BIO

Urodzony 28 lutego 1889 we Lwowie; syn Edwarda Hořitzy, urzędnika, i Klementyny z domu Drosen. Do 1899 przebywał w Husiatynie na Podolu, gdzie uczęszczał do czteroklasowej szkoły powszechnej. W 1899 rozpoczął naukę w gimnazjum we Lwowie, a kontynuował w Stryju. Uczestniczył w działalności zakonspirowanego kółka samokształceniowego o celach literacko-patriotyczno-niepodległościowych, założonego przez Stefana Vrtela-Wierczyńskiego i Stanisława Vincenza. W 1908-14 studiował na Uniwersytecie Wiedeńskim filologię niemiecką i angielską oraz historię sztuki. W czasie I wojny światowej służył jako ochotnik w Legionach Polskich. W 1916 ożenił się ze Stefanią Gozdecką. W 1918 był nauczycielem germanistą w VII Gimnazjum we Lwowie. Powołany do wojska w 1919, pracował w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1920 w Ministerstwie Spraw Wojskowych, m.in. jako bibliotekarz w Wojskowej Szkole Intendenckiej. Po przejściu do rezerwy (w stopniu kapitana) w 1921 zamieszkał w Warszawie. Debiutował w 1919 w czasopiśmie „Pro arte” recenzją Żywych kamieni Wacława Berenta (nr 4) oraz wierszem Kurek (nr 5); w tymże roku publikował też recenzje teatralne w „Pro Arte” (podpisane W.Ch.). Od tego czasu był związany z grupą poetów, która od 1920 wydawała miesięcznik „Skamander” (w 1920-22 był członkiem jego redakcji); publikował tu wiele, zwłaszcza recenzji teatralnych i literackich. W 1922 był członkiem komisji organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Teatralnego. W 1922-31 wykładał historię teatru i dramatu w Państwowej Szkole Dramatycznej, której dyrekcję objął w 1929. Równocześnie od grudnia 1924 wespół z Leonem Schillerem i Aleksandrem Zelwerowiczem wchodził w skład kierownictwa Teatru im. W. Bogusławskiego w Warszawie i pełnił w nim funkcję kierownika literackiego do końca istnienia Teatru w 1926. W 1925 został członkiem Polskiego Instytutu Teatrologicznego. W 1927 prowadził dział literacki w dzienniku „Epoka”, gdzie zamieszczał też m.in. recenzje książek. W 1928-37 współredagował ze Stanisławem Vincenzem miesięcznik „Droga” oraz w 1930-38Bibliotekę Dramatyczną Drogi”. W 1930 odbył kilkumiesięczną podróż po Europie jako stypendysta Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W 1930-35 był posłem na sejm z ramienia Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR). W 1931 przeniósł się do Lwowa i do 1937 był dyrektorem Teatrów Miejskich. W tym czasie (1932-37) redagował „Scenę Lwowską”; tu też ogłaszał artykuły (m.in. w 1936-37 pod pseud. Jerzy Śmigielski). W 1937 powrócił do Warszawy i prowadził wspólnie z Ludwikiem Solskim, a następnie Aleksandrem Zelwerowiczem Teatr Narodowy. Jednocześnie w 1937-39 wraz z Józefem Czechowiczem i Romanem Kołonieckim redagował tygodnik „Pion”. W okresie międzywojennym był członkiem Polskiego PEN Clubu. Po wybuchu II wojny światowej przebywał początkowo we Lwowie; w 1940 przedostał się do Warszawy, gdzie w czasie okupacji niemieckiej pracował w Wydziale Gospodarczym Miejskiego Urzędu Szkolnego, głównie jako tłumacz z języka niemieckiego. Uczestniczył w konspiracyjnym życiu kulturalnym, prowadząc wykłady na tajnych kompletach oraz współredagując z Ferdynandem Goetlem konspiracyjny miesięcznik Obozu Polski Walczącej „Nurt” (od marca 1943 do maja 1944). Po upadku powstania warszawskiego przebywał przez krótki czas w domu Jarosława Iwaszkiewicza w Stawisku, a następnie do końca 1944 w Krakowie. Po wyzwoleniu organizował w 1945 wraz z Karolem Adwentowiczem oraz prowadził przez kilka miesięcy Teatr im. S. Wyspiańskiego w Katowicach. Równocześnie był dyrektorem Szkoły Dramatycznej powstałej przy teatrze katowickim oraz kierował Studiem Starego Teatru w Krakowie. Był członkiem Oddziału Katowickiego Związku Zawodowego Literatów Polskich. W 1946 wszedł w skład Rady Teatralnej powołanej przez Ministra Kultury i Sztuki. Następnie prowadził różne teatry: Teatr Ziemi Pomorskiej w Toruniu (1945-48) i jednocześnie w sezonie 1947/48 Teatr Miejski w Bydgoszczy; Teatr Polski w Poznaniu (1948-51); Teatr Narodowy w Warszawie w sezonie 1951/52 (zastępca dyrektora); Teatry Dramatyczne we Wrocławiu w sezonie 1952/53. Zwolniony z funkcji kierowniczych, reżyserował w kilku teatrach, m.in. w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie (1955-57). Artykuły i szkice o tematyce teatralnej publikował w programach teatralnych oraz w wielu czasopismach, m.in. w „Listach z Teatru” (1946-47; tu też pod pseudonimem Tadeusz Matkowski), „Teatrze” (1946-47, 1956-57), „Nowej Kulturze” (1957-59). W 1957 został członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu – Związku Artystów Scen Polskich. Od 1957 był dyrektorem Teatru Narodowego w Warszawie. Był też wiceprzewodniczącym polskiego ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI). Inscenizował wiele utworów dramatycznych, zwłaszcza z wielkiego repertuaru polskiego romantyzmu oraz klasyki światowej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1929), Krzyżem Niepodległości (1932), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1935) oraz w okresie powojennym Złotym Krzyżem Zasługi (1946) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1956). Zmarł 2 marca 1959 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Powązkowskim.

