod Lenino. Życie Literackie 1960 nr 3.

Notatnik karaibski

P. Burchard. „Poznaj Świat1970 nr 4.