BIO

Urodzony 13 lutego 1939 w Rawie Mazowieckiej; syn Władysława Gerłowskiego, nauczyciela, urzędnika, i Marii z Netzlów, nauczycielki. Uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie. Po zdaniu matury w 1956 studiował filologię polską w Studium Nauczycielskim w Warszawie. Następnie w 1959-62 pracował jako nauczyciel w szkole wiejskiej w Duczkach (powiat wołomiński). W 1959 wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Debiutował w 1961 opowiadaniem Między nimi, drukowanym we „Współczesności” (nr 17). W 1962-63 był etatowym przewodniczącym Związku Młodzieży Wiejskiej (ZMW) w Wołominie. W 1963 objął stanowisko kierownika Oddziału Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek w Wydziale Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. W 1965-68 pełnił funkcję etatowego przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Warszawie, a następnie w 1969-72 wicedyrektora Departamentu Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Równocześnie rozwijał twórczość literacką. Publikował opowiadania m.in. w „Tygodniku Kulturalnym” (1967-80) i „Miesięczniku Literackim” (1969-88). W 1964-72 był przewodniczącym Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy przy ZMW. Od 1970 należał do Związku Literatów Polskich (ZLP). Kontynuował naukę, studiując zaocznie na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1972. Od tegoż roku do 1974 był zatrudniony w Telewizji Polskiej na stanowisku zastępcy redaktora naczelnego Naczelnej Redakcji Literatury, Teatru i Publicystyki Kulturalnej. W 1974-76 pracował jako dziennikarz w Zarządzie Głównym Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch. W 1976-85 kierował Redakcją Literacką Krajowej Agencji Wydawniczej (tu w 1978-80 redagował wraz z Romanem Bratnym, Stefanem Kozickim i Aleksandrem Rowińskim serię „Express Reporterów”). Po 1982 ogłaszał opowiadania w „Argumentach” i „Kamenie”. W 1983 został członkiem nowego ZLP. W 1985 zrezygnował z pracy etatowej i poświęcił się twórczości literackiej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1969) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1988). Zmarł 26 lipca 1996 w Warszawie.

Twórczość

1. Gwiazdka. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1963, 169 s.

Zawartość

Gwiazdka; Dzieci; Przed południem; Między nimi; Organki; Dwa talerze owsianki; Rower; Sirocco w Grocholicach; Ojciec z Montevideo; Złoty interes; Jemielita senior.

2. Drzewo jego syna. [Opowiadania]. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1970, 149 s.

Zawartość

Siwe włosy; Albert; Przed śniadaniem; Pogrzeb; Lotnisko; Gniazdo; Wieczór wspomnień; Dziadek; Drzewo jego syna; Komu dać order; Stan posiadania.

3. Skandal w Sagale. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1974, 181 s.

Zawartość

Skandal w Sagale; Spotkanie w „Antycznej”, Rozluźnienie moralne w moim ośrodku sportów wodnych; Lucyna; Po co żyją mężczyźni?; Mrok; Neurofamid, czyli o zbrodni doskonałej na tle banalnym; Kawalerskie popołudnie; O potrzebie serca; Zepsuta brzoza; Romans latem.

4. Kobieta, która nie lubiła pająków. [Opowiadania]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1977, 221 s.

Zawartość

Podróż do chłopca; Konkurent; Wchodzenie w jarzmo; Macki; Pretekst; Kobieta, która nie lubiła pająków; Muszla; Lżej niż siada komar; Dobroczyńca staruszków; Niekochani; Wrażliwi ludzie; Stare i nowe samochody; Człowiek, który nie bał się aresztu; Zmiana nóg; Jeszcze jedna podróż; Ambicja; Powrót ze spaceru; Ankieta; Zapach blekotu; Odwiedziny u Tyburcjusza; Człowiek obiektywny; Dla spokojnych ludzi pokoje do wynajęcia.

5. Stabilne życie Roberta K. [Powieść]. Wieczór Wrocławia 1978 nr 254-293; 1979 nr 1-12. Wyd. osobne Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980, 117 s.

Adaptacje

telewizyjne

pt. Hieny: Adaptacja: K. Tarnas. Telewizja Polska 1981 [jako 14 odcinek serialu „07 zgłoś się”].

