BIO

Urodzony 13 października 1924 w Krakowie w rodzinie robotniczej; syn Józefa Hołdy i Józefy z Królów. Dzieciństwo spędził w Miechowie, gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej, a następnie do Gimnazjum im. T. Kościuszki. Tam też przebywał w czasie okupacji niemieckiej, pracując od piętnastego roku życia w różnych zawodach. Równocześnie brał udział w działalności konspiracyjnej: od 1940 był członkiem Szarych Szeregów, a później Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej (AK). W 1942 pełnił funkcję łącznika z gettem w Miechowie, od połowy 1944 zaś walczył w Samodzielnym Batalionie Szturmowym im. Ziemi Miechowskiej 106. Dywizji Piechoty AK. Po wojnie ukończył w 1947 w Miechowie liceum ekonomiczne, po czym do 1950 studiował na Akademii Handlowej i w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Krakowie. Od 1947 był aktywistą Związku Walki Młodych (później Związku Młodzieży Polskiej) oraz członkiem Polskiej Partii Robotniczej (następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; PZPR). Debiutował w 1950 wierszami Elektrownia na Wołdze i Dzieciom wysocickich spółdzielców, opublikowanymi w „Nowej Kulturze” (nr 34), na której łamach następnie ogłaszał wiersze do 1958. Publikował również w „Sztandarze Młodych” (1951-57). W 1955 zamieszkał w Warszawie. W 1955-57 redagował dział poezji w tygodniku „Po prostu”, od 1958 — dział kulturalny tygodnika „Od nowa”, od 1959 — dział reportażu w „Kraju”, a po jego rozwiązaniu dział kulturalny tygodnika „Argumenty”; w pismach tych publikował też swoje wiersze i prozę (1958-76). Od 1961 ogłaszał utwory w dwutygodniku „Współczesność”, w którym w 1970 objął kierownictwo działu poezji i prozy. W 1972-81 kierował działem poezji w tygodniku „Literatura”. W 1979 otrzymał Nagrodę Artystyczną im. Bohaterów Warszawy. W grudniu 1981, po wprowadzeniu stanu wojennego, wystąpił z PZPR. W 1990 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Zmarł 18 marca 2016 w Warszawie; pochowany na cmentarzu w Pyrach.

Twórczość

1. Sprawy powszednie. [Wiersze]. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1952, 50 s.

2. Kartki z notesu. [Wiersze]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1954, 62 s.

3. Wypadek na zakręcie. [Reportaże]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1961, 193 s.

Zawartość

Awantura schematyczna; Toast; Gwiżdżące dziewczyny; Pier Zażak; Kursy bez licznika; Ilustracje do Żywota Świętych; Legenda miasteczka Widok; Egzekucja; Pospolite ruszenie Słomnik; Szlakiem kadrówki; Znad Szreniawy; Mgła; Profil z czworgiem oczu; Wypadek na zakręcie.

4. Twarzą ku ziemi. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 75 s.

5. Okazja dla spóźnionych. [Reportaże]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1964, 253 s.

Zawartość

Bukiet z tręzlą; Luminescencja; Motyw; Konny różaniec; Nieuchwytność; Sprawozdanie; Białe cienie; Okazja dla spóźnionych; Miecz Salomona; Wieczorem do Kamiennej Góry; Pamięć; Telefon; Chłopiec na brzegu morza; Zuchwali i zwinni.

6. Człowiek z nurtu. [Opowiadania]. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Książka i Wiedza 1967 [właśc. 1966], 312 s.

Zawartość

Z tego powodu [wiersz]; Zabawa z ogniem; Sąd; Intryga; Pani Schein; Człowiek z nurtu; Chusta świętej Weroniki.

7. Po latach świetlnych. [Wiersze]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1975, 118 s.

8. W skurczu źrenicy. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1977, 337 s.

Zawartość

Aby poza widnokrąg; List do Elżbiety z Pedagogiki; Sanktuarium; List od Starego Harcmistrza z Żoliborza; Pani Schein [poz. ]; Dym o dwie ulice, twarz w gołębich skrzydłach; Nagle po drodze, pół godziny stąd; Nowa tektonika; Po myśli Stasziców.

9. Ciszej, dzwony. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978, 118 s.

10. Poemat z masy papierowej. [Wiersze]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1978, 106 s.

11. Zuchwali i zwinni. [Reportaże i opowiadania]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1978, 255 s.

Zawartość

Zawiera utwory z poz. : Toast; Pier Zażak; Egzekucja; Znad Szreniawy, — z poz. : Bukiet z tręzlą; Pamięć, — z poz. : Zabawa z ogniem; Chusta świętej Weroniki.

12. Przetrwać siebie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1981, 278 s.

Zawartość

Zawiera 37 nie zatytułowanych rozdziałów reportażu monograficznego o ziemi knyszyńskiej i białostockiej, ukazanej przez pryzmat pracy szpitala w Knyszynie.

Prace redakcyjne

1. Almanach młodych 1955-1956. Wyboru tekstów dokonali: J. Broszkiewicz i E. Hołda. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1956, 417 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1973, 1991.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (R. Loth).

Ogólne

Artykuły

K. Meloch: Reporter dobrych idei. (Opisanie Edwarda Hołdy). Kontrasty 1977 nr 10.
K. Goldbergowa: To jest mój dom. Kontrasty 1981 nr 10.
G. Korecki: Świat z utajonych sensów spowiadany. Literatura 1981 nr 4.

Twarzą ku ziemi

J.J. Lipski: Jeden motyw. Twórczość 1963 nr 9.

Człowiek z nurtu

S. Melkowski: Proza dokumentarna. Twórczość 1967 nr 12.

Ciszej, dzwony

M. Jurasz: Ojciec i syn. Miesięcznik Literacki 1979 nr 6.

Poemat z masy papierowej

P. Dybel: Poemat o ciele, które stało się słowem. Twórczość 1979 nr 7.