BIO

Urodzony 25 stycznia 1883 w Warszawie; syn Henryka Grubińskiego, aktora i reżysera, i Marii Gabrieli z domu Maurier, tancerki. Szkołę średnią realną ukończył w Warszawie. Następnie przez kilka lat podróżował po Niemczech, Włoszech i Francji, studiując krótko nauki społeczne, filozofię i literaturę. Debiutował w 1904 utworem dramatycznym Noc, opublikowanym w tygodniku „Ogniwo” (nr 23-26); w piśmie tym ogłosił w 1905 opowiadanie Baal oraz artykuły dotyczące teatru (pod pseudonimem W. Przebój). W 1907 władze carskie wytoczyły mu proces z powodu opublikowania noweli Uczta Baltazara, której postawiono zarzut agitacji na rzecz obalenia porządku państwowego. Jako felietonista oraz krytyk literacki i teatralny współpracował z warszawskimi czasopismami: „Książka” (1905-08; oceny utworów dramatycznych w dziale Krytyka), „Świat” (1909-14), „Kurier Poranny” (1911-14), „Tygodnik Ilustrowany” (1913-15). W czasie I wojny światowej od ok. 1916 do 1918 przebywał w Rosji, m.in. w Moskwie. Po powrocie do Warszawy kontynuował współpracę z „Kurierem Porannym” (1919-23), „Światem” (od 1923; tu też pod pseudonimami: Gonzaga i Przebój), publikował w „Wiadomościach Literackich” (1924-25), a od 1926 był felietonistą i recenzentem teatralnym „Kuriera Warszawskiego”, w którym m.in. prowadził stały dział pt. Tak i nie. W 1928-31 był redaktorem naczelnym czasopism „Teatr i Życie Wytworne” oraz „Echo Tygodnia”. W 1931 został prezesem Związku Autorów Dramatycznych. Był członkiem Polskiego PEN Clubu. Po wybuchu II wojny światowej przebywał we Lwowie, gdzie w czasie okupacji sowieckiej w styczniu 1940 został aresztowany jako autor utworu pt. Lenin uznanego przez władze Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej za paszkwil antyradziecki. Z więzienia na Zamarstynowie został przewieziony do Czernihowa i wyrokiem Sądu Okręgowego skazany na karę śmierci. Następnie był więziony w Horodni na Ukrainie i w obozie na Uralu. Po uchyleniu wyroku przez Sąd Najwyższy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w maju 1941 i zamienieniu go na karę dziesięciu lat więzienia, został przewieziony do Magnitogorska. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej jeszcze przez siedem miesięcy przebywał w więzieniach i obozach, m.in. w Wierchnieuralsku, Świerdłowsku, Soświe; po interwencji dowództwa Armii Polskiej został zwolniony w marcu 1942 i wyjechał do Kujbyszewa, skąd wraz z wojskiem ewakuował się na Bliski Wschód, a następnie dotarł do Anglii. W 1943 zamieszkał na stałe w Londynie. Zajmował się pracą literacką i redakcyjną. W 1945 należał do współzałożycieli Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Głównej Komisji Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. W 1957 był współzałożycielem, a następnie redaktorem dwutygodnika „Rzeczpospolita Polska”. Publikował w wychodzących w Londynie pismach: „Życie”, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, „Pod światło” (1956-57) i „Ostatnie Wiadomości” (Mannheim). Od 1957 był stałym współpracownikiem „Wiadomości”. W 1965 za całokształt twórczości teatralnej otrzymał nagrodę „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”, w 1969 zaś nagrodę Fundacji A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku w dziedzinie literatury. Odznaczony przez rząd emigracyjny Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 8 czerwca 1973 w Londynie.

