BIO

Urodzony 13 sierpnia 1920 w Strzyżowie nad Wisłokiem, w rodzinie robotniczej; syn Stanisława Górnickiego i Zofii z Karolewiczów. Do szkół uczęszczał w Strzyżowie, gdzie też ukończył liceum humanistyczne. W okresie okupacji niemieckiej przebywał na terenie Nowosądecczyzny; był nauczycielem i kierownikiem tajnego nauczania w Zakliczynie nad Dunajcem. Jako żołnierz Armii Krajowej brał udział w akcjach partyzanckich w 1942-44. Po wojnie ukończył w 1947 studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Następnie przeniósł się do Cieplic-Zdroju, gdzie w 1947-50 uczył w Liceum Przemysłowym. W 1947 został członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). Był wiceprzewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, członkiem komitetu Miejskiego PPS. W 1950, po odbyciu aplikantury w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze, zdał egzamin sędziowski. We wrześniu 1951 zamieszkał w Poznaniu, gdzie do 1967 był wicedyrektorem Technikum Handlowego, a następnie uczył w Zespole Szkół Ekonomicznych. Równocześnie pracował jako radca prawny w Dyrekcji Okręgowej Szkolnictwa Zawodowego. Rozwijał też działalność polityczną i społeczną: od 1953 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR); w 1956-66 był kolejno członkiem Komitetu Miejskiego i Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu. Jako prozaik debiutował w 1955 opowiadaniem Dom na skarpie, opublikowanym w „Gazecie Poznańskiej” (nr 49); z pismem tym współpracował następnie do 1984. W 1956 był współzałożycielem i członkiem grupy literackiej Wierzbak (do 1959). W 1960 został członkiem Związku Literatów Polskich i do 1966 był wiceprezesem, w 1966-75 prezesem, a w 1975-77 ponownie wiceprezesem Oddziału Poznańskiego. W 1965-67 należał do kolegium redakcyjnego czasopisma „Nurt”. Artykuły, opowiadania i felietony zamieszczał też w „Życiu Literackim” (od 1966). W 1965-80 odbył podróże do Włoch, Szwajcarii, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Wietnamu, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Czechosłowacji, Rumunii, na Węgry, poświęcone im reportaże drukował w „Profilach” i „Głosie Wielkopolskim”. Za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury otrzymał w 1968 i 1974 nagrodę literacką miasta Poznania. W 1974-81 współpracował z tygodnikiem „Fakty”, w 1976-83 z poznańskim magazynem ilustrowanym „Tydzień”, w którym m.in. prowadził stały felieton (1977-81). W 1980 przeszedł jako nauczyciel na emeryturę. W 1992 podjął współpracę z ukazującym się w Strzyżowie miesięcznikiem „Waga i Miecz”, publikując krótkie opowieści i felietony. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim (1970) i Krzyżem Oficerskim (1976) Orderu Odrodzenia Polski, odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1970), Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego (1976), Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (1976), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1980) oraz odznaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego (1980), Krzyżem Partyzanckim (1983) i medalem Marszałka Województwa Wielkopolskiego (2003). Zmarł 31 lipca 2008; pochowany na Cmentarzu Miłostowo w Poznaniu

Twórczość

1. Sybirca. Opowiadania. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1957, 154 s.

Zawartość

Dom na skarpie; Sybirca; Niespokojna rzeka; Ciała leżą nie pogrzebane; Mleczarz; Córka.

2. Portret kota. Opowiadania. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1961, 126 s. Przedruk częściowy w poz. .

Zawartość

Spowiedź, Dwa miliardy aniołów; Portret kota; Biały kamień; Oczekiwanie; Etiuda o krasnoludkach; Agadir; Brzoza; Podpalacz; Ucieczka z Himmelkommando; Spotkanie przed bramą do nieba.

