BIO

Urodzony 15 stycznia 1914 w Nisku nad Sanem; syn Romana Gisgesa-Gawrońskiego, inżyniera, i Henryki z domu Reder. W 1934 ukończył Gimnazjum Humanistyczne im. św. Stanisława Kostki w Kielcach; od 1933 zamieszczał utwory w pisemku szkolnym. Następnie do 1939 studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie okupacji niemieckiej pracował początkowo w leśnictwie w Cieślach na Kielecczyźnie. W 1940 opublikował kilka opowiadań w polskojęzycznym dzienniku, wydawanym przez niemieckie władze okupacyjne, „Goniec Krakowski” (podpisany Jan Gisges-Gawroński). W 1941-43 był zatrudniony jako robotnik na poczcie w Warszawie. Brał udział w akcjach sabotażowych na poczcie i na kolei. Aresztowany przez gestapo, był więziony w 1943-45 w obozach Birkenau, Buchenwald, Ohrdruf i Flossenbürg. W tym czasie pisał liczne wiersze (opublikowane po wojnie). Po wyzwoleniu powrócił do kraju i w 1945 zamieszkał w Kielcach, gdzie podjął pracę w Urzędzie Wojewódzkim, początkowo jako urzędnik, potem naczelnik Wydziału Kultury. Od 1945 należał do Stronnictwa Ludowego (od 1949 do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, ZSL). Wraz z Józefem Ozgą-Michalskim współorganizował w 1946 Kielecki Klub Literacki. W tymże roku był redaktorem naczelnym miesięcznika „Cychry”; w piśmie tym, a także w tygodniku „Wieś” (od 1947) ogłaszał wiersze oraz opowiadania. W 1948 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związku Literatów Polskich, ZLP), w 1951-74 był sekretarzem prezydium Zarządu Głównego. W 1949 został przeniesiony do Warszawy — do Ministerstwa Kultury i Sztuki na stanowisko naczelnika Wydziału Literatury. W 1957 należał do zespołu redakcyjnego tygodnika „Orka”; w piśmie tym publikował do 1960. Wiersze, utwory prozą, artykuły i recenzje literackie ogłaszał m.in. w czasopismach: „Wieś” (1947-53), „Twórczość” (1948-53), „Żołnierz Polski” (1954-56), „Życie Literackie” (1954-78), „Nowa Kultura” (1958-62), „Tygodnik Kulturalny” (1962-82), „Nadodrze” (1966-77), „Poezja” (1966-76), „Profile” (1968-80), „Fakty” (1975-82), „Literatura” (1975-80), „Dziennik Ludowy” (od 1980; tu cykl recenzji pt. Moje lektury). Należał do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (od 1974 członek Rady Naczelnej). W 1974 został członkiem Naczelnego Komitetu ZSL i do 1982 działał w Komisji Kultury. Od 1975 był przewodniczącym Komisji Stypendialnej ZLP, w 1983 został wiceprezesem Zarządu Głównego. Był członkiem Komisji Funduszu Autorskiego przy Ministerstwie Kultury i Sztuki, członkiem rady redakcyjnej Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Uczestniczył w pracach Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. W związku z działalnością społeczną i polityczną wiele wyjeżdżał za granicę, m.in. w 1957 do Moskwy i Mongolii, w 1958 i 1965 do Jugosławii, w 1960 do Czechosłowacji, w 1961 i 1964 do Słowacji, w 1962 i 1965 do Bułgarii, w 1963 do Uzbekistanu i Kazachstanu, w 1982 na Ukrainę. W 1976 otrzymał nagrodę literacką im. J. Przybosia za całokształt twórczości poświęconej regionowi rzeszowskiemu. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1956), Krzyżem Oficerskim (1963) i Krzyżem Komandorskim (1973) Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy II klasy (1966) oraz I klasy (1982). Zmarł 17 grudnia 1983 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Twórczość

1. Więzień i chłop. Poezje. Kielce: Kielecki Klub Literacki 1946, 37 s.

Zawartość

Zawiera utwory pisane w więzieniu i w obozach 1943-1945.