Twórczość

1. Noc. Dramat w 2 odsłonach. Powst. ok. 1904. Druk: „Ogniwo” 1904 nr 23-26. Wyd. osobne wspólnie z poz. pt. Na rubieży. Przedmowa: S. Przybyszewski. Kraków: G. Gebethner 1906, s. 1-43. Prapremiera: pt. Na rubieży. Kraków, Teatr Ludowy 1911.

Przekłady

niemiecki

[Przeł.] S. Przybyszewski. 1905 [informacja: „Ogniwo” 1905 nr 14].

rosyjski

[Przeł.] E. Voznesenskij. Petersburg 1909.

2. Diogenes z Synopy i Aleksander Wielki albo Sławienie próżniactwa. Filozofia w 1 akcie. Prapremiera: Warszawa, Teatr Rozmaitości 1905. Wyd. Warszawa: E. Wende 1914, 40 s.

3. Pocałunek. [Opowiadania]. Przedmowa: S. Przybyszewski. Warszawa: E. Wende i Spółka 1906, 189 s. Wyd. 2 pt. Pocałunek; Uczta Baltazara i inne nowele. Kraków: Książka 1912, 255 s.

Zawartość

wyd. 1: Przeszłość. (Ostatni arkusz z Pamiętnika); Pocałunek; Baal, — w wyd. 2 ponadto: Uczta Baltazara [poz. ].

4. Uczta Baltazara. Opowieść. Warszawa: Książka 1906, 89 s. Przedruk zob. poz. .

Wg informacji autora nakład 1 wyd. został skonfiskowany przez władze carskie.

Przekłady

rosyjski

Pir Baltazara. [Przeł.:] E. Trajovska i M. Trajovski. W: Sbornik Molodoj Polši. Petersburg 1908.
Pir Walsekera. [Przeł.] S. Michailov-Stern. Moskva 1926.

5. Zacisze. Dramat w 1 akcie. Powst. przed 1906. Wyd. osobne wspólnie z poz. pt. Na rubieży. Przedmowa: S. Przybyszewski. Kraków: G. Gebethner 1906, s. 44-82.

6. Pijani. Dramat w 4 aktach. Warszawa: P. Laskauer 1907, 149 s. Prapremiera: Warszawa, Teatr Rozmaitości 1909.

7. Bunt. Pierwszy tysiąc. [Opowiadania]. Warszawa: Nakład autora 1909, 189 s.

Zawartość

Bunt; Schadzka; Niedokończony poemat; Zabawa; Pierwiosnek.

Przekłady

rosyjski

Bunt i drugije raskazy. [Przeł.] K. Mill. Moskva [b.r.].

8. Moc kamienna. Nowele. Kraków: Książka 1911, 141 s.

Zawartość

Dajmonion-Bib; Jerzy; Moc kamienna.

Przekłady

czeski

Kamenná síla. [Przeł.] J. Tichý. Praha [b.r.].

włoski

opowiadania Dajmonion-Bib: Daimonion-Bib. [Przeł.] A. Beniamino. W: Novellieri Polacchi. Milano 1929.

9. O „Klątwie” Wyspiańskiego. Szkic analityczny. Warszawa: E. Wende 1911, 27 s.

10. Kochankowie. Dramat w 3 aktach. Warszawa: E. Wende 1915, 87 s. Wyd. 2 tamże 1919. Prapremiera: Warszawa, Teatr Mały (Filharmonia) 1919.

11. Jasełka (z 1917/1918 r.). Powst. ok. 1918. Wystawienie: przez zespół amatorski, Jałta 1918 [inf. autora].

Rękopis w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Informacja: L. Simon: Bibliografia dramatu polskiego 1765-1939. T. 1. Warszawa 1971.

12. Niewierna. Komedia w 1 akcie. Warszawa: E. Wende 1919, 30 s.

Stanowi 1 akt komedii pt. Niewinna grzesznica, zob. poz. .

13. Piękna Helena, albo o zmienności powodów toczącej się wojny. Komedia w 1 akcie. Warszawa: E. Wende 1919, 64 s. Wyd. 2 tamże [1922]. Prapremiera: Warszawa, Teatr Polski 1921.

