BIO

Born on 21 March 1951 in Krakow; son of Juliusz Kłosiński and Zofia, née Smolińska. He attended the Jan Sobieski Grammar School (No. II) in Krakow between 1964 and 1968, when he completed his advanced secondary education. From 1968 he studied Polish philology at the Jagiellonian University (UJ) in Krakow. After graduating with a master's degree, he worked from 1973 as an assistant at the Institute of Polish Literature and Culture (which in 1991 became the Institute of the Study of Polish Literature – INoLP and was named after Ireneusz Opacki in 2005) at the University of Silesia (UŚ) in Katowice. He made his debut in 1975 with an article in "Ruch Literacki" (no. 1), Problematyka czasu w powieści historycznej XIX wieku (Temporality in Nineteenth-Century Historical Novels), followed by a review of M. Głowiński's Gry powieściowe (Novel Games) in "Pamiętnik Literacki" (no. 2). He defended his doctoral thesis at UŚ in 1985. It was titled Proza Romana Jaworskiego na tle przemian 1910–1925 (Roman Jaworski's Prose in the Context of the Changes between 1910 and 1925) and was supervised by Prof. Tadeusz Bujnicki. He was awarded a habilitation degree from UŚ in 1991 for his study Mimesis w chłopskich powieściach Orzeszkowej (Mimesis in Orzeszkowa's Peasant Novels). Between 1992 and 1996, he served as deputy director of INoLP. He contributed essays and reviews in literary theory and nineteehth and twentieth-century literary history to journals including "Pamiętnik Literacki" (1975–76; 1985–87, 1999), "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach" (from 1978), "Teksty Drugie" (1998–2007, 2011, 2015), and "Śląsk" (intermittently 1996–2004). In 2002, he was made state-appointed professor. He presented a programme on classical music in 1995 on the Silesian radio broadcaster Top. Together with Kazimiera Szczuka, he presented the weekly programme Wydanie drugie poprawione (Revised Second Edition) on the private television station TVN between 2004 and 2009. It discussed contemporary Polish literature. For his work on this programme he received the 2007 Polish Book Institute (PIK) prize Pikowy Laur at the Krakow Book Fair for the best presentation of books in electronic media formats. Between 2005 and 2013, he was a lecturer at the Institute of Culture and Communication at the Warsaw University of Social Sciences and Humanities (SWPS). In 2007, he was appointed chair of the Polish Academy of Sciences' Committee on Literary Studies (KNoL PAN). From 2008 he was a member of the Programme Council of Polish Radio in Katowice, while also serving from 2008 until 2016 as director of INoLP at UŚ in Katowice. At the same time, he was also head of the Department of Post-Romantic Literature at INoLP. In 2015, he won the University of Silesia Pro Scientia et Arte Prize for his outstanding achievements in teaching and research. He received the Bronze Cross of Merit in 2002. In 1977, he married the UŚ professor and literary historian Krystyna, née Ślizankiewicz. They have a son, Michał (b. 1986). He lives in Sosnowiec.

Twórczość

1. Mimesis w chłopskich powieściach Orzeszkowej. Katowice: Uniwersytet Śląski 1990, 191 s. Prace NaukoweUniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1129.

Rozprawa habilitacyjna.

2. Wokół „Historii maniaków” [R. Jaworskiego]. Stylizacja, brzydota, groteska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1992, 255 s.

Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej.

3. Eros, dekonstrukcja, polityka. Katowice: Śląsk 2000, 288 s.

Zawartość

To nie bajka. Wstęp — Prolog: Przemiany prozy XX wieku. – Cz. I: Eros: „Efebos”. Karola Szymanowskiego próba symbolizacji homoseksualizmu; Od „Zmór” do „Motorów” [E. Zegadłowicza]. Czy jest możliwa literatura erotyczna?; Jak czytać „Motory”?; „Playboy” albo chanson courtoise. – Cz. II: Dekonstrukcja: Gry kategorii znaczeniowych w fabule opowiadania Romana Jaworskiego „Zepsuty ornament”; Przyczynek do portretu artysty: „Teatr w więzieniu” [A. Słonimskiego]; O funkcji metatekstów w powieści Romana Jaworskiego „Wesele hrabiego Orgaza”; Schulzowskie modele komunikacji. – Cz. III: Polityka. Przestrzeń w „Oziminie” [W. Berenta]; Proza Struga. Między modernizmem a dwudziestoleciem. Próba interpretacji; „Wyrąbany chodnik” [G. Morcinka]; Egzotyzm po polsku [dot. twórczości A. Szklarskiego]. – Epilog: Rzeczywistość i władza. Mimesis w polskiej powieści politycznej [dot.: J.Kaden-Bandrowski: Generał Barcz].