6. Kiedy kończy się nienawiść. [Powieść]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1979, 122 s.

7. Nie wszędzie pada deszcz. [Powieść]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1982, 38 s.

8. Racja na rację. Powieść. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1984, 161 s.

9. Ukochany uczeń. [Opowiadania]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1985, 184 s.

Zawartość

Piętnaście obrazów pornograficznych; Nie kochaj prostego człowieka; Płazy odejdą pierwsze; Moralne skutki majówki; Rozmowy z synem; Wielka przygoda pana Stasia; Kelner Adam; Rozgrywka; Niezależny sąsiad; Ukochany uczeń; Zwycięzca; Cztery dni pewnego tygodnia; Człowiek, któremu zawsze dobrze; Dobrze rozważona podróż.

10. Dwie wigilie. Scenariusz filmu telewizyjnego. [Współautor:] K. Tarnas. Telewizja Polska 1986.

Na podstawie opowiadań z tomu Grzeszni (poz. ).

11. Grzeszni. (Opowiadania). Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze 1987, 168 s. Por. poz. .

Zawartość

Pieczeniarz; Zgryzoty kobiety poczciwej; Ciąża; Rzecz o sercu; Kalikowanie; Pojednanie; Grzeszni; Panienka z recepcji; Uziemienie.

12. Piknik w nocy. [Opowiadania]. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1988, 198 s.

Zawartość

Sagalski Herostrat; Studnia; W Sagale bez zmian; Wazon z Meissen; Tryptyk o pchnięciu nożem; Stefa się gniewa; Melodramat w sferach bibliotekarskich; Uśmiechnij się do ciemności; Skrzydło kruka; Kufel piwa; Szopka; Chłopiec i mysz; Pan Władeczek; Piknik w nocy.

13. Romans latem. (Opowiadania). Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze 1989, 151 s.

Zawartość

opowiadania z tomu poz. [z wyjątkiem: Po co żyją mężczyźni] oraz Kobieta, która nie lubiła pająków [poz. ]; Awers i rewers; Kobieta zamężna.

14. Kaskader bierze odwet. [Powieść]. Warszawa: Unia-Press 1991, 94 s.

15. Wyznanie jawnogrzesznicy. [Powieść]. Warszawa: Sawapress 1991, 123 s.

Utwory niepublikowane

Utwory zachowane w rękopisach powstałe po 1989 (informacja: P. Kuncewicz: Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 1. Warszawa 1995):.

Gang starców. [Powieść].
Włościanin. [Opowieść o W. Witosie].

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988.

Słowniki i bibliografie

R. Marciniak, W. Wągiel: Informator bibliograficzny Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy. (1959-1974). Warszawa 1974.

Ogólne

Artykuły

Z. Warski: Inwentarz Gerłowski. Rzeczywistość 1982 nr 13.
A. Nowak: Proza przynosząca niepokój (O twórczości Andrzeja Gerłowskiego). Argumenty 1985 nr 9.
T.J. Żółciński: Opowiadania nieco przewrotne. Argumenty 1986 nr 23.

Gwiazdka

Z. Żabicki: Dziecko i świat konwencji. Nowe Książki 1963 nr 22.

Drzewo jego syna

J.Z. Brudnicki: Wieża telewizyjna w miasteczku. W tegoż: Wiek prozy. Warszawa 1979.

Kobieta, która nie lubiła pająków

J.Z. Brudnicki: Lapidaryzm. Literatura 1978 nr 13.

Kiedy kończy się nienawiść

J. Iwaszkiewicz: Zabić?... Kierunki 1980 nr 16.

Nie wszędzie pada deszcz

A. Poliński: Czytajcie, gdy pada. Tygodnik Kulturalny 1984 nr 31.

Ukochany uczeń

J. Moroń: Ludzie z małych miasteczek. Życie Literackie 1986 nr 41.

Grzeszni

A. Nowak: Co z naszym sumieniem? Argumenty 1989 nr 10 [dot. też: Piknik w nocy].

Piknik w nocy

A. Nowak: Co z naszym sumieniem? Argumenty 1989 nr 10 [dot. też: Grzeszni].