BIO

Urodzony 27 sierpnia 1903 w Petersburgu w rodzinie inteligenckiej; syn Mikołaja Gomolickiego i Adeli z Zegrzdów. W 1915-24 uczęszczał do rosyjskiego gimnazjum klasycznego w Ostrogu na Wołyniu. Debiutował w 1918 wierszami w języku rosyjskim. Do 1931 przebywał w Ostrogu i Lwowie, pracując jako drwal, robotnik, następnie kreślarz. Przez pewien czas jeździł z trupą aktorów po województwie stanisławowskim. W 1931 przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował dorywczo jako robotnik budowlany, buchalter i kontroler w drukarni. Równocześnie kontynuował twórczość poetycką w języku rosyjskim. W języku polskim debiutował w 1935 artykułem o M. Cwietajewej i B. Pasternaku pt. Ze współczesnej poezji rosyjskiej opublikowanym w „Kamenie” (nr 1, podpisany Lew Gomolickij); z pismem tym współpracował następnie do 1938. Od 1938 studiował w Wyższej Szkole Sztuk Zdobniczych. W tym czasie zaczął też zajmować się twórczością graficzną, ilustrując książki poetyckie. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie i pracował jako szklarz. Po wyzwoleniu zamieszkał w Łodzi. W 1945 został członkiem Polskiej Partii Robotniczej (od 1948 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Był jednym z organizatorów i w 1945-48 kierownikiem Wojewódzkiego Oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Łodzi. Od 1945 należał też do Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związku Literatów Polskich; ZLP; w 1948-50 i w 1956-57 wchodził w skład zarządu Oddziału Łódzkiego). Współpracował m.in. z czasopismami „Głos Robotniczy” (1945-59), „Kuźnica” (1945-49), „Łódź Teatralna” (1946-52), „Wieś” (1948-52), „Życie Literackie” (od 1951). W 1947 został członkiem komitetu redakcyjnego kwartalnika „Język Rosyjski”; w piśmie tym publikował do 1957. W tych latach zajmował się głównie pracami naukowymi i popularnonaukowymi w zakresie rusycystyki. W 1947-48 brał udział w pracach Komisji Ocen i Komisji Programowej Ministerstwa Oświaty. W 1948-52 prowadził wykłady zlecone na Uniwersytecie Łódzkim, w 1949/50 na Uniwersytecie Warszawskim, w 1951/52 w Wyższej Szkole Aktorskiej w Łodzi. W 1948-55 współpracował jako rzeczoznawca z teatrami łódzkimi i warszawskimi; publikował w czasopiśmie „Teatr” (1950-53). Od 1949 był członkiem Komisji Historii Literatury Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. W 1956 został powołany do komitetu krytycznego wydania Dzieł A. Mickiewicza. W tym okresie zajął się twórczością beletrystyczną. Utwory prozą, artykuły i recenzje zamieszczał m.in. w „Odgłosach” (1958-69), „Miesięczniku Literackim” (1969-88), „Tygodniku Kulturalnym” (1970-73), „Odrze” (zwłaszcza w 1983-87). W 1957 założył wraz ze Stanisławem Czernikiem, Wydawnictwo Łódzkie, w którym do 1971 pełnił funkcję starszego redaktora. W 1958-61 był też członkiem Komisji Kultury przy Radzie Narodowej miasta Łodzi. W 1961 otrzymał nagrodę literacką miasta Łodzi im. J. Tuwima. Od 1971 należał do Polskiego PEN Clubu. Za całokształt twórczości w 1979 otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów I stopnia. W 1983 został członkiem nowego ZLP. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim (1969) i Krzyżem Komandorskim (1985) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 22 grudnia 1988 w Łodzi; pochowany tamże na Cmentarzu Komunalnym na Dołach .

Twórczość

1. Wiersze. Ostróg 1918. [Inf. autora].

2. Miniâtury. Stichi 1919-1921. Warszawa: Rossica 1921, 31 s.

3. Isstoriâ odnogo rodstva. Galška kniažna Ostrožskaâ i Dimitrij Sanguško. [Szkic]. L'vov:Stavropolskij Institut 1931, 16 s.

4. Warszawa. (Poema). [Warszawa:] P. Szwede 1934, 16 s.

5. Cvietnik. Dom. Tallin 1936. [Inf. autora].

6. Emigrandskaâ poema. Tallinn 1937. [Inf. autora].

7. Oda smerti. Ballada. Warszawa: P. Szwede 1937, 16 s.

8. Sotom večnosti. [Wiersze]. [Współwyd. z:] G. Klinger: Zatva Božiâ pt. Vertograd nebesnyj. [Warszawa:] P. Szwede 1937, 30 s.