4. Poezja żalu. [Szkice literackie]. Katowice: Śląsk 2001, 198 s.

Zawartość

Wstęp. – Radość pisania, żałoba pisania. „Radość pisania” Wisławy Szymborskiej; Bigos — kosmos. Opis bigosu w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza; Żal niedoskonały. Poezja Tadeusza Sułkowskiego; „Lament barana ofiarnego”. Cztery interpretacje ofiary Abrahama. Wokół wiersza Józefa Wittlina; Żałoba słowa. Wokół „Dziennika kanadyjskiego” Wacława Iwaniuka; „Wymyka mi się moja ledwo odczuta esencja”. Czesław Miłosz; Mnemosyne. Motyw „płaczki żałobnej” u Miłosza; „Niepokój”. Tadeusz Różewicz.

5. W stronę inności. Rozbiory i debaty. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006, 160 s. PraceNaukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2489.

Zawartość

Zamiast wstępu: irreductible. – Rozbiory: Caca. Inny w „Nad Niemnem” [E. Orzeszkowej]; „Proszę państwa do gazu” [T. Borowskiego]; Proza poety [dot. T. Różewicza]; Poezja zaimków. O „Przesłaniu Pana Cogito” [Z. Herberta]; Pejzaż wewnętrzny Zagłębia Dąbrowskiego; Chodnik niewyrąbany [dot. twórczości G. Morcinka]; O „Krzaku gorejącym” Jana Pierzchały. – Debaty: Wolność i niewola; „Mit” & „dzisiaj”; Kto ukradł tekst?; Dla M.P.M. [dot. M.P. Markowski: Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura]; Odkrywanie innego; Inny reportaż.

6. Poza zasadą komunikacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2021, 256 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2021 , plik w formacie PDF, EBOOK.

Zawartość

Nicość w pracy; Humanistyka w uniwersytecie; Status dyskursu teoretycznego; Poetyka w świetle dekonstrukcji; Literatura jako potlacz. (Z dziejów pewnej idei); Literatura jako epoche. Literackie warunki doświadczenia; Fabuła i fabuloznawstwo – zagadnienia interdyscyplinarne; „O roku ów”. Rokowania historii literatury; De(re)konstrukcja męskości; Literaturoznawczy darwinizm; Humanistyka nowa.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Problematyka czasu w powieści historycznej XIX wieku. „Ruch Literacki1975 nr 1 s. 31-41.
Powtórzenia w powieści. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1978 nr 238 s. 2235.
Dyskurs katastroficzny. W: Katastrofizm i awangarda. Katowice 1979 s. 23–39.
Zdarzenie” w badaniach narratologicznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1981 nr 459 s. 1124.
Konteksty fabuły w latarniku z Aspinwall. W: Latarnik” Henryka Sienkiewicza — interpretacje. Katowice 1984 s. 88–107.
Przemiany prozy XX wieku. W: Wiedza o literaturze i edukacji. Warszawa 1996 s. 416–435.
Miłosna rozmowa. W: Pogranicza wrażliwości w literaturze dawnej oraz współczesnej. Cz. 1. Szczecin 1998 s. 717 [w świetle książki R. Barthes'a „Fragments d'un discours amoureux”].
Niewyrażalność a niereferencjonalność. Poetyka w świetle dekonstrukcji. W: Literatura wobec niewyrażalnego. Warszawa 1998 s. 59–77, przedruk pt. Poetyka w świetle dekonstrukcji w tegoż: Poza zasadą komunikacji. Katowice 2021.
Ocalony. Wokół wiersza Tadeusza Różewicza. W: Ciało — płeć — literatura. Warszawa 1998 s. 59–77; przedruk w: Ciało, płeć, literatura. Warszawa 2001 s. 395–412.
Imię róży [U. Eco]. Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 520.
Signifiance: wstęp do pism Rolanda Barthes’a o muzyce. Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 1126.
Patchwork o sobie. Roland Barthes. W: Osoba w literaturze i komunikacji literackiej. Warszawa 2000 s. 73-83.
Profesor Ireneusz Opacki, czyli odkrywanie innego. W: Tkanina, Studia, szkice, interpretacje. Kraków 2003 s. 344–357.
Nie przekraczać tekstu! (Derrida czytelnik). W: Derrida/Adirred. Pułtusk 2006 s. 267283.
Ponad podziałami. W: Obchodzę urodziny z daleka”. Szkice o Stanisławie Barańczaku. Katowice 2007 s. 18–31.
Sarkazmy. W: R. Barthes: Mitologie. Warszawa 2008 s. 5–23.
Pyrrusowe usta. O „Trzech poematach” Zbigniewa Bieńkowskiego. W: Interpretować dalej: najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945–1989. Kraków 2011 s. 105–116.
Metafora pracy i praca metafory. W: Stanisław Brzozowski — (ko)repetycje. T. 2. Katowice 2013 s. 53–85.
Głuche „basso” doświadczenia. Śląskie Studia Polonistycznne 2014 nr 1/2 s. 229-240.
Lacaniści i polityczność. [Współautor:] D. Matuszek. W: Polityczność psychoanalizy. Katowice 2014 s. 3–16.
W oku cyklonu. Biblioteka między wspólnotą informacji a prawem własności intelektualnej. W: Świat biblioteki otwartej. Katowice 2016 s. 120-143.
Pubertas immatura. Polskie „męstwo od powstania kościuszkowskiego do listopadowego. W: Formy męskości 2.Warszawa 2018 s. 15-61.
Przymierze soli. O poezji Mariana Kisiela. W: Pergamin wspomnień. Szkice o poezji Mariana Kisiela. Katowice 2019 s. 151-165.

