BIO

Urodzony 25 października 1901 w Borowie; syn Władysława Grabskiego, profesora ekonomii, polityka, finansisty, i Katarzyny z Lewandowskich. Dzieciństwo spędził w Borowie. W 1912-14 uczęszczał do polskiego gimnazjum Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie, a następnie, gdy rodzina ewakuowała się do Rosji, kształcił się w Gimnazjum św. Katarzyny w Piotrogrodzie (1915-17). Wydawał wspólnie z Leopoldem Kosińskim pisemko szkolne „Młode Siły” (drukowane w Finlandii, gdzie spędzał wakacje), w którym ogłosił też pierwsze utwory. W 1917 uczył się w gimnazjum w Teodozji na Krymie, a od stycznia 1918 ponownie w Piotrogrodzie. W kwietniu 1918 powrócił z rodzicami do Warszawy i kontynuował naukę, w 1920 zdał maturę w Gimnazjum im. A. Mickiewicza. Od lipca tegoż roku służył ochotniczo w Wojsku Polskim. Zdemobilizowany w listopadzie, podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (UW). W 1922 odbył podróż do Austrii i Włoch. Debiutował w 1923 tomem wierszy Rosja. Po uzyskaniu magisterium w 1924 kontynuował studia na Sorbonie w Paryżu, zbierając m.in. materiały do pracy o Karolu Fourierze. Powróciwszy do kraju w listopadzie 1925 uczestniczył w seminarium prof. Antoniego Kostaneckiego na UW i przygotował rozprawę doktorską pt. Karol Fourier, jego życie i doktryna, na podstawie której otrzymał w 1927 stopień doktora praw. W związku z przekazaniem mu przez ojca części majątku Grabkowo w Gołąbkach pod Warszawą, odbył w tymże roku praktykę ogrodniczą w Płudach, a następnie przez trzy miesiące pracował w laboratorium w Instytucie Ogrodnictwa w Puławach. W listopadzie 1927 ożenił się z Zofią Wojciechowską, studentką Akademii Sztuk Pięknych (córką prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej). Osiadłszy w Gołąbkach pracował w 1927-29 jako urzędnik w Biurze Ekonomicznym Banku Polskiego. Ogłaszał artykuły w czasopismach ekonomicznych oraz przygotował na użytek Banku Emisyjnego Album statystyczny gospodarstwa krajowego. W 1929 zachorował na gruźlicę płuc i leczył się przez dwa lata w Zakopanem, Wienerwaldzie (Austria) i Davos (Szwajcaria). Powróciwszy do Gołąbek prowadził gospodarstwo sadowniczo-ogrodnicze, a równocześnie rozwijał twórczość literacką i publicystyczną. Ogłaszał felietony w dzienniku „ABC” Stanisława Piaseckiego, którego działalność wydawniczą wspierał finansowo, a w 1935 sformułował zasady ideowe nowego pisma narodowego „Ruch Młodych”. Od tegoż roku współpracował z tygodnikiem „Prosto z mostu”. Nawiązał kontakt z działaczami Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR), zwłaszcza z Bolesławem Piaseckim i Wojciechem Wasiutyńskim; należał do osób, które w lutym 1937 podpisały Zasady programu narodowo-radykalnego. Wkrótce odsunął się od ONR. Od 1938 był członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich. Zajmował się też (od 1934) automobilizmem i lotnictwem; był gospodarzem Aeroklubu Warszawskiego. Po wybuchu II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej. Podczas okupacji niemieckiej przebywał nadal w Gołąbkach i prowadził gospodarstwo ogrodnicze. Należał do Armii Krajowej, uczestniczył w pomocy ukrywającym się Żydom. Nie przerywał też twórczości literackiej, pisząc powieści Konfesjonał oraz Sagę o jarlu Broniszu. Po wyzwoleniu pracował od marca 1945 jako radca naukowy do spraw ziem odzyskanych w Ministerstwie Administracji Publicznej, a następnie w Ministerstwie Ziem Odzyskanych (do 1948). Był członkiem Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych. Ogłaszał liczne broszury i artykuły poświęcone przeszłości tych ziem m.in. w czasopismach „Tygodnik Warszawski” (1945-48) i „Odra” (1946-47). Współpracował ze „Słowem Powszechnym” (od 1947). Prowadził też sekcję propagandy Rady Prymasowskiej dla Odbudowy Kościołów Warszawy (1947). Był członkiem Towarzystwa Archeologicznego, Instytutu Zachodniego oraz Polskiego PEN Clubu (od 1948). Za twórczość powieściopisarską otrzymał w 1949 nagrodę Episkopatu Polskiego dla pisarzy katolickich. W 1950-54 nie miał, ze względów politycznych, możliwości druku (m.in. powieści Bitwa królów i Kaleki boże). Następnie przez dwa lata ponownie ciężko chorował na gruźlicę. Od 1958 był związany ze środowiskiem Stowarzyszenia Pax; w 1958 należał do założycieli dyskusyjnego Klubu Pisarzy Krąg przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich, a później był jego pierwszym prezesem. Współpracował z dziennikiem „Słowo Powszechne”, artykuły i utwory publikował we „Wrocławskim Tygodniku Katolickim”, „Kierunkach”, „Życiu i Myśli”. W 1958-66 wchodził w skład Zarządu Polskiego PEN Clubu. W 1965 otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki II stopnia. Był zamiłowanym bibliofilem i kolekcjonerem starodruków i sztychów. Od 1967, w związku z odnowieniem się choroby płuc, przez dwa lata przebywał w szpitalu. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1967), medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju (1968), odznaką Zasłużony Pracownik Morza. Zmarł 3 listopada 1970 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Powązkowskim.