14. Baj-baju-baj. Nowelety. [Dla dzieci]. Warszawa: E. Wende i Spółka 1920, 78 s. Wyd. nast. tamże [po 1926].

Zawartość

Zdziś i Luń; Kochane nic; Zły uczeń. Opowiadanie naiwne; Straszny pajac Stasia; Pan Barnaba, Maciuś Panicz i Piernik. Szkic do noweli; Złodzieje.

15. Lenin. Komedia w 1 akcie. Prapremiera: Warszawa, Teatr Polski 1921. Wyd. Warszawa [1921], 80 s. Wyd. nast. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas” 1949, 102 s.

Przekłady

czeski

Lenin. [Przeł.] J. Rydvan. Praha [b.r.].

16. Zabawa. [Opowiadania]. Warszawa: Ignis [1921], 166 s.

Zawartość

Zawiera opowiadania z tomu poz. : Zabawa; Schadzka; Pierwiosnek, — oraz: Zdrada; Moc kamienna (poz. ).

17. Baal. Nowele. Warszawa: E. Wende [1922], 203 s.

Zawartość

Bunt [poz. ]; Jerzy [poz. ]; Dajmonion-Bib [poz. ]; Niedokończony poemat [poz. ]; Baal [poz. ].

18. Lampa Aladyna. Komedia w 4 aktach. Prapremiera: Warszawa, Teatr Polski 1923.

Rękopis w Bibliotece Teatru Śląskiego w Katowicach.

19. Lwy i święty Grojosnaw. Legenda. Warszawa: E. Wende [1924], 177 s.

Zawartość

Lwy i św. Grojosnaw; Obraza; Odwiedziny; Ostatnia bajka Szecherezady.

20. Niewinna grzesznica. Komedia w 3 aktach. Prapremiera: Warszawa, Teatr Mały (Filharmonia) 1925. Wyd. z podtytułem: Komedia współczesna i wieczna w 3 aktach. Warszawa: F. Hoesick 1926, 90 s.

Akt 1 pt. Niewierna, zob. poz. .

21. W moim konfesjonale. [Szkice teatralne]. Warszawa: F. Hoesick 1925, XVI, 359 s.

Zawartość

Wyspiański; Calderon; Słowacki; Juliusz Słowacki; Don Jose Zorilla; Tadeusz Rittner; Kazimierz Tetmajer; Aleksander hr. Fredro; Wacław Sieroszewski; Włodzimierz Perzyński; H. K. Rostworowski; Stefan Krzywoszewski; Zygmunt Kawecki; Adam Grzymała-Siedlecki; Włodzimierz Chełmiński; Stefan Żeromski; Jerzy Szaniawski; Bogdan Katerwa; S.I. Witkiewicz; Wacław Grubiński: Lenin. Autoreferat; Beaumarchais; Szekspir; Rabindranath Tagore; Bernard Shaw; Oskar Wilde; Henry Begue; François de Curel; Anatol France; August Strinberg; Knut Hamsun; Crommelynck.

22. Księżniczka żydowska. Tragedia w 3 aktach. Prapremiera: Warszawa, Teatr Narodowy 1926. Wyd. Warszawa: F. Hoesick 1927, 107 s.

23. Człowiek z klarnetem. Nowele. Warszawa 1927.

Zawartość

Człowiek z klarnetem; Moja żona; Mężczyzna czterdziestoletni; Kremowe róże; Kociak; Ona; Naparstek; Ogień; Księga żywota; Grzeczny chłopczyk.

24. Taniec. Komedia w 3 aktach. Prapremiera: Warszawa, Teatr Mały (Filharmonia) 1934. Wyd. Warszawa: F. Hoesick 1934 [właśc. 1933], 174 s.

