BIO

Urodzony 5 lutego 1890 w Kijowie w rodzinie ziemiańskiej; syn właścicieli majątku Worzel pod Kijowem; matka Wanda (secundo voto Popławska) była malarką. W 1908 ukończył gimnazjum w Kijowie. W tymże roku debiutował na łamach czasopisma „Nasza Przyszłość” (nr 1) wierszami pt. Prymicje poetyckie: I. Idea; II. Tęsknot mara... oraz recenzją książek K. Makuszyńskiego Połów gwiazd i K. Krolińskiego Antologia współczesnych poetów polskich. W 1909-10 studiował filozofię w Monachium, w 1910-14 zaś sztukę i literaturę w Paryżu. Od 1911 należał do Towarzystwa Artystów Polskich, w którym pełnił funkcję gospodarza i bibliotekarza. Kontynuował twórczość poetycką i publikował utwory m.in. w „Sfinksie” (1910), „Prawdzie” (1912-14), „Złotym Rogu” (1913) i „Sowizdrzale” (1913-19 z przerwami). W czasie I wojny światowej brał udział w walkach II Brygady Legionów. W 1918 przebywał w Kijowie, w 1919 przeniósł się do Warszawy. Brał czynny udział w życiu literackim; należał do grupy poetów uczestniczących w zebraniach kawiarni literackiej Picador. Był przewodniczącym komitetu organizacyjnego Wszechdzielnicowego Zjazdu Literatów Polskich w maju 1920 w Warszawie. W lipcu 1920 wstąpił do Wojska Polskiego (WP) i pełnił funkcję sekretarza prezydium Centralnego Komitetu Propagandy przy Naczelnym Dowództwie WP. Od 1920 był członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (w 1920-21 pełnił funkcję członka zarządu, w 1922 sekretarza zarządu). Od października 1920 do 1921 był redaktorem miesięcznika „Gospoda Poetów”. Artykuły, recenzje, wiersze i prozę publikował także w wielu innych czasopismach, m.in. w „Kurierze Porannym” (1920-25), „Polsce” (1921-22; tu m.in. cykl felietonów My i oni. Szkice prowincjonalne), „Świecie” (1921-27) i „Dniu Polskim” (1924-25; tu m.in. korespondencje w cyklach: Listy z Paryża, 1924; Nad Styrem i nad Ikwą, 1925). W 1925 wyjechał za granicę. W 1927-29 publikował w „Kurierze Warszawskim” (także pod pseudonimami: Lubięwa, Stefan Lubięwa, m.in. cykl korespondencji Listy bałkańskie, 1927-28). Od 1927 jako urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych był attachée prasowym kolejno w Belgradzie, Rydze i Helsinkach, a w 1939 zastępcą naczelnika wydziału prasowego Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Paryżu. Po wybuchu II wojny światowej był w 1940-41 attachée prasowym poselstwa polskiego w Belgradzie i korespondentem Polskiej Agencji Telegraficznej. Od 1942 przebywał w Jerozolimie i był kierownikiem audycji polskich w radiu jerozolimskim. Publikował wiersze, fragmenty prozy i artykuły w wielu pismach wychodzących na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w „Biuletynie Informacyjnym Polskich Uchodźców Wojennych na Bliskim Wschodzie” (Jerozolima, 1941), „Gazecie Polskiej” (Jerozolima, 1942-45), „Kurierze Polskim w Bagdadzie” (1943), „Polaku w Iranie” (1944). W 1944-47 pełnił funkcję prezesa Związku Dziennikarzy Polskich, sekcja Bliski Wschód. Od 1948 przebywał w Bejrucie. W 1949 redagował w Bejrucie polskie czasopismo literackie „Cedry”. W 1950 osiadł w Anglii. Współpracował z wydawanymi w Londynie czasopismami: „Wiadomości” (1949-57), „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (1951-52), „Orzeł Biały” (1951-52), „Głos” (1953-55) oraz wychodzącym w Paryżu tygodnikiem „Syrena” (1954; tu m.in. cykl pt. Spacerem przez polski Parnas). Pełnił funkcję prezesa Związku Ziem Wschodnich. W 1957 został ministrem bez teki w emigracyjnym rządzie polskim w Londynie. Zmarł 8 listopada 1957 w Beckenham (Kent); pochowany na The Crystal Palace Distric Cementary w Londynie.