2. Opowieści krajobrazu. Poemat partyzancki. Kielce: Oddział Wiejskiego Związku Zawodowego Literatów Polskich 1948, 63 s.

3. Spór o zbiór. Komedia w 3 aktach. Kielce: [b.w.] 1949, 56 s., powielone.

4. Pierwsza miłość. [Wiersze]. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik 1951, 50 s.

5. Zielone gałęzie. Obraz historyczny. Uwagi inscenizacyjne: G. Lipszyc. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik 1953, 48 s.

6. Idącym naprzód. [Wiersze]. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik 1954, 59 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Jak pęd wichru: (tu: Pieśń jak orle pióra. O Waryńskim I – IX); Kasinka Mała; Lament nad trumną; Lato w Karkonoszach; Kilka wierszy.

7. Najbliższa sercu. [Wiersze]. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik 1955, 53 s.

8. Pora dojrzewania. [Wybór wierszy]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1956, 131 s.

Zawartość

Zawiera wiersze z tomów 1-3, 5-6 oraz cykle: Ballada o Górze Czterech Wiatrów; Wiersze z podróży.

9. Modrzewie. [Wiersze]. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik 1959, 93 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Dłonie kobiety; Wyblakłe fotografie; Opolski raptularz; W kraju łagodności.

10. Jezioro ślad wygładza. [Utwór dramatyczny]. Druk w: Na scenę. Teksty dla polskich zespołów teatralnych. Poznań: Wydawnictwo Zachodnie 1960 s. 69-100.

11. Kamienni ludzie. Dramat w 2 aktach. Uwagi inscenizacyjne: J. Nowacki. Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego 1961, 36 s. Wystawienie: Międzyrzecze (województwo śląskie), Zespół Amatorski 1970.

12. Osaczeni. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1962, 202 s.

13. Rzeczy najmniejsze. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1963, 51 s.

14. Brudne śniegi. [Opowiadania]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1964, 179 s.

Zawartość

Stacja płonącej nocy; Półkożuszek z Teresina; Brudne śniegi.

15. Osty. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1966, 254 s. Wyd. 2 tamże 1981.

16. Dzień spokojnego słońca. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1967, 36 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Podróże bez płaszcza. I-XV; Dzień spokojnego słońca; Żywioły.

17. Pamięć serca. [Powieść]. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1968, 209 s.

18. Spadek. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1968, 242 s. Wyd. 2 łącznie z poz. pt. Spadek; Wyklęty tamże 1973, 436 s.

Cz. 1 cyklu; cz. 2 zob. poz. .

19. Przeczuwanie. [Wiersze]. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1970, 125 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Czas pogardy – czas walki; Pasterskie wierzenia; Pod znakiem Rodła; To lubię; Pejzaże z zadumą.

20. Śmiech czyli Kronika zacna i nieoszacowana uczynków wielce poczciwego ćwika statecznego. [Powieść]. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1970, 241 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1971, wyd. 3 pt. Śmiech 1974. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

Nagroda literacka Centralnej Rady Związków Zawodowych w 1971.

Przekłady

bułgarski

Smâh ili beležita i neocenima hronika za delata na edin mnogo počten seriozen hitrec. [Przeł.] S. Ilčev. Sofiâ 1975.

21. Wyklęty. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 179 s. Wyd. 2 wspólnie z poz. pt. Spadek; Wyklęty tamże 1973, 436 s.

Cz. 2 cyklu; cz. 1 zob. poz. .

22. Lamus. Wybór pism publicystycznych, wspomnień i esejów. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1971, 233 s.