9. W navi zreti. [Wiersze]. [Warszawa:] P. Szwede 1937, 8 s.

10. Pritči. [Wiersze]. [Warszawa:] P. Szwede [1938], 13 s.

11. Aleksander Puszkin. (Z okazji 150 rocznicy urodzin wielkiego poety). Warszawa: Współpraca 1949, 31 s. Przedruk w: L. Gomolicki, M. Toporowski: Aleksander Puszkin. 1799-1949. Przewodnik po Wystawie Jubileuszowej. Warszawa: Komitet Uczczenia 150-tej Rocznicy Urodzin A. Puszkina 1949.

12. Dziennik pobytu Adama Mickiewicza w Rosji 1824-1829. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Książka i Wiedza 1949, XXVII, 377 s. Instytut Badań Literackich.

13. Lokaut. [Opowieść]. Powst. ok. 1949. Druk „Głos Robotniczy” 1951 nr 61-97.

Nagrody

Nagroda w konkursie Prezydium Rady Narodowej miasta Łodzi w 1949.

14. Mickiewicz wśród Rosjan. [Szkice literackie]. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Książka i Wiedza 1950, 162 s.

Zawartość

Pod jednym płaszczem; Powódź; „Wojnaroski”; W Moskwie: „Moskowskij Wiestnik”. „Iris”. (Posłanniczka bogów); Koterie salonowe: Tłumacze. Dwory podmiejskie. „Kwiaty północne”; Obozy literackie: „Telegraf” i lubomudrzy. Lallah Rokh a oda społeczna. Narodziny liryki. Droga do Rosji.

15. Barykady. [Powieść]. Głos Robotniczy 1951 nr 257-313.

16. Strajk. [Opowieść]. Głos Robotniczy 1951 nr 115-157.

17. Aleksander Puszkin. Warszawa: Wiedza Powszechna 1953, 83 s.

18. Kandydat godny zaufania — Józefa Ulkowska. [Reportaż]. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Książka i Wiedza 1954, 64 s.

19. Tajemnica trzynastki. O pierwszym pionie bezbrakowym. [Reportaż]. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Książka i Wiedza 1954, 68 s.

20. Wielki realista Aleksander Puszkin. [Studia]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 235 s.

Zawartość

O przezwyciężonej przeszłości; Z dziejów puszkinologii radzieckiej; Twórca realizmu; Nienapisany rozdział „Oniegina”; Prawdziwy romantyzm; Proza Puszkina. — Uzupełnienie: Zarys biografii Puszkina; Główne daty z życia i twórczości Puszkina.

21. Czas spopielały. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1957, 28 s.

Zawartość

Zawiera m.in. cykle: Mury; Exodus.

22. Włodzimierz Majakowski. Warszawa: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 1957, powielone.

23. Ucieczka. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1959, 165 s. Przedruk zob. poz. .

24. Wieczory nad Łódką. [Opowiadania]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1959, 165 s.

Zawartość

Kryga; Artysta; Tramwaj parowy; Ulotka; Ofiara przeciwieństw; Burgraf dziewiarski; Odszkodowanie; Pozłacana robota; Przebrańcy; Księga żywota; Szachrajzada z prokuratorem; Misja specjalna; Bajka z karnawałem; Życie gorejące; Bochenek; Złote dziecię; But ze skrytką; Ukradzione płótno; Nad Łódką; Gumowy łamistrajk; Kopciuch; Białe miasto.

25. Uprowadzenie Baucis. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1960, 209 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1967, wyd. 3 1975.

26. Białe runo. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1962, 162 s.

27. Wyłączenie. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1962, 212 s.

28. Czasobranie. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1963, 268 s. Wyd. 2 zmienione pt. Miasto i Julia. Tamże 1970. Przedruk zob. poz. .

29. Kiermasz. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1964, 180 s. Wyd. 2 tamże 1968. Przedruk zob. poz. .

30. Owoc z grynszpanem. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1965, 150 s. Przedruk zob. poz. .

31. Wyprawa na Patmos. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1966, 213 s. Przedruk zob. poz. .

32. Dzikie muzy. [Wspomnienia]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1968, 172 s. Przedruk zob. poz. .

33. Wydarzenie. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1968, 216 s. Przedruk zob. poz. .

34. Arka. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 198 s. Przedruk zob. poz. .

35. Komiks psychologiczny. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 175 s.

36. Erotyk. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1974, 211 s. Przedruk zob. poz. .

37. Proza. T. 1-3. Wstęp i oprac.: J. Rzymowski. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1976-1978, 565 + 408 + 490 s.

W metryce t. 1 mylnie wyd. 2.

