BIO

Urodzona 3 sierpnia 1906 w Warszawie; córka Jana Grodzieńskiego, urzędnika, i Róży Marii z Tesznerów. Uczyła się w Gimnazjum im. K. Hoffmanowej w Warszawie. Po zdaniu matury w 1923 studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, w 1930 uzyskała magisterium. Podczas studiów pracowała w bibliotece Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i w Poradni Bibliotecznej Związku Bibliotekarzy Polskich. W 1930 wyszła za mąż za Seweryna Pollaka, poetę i tłumacza. W 1930-33 pracowała w redakcji „Gazety Mazurskiej” kolejno jako sekretarz i zastępca redaktora naczelnego. Debiutowała w 1935 opowiadaniem dla dzieci pt. 15 lat temu, opublikowanym w „Płomyku” (nr 1). Wiersze i opowiadania ogłaszała następnie w czasopismach dla dzieci i młodzieży, m.in.: w „Płomyczku”, „Płomyku” oraz od 1937 w „Poranku” i „Słonku” (tu wspólnie z S. Pollakiem pod pseudonimem Andrzej Poleski). W 1939 wydawała także własne pismo „Kolorowy Świat” (nr 1 oraz nr 2 skonfiskowany). W czasie okupacji niemieckiej przebywała nadal w Warszawie. Po upadku powstania warszawskiego uciekła z transportu i zamieszkała w Jazgarzewie pod Piasecznem. W marcu 1945 przeniosła się do Łodzi. Została członkiem Polskiej Partii Robotniczej (od 1948 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). W tym samym roku objęła funkcję redaktora naczelnego „Świerszczyka”. Współpracowała z „Głosem Robotniczym” jako doradca „Dodatku dla Dzieci”. Wiersze i prozę drukowała także na łamach innych pism dla dzieci: „Przyjaciela” (do 1949) oraz „Płomyczka” (do 1966). Publikowała artykuły i recenzje w „Kuźnicy” (1946-50). W 1949 powróciła do Warszawy. W tymże roku została członkiem Związku Literatów Polskich. W 1951-55 redagowała nadal „Świerszczyk” pod zmienionym tytułem „Świerszczyk — Iskierki”. Współpracowała też z pismami: „Płomyk” (1951-59, 1962, 1965-66), „Świat Młodych” (1952-56, 1966). Artykuły dotyczące literatury dla dzieci oraz przekłady z języka rosyjskiego ogłaszała m.in. w „Nowej Kulturze” (1951-53, 1955, 1957-58). Odznaczona m.in. Srebrnym (1950) i Złotym (1954) Krzyżem Zasługi. Zmarła 3 lipca 1966 w Warszawie; pochowana tamże na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.
Miała córkę Joannę Pollakównę, poetkę, eseistkę (1939-2002).

Twórczość

1. Miasto dobroci. [Powieść dla dzieci]. Powst. ok. 1937.

Nagrody

Nagroda w konkursie Związku Nauczycielstwa Polskiego w 1937 (informacja autorki).

2. Były sobie koty dwa. [Wiersze]. Warszawa: Książka 1948, 47 s. Wyd. 2 Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Książka i Wiedza 1951.

3. O ślimaku, co szukał wiosny. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1949, 31 s. Wyd. 2 tamże 1988.

4. Maszynowe wróżki. [Opowieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1950, 55 s. Wyd. 2 tamże 1952.

5. Pieśń o towarzyszach. [Wiersze]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1952, 40 s. Wyd. 2 tamże 1956.

Utwory poświęcone postaciom działaczy komunistycznych.

6. Sprawa Romka Zawiei. [Opowieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1954, 77 s.

7. Kolorowe bajki. Warszawa: Nasza Księgarnia 1955, 94 s. Wyd. nast. tamże 1956.

Zawartość

Zawiera 76 wierszy i bajek w cyklach: W gromadzie; Cały rok; Wesoły zwierzyniec; Pomocnicy z bajki.

8. Śladami poety. Opowiadania o Mickiewiczu. Warszawa: Nasza Księgarnia 1955, 196 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1960, wyd. 3 1964, wyd. 4 1965, wyd. 5 1969.

Zawartość

Kruk; Niedaleko Damaszku; Barbara Radziwiłłówna; Wypracowanie Adasia; Zbójcy; Świteź; Oda do młodości; Szturm do klasztoru; Nowy Rok; Pożegnanie; Przyjaciele Moskale; Głos z Litwy; Przygoda na Krymie; Srebrny puchar; Aleksander Puszkin; Hiszpan Don Truchillo; Oddajemy go potężnym; Tłumok podróżny; W Weimarze; Wąwóz „Via Mala”; Na drodze; Rok 1831; Reduta Ordona; Śmierć przyjaciela; „Idzie żołnierz borem, lasem...”; Wiewiórka Maryni; Bajka o Kaledzie królu jednorocznym; „Trybuna Ludów”; Goście z ojczyzny. – Od autora.