3. Powrót Stanleya Kozdry. Powieść. Gazeta Poznańska 1963 nr 153, 159, 165, 171/172, 177, 183, 189, 268-293. Wyd. osobne Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1963, 96 s. Wyd. 2 tamże 1967. Przedruk zob. poz. .

4. Spotkanie z Rzymianką. Powieść. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1966, 122 s. Wyd. 2 tamże 1968.

5. Ucieczka na obczyznę. Powieść. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1968, 230 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1970, wyd. 3 1975, wyd. 4 1978.

Wyróżnienie w plebiscycie „Złotej książki” na najpopularniejszą książkę poznańskiego pisarza.

6. Dom na Pacyfiku. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1969, 189 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1972, wyd. 3 1980. Por. poz. .

7. Dom na Pacyfiku. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Gniezno, Teatr im. A. Fredry 1970. Por. poz. .

8. Spotkanie przed bramą do nieba. Wybór opowiadań. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1971, 189 s.

Zawartość

Sybirca [poz. ]; Dwa Miasteczka, Niebieszczany; Kłecko; Na szczycie; Czy miłość; Zygmunt i Małgorzata; oraz z poz. : Etiuda o krasnoludkach; Podpalacz; Spotkanie przed bramą do nieba; Ucieczka z Himmelkommando.

9. Dziewczyna Anh odchodzi. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1973, 171 s.

10. Miasto Króla. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1974, 119 s.

11. Na śniegu widniała gwiazda. Opowiadania. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1978, 199 s.

Zawartość

Ostatnia przygoda Łazarza; Na śniegu widniała gwiazda; Pod koniec września; Powrót Stanleya Kozdry [poz. ].

12. Poszli ci, którzy powinni. Utwór sceniczny w 3 aktach. Wstęp: B. Pollak. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1978, 81 s. Wystawienie: Poznań, Teatr Polski 1978.

13. Bitwa szalała do wieczora. Powieść o Powstaniu Wielkopolskim w siedemnastu obrazach. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1984, 309 s. Wyd. nast.: wyd. 2 poprawione tamże 1988; wyd. 3 Poznań: P.W. [Przedsiębiorstwo Wielobranżowe] Interfund 2000.

14. Szukanie ocalenia. [Powieść]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1988, 142 s.

15. Matka Śnieżna. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1989, 153 s.

16. Dolina grzechów. [Powieść]. Strzyżów: Samorząd Lokalny Strzyżów nad Wisłokiem 1993.

17. Mściwoj i Anna Maria. [Powieść]. Nowy Tomyśl: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 1994, 128 s.

18. Miłość Emilii S. [Powieść]. Nowy Tomyśl: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 1996, 171 s. Wyd. 2 Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW 1996.

19. Zielony mosteczek i inne tajemnice spowiedzi. [Felietony]. Nowy Tomyśl: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 2002, 94 s.

20. Złoty most. [Opowiadania]. Poznań: Interfund 2005, 93 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1976, 1988, 2004.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (F. Lichodziejewska).

Ogólne

Książki

W kręgu powieści Gerarda Górnickiego z czasów Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Poznań: [b.w.] 2003, 35 s.

Sybirca

J. Ziomek: Debiut pojętnego ucznia. Tygodnik Zachodni 1958 nr 3.

Powrót Stanleya Kozdry

J. Łukasiewicz: Sprawy rodzinne. Odra 1964 nr 4.

Ucieczka na obczyznę

F. Fornalczyk: Współczesna wersja Ulissesa i Penelopy. Tygodnik Kulturalny 1968 nr 19.
M. Orski: Współczesny mit o Odysie. Odra 1969 nr 3.

Bitwa szalała do wieczora

E. Biela: Nie zgrzeszyli wobec ojczyzny. Fakty 1984 nr 31.

Szukanie ocalenia

J. Nowakowski: Meandry powieściowej autobiografii. „Szukanie ocalenia” Gerarda Górnickiego. W: Epoka przemian. Rzeszów 2005.