BIO

Urodzony 30 maja 1910 w Leżajsku; syn Antoniego Hollendra, inżyniera geometry, i Idy z Pisarskich, nauczycielki. Do gimnazjum uczęszczał w Stanisławowie i Tłumaczu. W tym czasie rozpoczął twórczość literacką. Należał do Związku Harcerstwa Polskiego. Po zdaniu matury w 1928 studiował przez dwa lata prawo, a od 1930 polonistykę na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (studiów nie ukończył). Debiutował w 1929 wierszem Święty Mikołaj, opublikowanym w krakowskim „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” (nr 335). Brał aktywny udział w działalności akademickiego środowiska literackiego. Od lutego do sierpnia 1933 był redaktorem miesięcznika literackiego i społeczno-kulturalnego „Wczoraj-Dziś-Jutro.” Jesienią 1933 należał do założycieli miesięcznika „Sygnały” i był jego redaktorem do lipca 1934 (od kwietnia wspólnie z Karolem Kurylukiem); po wystąpieniu z redakcji we wrześniu 1934 z pismem tym współpracował nadal. W 1934 zdobył za wiersz Stulecie pierwszą (równorzędną z Anną Świrszczyńską) nagrodę w Turnieju Młodych Poetów, zorganizowanym przez „Wiadomości Literackie”. Od 1934 należał do czołowych współpracowników tygodnika satyrycznego „Szpilki”; rozwijając twórczość satyryczną przygotowywał tom poetycki Osiem opowieści anatomicznych oraz komedię Zamach w Monte Stulto. Liczne utwory ogłaszał w „Wiadomościach Literackich” (od 1934), „Kamenie” (1935-37), „Skamandrze” (1935-38), „Lewarze” (1936). Zajmował się też przekładami, zwłaszcza poezji ukraińskiej, które ogłaszał głównie w „Sygnałach”. Opowiadając się po stronie lewicowej inteligencji, był w 1936 współorganizatorem Zjazdu Pracowników Kultury we Lwowie. Na początku 1937 przeniósł się do Warszawy w celu objęcia redakcji działu literackiego w radykalnym „Głosie Powszechnym” (luty-maj 1937). Nawiązał współpracę z czasopismami „Albo-albo” (1937), „Czarno na białem” (1938-39). W 1938 odbył podróż do Palestyny, zwiedził też Grecję, Turcję i Rumunię; z podróży tej ogłaszał reportaże. W czasie II wojny światowej przebywał początkowo we Lwowie (zajętym przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), a po wkroczeniu wojsk niemieckich wyjechał w sierpniu 1941 do Warszawy. Brał czynny udział w działalności konspiracyjnej: redagowaniu i kolportażu tajnych czasopism, organizowaniu imprez artystycznych, Akcji N. Współpracował z referatem literackim Działu B Podwydziału Rój w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Wiersze i utwory satyryczne ogłaszał anonimowo i pod pseudonimami w konspiracyjnej antologii Słowo prawdziwe (1942) oraz w 1943 w czasopismach „Demokrata”, „Kultura Jutra”, „Moskit”. Uzyskał pierwszą nagrodę w konspiracyjnym konkursie poetyckim im. J. Czechowicza za wiersz Wspomnienie z Grecji (1942), a drugą nagrodę w konkursie zorganizowanym przez „Kulturę Jutra” za wiersz Warszawa (1943). Był jednym z redaktorów i współredaktorów konspiracyjnie wydanej antologii Anegdota i dowcip wojenny (1943). W tym też czasie zaczął tworzyć utwory dla dzieci. Aresztowany przez gestapo 19 maja 1943, po kilkunastodniowym pobycie na Pawiaku został rozstrzelany 31 maja 1943 na terenie ruin warszawskiego getta.

Twórczość

1. Czas, który minął i inne wiersze. Lwów: A. Krawczyński 1936, 49 s.

2. Ludzie i pomniki. Książka wierszem. Warszawa: F. Hoesick 1938, 52 s.

3. Polska bez Żydów. Powieść satyryczna. Nasz Przegląd 1938 nr 9-101. Wyd. osobne [Lwów:] Wierch [1938], 387 s.

4. Żydzi emigrują z Europy. [Reportaże]. Powst. 1939.

Informacja: J.W. Gomulicki zob. poz. .

5. O kotku Albinie. (Bajka dla dzieci). Prapremiera konspiracyjna: Reżyseria: T. Hollender. Warszawa, Zespół Domowy na ul. Ikara ok. 1942.

6. Śpiewy dla Ewy. [Wiersze dla dzieci]. Powst. 1942. Druk w poz. 10.