9. Dziwne dziwy się plotą. [Bajki]. Warszawa: Czytelnik 1958, 62 s. Wyd. 2 tamże 1963.

10. Wesołe okienka. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1961, [24] k.

11. Marek Sumak i jego koledzy. [Opowieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1962, 190 s.

12. Leśny karnawał. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Biuro Wydawniczo-Propagandowe „Ruch 1963, 24 s. Wyd. 2 tamże 1964.

13. Dziwne przygody kota Bazylego. [Opowieść wierszem]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1966, 50 s.

14. Świerszczowa muzyka. [Wiersze]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1970, 160 s. Wyd. 2 tamże 1983.

Drobne utwory literackie

• Drobne książeczki dla dzieci drukowane w latach 1945-1968, głównie w seriach: „Od Książeczki do Biblioteczki”, „Poczytaj mi Mamo”.

Przekłady i adaptacje

1. W. Katajew: Czasie, naprzód! Powieść. Przeł.: W. Grodzieńska i S. Pollak. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze Mewa 1934, 285 s. Wyd. nast. zmienione z podtytułem: Powieść – kronika. Posłowie: S. Pollak. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1955.
Wyd. z 1934 autorka podpisana: Helena Grodzieńska.
2. W. Bianki: W leśnych domkach. [Opowiadania dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1949, 87 s. Wyd. 2 tamże 1951. Wyd. osobne opowiadania W leśnych domkach. Warszawa: Nasza Księgarnia 1956, 15 s.
3. S. Michałkow: W Muzeum Lenina. [Opowiadania dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1951, 29 s.
4. A. Puszkin: Bajka o popie i jego parobku Osiłku. Warszawa: Nasza Księgarnia 1951, 32 s. Wyd. 3 [właśc. 2] tamże 1954.
5. A. Puszkin: Bajka o śpiącej królewnie i siedmiu junakach. Warszawa: Nasza Księgarnia 1951, 37 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1952; Moskwa: Małysz 1978. Przedruk w: A. Puszkin: Bajki. Warszawa: Nasza Księgarnia 1984, wyd. 2 tamże 1990.
6. M. Bolszincow, M. Cziaureli: Opowiadania o wielkich dniach. [Dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1954, 73 s.
7. E. Czaruszyn: Dzieci leśne. [Miniatury literackie dla dzieci]. Na podstawie oryginału rosyjskiego napisała W. Grodzieńska. Warszawa: Nasza Księgarnia 1955, [12] k. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1960, wyd. 3 1965.
8. A. Brusztein: Droga biegnie w dal. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1959, 327 s.
Cz. 1 cyklu; cz. 2 i 3 zob. poz. , .
9. A. Brusztein: Podlotki. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1960, 385 s.
Cz. 2 cyklu; cz. 1, 3 zob. poz. , .
10. R. Pogodin: Mali detektywi. [Opowiadania dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1960, 135 s.
11. Turligroszek. Ukraińskie baśnie ludowe. Warszawa: Nasza Księgarnia 1961, 98 s.
12. W. Bieriestow, N. Panczenko: Jak wędrował słoneczny zajączek? [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1963, 17 s.
13. A. Brusztein: Maturzystki. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1964, 403 s.
Cz. 3 cyklu; cz. 1,2 zob. poz. , .
14. J. Tomin: Czarownik chodził po mieście. [Powieść dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1966, 229 s.

Nadto wydania przekładów drobnych utworów dla dzieci w 1951-1970.

Prace redakcyjne

1. Wiersze dla najmłodszych. Wybór utworów dla wieku przedszkolnego. [Oprac.:] H. Ożogowska, W. Grodzieńska. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1949, 135 s.
2. Kongres dzieci. [Wybór wierszy dla dzieci]. [Red.:] W. Grodzieńska. Warszawa: Główny Komitet Obywatelski Obchodu Międzynarodowego Dnia Dziecka w Polsce 1950, 28 s.
3. S. Marszak: Przygody Reksa-Kleksa i inne wiersze. Wybór i red.: W. Grodzieńska. Przeł.: W. Grodzieńska i in. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia 1965, 100 s.
Tu także m.in. przekłady W. Grodzieńskiej.
4. Studia z historii literatury dla dzieci i młodzieży. Praca zbiorowa. Wybór: W. Grodzieńska. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia 1971, 214 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN ok. 1956.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
• „Rocznik Literacki 1966” wyd. 1968 (P. Grzegorczyk).
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984 (K. Kuliczkowska).

Ogólne

Artykuły

K. Kuliczkowska: Aby epik był zarazem lirykiem. (Rzecz o twórczości Wandy Grodzieńskiej). Poezja 1968 nr 1, przedruk w tejże: W szklanej kuli. Warszawa 1970.
S. Frycie: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. T. 1-2. Warszawa 1982, passim.

Sprawa Romka Zawiei

W. Pasierbińska: Trzy książki o tematyce szkolnej. Głos Nauczycielski 1955 nr 12.

Śladami poety

J. Gumińska: O Mickiewiczu dla młodzieży. Polonistyka 1956 nr 4.