BIO

Urodzony 25 października 1902 w osadzie fabrycznej Wojciechów pod Krasnymstawem; syn Antoniego Góry, majstra stolarskiego, i Czesławy z Zembrzuskich. Po ukończeniu w 1923 Gimnazjum Humanistycznego w Radomsku, studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Równocześnie pracował zarobkowo jako korepetytor. Był członkiem Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „Życie”. W tym czasie rozpoczął twórczość literacką: w 1924 otrzymał w konkursie Koła Polonistów i Związku Zawodowego Literatów Polskich wyróżnienie za cykl wierszy lirycznych. Debiutował w 1926 wierszem Nie wróci, opublikowanym w dodatku „Światapt.Romans i Powieść” (nr 15). Po uzyskaniu magisterium w 1927 pracował jako nauczyciel w szkolnictwie średnim na Wołyniu: w Dubnie (1927-32) i w Kowlu (1932-38), gdzie był również dyrektorem szkoły. Równocześnie kontynuował twórczość literacką, publikując opowiadania, wiersze i artykuły w czasopismach, m.in. w „Kurierze Porannym” (1928-32; tu debiut prozatorski, nowela Wilki 1928 nr 11). Był redaktorem dodatku do pisma „Wołyńpt.Wołyń Literacki” (1936-38). W 1938 za wystąpienie (jako świadek obrony) w procesie komunisty Dymitra Materdeja został dyscyplinarnie przeniesiony do gimnazjum w Łucku. Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Wołynia przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich przebywał nadal w Łucku i pracował w szkolnictwie średnim do czerwca 1941. W czasie okupacji niemieckiej uczył w szkole podstawowej dla polskich dzieci. Równocześnie brał udział w tajnym nauczaniu, a także w akcjach obronnych przed Ukraińską Powstańczą Armią. Ranny w październiku 1943 pod Antonówką ukrywał się przed gestapo do końca okupacji. Po wkroczeniu armii radzieckiej w 1944 uczył w polskiej szkole średniej. W 1945 przybył do Jarocina pod Poznaniem, gdzie pracował w liceum ogólnokształcącym jako nauczyciel języka polskiego i zastępca dyrektora. W 1962 został członkiem Związku Literatów Polskich. Od 1964 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1970 przeszedł na emeryturę. Za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury otrzymał w 1973 nagrodę m. Poznania i Województwa Poznańskiego. Odznaczony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1965, 1970) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1976). Zmarł 15 lutego 1987 we Władysławowie.

Twórczość

1. Kamienny śpiew. [Opowiadania]. Powst. przed 1939.

Tom 22 opowiadań przyjęty w sierpniu 1939 do druku w wydawnictwie Rój uległ zniszczeniu w czasie wojny [informacja autora].

2. O prawo białego człowieka. Powst. 1947.

Powieść młodzieżowa o okupacji na Wołyniu wyróżniona w konkursie Naszej Księgarni w 1947.

3. Dęby. [Powieść]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1961, 219 s.

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie literackim Wydawnictwa Lubelskiego w 1960.

4. Gdy żołnierz musi się cofnąć. Scenariusz filmowy. Powst. 1961.

Wyróżnienie w konkursie filmowym Wytwórni Filmowej Wojska Polskiego „Czołówka” w 1961.

5. Gromadka. [Opowiadania]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1965, 199 s.

Zawartość

Matemek i Mieszko I; Onuce; Frau; Rocznica; Gromadka.

6. Prosto z pnia. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1965, 249 s.

Wyróżnienie w konkursie literackim Ludowej Spółdzielni Wydawniczej i Związku Literatów Polskich.

7. Połamane wiosła. [Powieść]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1968, 242 s.

Wyróżnienie w konkursie Gdańskiego Towarzystwo Przyjaciół Sztuk, Oddziału Gdańskiego Związku Literatów Polskich i Wydawnictwa Morskiego.

8. Po deszczu zieleń. [Powieść]. Powst. 1970. Druk fragmentów „Kamena” 1970 nr 21.

Nagrody

II nagroda w konkursie na powieść o tematyce ziemi łódzkiej ogłoszonym przez Wojewódzką Radę Narodową w Łodzi, przy współudziale Wojskowej Komisji Związków Zawodowych, Oddziału Łódzkiego Związku Literatów Polskich, Wojewódzkiego Towarzystwa Upowszechniania Kultury i Wydawnictwa Łódzkiego w 1970.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (F. Lichodziejewska).

Ogólne

Artykuły

F. Fornalczyk: Edward Góra (Profile). Zeszyty Wielkopolskie 1968 nr 8.
J. Mańkowski: Edward Góra. Kronika Miasta Poznania 1975 nr 2.
J. Jajor: Edward Góra – pisarz, pedagog. Południowa Wielkopolska 1978 nr 1.

Dęby

W. Sadkowski: Motocyklem po uroczyskach. Nowe Książki 1962 nr 6.

Gromadka

E. Ożóg: Nie tylko na froncie. Nowe Książki 1966 nr 4.

Połamane wiosła

K. Kuliczkowska: Różne bywają wędrówki. Nowe Książki 1969 nr 2.