25. Walezy i Jagiellonka. Komedia w 1 akcie. Powst. 1935.

Rękopis w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Informacja: L. Simon: Bibliografia dramatu polskiego 1765-1939. T. 1. Warszawa 1971.

26. Domino madame Du Barry. Sztuka w 1 akcie. Kurier Warszawski 1937 nr 86. Przedruk zob. poz. .

27. Listy pogańskie. [Powieść]. Warszawa: F. Hoesick 1938, 150 s. Wyd. nast.: Londyn: B. Świderski 1963; wyd. 2 [!] Warszawa: Alfa 1991.

Nagrody

Nagroda Polskiej Akademii Literatury w 1939.

28. Lola Montez. Komedia w 3 aktach. Kurier Literacko-Naukowy 1938 nr 17-26. Przedruk zob. poz. .

29. Historia na wyrywki. [Utwory dramatyczne]. Warszawa: Biblioteka Polska 1939, 217 s.

Zawartość

Dwaj chłopcy i ludzkość; Lola Montez [poz. ]; Domino madame Du Barry [poz. ]; 13 kwietnia Alfonsa XIII; Julian Apostata.

30. Między młotem a sierpem. [Wspomnienia]. Londyn: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich 1948, 365 s. Wyd. nast. Warszawa: Czytelnik 1990.

31. O literaturze i literatach. [Szkice]. Londyn: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich 1948, 156 s.

Zawartość

Adolf Nowaczyński; Bolesław Gorczyński; Stefan Kiedrzyński; Dwunastu; Stefan Jaracz; Ludwik Solski; Jan Lorentowicz; O Karolu Irzykowskim; Karol Tichy; Paul Valéry; Bolesław Prus; „Zbójcy” Schillera; W Rzeczypospolitej Literackiej; O, bright planet!; Element „Z” w literaturze; Kaczki w Hyde Parku; Polscy „panowie” Dostojewskiego; Literatura proletariacka; A propos Voltaire'e; Polskie profile piórem Voltaire'a; O „Germanach” Tacyta; O polityce; Polityka i szczęście; Dwa następne wynalazki; Jestem innego zdania.

32. Pani Sapowska. Powieść. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas 1953, 182 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1957.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
• „Rocznik Literacki 1973” wyd. 1975 (J. Chudek).
Z.R. Wilkiewicz: Polnische Exilliteratur 1945-1980. Köln, Wien 1991.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).
J. Starnawski: Wacław Grubiński. [Biogram]. W: Literackie Kresy i bezkresy. Szczecin 2000.
Słownik badaczy literatury polskiej. [T. 4]. Łódź 2001 (J. Starnawski).

Ogólne

Artykuły

J. Iwański: Wacław Grubiński. (Sylwetka literacka). Kultura 1908 z. 2.
J. Lorentowicz: Współczesny teatr polski. T. 2. Warszawa 1935 [dot. Kochankowie; Księżniczka żydowska; Lampa Aladyna; Niewinna grzesznica; Pijani].
K. Irzykowski: Pisarz kwintesencji życia. Kronika Polski i Świata 1939 nr 27.
M. Fijałkowski: Uśmiechy lat minionych. Katowice 1962, passim.
J. Sakowski: Gra bez pedału. W tegoż: Asy i damy. Paryż 1962.
M. Czanerle: Dworek, salon, dancing. Dialog 1969 nr 5 [o twórczości dramatycznej].
T. Alf-Tarczyński: Ze wspomnień o Wacławie Grubińskim; T. Kielanowski: Nie trzeba być wieszczem. Wiadomości”, Londyn 1973 nr 32.
W. Gombrowicz: Groteska i urojenia. W tegoż: Dzieła zebrane. T. 10. Paryż 1973 [dot. artykułu W. Grubińskiego „Wysublimowany fason”].
W. Wohnout. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1973 nr 141.
J. Godlewska: Grubiński czyli życie wytworne. Dialog 1982 nr 7.
H. Siewierski: Między młotem a sierpem. W tegoż: Spotkanie narodów. Paryż 1984.
R. Dzieszyński: Kara śmierci za obrazę Lenina. Profile 1989 nr 8.
M. Danilewicz Zielińska: Przypomnienie Wacława Grubińskiego. Kresy 1994 nr 17.
J. Olejniczak: Esej i dziennik na emigracji. W: Literatura emigracyjna 1939-1989. Katowice 1994.
J. Raźny: Zapomniany „mistrz słowa. O życiu i twórczości Wacława Grubińskiego. Prace Polonistyczne Seria 54: 1999.
J. Raźny: O emigracyjnych losach Wacława Grubińskiego. Pamiętnik Literacki 2006 z. 4.