7. Satyry i fraszki. [Warszawa:] KOPR [Komisja Propagandy Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej] XI 1943, 2,[4] s.

Wydanie konspiracyjne, autor podpisany: Tomasz Wiatraczny; cynkograficznie zmniejszona odbitka z maszynopisu.

8. Wizja przyszłości. [Wiersz]. [Warszawa 1944], 2 s.

Wydanie konspiracyjne anonimowe.

9. Wiersze; Satyry; Fraszki. Wybrał i wstępem poprzedził A. Maliszewski. Wspomnienie o autorze skreślił A. Zagórski. Dod. krytyczny oprac. J.W. Gomulicki. Warszawa: Książka i Wiedza 1949, 141 s. Związek Literatów Polskich Zarząd Główny.

10. Liryka i satyra. [Wybór i oprac.: S. Skwarczyńska i B.W. Lewicki]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1963, 324 s.

Wybór z tomów poz. , , , z cyklu: Osiem opowieści anatomicznych: Opowieść o rękach Kazimierza Cudzobiorskiego, złodzieja; Opowieść o nosie Mamryckiego Donoska, szpicla; Opowieść o nogach dwóch żołnierzy, Franza Heilchocha i Franceska Eiaeviva, — nadto wiersze różne z czasopism i rękopisów.

Przekłady

1. [Pięćdziesięciu] 50 z tej i z tamtej strony Zbrucza. Antologia przekładów poetów ukraińskich]. Powst. 1938. Por. poz. .
Antologia złożona w wydawnictwie Rój. Informacja J.W. Gomulickiego zob. Twórczość poz. 9.
2. U. Samczuk: Wołyń. [Powieść]. Przedmowa: K. Pruszyński. Warszawa: Rój 1939, 331 s.
3. Z poezji ukraińskiej. Przekłady. Przedmowa i noty o autorach: F. Nieuważny. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik 1972, 126 s. Por. poz. .

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Polski słownik biograficzny. T. 9. Wrocław 1960-1961 (S. Skwarczyńska).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
K.W. Tatarowski: Tadeusz Hollender. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 6. Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 4. Kraków 1993.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (J. Wojnowski).

Ogólne

Artykuły

J. Zagórski: Zabito człowieka. Nowiny Literackie 1948 nr 23.
S. Skwarczyńska: Wiersze Tadeusza Hollendra. Kierunki 1957 nr 25.
K. Kuryluk: O Tadeuszu Hollendrze — poecie i satyryku. Życie Warszawy 1958 nr 263.
A. Chciuk: Tadeusz Hollender. „Wiadomości”, Londyn 1964 nr 11.
A. Świecki: Sygnały” (1933-1939). Roczniki Historii Czasopiśmiennistwa Polskiego 1968 z. 2 [m.in. o T. Hollendrze jako redaktorze pisma].
M. Żuławski: Tadzik. Życie Warszawy 1968 nr 127.
J. Brzoza: Ze wspomnień o Tadeuszu Hollendrze. Współczesność 1969 nr 25.
H. Martinowa: Jeden egzemplarz na papierze czerpanym. „Wiadomości”, Londyn 1971 nr 40.
S. Skwarczyńska: Tadeusz Hollender. (Szkic o życiu i twórczości). W tejże: Pomiędzy historią a teorią literatury. Warszawa 1975.
K. Koźniewski: Wydajemy we Lwowie [„Sygnały”]. W tegoż: Historia co tydzień. Warszawa 1976.
Z. Anders: Poezja Tadeusza Hollendra. Ruch Literacki 1977 nr 5.
E.L. Dusza: The humor of dying city... W tegoż: Poets of Warsaw aflame. Madison 1977.
Z. Anders: Tadeusz Hollender i jego poezja. W: Z dziejów Leżajska i okolic. Rzeszów 1980.

Czas, który minął

B.W. Lewicki: Klimat poetów. Sygnały 1936 nr 14.
B. Miciński: Recenzja pedagogiczna. Prosto z Mostu 1936 nr 15/16.
S. Napierski. „Droga1936 nr 6.
W. Sebyła. „Pion1936 nr 50.

Ludzie i pomniki

J.K. Weintraub. „Sygnały1938 nr 46.
K. Wyka. „Nowa Książka1938 z. 9.
K.W. Zawodziński. „Wiadomości Literackie1939 nr 26.

Wiersze. Satyry. Fraszki

J. Preger: Wiersze Tadeusza Hollendra. Nowa Kultura 1950 nr 7.
J. Śpiewak. „Twórczość1950 nr 7.

Liryka i satyra

J. Łukasiewicz. „Tygodnik Powszechny1963 nr 24.
A. Międzyrzecki: Czas, który minął... Nowe Książki 1963 nr 16.