Twórczość

1. Rosja. Obrazy i myśli wierszem. Warszawa: Skład główny Towarzystwa Wydawniczego Ignis 1923, 119 s.

2. Trzy wieńce. Z miedziorytami oryginalnymi W. Zawadowskiego, F. Prochaski, K. Brandla. [Wiersze]. Paryż: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Książki 1926, 59 s.

3. Karol Fourier (1772-1837), jego życie i doktryna. Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka 1928 [właśc. 1927], XV, 293 s.

Rozprawa doktorska.

4. Bracia. Powieść. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze Rój 1934 [właśc. 1933], 292 s.

5. Kłamstwo. Powieść. Prosto z Mostu 1935 nr 2-36. Wyd. osobne Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1935, 396 s.

6. Na krawędzi. Powieść. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha [1936], 358 s.

7. Rdza życia. Powieść współczesna. Kurier Poznański 1938 nr 291-352, 1939 nr 1-58.

8. W cieniu kolegiaty. Powieść. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1939, 393 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1949, wyd. 3 1957; wyd. 5 Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Diecezjalne Regina Poloniae 1986; [wyd. 6] Kraków: Światło — Życie 2004.

Cz. 2 zob. poz. .

Wyd. 4 łącznie z poz. pt. W cieniu kolegiaty; Konfesjonał. T. 1-2. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1975, 271 + 482 s.

9. Polska nad Nisą, Odrą i Pasłęką. [B.m.] Nakład autora 1945, 77 s.

Broszura napisana na zlecenie Ministerstwa Ziem Odzyskanych.

10. [Dwieście] 200 miast wraca do Polski. Informator historyczny. Poznań: Wydawnictwo Zachodnie 1947, 461 s. Wyd. nast.: wyd. 2 przejrzane i uzupełnione pt. 200 miast wróciło do Polski. Informator historyczny, tamże 1949; wyd. 3 poszerzone pt. 300 miast wróciło do Polski. Informator historyczny 960-1960. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX” 1960.

11. Saga o jarlu Broniszu. [Cykl powieściowy]. Poznań 1947-1947.

O źródłach i okolicznościach powstania sagi zob. W.J. Grabski: Historia jednej powieści. Kierunki 1966 nr 12.

Nagrody

Nagroda literacka czytelników „Odry” w 1947.

Adaptacje

radiowe

Saga o Sigridzie i Olafie. Adaptacja: A. Lisowska. Polskie Radio 1968.

