BIO

Urodzona 19 sierpnia 1926 w Piesienicy pod Starogardem; córka Jana Hillara i Heleny z domu Okonek. Dzieciństwo spędziła w Piesienicy i tam ukończyła szkołę powszechną oraz jedną klasę gimnazjum. Wiersze zaczęła pisać około 1936. Po wybuchu II wojny światowej, wysiedleniu przez Niemców oraz wywiezieniu ojca do obozu w Stutthofie zamieszkała z matką w Żyrardowie pod Warszawą. W czasie okupacji niemieckiej kontynuowała naukę na tajnych kompletach początkowo w Żyrardowie, następnie w Warszawie. Po wojnie pracowała (1945-46) w Urzędzie Ziemskim w Bydgoszczy. W 1946 zdała w Częstochowie maturę jako eksternistka i rozpoczęła studia na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, przerwane ze względu na zły stan zdrowia w 1950. Debiutowała w styczniu 1955 wierszami Korale i W głębokim leju po bombie, opublikowanymi w dodatku kulturalnym do „Sztandaru Młodychpt.Przedpole” (nr 2). W 1957 uzyskała nagrodę na festiwalu poetyckim. W 1959 została członkiem Związku Literatów Polskich. W 1960 wyszła za mąż za Zbigniewa Bieńkowskiego (rozwiedzeni). W 1967-69 przebywała w Stanach Zjednoczonych. W 1985-95 ogłaszała nieliczne wiersze w „Integracjach”. W 1989 wstąpiła do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Po latach zmagania się z chorobą alkoholową i depresją zmarła 30 maja 1995 w Warszawie; pochowana na cmentarzu w Józefowie pod Warszawą.

Twórczość

1. Moje poezje. Wierszyki ułożone przez Janeczkę Hillarównę. Rok 1936. [Wiersze i proza]. W: A. Nietresta: Małgorzata Hillar. Kraków 2003 s. 224-245.

2. Gliniany dzbanek. [Wiersze]. Warszawa: Iskry 1957, 114 s. Wyd. nast. nieco zmienione tamże 1958.

Nagrody

Nagroda Stowarzyszenia Księgarzy Polskich za najlepszy debiut książkowy w 1958.

3. Prośba do macierzanki. Erotyki. Warszawa: Czytelnik 1959, 77 s.

Zawartość

Cykle: Prośba do macierzanki: Kąkole; Karnawałowy balonik; Skazana; Szukanie pierścienia.

Wyd. częściowe w oprac. muzycznym pt. Erotyki. 6 pieśni na sopran i orkiestrę symfoniczną. [Przekł. niemiecki] F. Konopka. [Przekł. francuski] M. Cieszewska. Muzyka: T. Baird. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1962, 40 s., nuty. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1967, wyd. 3 1972, wyd. 4 1978, wyd. 5 1983.

Teksty utworów: Inne usta; Chwila; Noc bez ciebie; Wspomnienie twoich rąk; Czerwona klamra; Prośba do macierzanki.

4. Krople słońca. [Wiersze]. Warszawa: Iskry 1961, 118 s.

Wybór z tomów poz. , oraz nowy cykl: Krople słońca.

5. Czekanie na Dawida. [Wiersze]. Warszawa: Iskry 1967, 67 s.

Zawartość

Cykle: Ogień; Brzuch.

6. Poezje wybrane. Wybór i wstęp autorki. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1972, 134 s. Wyd. 2 poszerzone tamże 1999.

7. Źródło. Wybór. [Wiersze]. Szczecin: Glob 1985, 108 s.

8. Gotowość do Zmartwychwstania. [Wybór wierszy i wstęp autorki]. Warszawa: Anagram 1995, 184 s. Wyd. nast. tamże 2002.

9. Najpiękniejsze wiersze. Wybór: E. Desperak. Warszawa: bis 1997, 61 s.

10. Utwory zebrane. Oprac. i posłowiem opatrzył T. Linkner. Starogard Gdański: Stowarzyszenie Instytut Kociewski 2006, 280 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN ok. 1973.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (B. Winklowa).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Książki

T. Linkner: Miłość jest światłem moich wierszy. O poezji Małgorzaty Hillar. Tczew: Kociewski Kantor Edytorski 2000, 223 s.
A. Nietresta: Małgorzata Hillar. Szkic monograficzny. Kraków: Homini 2003, 276 s.

Artykuły

P. Kuncewicz: Hillar na cenzurowanym. Współczesność 1959 nr 12, przedruk w tegoż: Cień ręki. Łódź 1977.
Z. Macużanka: O wierszach Małgorzaty Hillar. Polonistyka 1960 nr 2.
Z. Bieńkowski: Księżniczka wyobraźni. Zwierciadło 1962 nr 19.
B. Biernacka: Małgorzata Hillar. Tygodnik Kulturalny 1966 nr 2.
K. Nowicki: Poezja popularna. Fakty i Myśli 1967 nr 21.
T. Terlecki: Bieńkowscy od świętej Muzy. Wiadomości”, Londyn 1968 nr 19.
M. Sprusiński: Uroki dziewczęcego pamiętnika. Poglądy 1969 nr 3.
M. Wyka: Poezje wybrane. W: Debiuty poetyckie 1944-1960. Warszawa 1972.
J. Gondowicz: Problemy poezji łatwej. Nowe Książki 1973 nr 6.
P. Kuncewicz: Agonia i nadzieja. (Literatura polska 1918-1986): W lasku Idy. Przegląd Tygodniowy 1986 nr 32.
B. Kulka: On” i „Ona” w poetyckim ogrodzie miłości. (Małgorzata Hillar). W: Kocham więc jestem. Częstochowa 1995.
J. Siedlecka: Ściana. W tejże: Wypominki. Warszawa 1996.
A. Wiatr: Płeć pióra: baba, kobieta, człowiek. (Świrszczyńska – Hillar – Szymborska). W: Syzyf poezji w piekle współczesności. Rzecz o Wisławie Szymborskiej. Warszawa 1996.
A. Modelska: Miłość jako światopogląd. O poezji Małgorzaty Hillar. Kresy 2004 nr 1/2.
T. Sobolewski: Ja, dziki człowiek. Gazeta Wyborcza dod. „Wysokie Obcasy2006 nr 35.

Gliniany dzbanek

J. Kwiatkowski: Wnuczka Różewicza. Życie Literackie 1957 nr 50.
A. Kamieńska: Rzeczy małe. Twórczość 1958 nr 2.
B. Biernacka: Król jest nagi. Poezja 1974 nr 7/8.

Krople słońca

B. Ostromęcki: Moja prośba do macierzanki. Twórczość 1962 nr 10.

Źródło

K. Kuczkowski: Uczciwe wiersze. Nowe Książki 1986 nr 3.

Gotowość do Zmartwychwstania

A. Osiecka: Metafizyczny psikus. Życie Warszawy 1996 nr 57.