Zawartość

T. 1: poz. 29, 28, 31; T.2: poz. 23, 30, 32; T. 3: poz. 33, 34, 36.

38. Przygoda archiwalna. [Szkice mickiewiczowskie]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1976, 168 s.

Zawartość

Wprowadzenie do tematu; Kryptonim A. Mickiewicza; Droga na południe; Data pogrzebu Wieniewitinowa; Dwa inne dzienniki; Grób w Jaromerzu.

39. Taniec Eurynome. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 154 s.

40. Horoskop. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1981, 184 s.

41. Róża i Walkiria czyli W dorzeczu Fabulistej. [Opowiadania]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1982, 256 s.

Zawartość

Róża; Kora; Hajdamacy; Senilia; Polowanie na dzika; Dwie Troi; Wyspa; Niewolnica; Negro boy; Walkiria; Opowiadanie R.; Traktat o wyspach szczęśliwości; Horoskop Cycerona; Demonolog; Samowidzenie.

42. Terapia przestrzenna. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1983, 137 s.

43. Odwiedziny Galileusza. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1986, 157 s.

Zawartość

Odwiedziny Galileusza; Podróże Endymiona.

44. Autobiogram. [Szkice literackie]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1989, 148 s.

Zawartość

Mowa wiązana; Autobiogram prozopisarza; Moje mitomorfozy; Reportaż z pobytu w Puli; Osoby krotochwili; Traktat o treści; O formie; Wypisy, czyli próbki tego, co już pisałem na ten temat.

45. Wywiad z Gustawem. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1990, 167 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Etapy rozwojowe poezji rosyjskiej. W: Dwa wieki poezji rosyjskiej. Antologia. Warszawa 1947 s. 442-471.
O dramatach Puszkina. W: A. Puszkin: Dramaty. Łódź 1947 s. 5-46.
Pierwsi rosyjscy tłumacze Mickiewicza. Zeszyty Wrocławskie 1948 nr 4 s. 10-24.
Rosyjscy poeci sylabiczni. Prace Polonistyczne Seria 7: 1949 s. 21-31.
Wojnarowski [K. Rylejewa] — Wallenrod [A. Mickiewicza] — Połtawa [A. Puszkina]. Twórczość 1949 z. 6 s. 63-83.
Pozytywizm polski w świetle krytyki rosyjskiej. W: Pozytywizm. Cz. 1. Wrocław 1950 s. 376-396.
Z historii puszkinologii polskiej. Prace Polonistyczne Seria 11: 1953 s. 341-354.
Od Turgieniewa do Gorkiego. Pamiętnik Teatralny 1955 z. 2 s. 208-215.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Russkaja literatura. Wypisy. Oprac.: L. Gomolicki, W. Gałecki, W. Jakubowski, S. Pollak. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1950.

dla klasy XI szkoły ogólnokształcącej. 1950, 392 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2-12 1951-1961.

dla klasy VIII i IX. 1950. Wyd. nast. tamże: wyd. 2-10 1951-1960.

dla klasy X. 1950. Wyd. nast. tamże: wyd. 2-12 1951-1961.

2. A. Puszkin: Poematy i baśnie. (Dzieła wybrane. T. 2). Przypisy oprac. L. Gomolicki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 317 s. Wyd. 2 tamże 1956. Przedruk w: A. Puszkin: Dzieła. T. 2. Tamże 1967.
3. K. Rylejew: Wojnarowski. (Poemat). W przekł. W. Syrokomli (Kondratowicza). Tłumaczenie uzupełnił W. Słobodnik. Wstępem i komentarzem opatrzył L. Gomolicki. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1955, CXXIX, 73 s. Biblioteka Narodowa, II, 98.
4. W. Gąsiorowski: Królobójcy. [Powieść]. Przypisami opatrzył L. Gomolicki. [Łódź:] Wydawnictwo Łódzkie 1957, 276 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1955, 1956.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
A. Niewiadowski, A. Smuszkiewicz: Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej. Poznań 1990.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (J. Rzymowski).
Słownik badaczy literatury polskiej. [T. 7]. Łódź 2005 (E.K. Organiściakówna).

Ogólne

Książki

J. Rzymowski: Erynie historii i człowieka. O pisarstwie Leona Gomolickiego. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1973, 267 s.
B. Krakowiak: Leon Gomolicki 1903-1988. Zestaw bibliograficzny. Łódź: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego 1993, 17 s.