[Cz.] 1. Zrękowiny w Uppsali. [Poznań:] Księgarnia św. Wojciecha [1946], 324 s. Wyd. 2 Poznań: Wielkopolska Księgarnia Wydawnicza 1947.

[Cz.] 2. Śladem Wikingów. Poznań: Wielkopolska Księgarnia Wydawnicza [1946], 412 s. Wyd. 2 tamże 1948.

[Cz.] 3. Rok tysiączny. Poznań: Wielkopolska Księgarnia Wydawnicza [1947], 457 s.

Wyd. łączne cz. 1-3: wyd. 3 Poznań: Pallotinum 1957; wyd. 4 Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX” 1961, tamże: wyd. 5 1965, wyd. 6 1968, wyd. 7 1972, wyd. 8 1973; wyd. 9 Katowice: Wydawnictwo „Śląsk” [1982]; [wyd. 10]. Wyd. 1 w tej edycji. Katowice: Książnica 2004, 562 s.

12. Konfesjonał. Powieść. [T.] 1-2. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1948, 258 + 286 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1949, wyd. 3 1957; wyd. 5 Częstochowa: Wydawnictwo Diecezjalne „Regina Poloniae 1987.

Cz. 1 zob. poz. .

Wyd. 4 łącznie z poz. pt. W cieniu kolegiaty; Konfesjonał. T. 1-2. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1975, 271 + 482 s.

13. Wrocław. [B.m.:] Szkocja: [Wydawnictwo E. Federowicza] 1948, 30 s., powieliło Wydawnictwo Literackie Oddział Opieki nad Żołnierzem Dowództwa I Korpusu.

14. Bitwa królów. [Powieść dla młodzieży]. Powst. 1952. [Inf. autora].

Umowa na wydanie powieści została zerwana przez Naszą Księgarnię. Rękopis w zbiorach rodziny.

15. Rapsodia świdnicka. Opowieść śląska z lat 1339-1404. T. 1-2. Poznań: Pallotinum 1955, 397 + 440 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1958, tamże: wyd. 2 [właśc. 3] 1962, wyd. 4 1964, wyd. 5 1967, wyd. 6 1971; wyd. 7 Katowice: Wydawnictwo „Śląsk 1985.

Nagrody

Nagroda im. W. Pietrzaka w 1957.

16. Kościoły Warszawy w odbudowie. [Album]. Autor tekstów historycznych kościołów: W. Grabski. Materiał ilustracyjny zebrał, oprac. i zaopatrzył w teksty objaśniające A.S. Tomaszewski. Warszawa: Rada Archidiecezjalna Odbudowy Kościołów Warszawy 1956, 40 s., 51 k. tablic.

17. Świat na podarunek. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1958, 46 s.

18. Tartak ruszy. [Powieść]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1961, 157 s.

W utworze autor wykorzystał fragmenty powieści Kaleki boże napisanej w 1953, nie wydanej (informacja autora; rękopis zniszczony).

19. Poufny dziennik Dominika Pola. [Cykl powieściowy]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1962-1963.

Nagrody

Nagroda im. W. Pietrzaka w 1963.

[Cz. 1]. Syn. 1962, 318 s.

[Cz. 2]. Moguncka noc. 1963, 360 s.

Wyd. nast. łączne tamże: wyd. 2 1964, wyd. 3 1966, wyd. 4 1969, 1970, wyd. 5 1974, 1976, wyd. 6 [cz. 1] 1979.

Od wyd. 3 cz. 2: Moguncka noc pomijano nadrzędny tytuł: Poufny dziennik Dominika Pola.

20. Ślepy start. [Powieść]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1966, 379 s.

21. Blizny dzieciństwa. [Wspomnienia]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1971, 206 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1951, 1956.

Wywiady

• Rozm. S. Podlewski. Caritas 1951 nr 8.
J. Szczypka: Z wizytą w Gołąbkach. Kierunki 1965 nr 32.
... co inspirowało moją twórczość? Rozm. J. Szczawiński. Słowo Powszechne 1967 nr 39.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (M. Czermińska).