Zawartość

I. Z autorskiego raptularza: Przygody przygodom nierówne; Wieczory nad jeziorami; W krainie Smętka; Autorzy i czytelnicy; Morski naszyjnik; Śląskie spotkania; „Jechałem na tę literackopartyzancką wycieczkę”; Powroty. — II. Różne strony świata: „Ragusa pulcherrima et nobilissma Dalmatiae urbs”; Cztery etiudy na tematy mongolskie; Z wizytą u Tamerlana; Bułgarskie święto piśmiennictwa. — III. Sylwetki: Żeromski, Tupanie [dot. L. Kruczkowskiego]; „Pisząc, ratuję to, co jest” [dot. Z. Nałkowskiej]; „Zdawał się płynąć” [dot. S. Piętaka]; Księgarz [S. Król]; Dwaj [J. Rachwał,J. Pazdur]. — IV. Recenzje. — V. Literatura dobrej nadziei: Felietony literackie, przemówienia i sprawozdania.

23. Prometeusz. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Bielsko-Biała, Teatr Propozycji 1971.

24. Borelowski. [Powieść]. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1972, 336 s.

25. Pieśni o Zamku Królewskim. Linoryty: K. Bieniek. Oprac. graficzne M. Sztuka. Warszawa: Pracownia Sztuk Plastycznych 1972.

Druk bibliofilski.

Adaptacje

sceniczne

Opracowanie inscenizacyjne: S. Miedziewski. Scena 1972 nr 12 s. 67-69.

26. Przebij cień. [Powieść]. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik 1974, 183 s. Przedruk zob. poz. .

27. Czerwony pułkownik. 1829-1863. Rzecz o Marcinie Borelowskim „Lelewelu”. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1975, 151 s.

28. Samotność w bieli śniegów. [Powieść]. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Książka i Wiedza 1975, 281 s. Przedruk zob. poz. .

29. Złote godziny. Opowiadania. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik 1976, 138 s.

Zawartość

Zamiast prologu; Uroki Niemna; Białe Miasteczko; Skórki z chleba; I na starym krzaku róże kwitną; Małpia miłość; Dobrzysz; Muzeum narodowe; Wantule; Ustka; Pomyłka; Strumień miłosny; „Wielką pięknością świata jest kobieta ...”; Toast; Dziwak; Wesoły cmentarz; Marche funèbre; Czarna muza; Czy Kościuszko może tańczyć?; Jeździec na białym koniu.

30. Czas słyszany po latach. [Powieść]. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik 1977, 218 s.

31. Lasowiacy. Wyd. 2. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1978, 639 s.

Wyd. łączne poz. 20, 26, 28.

32. Marmury i dmuchawce. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978, 50 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Powstałem z puszczy; Spełnienia.

33. Portret pięknej sekretarki. [Powieść]. Powst. 1978. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1985, 39 s.

Fragmenty drukowano w 1978 w „Argumentach”, „Faktach, Literaturze” i w 1979 w „Tygodniku Kulturalnym”.

34. Ptaki, ptaki... [Powieść]. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik 1981, 354 s.

35. Moje prywatne miniatury. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1982, 243 s.

Felietony literackie drukowane wcześniej w „Dzienniku Ludowym”.

36. A po człowieku dzwoni dzwon. [O J. Iwaszkiewiczu]. Powst. przed 1983. Wyd. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1985, 231 s.

Zawartość

J. Koprowski: Słowo o J.M. Gisgesie. — Rozdział I – pełen niedomówień; Rozdział II – podróżniczy; — Rozdział III – nieco plotkarski; Rozdział IV – niemal służbowy; Rozdział V – weselny; Rozdział VI — prawie prywatny.

37. Drzazgi. Wybór wierszy z lat 1943-1978. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1984, 189 s.

38. Wieczory nad jeziorami. [Wybór wierszy]. Olsztyn: Pojezierze 1984, 90 s.

39. Wywoływanie duchów. [Dziennik z 15 V – 21 XII 1982]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1985, 345 s.

Wybory utworów literackich w przekładach

serbsko-chorwacki

[Wybór wierszy]. [Przekł.] B. Rajčić. Beograd 1967.