Twórczość

1. Juliusz Słowacki. Dzieje ducha. Warszawa: Komitet Wykonawczy Uczczenia Powrotu do Ojczyzny Prochów Juliusza Słowackiego 1927, 53 s.

2. Dzieje Konrada. [Szkice literackie]. Warszawa: Drukarnia Stołeczna 1930, 137 s. Biblioteka Drogi, nr 1.

Zawartość

Dzieje Konrada: Wieszcz Wolnej Polski [C.K. Norwid]; Półbogi i sielanka. (Rzecz o „Achilleidzie”) [S. Wyspiańskiego]; Między dawnymi a przyszłymi laty; „Karmazynowy poemat” [J. Lechonia].

3. Adam Skwarczyński. Profil duchowy. Warszawa: Wydawnictwo „Drogi 1934, 29 s.

4. Aleksander Zelwerowicz. [Szkic monograficzny]. Warszawa: Towarzystwo Krzewienia Kultury w Polsce 1935, 39 s.

5. Pożegnania. [Utwór dramatyczny w 1 akcie]. Powst. 1955. „Dialog” 1959 nr 7 s. 5-33. Prapremiera: Toruń, Teatr im. W. Horzycy 1968.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: J. Grotowski. Polskie Radio 1973.

6. Za kulisami” [C. Norwida]. Komentarz. Warszawa: Teatr Narodowy [1959], 10 s.

7. O dramacie. Wybór: L. Kuchtówna i K. Puzyna. Wstęp: J. Iwaszkiewicz. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1969, 290 s.

Wybór z dorobku krytycznego i publicystycznego W. Horzycy z lat 1919-1959, dotyczącego sztuk autorów polskich i obcych.

