BIO

Urodzony 23 sierpnia 1872 w Rudzie Guzowskiej pod Żyrardowem. Do gimnazjum uczęszczał w Warszawie, gdzie też następnie studiował medycynę na uniwersytecie. Za udział w manifestacji Kilińczyków w 1894 został skazany na wygnanie do Rosji. Kontynuował studia na uniwersytecie w Dorpacie, w 1899 uzyskał stopień doktora medycyny. W tymże roku podjął pracę w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie. W 1903 został wysłany jako lekarz na front rosyjsko-japoński. Powróciwszy do Warszawy ponownie podjął pracę w Szpitalu Dzieciątka Jezus; pełnił równocześnie obowiązki lekarza w Cytadeli na oddziale więźniów politycznych. Jako poeta debiutował w 1905 wierszem Śmierć, ogłoszonym w „Tygodniku Ilustrowanym” (nr 40); z pismem tym współpracował do 1907. Utwory poetyckie publikował także w „Gazecie Porannej 2 grosze” (1912), „Biesiadzie Literackiej” (1914-15). Od marca 1914 pełnił obowiązki ordynatora w VI Szpitalu Wojskowym w Modlinie. W czasie I wojny światowej, po zajęciu Modlina przez Niemców, w sierpniu 1915 został wzięty do niewoli, a następnie wywieziony do Niemiec; pracował jako lekarz kolejno w obozach w Orzyszu (Arys), w Preussich Holland, w Stendalu, w Gardelegenie i Merseburgu. Po powrocie z niewoli w grudniu 1918 zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskiego i od sierpnia 1919 był ordynatorem oddziału chorób wewnętrznych w Szpitalu Ujazdowskim; w lipcu 1920 z powodu choroby ustąpił z tego stanowiska. Pracował też jako lekarz w Państwowej Średniej Szkole Technicznej Kolejowej i w Komisariacie Rządu. Następnie powrócił do pracy w Szpitalu Dzieciątka Jezus, gdzie prowadził oddział obserwacyjny, a od 1921 kierował oddziałem terapii fizykalnej; w 1921-30 był sekretarzem posiedzeń klinicznych w tymże szpitalu, a w 1925-30 redaktorem „Pamiętnika Posiedzeń Klinicznych Szpitala Dzieciątka Jezus” (t. 7-13), w którym publikował liczne prace z zakresu medycyny. Pełnił funkcję sekretarza Zarządu Głównego Związku Lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Równocześnie kontynuował twórczość poetycką, ogłaszając liczne tomy wierszy. Zmarł 24 maja 1933 w Warszawie.

Twórczość

1. Którzy trwać chcemy ... Poezje. Kraków: G. Gebethner i Spółka 1914, 192 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Na przełomie; Do wędrowca; Tryptyk; Herkules; W Tatrach; Narodziny Polki; Noc lipcowa; Na marginesach ksiąg: mych przyjacieli...; Pod wrażeniem; Na stepie; Z myśliwskiej teki; Żale; Z życia i wyobraźni; Którzy trwać chcemy W. Hordysz.

2. Powitanie słońca. Poezje. Kraków: G. Gebethner 1914, 232 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Wiersze różne; Między kolumnami; Z litewskiej Szwajcarii; Z ogrodu miłości; Odgłosy burz, co zbiegły...; Intermezzo; Trójgłos; Na strunach duszy; Uzupełnienie.

3. Primitiva. Poezje. Kraków: G. Gebethner i Spółka 1914, 212 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Incanti; Do pieśni; Pochwała Grecji; Disiectamembra; Złote runa; Znad morza; Lekarz; Śmierć; Doliną łez i bólu; De Profundis; Wśród śniegów i lodów; Na Dalekim Wschodzie; Na słońce.

4. Heroica. Poezje. Warszawa: Perzyński i Niklewicz 1921, 62 s.

5. W niewoli. Poezje. I. Warszawa: Gebethner i Wolff [1928], 141 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Przedśpiewy; Prusacy idą; Niobe; Suita polska; Polakiem jestem; W twierdzy; W niewoli; Uniwersał na otwarcie Sejmu Ustawodawczego w Warszawie; Posłanie.

6. Insula Aesculapii. Poezje. Warszawa: Gebethner i Wolff 1929, 89 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Insula Aesculapi; Stadion.

7. Ody prostackie. Poezje. Warszawa: Gebethner i Wolff 1929, 90 s.

Zawartość

Zawiera cykl: Ody prostackie, oraz: Na dziesięciolecie niepodległości Polski.

8. Lekarz niebieski. Poezje. Warszawa: Biblioteka Polska 1933, 94 s.

9. Dusza odchodząca. Poezje. Wstęp: J. Jankowski. Warszawa: Biblioteka Polska 1934, 136 s.

10. Prządka. [Poemat]. Powst. przed 1934.

Informacja we wstępie do poz. 10.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.

Ogólne

Artykuły

S. Napierski. Wiadomości Literackie 1930 nr 3.
Śp. dr K. Goździcki (Wacław Hordysz). Radio 1933 nr 23.
W.G.: Zarys biograficzny [Wacława Hordysza]. W: W. Hordysz: Dusza odchodząca. Warszawa 1934.

Heroica

T. Sinko: Hellada i Roma w Polsce. Lwów 1933.

Lekarz niebieski

C. Jellenta: Dusze nawrócone. Polska Zbrojna” dod. „Rozmaitości1933 nr 35.
J. Waśniewski. Epoka 1933 nr 20.
K.W. Zawodziński: Liryka. Rocznik Literacki 1933 wyd. 1934.

Dusza odchodząca

H. Galie. Nowa Książka 1934 z. 8.