BIO

Urodzony 21 października 1939 w Komarówce na Podlasiu w rodzinie chłopskiej; syn Wawrzyńca Harasimiuka i Leokadii z Domańskich. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Komarówce i tamże w 1959 zdał egzamin maturalny. Następnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W 1962 ożenił się z Alicją Zofią Surowską, wówczas studentką, potem dziennikarką. Po uzyskaniu magisterium w 1964 przez rok pracował jako polonista w Liceum Ogólnokształcącym w Komarówce, a następnie został inspektorem zbożowym w Ministerstwie Przemysłu Spożywczego i Skupu (1965-66). Od 1967 pracował w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie, najpierw na stanowisku ekonomisty w dziale organizacji, potem m.in. w redakcji zakładowej gazety „Głos FSC”, której został redaktorem naczelnym. Również w 1967 debiutował jako reportażysta utworem pt. Jest taka wieś Komarówka, ogłoszonym w „Kulturze i Życiu” (tygodniowym dodatku „Sztandaru Ludu”; nr 6). W 1968 za reportaż literacki pt. Szanowny Panie Profesorze! (Pięć listów i jedna odpowiedź) otrzymał I nagrodę w konkursie Człowiek wybiera, zorganizowanym przez Wydawnictwo Literackie i „Życie Literackie” (druk nr 31-32). Po opublikowaniu tego reportażu został służbowo przeniesiony do pracy w kuźni fabrycznej, a wkrótce potem, zwolniony z pracy w 1969. Był później kierownikiem działu artystycznego w Domu Kultury w Lublinie, a utraciwszy w 1971 to zajęcie, pracował w Polskich Zakładach Zbożowych na stanowisku inspektora zbożowego. W 1973-74 pełnił funkcję sekretarza urzędującego Towarzystwa Kultury Teatralnej w Lublinie. W 1974 rozpoczął etatową pracę dziennikarską; był do 1976 członkiem redakcji „Sztandaru Ludu”, a później „Tygodnika Kulturalnego” (do 1990). Reportaże, recenzje i artykuły publicystyczne drukował ponadto m.in. w „Polityce” (1969-79), „Kamenie” (1970-72, 1976), „Życiu Literackim” (1970-71, 1973, 1975-76), „Argumentach” (1981). Był laureatem wielu konkursów literackich. Odbywał liczne podróże turystyczne, m.in. po Azji Środkowej, Ukrainie, Kaukazie, Europie Środkowej i Zachodniej. W 1980-90 był członkiem Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność”. W latach dziewięćdziesiątych pracował kolejno w pismach: „Wokanda” (1990-91), „Dzień” (1990-91), „Tygodnik Współczesny” (1991), „Magazyn Tygodniowy Dziennik Ludowy” (od 1992), „Kurier Lubelski” (od 1993). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1979) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986). Mieszka w Lublinie.

Twórczość

1. Warianty. Reportaże. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1971, 214 s.

Nagrody

Nagroda im. B. Prusa w 1972.

2. W buraczanym Eldorado. Brałem łapówki. [Reportaże]. Druk „Sztandar Ludu 1974 nr 256-259, 261-277, 290.

3. Babka. Opowiadania. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1977, 156 s.

Zawartość

Babka; List; Et in Arcadia ego; Jeden dzień miesiąca; Życie na tle; Magda; Proces z wyobraźnią; Uzurpator.

4. Za piękną fasadą. [Reportaże]. Warszawa: Iskry 1980, 289 s.

Nagrody

Nagroda „Życia Literackiego” w 1980.

5. Fucha. Reportaże. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1981, 202 s.

6. Było wiele wyroków. [Reportaże]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 199 s.

Nagrody

Nagroda im. J. Chałasińskiego przyznana przez „Tygodnik Kulturalny” w 1982.

7. Nie ma tego złego. [Reportaże]. Warszawa: Iskry 1982, 248 s.

8. Milionerzy i pomywacze. [Reportaże]. Warszawa: Iskry 1983, 139 s.

9. My, gastarbeiterzy. [Reportaże]. Lublin: Krajowa Agencja Wydawnicza 1987, 183 s.

10. Trzynastu. Lublin: Krajowa Agencja Wydawnicza 1994, 204 s.

Reportaże o więźniach zamku lubelskiego w latach 1944-1954.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1992, 2005.

Autor o sobie

S. Harasimiuk: Moja bardzo wielka wina. Argumenty 1979 nr 25.

Wywiady

Fakt jest słowem. Rozm. [Z. Mikulski] Z. M.Kamena 1972 nr 26/27.

Ogólne

Artykuły

K. Konecka: Wpisany w swój czas. Tygodnik Kulturalny 1981 nr 37.

Warianty

M. Podgórski: Recenzja z postscriptum. Kamena 1971 nr 20.
S. Wanuch: Na słowo. Dziennik Polski 1971 nr 199.

Babka

M. A. Kowalski: Wszystkiego po trochu. Tygodnik Kulturalny 1977 nr 15.
J. K. Weber: W stylu dziennikarskim. Literatura. 1977 nr 23.

Za piękna fasadą

Z. Borkiewicz: Reportaże w samą porę. Nowe Książki 1980 nr 22.
A. Lecki: W kleszczach dobra. Kontrasty”, Białystok 1981 nr 4.

Fucha

T. Wach: Bohaterowie naszego czasu. Nowe Książki 1981 nr 16.

Było wiele wyroków

J. Doliński: Nie ma tego złego... Życie Literackie 1982 nr 30 [dot. także: Nie ma tego złego].
K. Goldbergowa: Reporter w roli reportera. Tygodnik Kulturalny 1982 nr 12.

Nie ma tego złego

J. Doliński: Nie ma tego złego... Życie Literackie 1982 nr 30 [dot. także: Było wiele wyroków].

Milionerzy i pomywacze

J. Atlas: Żabim okiem. Tu i Teraz 1984 nr 10.
J. Oniszczuk: Boso, ale w ostrogach. Prasa Polska 1984 nr 1.