Noc

[Z. Dębicki] Z.D. Biblioteka Warszawska 1906 t. 2 [dot. osobnego wyd. wspólnego z Zacisze pt. Na rubieży; dot. też: Pocałunek].

Pocałunek

[Z. Dębicki] Z.D. Biblioteka Warszawska 1906 t. 2 [dot. też: Na rubieży].
A. Śliwiński. Krytyka 1906 t. 2 z. 10 [dot. też: Uczta Baltazara].

Uczta Baltazara

A. Śliwiński. Krytyka 1906 t. 2 z. 10 [dot. też: Pocałunek].

Pijani

W. Bogusławski. Biblioteka Warszawska 1909 t. 2 s. 167-170.

Bunt

K. Błeszyński. Krytyka 1909 t. 1 z. 6.

Moc kamienna

A. Grzymała-Siedlecki. Museion 1911.

Kochankowie

K. Irzykowski. Pro Arte 1919 z. 21.
T. Boy-Żeleński: Romanse cieniów. Warszawa 1935, passim.
K. Troczyński: Halina Cieszkowska w Teatrze Nowym [w Poznaniu]. W tegoż: Pisma teatralne. Kraków 2001.

Lenin

K. Irzykowski: Z teatru. Trybuna 1921 nr 49.
[A. Piskozub] Dr A. Brzeg: Komedia” a rewolucja. Kurier Poranny 1921 nr 338.
[E. Świerczewski] (E.S.): Z teatru. Polska Zbrojna 1921 nr 25, 27.
W. Wolert: Na marginesie teatru. Tydzień Polski 1921 nr 49.

Lwy i święty Grojosnaw

Z. Dębicki: Wacław Grubiński. W tegoż: Portrety. Seria II. Warszawa 1928 [dot. też: W moim konfesjonale].

Niewinna grzesznica

T. Boy-Żeleński: Flirt z Melpomeną. Wieczór piąty. Warszawa 1925, wyd. nast. Warszawa 1964, passim.

W moim konfesjonale

Z. Dębicki: Wacław Grubiński. W tegoż: Portrety. Seria II. Warszawa 1928 [dot. też: Lwy i święty Grojosnaw].

Księżniczka żydowska

T. Boy-Żeleński: Flirt z Melpomeną. Wieczór siódmy. Warszawa 1928, wyd. nast. Warszawa 1964, passim.
Z. Wasilewski: Poeci i teatr. Warszawa 1929, passim.

Taniec

T. Boy-Żeleński: Romanse cieniów. Warszawa 1935, passim.

Listy pogańskie

J. Bielatowicz. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1963 nr 247, przedruk w tegoż: Literatura na emigracji. Londyn 1970.
H. Żurkowska. „Orzeł Biały”, Londyn 1964 nr 5.

Między młotem a sierpem

H. Naglerowa: Sprawa Wacława Grubińskiego. Kultura”, Paryż 1948 z. 14.

Pani Sapowska

K.T. Górski: Pani Sapowska” i bohaterski pies. Kultura”, Paryż 1953 nr 9.
W. Günther. „Orzeł Biały”, Londyn 1953 nr 28.