Ogólne

Artykuły

S. Piasecki: Prawda młodego pokolenia. Prosto z Mostu 1937 nr 2, przedruk w tegoż: Prosto z mostu. Kraków 2004.
I. Bobbé: Twórczość Władysława Jana Grabskiego. Biuletyn Informacyjny Pax 1958 z. 5.
A. Rogalski: Twórczość Władysława Jana Grabskiego. Kierunki 1958 nr 10.
J. Szczawiński: 40 lat twórczej pracy Władysława Jana Grabskiego. Wrocławski Tygodnik Katolicki 1959 nr 41.
W. Sadkowski: Wobec współczesności i wobec historii. Nowa Kultura 1962 nr 8.
Z. Zielonka: Tam, gdzie wczoraj jest dniem dzisiejszym. (O twórczości Władysława Jana Grabskiego). Więź 1962 nr 5.
W. Sadkowski: Literatura katolicka w Polsce. Warszawa 1963 [m.in. o W.J. Grabskim].
A. Hamerliński. Tygodnik Kulturalny 1965 nr 50.
Z. Lichniak: Po śmierci Władysława Jana Grabskiego. Słowo Powszechne 1970 nr 265.
J. Dobraczyński: Władek. Kierunki 1971 nr 2.
J. Szczypka: Inny Grabski. Życie i Myśl 1971 nr 11, przedruk w tegoż: Przypomnienia. Warszawa 1975.
A. Rogalski: Władysław Jan Grabski. W tegoż: W kręgu przyjaźni. Warszawa 1983.
Cz. Ryszka: Sagi powieściowe Władysława Jana Grabskiego. W tegoż: Milczący obecny i inne szkice o pisarzach katolickich. Katowice 1984.
A. Biernacki: Humanistyczny wstyd, czyli kapturowy sąd nad „Balladą katolicką. Teksty Drugie 1995 nr 1 [tamże tekst utworu Ballada katolicka o Konstancji z Nawrockich Kłosińskiej i Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim, powst. 12-15 XII 1953].
J. Siedlecka: Sąd nad „Balladą katolicką o Konstancji z Nawrockich Kłosińskiej i Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim” (Władysław Grabski). W tejże: Obława. Warszawa 2005.

W cieniu kolegiaty

W. Pietrzak: Świętość a czasy nasze. Prosto z Mostu 1939 nr 35.
Z. Kubiak: Drogi Sadoka etap pierwszy. Dziś i Jutro 1949 nr 46.
Z. Starowieyska-Morstinowa: Trudna droga. Tygodnik Powszechny 1949 nr 49.
J.M. Święcicki. Homo Dei 1949 nr 6.

[Dwieście] 200 miast wraca do Polski

J. Jasiński, T. Oracki. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1961 nr 2 [dot. wyd. 3 pt. 300 miast wróciło do Polski].

Saga o jarlu Broniszu

J. Dobraczyński: Pierwsza polska powieść o morzu. Dziś i Jutro 1947 nr 5.
K. Myśliński. Jantar 1947 nr 3.
W. Żukrowski: Epopea służebna. Tygodnik Powszechny 1947 nr 27.
J.E. Płomieński: Powieściowa wizja średniowiecza. Życie i Myśl 1958 nr 5/6.

Konfesjonał

M. Kurzyna: Sprawy boskie i polskie. Dziś i Jutro 1948 nr 39.
Z. Starowieyska-Morstinowa: Świat oglądany z konfesjonału. Tygodnik Powszechny 1948 nr 38.

Rapsodia świdnicka

B. Ekert: Epopeja śląska. Tygodnik Powszechny 1956 nr 17.
Z. Pędziński: Aluzja do współczesności. W tegoż: Dalecy i bliscy. Poznań 1957.
S. Podhorska-Okołów. Twórczość 1957 nr 7.

Tartak ruszy

S. Rembek: Dziedzictwo Pałuby. Kierunki 1961 nr 26.

Poufny dziennik Dominika Pola

J. Siewierski. Wiatraki 1964 nr 7 [dot. cz. 2 Moguncka noc].
W. Sadkowski: Konsternacja i jej powody. W tegoż: Penetracje i komentarze. Warszawa 1967.