8. Listy Wilama Horzycy. Wybór i oprac.: L. Kuchtówna. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1991, 473 s.

Tom zawiera 350 listów (z 500 odszukanych) adresowanych głównie do ludzi teatru, pisarzy i poetów, przyjaciół i do żony Stanisławy z lat 1945-1958.

9. Polski teatr monumentalny. [Szkice teatralne]. Wybór, oprac. [i wstęp:] L. Kuchtówna. Wrocław: Wiedza o Kulturze 1994, 335 s.

Przekłady

1. K. Foss: Magia. Komedia fantastyczna w 3 aktach z prologiem.
Egzemplarz w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.
2. G.K. Chesterton: Niebieski krzyż. [Opowiadania]. Kurier Polski 1921 nr 62, 69, 76, 82, 87, 94.
3. R.L. Stevenson: Klub samobójców. [Powieść]. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze Ignis 1922, 62 s.
4. H.G. Wells, E.B. Lytton, R. Kipling: Niesamowite opowieści. Warszawa: Książki Ciekawe 1922, 96 s.
5. J. Conrad: Sześć opowieści. [Przeł.:] W. Horzyca, J. Pawiński. T. Pułjanowski. (Pisma wybrane. T. 11). Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze Ignis 1924, 310 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1925; Warszawa: Dom Książki Polskiej 1938; (Z pism Josepha Conrada). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958.
W przekładzie W. Horzycy: Gaspar Ruiz [zob. poz. ]; Szpieg; Bestia; Pojedynek [zob. poz. ].
6. G. Kaiser: Od poranku do północy. Sztuka w 7 obrazach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Polski 1924.
7. W. Hasenclever: W zaświaty. [Sztuka w 5 aktach.] Wystawienie: Łódź, Teatr Miejski 1925.
8. R.L. Stevenson: Opowieści nocne. Warszawa: W. Czarski i S-ka 1926, 113. Wyd. nast.: [Poznań:] Wielkopolska Księgarnia Wydawnicza 1949.
9. G.K. Chesterton: Magia. Komedia fantastyczna w 3 aktach z prologiem. Wystawienie: Lublin, Teatr Miejski 1927.
10. G.B. Shaw: Mąż przeznaczenia. Żart sceniczny. Droga 1929 nr 9 s. 791-818, nr 10 s. 883-896. Wyd. osobne Warszawa: Drukarnia Stołeczna 1930, 63 s. Wyd. nast.: Londyn: Koło Londyńskie Związku Artystów Scen Polskich 1972.
11. F. Lonsdale: Wszyscyśmy tacy sami. Komedia w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Letni 1930.
12. J. Conrad: Gaspar Ruiz. Opowieść romantyczna. Wyd. 2 Warszawa: Dom Książki Polskiej 1936, 68 s. Wyd. 3 Warszawa: Biblioteka Polska 1937. Zob. poz. .
13. J. Conrad: Pojedynek. Opowieść wojskowa. Wyd. 2 Warszawa: Dom Książki Polskiej 1936 s. 177-285. Wyd. 3 Warszawa: Biblioteka Polska 1937. Zob. poz. .
Nadbitka: J. Conrad: Sześć opowieści [poz. ].
14. J. Vaszary: Małżeństwo. Komedia satyryczna w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Kameralny 1937.
15. R.B. Sheridan: Szkoła obmowy. Komedia w 5 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Narodowy 1938.
16. E. Williams: Zieleni się zboże. Wystawienie: Katowice, Teatr im. S. Wyspiańskiego 1945.
17. Hsjung: Pani Wdzięczny Strumyk. [Utwór sceniczny w 4 aktach]. Przeł.: W. Horzyca i J. Rylska. Przekł. powst. przed 1948. Wystawienie: Toruń, Teatr im. W. Horzycy 1979.
Informacja: S. Hebanowski. „Tygodnik Zachodni1958 nr 39 s. 5.
18. G. Büchner: Śmierć Dantona. Dramat w 4 aktach. W: G. Büchner: Utwory zebrane. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956 s. 29-138. Prapremiera: Katowice, Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego 1957.
19. R.L. Stevenson: Diablik we flaszce. [Widowisko fantastyczne]. Telewizja Polska 1964.