Artykuły

R. Marszałek: Leon Gomolicki. Tygodnik Kulturalny 1963 nr 18.
R. Marszałek: Na tropie własnego cienia. Twórczość 1963 nr 5.
F. Fornalczyk: Człowiek w przestrzeni i czasie. W tegoż: Z rodu poetów. Łódź 1969.
J. Rzymowski: Mit Admeta i Alcesty w literaturze polskiej. Prace Polonistyczne Seria 26: 1970.
K. Nowicki: Leona Gomolickiego powieść poetycka. W tegoż: Pertraktacje. Warszawa 1971.
K. Sielicki: Arka przez czas unoszona. (Uwagi o prozie Leona Gomolickiego). Nowy Wyraz 1974 nr 2.
T. Błażejewski: Przeciw apokalipsie. Literatura 1978 nr 24, przedruk pt. Intelekt wobec apokalipsy. W tegoż: Retorta Fausta. Łódź 1981.
W. Tomasik: Wobec tradycji powieści produkcyjnej. („Białe runo” Leona Gomolickiego). W: Modele świata i człowieka. Lublin 1985.
T. Błażejewski: Cykuta życia. W tegoż: Literatura jak literatura. Łódź 1987.
J. Kulczycka-Saloni: Przedwojenne i powojenne pisarstwo Leona Gomolickiego. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4.
T. Błażejewski: Apokalipsa, historia, terapia. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku Rozprawy Humanistyczne 2005.

Dziennik pobytu Adama Mickiewicza w Rosji 1824-1829

B. Batowski. Życie Słowiańskie 1950 nr 4.
M. Janion: Współczesna postępowa wiedza o Mickiewiczu. Pamiętnik Literacki 1951 z. 2.

Mickiewicz wśród Rosjan

J. Czechowicz: Muza wygnańców. Pion 1939 nr 3.

Wielki realista Aleksander Puszkin

B. Galster: Nieudana książka o Puszkinie. Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego 1954 nr 3.

Ucieczka

H. Bereza: We własnym świecie. Twórczość 1959 nr 11.
Z. Kubikowski: Ucieczka z kraju dzieciństwa. Odra 1959 nr 38, przedruk w tegoż: Bezpieczne, małe mity. Wrocław 1965.
W. Maciąg: Ucieczka, albo o niemocy. Życie Literackie 1959 nr 28.

Uprowadzenie Baucis

H. Bereza: W sferze uczuciomyśli. Nowa Kultura 1962 nr 15 [dot. też: Wyłączenie].

Białe runo

H. Bereza: Przemyślna powieść. Twórczość 1962 nr 12, przedruk w tegoż: Sztuka czytania. Warszawa 1966.

Wyłączenie

H. Bereza: W sferze uczuciomyśli. Nowa Kultura 1962 nr 15 [dot. też: Uprowadzenie Baucis].

Czasobranie

M. Jarochowska: Osoba pierwsza liczby pojedynczej. „Ja” zwielokrotnione. Życie Literackie 1964 nr 3.

Kiermasz

Z. Żabicki: Antypowieść” wzorcowa. W tegoż: Proza..., proza... Warszawa 1966.
W. Sadkowski: Odejście i zbliżenie. W tegoż: Penetracje i komentarze. Warszawa 1967.
T. Burek: Jak możliwa jest powieść. W tegoż: Zamiast powieści. Warszawa 1971 [dot. też: Wydarzenie; Dzikie muzy].

Wyprawa na Patmos

Z. Bieńkowski: Sens udręki. Twórczość 1967 nr 3.

Dzikie muzy

T. Burek: Jak możliwa jest powieść. W tegoż: Zamiast powieści. Warszawa 1971 [dot. też: Kiermasz; Wydarzenie].

Wydarzenie

T. Burek: Jak możliwa jest powieść. W tegoż: Zamiast powieści. Warszawa 1971 [dot. też: Kiermasz; Dzikie muzy].

Komiks psychologiczny

H. Bereza: Szansa. Twórczość 1972 nr 9.
I. Furnal: Szósty zmysł — syntetyczna pamięć wieków. Miesięcznik Literacki 1972 nr 10.

Erotyk

J. Stolarczyk: Erotyk” albo nowy „uścisk z teraźniejszością. Odra 1975 nr 9.
B. Zadura: I nie ma większej radości. Twórczość 1975 nr 3.

Taniec Eurynome

J.K. Weber: W poszukiwaniu utraconego paradygmatu. Twórczość 1978 nr 2.

Horoskop

L. Rola: Czas stracony, czas odnaleziony. Twórczość 1981 nr 11.
T. Lewandowski: Nadal konsekwentny. Miesięcznik Literacki 1982 nr 7.

Autobiogram

M. Lengren. Twórczość 1990 nr 8.

Wywiad z Gustawem

M. Lengren: Wywiad z historią. Twórczość 1990 nr 11.
R. Pietrzak: Ostatni z Konradów. Nowe Książki 1990 nr 10.