Przekłady

1. P. Matew: Liryki. Przeł. J.M. Gisges. Przedmowa: W. Medyńska-Gordziejewska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1973, 77 s.

Prace redakcyjne

1. Antologia współczesnej liryki świętokrzyskiej. Zebrał i przygotował do druku J. Gisges. Wstęp: J. Nowak-Dłużewski. Kielce: Kielecki Klub Literacki 1947, 102 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1956, 1966, 1976.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
A. Jagusztyn: Bibliografia osobowa Jana Marii Gisgesa. Profile 1984 nr 1, uzupełnienie: W. Dendura „tamżenr 6.
• „Rocznik Literacki 1983” wyd. 1991 (A. Biernacki).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (S. Lichański).

Ogólne

Artykuły

B. Biernacka: Jan Maria Gisges. Tygodnik Kulturalny 1963 nr 15.
F. Fornalczyk: O Janie Marii Gisgesie: „Wstępuje, ażeby nie ominąć siebie. W tegoż: Znani i nieznani. Łódź 1979.
M. Różycki: Piewca bliższej ojczyzny. Tygodnik Kulturalny 1979 nr 3.
F. Fornalczyk: Czas słyszany po latach. Tygodnik Kulturalny 1983 nr 26.

Pierwsza miłość

J. Błoński: U poetów. Życie Literackie 1951 nr 17.
A. Kamieńska. Twórczość 1952 nr 2.

Pora dojrzewania

S. Lichański. Twórczość 1956 nr 10.

Osty

M. Wiśniewska: Powieść zaangażowana. Nowe Książki 1966 nr 12.

Spadek

W. Maciąg: Sprawy ciała i ducha: W labiryncie pytań. Życie Literackie 1968 nr 44.
K. Kuliczkowska: Jak poemat dygresyjny. Miesięcznik Literacki 1969 nr 3.
S. Frycie: Spadek”, „Śmiech” Jana Marii Gisgesa. W tegoż: O szkolnej klasyce, lekturach współczesnych sprzed lat i książkach dla młodzieży. Piotrków Trybunalski 2001 [dot. też: Śmiech czyli Kronika zacna i nieoszacowana uczynków wielce poczciwego ćwika statecznego].

Śmiech czyli Kronika zacna i nieoszacowana uczynków wielce poczciwego ćwika statecznego

W. Żukrowski: Zgoda na życie. Nowe Książki 1971 nr 10.
S. Frycie: Spadek”, „Śmiech” Jana Marii Gisgesa. W tegoż: O szkolnej klasyce, lekturach współczesnych sprzed lat i książkach dla młodzieży. Piotrków Trybunalski 2001 [dot. też: Spadek].

Wyklęty

K. Kuliczkowska: Ostatni dziedzic. Miesięcznik Literacki 1971 nr 1.

Lamus

P. Kuncewicz: Notatki z marginesu. Tygodnik Kulturalny 1972 nr 3.

Przebij cień

M. Jagiełło: Zaledwie kilkanaście stron. Literatura 1975 nr 2.

Samotność w bieli śniegów

B. Rogatko: Pożegnanie czasu przeszłego. Miesięcznik Literacki 1975 nr 11.

Czas słyszany po latach

R. Chodźko: Portret komunisty z czasów młodości. Miesięcznik Literacki 1978 nr 6.
B.S. Kunda: Powieść o pokoleniu ZMP. Życie Literackie 1978 nr 30.

Marmury i dmuchawce

K. Pieńkosz: Godność słowa. (Raczej marmury niż dmuchawce). Poezja 1978 nr 10.

A po człowieku dzwoni dzwon

B. Sowińska. Życie Warszawy 1986 nr 12.

Wywoływanie duchów

Z. Chojnowski. Tygodnik Kulturalny 1986 nr 8.
F. Fornalczyk. Nowe Książki 1986 nr 4.
T. Żółciński. Przemiany 1986 nr 8.