Prace redakcyjne

1. Ch. Dickens: Dzieła. T. 1-24. Pod red. W. Horzycy. Ze słowem wstępnym A. Tretiaka. Warszawa: Gutenberg [1927-1928]. Wyd. nast. tamże [1930].
2. Ch. Dickens: Dawid Copperfield. T. 1/2-3/4. [Red.:] W. Horzyca. Warszawa: Biblioteka Wielkich Pisarzy 1930 [właśc. 1929], 424 + 408 s. Wyd. nast. tamże 1930 [właśc. 1932].

Omówienia i recenzje

Wywiady

Rozmowy z Wilamem Horzycą. Zebrała i oprac. L. Kuchtówna. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1992, 183 s. [tom zawiera 53 wywiady z lat 1925-1958].

Słowniki i bibliografie

P. Grzegorczyk: Wilam Horzyca. Znak 1961 nr 4.
Polski słownik biograficzny. T. 10. Wrocław 1962 (S. Marczak-Oborski).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Wielkopolski słownik biograficzny. Poznań 1981 (M. Wosiek).
P. Grzegorczyk: Wilam Horzyca. W tegoż: Twórcy i badacze kultury zmarli w latach 1956-1967. Cz. 1. Warszawa 1986.
L. Kuchtówna: Wilam Horzyca. (1889-1959). Kronika życia i działalności; Z. Osiński: Spis prac teatralnych Wilama Horzycy; W. Dudzik: Bibliografia publikacji Wilama Horzycy. Pamiętnik Teatralny 1989 z. 2/4.
Z. Osiński: Repertuar Teatrów Miejskich we Lwowie pod dyrekcją Wilama Horzycy 1932-1937. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1992, 148 s.
A. Hutnikiewicz: Wilam Horzyca. W: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. Gdańsk 1994.
L. Kuchtówna: Wilam Horzyca. W: Słownik polskich krytyków teatralnych. T. 1. Warszawa 1994.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (A.Z. Makowiecki).

Ogólne

Książki

L. Kuchtówna: Wielkie dni małej sceny. Wilam Horzyca w Teatrze Ziemi Pomorskiej w Toruniu 1945-1948. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1972, 204 s.
Wspomnienia o Wilamie Horzycy. [Oprac.] Z. Wróbel. Toruń: Oficyna Drukarni Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika 1979, 51 s. [druk bibliofilski; wspomnienia: J. Iwaszkiewicza, L. Schillera, B. Dąbrowskiego, S. Hebanowskiego, A. Świerszczyńskiej, I. Eichlerówny, J. Maślińskiej, B. Frejtażanki, T. Tusiackiego].
W. Dudzik: Wilama Horzycy dramat niespełnienia. (Lata 1948-1959). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Katedra Kultury Polskiej 1990, 326 s.