Przekłady

1. A. Hitchcock: Ciężki dzień na szafocie. [Opowiadania]. Katowice: Videograf 1994, 190 s. Seria z Kobrą.
2. K. Boeser: Nostradamus. [Powieść]. Katowice: Videograf 1996, 185 s.
3. A. Waugh: Muzyka klasyczna. Nowy sposób słuchania. Warszawa: Bellona; Rytm 1997, 144 s. + CD.
4. R. Barthes: Lektury. Przeł.: K. Kłosiński, M.P. Markowski, E. Wieleżyńska. Wybrał, opracował i posłowiem opatrzył M.P. Markowski. (Pisma. T. 4). Warszawa: KR 2001, 270 s.
Tu w tłum. K. Kłosińskiego: Dramat, poemat, powieść, s. 19–41; Przez ramię, s. 117–130; Brecht i dyskurs: przyczynek do badań nad dyskursywnością, s. 167–178.
5. J. Derrida: Pismo i różnica. [Eseje]. Warszawa: Wydawnictwo KR 2004, 532 s.

Prace redakcyjne

1. Przyszłość polonistyki. Koncepcje — rewizje — przemiany. Pod red. A. Dziadka, K. Kłosińskiego, F. Mazurkiewicza. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013, 506 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach,3023.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego [2013 ], plik w formacie PDF, IBUK.
2. R. Barthes: Pisma. [T. 1-4]. Pod red. M.P. Markowskiego i K. Kłosińskiego. Warszawa KR 1999-2001 .
Inf. o redakcji według informacji K. Kłosińskiego.
3. Polityczność psychoanalizy. Freud, Lacan, Žižek. Pod red. K. Kłosińskiego i D. Matuszka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, 491 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3286.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014 , plik w formacie EBOOK.
4. Emil Zegadłowicz daleki i bliski. Pod red. H. Czubały, K. Kłosińskiego, K. Latawiec i W. Próchnickiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2015, 419 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3208.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2015 , plik w formacie EBOOK.

Omówienia i recenzje

• Ankiety dla IBL PAN 2016 , 2024.

Wywiady

Żałoba po świecie, który mija. Rozm. D. Lubina-Cipińska. Rzeczpospolita 2000 nr 253.
Meloman to nauczyciel muzycznych rozkoszy. Rozm. K. Wolnik. Gazeta Uniwersytecka (Katowice) 2002 nr 8.
Świat się bardzo zmienił. Rozm. A. Sikora. Gazeta Uniwersytecka. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2012 nr 7.
Niepotrzebna i szkodliwa humanistyka. Rozm. B. Widera. Śląsk 2015 nr 7.

Słowniki i bibliografie

Literatura Polska XX w . Przewodnik encyklopedyczny. T. 1 (D. Nowacki).

Ogólne

Artykuły

M. Kisiel: Kłosiński. Zarys życia. W: Narracja dyskurs historia. Warszawa 2022.

Mimesis w chłopskich powieściach Orzeszkowej

T. BUJNICKI. „Ruch Literacki1991 nr 3.
B. NOWOROLSKA. „Pamiętnik Literacki1993 z. 3/4.

Wokół „Historii maniaków”

A. CZYŻ: Dwaj mistrzowie do wzięcia. Ogród 1992 nr 1.
J. KOPCIŃSKI. „Pamiętnik Literacki1994 z. 1.

Eros, dekonstrukcja, polityka

B. KANIEWSKA: Od Erosa do kamyczka. Teksty Drugie 2002 nr 6.

Poezja żalu

M. BARANOWSKA: O książce „Poezja żalu” Krzysztofa Kłosińskiego. Res Publica Nowa 2002 nr 5.
T. MIZERKIEWICZ: Obrządki żałoby, porządki słowa. Teksty Drugie 2003 nr 2/3.

Poza zasadą komunikacji

D. ULICKA: Przyjemność czytania. „Nowe Książki2022 nr 10,.