Twórczość

1. Tacety. Poezje. Seria I. Kijów: L. Idzikowski; Warszawa: E. Wende i Spółka 1909, 63 s.

2. Po drodze. Wiersze. Seria II. Kijów: Spółka Wydawnicza „Nasza Przyszłość 1911, 76 s.

Zawartość

Zawiera poematy: Przed bramą w mosiądz oprawną; Pokusa (fragment nie skończonej baśni); Pieśń jednej nocy, — oraz wiersze w cyklach: Po drodze; Sonetów cztery; Echa; Chwile.

3. Polska a koalicja. [Szkic publicystyczny]. Warszawa: P.S.W. [Polskie Stowarzyszenie Wydawnicze] Placówka 1919, 19 s.

4. Spotkanie. Romans. Warszawa, Kraków: J. Czernecki 1919, 152 s. Wyd. 2 tamże 1921.

5. Wichry stepowe. Powieść. Warszawa: Księgarnia K. Paszkowski [ok. 1922], 173 s. Wyd. 2 tamże 1925.

6. Andrzej Łoś. [Powieść]. Dziennik Polski 1924 nr 66-150.

7. Człowiek z mansardy. Powieść. Warszawa: J. Sidorowski 1925, 94 s.

8. Zielona furtka. Poezje. Warszawa: Skład główny K. Paszkowski 1925, 127 s.

Zawartość

Od autora. — Poematy: Opowieść o młodym nurku; Antychryst; W białym dworze; Raut u księżyca; Ballada o człowieku samotnym, — oraz wiersze w cyklach: Zielona furtka; Pani; Uśmiechy i smutki; Rycerz spod trzech znaków.

9. Dożynki w Jerozolimie. [Szopka polityczna; współautor:] J. Knothe, E. Kostka, S. Ligoń. Prapremiera: Jerozolima 1941.

10. Krwawa róża. Wiersze. Jerozolima: Nakład autora 1944, 47 s.

11. Trzej królowie monarchowie w Gederze. Wystawienie: Jerozolima, Polskie Koło Przyjaciół Teatru, Teatr Kukiełkowy 1944.

12. The conscience of the world and Poland. [Publicystyka polityczna]. Jerusalem: Union of Polish Journalists in the Middle East 1945, 15 s.

13. Paryż mojej młodości. [Wspomnienia]. Londyn: Drukarnia Polska White Eagle Press 1957, 71 s.

Przekłady

1. Greckie epigramaty erotyczne. Przeł. z greckiego K. Glinka. Warszawa: W. Hulewicz, K. Paszkowski 1923, 103 s.
2. L. Tołstoj: Ojciec Sergiusz. Powieść. Warszawa: Polskie Towarzystwo Wydawnicze Zjednoczenie 1923, 68 s.

Prace redakcyjne

1. Na sarkofagu Napoleona. Garść kwiatów poezji polskiej. [Wybrał] K. Glinka. Warszawa: Księgarnia Perzyński, Niklewicz i S-ka 1921, 35 s.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

P. Grzegorczyk. Znak 1962 nr 97/98.
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
S. Legeżyński: Nekrologia. W: Literatura polska na obczyźnie 1940-1960. Londyn 1965.
P. Grzegorczyk: Ksawery Glinka. W tegoż: Twórcy i badacze kultury zmarli w latach 1956-1967. Cz. 1. Warszawa 1986.

Ogólne

Artykuły

S. Legeżyński: Rzedną szeregi literatów. Syrena,” Paryż 1957 nr 47.

Po drodze

[B. Leśmian] B.L. Literatura i Sztuka 1910 nr 31.

Spotkanie

S. Lam: Najnowsza powieść polska. Przegląd Powszechny 1920 t. 145.

Wichry stepowe

[S. Napierski] sn.: Dwie powieści Glinki. Wiadomości Literackie 1924 nr 48 [dot. też: Człowiek z mansardy].

Człowiek z mansardy

[S. Napierski] sn.: Dwie powieści Glinki. Wiadomości Literackie 1924 nr 48 [dot. też: Wichry stepowe].

Zielona furtka

[W. Broniewski] wb.: U furtki do książek najgorszych. Wiadomości Literackie 1925 nr 1.
[K. W. Zawodziński] K.W. Z.: Poezja. Przegląd Warszawski 1925 nr 41.

Krwawa róża

S. Balicki: Krwawa róża. Gazeta Polska”, Jerozolima 1944 nr 225.

Paryż mojej młodości

W. Günther: Paryż mojej młodości. Wiadomości”, Londyn 1958 nr 41.