Artykuły

J. Iwaszkiewicz: Wilam Horzyca, czyli o potrzebie naiwności. Twórczość 1959 nr 5; przedruk w tegoż: Ludzie i książki. Warszawa 1971.
Pamięci Wilama Horzycy. Teatr 1959 nr 12 [tu: F. Pajączkowski: Lwowska dyrekcja Horzycy; J. Bołtuć-Staszewska: Teatr Wilama Horzycy; S. Hebanowski: Horzyca w Poznaniu; S. Treugutt: Kilka rozmów z panem Horzycą].
T. Terlecki: Horzyca – człowiek teatru. Wiadomości”, Londyn 1959 nr 51/52, przedruk w tegoż: Rzeczy teatralne. Warszawa 1984.
L. Schiller. „Pamiętnik Teatralny1960 z. 1. [fragment rękopisu „Teatr monumentalny dwudziestolecia międzywojennego”].
J. Zagórski: Horzyca – poeta sceny. W tegoż: Szkice z podróży w przestrzeni i czasie. Kraków 1962.
Z. Osiński: O niektórych elementach języka teatru Wilama Horzycy. Proscenium 1965 nr 12.
Wilam Horzyca. Pamiętnik Teatralny 1965 z. 2 [tu listy i wspomnienia o W. Horzycy; D. Falak: „Za kulisami” Norwida w inscenizacji Wilama Horzycy; Z. Osiński: Inscenizacje Wilama Horzycy].
L. Kuchtówna: Styl teatralny Wilama Horzycy. Dialog 1969 nr 4, przedruk zmieniony w: Z teorii teatru. Poznań 1970.
B. Danowicz: Pasje Wilama Horzycy. Życie Literackie 1972 nr 13.
L. Kuchtówna: Wilama Horzycy polski teatr monumentalny. Scena 1975 nr 12.
J. Bartyzel: Dzieje Konrada. Droga* 1979 nr 5/6.
L. Kuchtówna: Miłość Wilama Horzycy. Pamiętnik Teatralny 1980 z. 2.
M. Fik: Samotni nieustępliwi. Horzyca i Wierciński. Życie Literackie 1981 nr 13.
E. Rzewuska: Ekspresjonizm w krytyce teatralnej Wilama Horzycy. W: Szkice o krytyce teatralnej. Katowice 1981.
O Wilamie Horzycy. Pamiętnik Teatralny 1983 z. 2. [zawiera: T. Terlecki: Horzyca – człowiek teatru; L. Kuchtówna: Lwowskie wywiady Wilama Horzycy z lat 1931-1936].
S. Vincenz: Navigare necesse est. (Człowiek i teatr – o Wilamie Horzycy). W tegoż: Po stronie dialogu. T. 2. Warszawa 1983.
E. Krasiński: Przyjaźnie artystyczne: Iwaszkiewicz – Horzyca. Dialog 1988 nr 1.
Pamiętnik Teatralny 1989 z. 2/4 [zawiera m.in.: W. Horzyca: „Teatr ogromny”; W. Dudzik: Dole i niedole dyrektora Horzycy. Wybór dokumentów (1945-1959); D. Ratajczak: Recenzje teatralne Wilama Horzycy (1921-1930); E. Kurowska: Wilam Horzyca – tłumacz i popularyzator literatury obcej; wspomnienia K. Puzyny, I. Bołtuć, J. Pomianowskiego; Z korespondencji Horzycy; W. Dudzik: Horzyca i radio; M. Kuraś: Archiwum Wilama Horzycy; Wilam Horzyca w karykaturze].
G. Ostasz: Wilam Horzyca wobec romantyzmu i jego tradycji w poezji polskiej lat 1918-1930. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Filologia Polska1990 nr 19.
B. Mamoń: Rozmowy z Wilamem Horzycą. Tygodnik Powszechny 1993 nr 5.
G. Ostasz: Wilam Horzyca – rzecznik romantyzmu i jego tradycji w poezji lat 1918-1930. W tegoż: W cieniu „Herostratesa”. Rzeszów 1993.
E. Kalemba-Kasprzak: Socrealizm – inde enigma. W: Przez znaki do człowieka. Poznań 1997.
M. Wiśniewska: Wilam Horzyca jako krytyk teatralny. PAL Przegląd Artystyczno–Literacki 1997 nr 5.
I. Kiec: Sam na scenie. Wilam Horzyca w Poznaniu (1948-51). Kronika miasta Poznań 2000 nr 3.
J. Bartyzel: Mesjanizm romantyczny w interpretacji Wilama Horzycy. Studia Słowianoznawcze 2001 t. 2.

O dramacie

M. Masłowski: Szkice Wilama Horzycy. Przegląd Humanistyczny 1972 nr 1.