BIO

Urodzony 17 stycznia 1921 we Lwowie; syn Jana Gerharda, prawnika, i Eugenii z domu Kuban. Do szkół uczęszczał we Lwowie (III Państwowego Liceum i Gimnazjum im. Króla Batorego we Lwowie[P]); w 1939 zdał maturę. Po kampanii wrześniowej przedostał się przez Rumunię, Jugosławię i Włochy do Francji, gdzie w październiku 1939 wstąpił do Wojska Polskiego. Ukończył szkołę podchorążych w Guer. Przydzielony do 1. Dywizji Grenadierów, brał udział w walkach na linii Maginota (maj-czerwiec 1940). Ranny, dostał się do niewoli niemieckiej. W styczniu 1941 zbiegł z obozu jenieckiego Stalag XVII-a w Kaysersteinbruch i przez Szwajcarię przedostał się do nie okupowanej części Francji. W kwietniu 1941 wstąpił do Francuskiej Partii Komunistycznej. Brał udział we francuskim ruchu oporu jako członek organizacji Francs-Tireurs et Partisans Français; pełnił kolejno funkcje dowódcy Nadokręgu nr 35 (Pirenejskiego) i nr 25 (Północno-Wschodniego). Po wylądowaniu aliantów w Normandii i powstaniu paryskim w sierpniu 1944 został dowódcą batalionu w brygadzie płk. Fabiena w 1. Armii Francuskiej. Od stycznia do listopada 1945 był dowódcą 29. Zgrupowania Piechoty Polskiej przy 1. Armii Francuskiej. Jesienią 1945 powrócił do kraju i wstąpił do Wojska Polskiego. Od tegoż roku był członkiem Polskiej Partii Robotniczej (od 1948 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). W 1946-47 jako dowódca 34. Pułku Strzelców Budziszyńskich walczył w Bieszczadach przeciw oddziałom Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA; m.in. uczestniczył w boju stoczonym przez gen. Karola Świerczewskiego pod Jabłonką 28 marca 1947). Był trzykrotnie ranny. Debiutował w 1946 fragmentem powieści W oczach Niemców pt. Główna kwatera, zamieszczonym w „Tygodniku Powszechnym” (nr 2). W tymże roku rozpoczął szerszą działalność publicystyczną i literacką, publikując artykuły w prasie wojskowej, m.in. w „Myśli Wojskowej” (1945-51), „Polsce Zbrojnej” (1946-48) i „Żołnierzu Polskim” (1947), a także reportaże w „Przekroju” (1946; tu też pod pseudonimem Tadeusz Narbutowicz). Od 1947, po opuszczeniu stanowiska liniowego w stopniu pułkownika dyplomowanego, do 1950 studiował w Wyższej Akademii Sztabu Generalnego w Moskwie. Następnie pełnił służbę w Ministerstwie Obrony Narodowej. W 1952 został aresztowany i osadzony w więzieniu śledczym. Po zwolnieniu w listopadzie 1954 i rehabilitacji wystąpił z wojska i od grudnia 1954 pracował w redakcji zagranicznej Polskiej Agencji Prasowej (PAP), a następnie był korespondentem PAP w Brukseli (1958) i Paryżu (1959-63). Od 1956 rozwijał twórczość pisarską; reportaże, artykuły, prozę i tłumaczenia publikował m.in. w „Przekroju” (1956-66), „Żołnierzu Wolności” (1956-66), „Kulturze” (1964-68), „Polityce” (1965, 1967), „Życiu Literackim” (1966-67). Po powrocie do Warszawy w 1963 pracował w centrali PAP. We wrześniu 1964 objął stanowisko kierownika literackiego Zespołu Realizatorów Filmowych „Rytm”. W tymże roku został członkiem Związku Literatów Polskich. Od lutego 1965 pełnił funkcję redaktora naczelnego tygodnika „Forum” (tu też m.in. recenzje w 1966 pod pseudonimem Komentator). W 1969 został posłem na Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Za działalność literacką otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. w 1966 Nagrodę Państwową II stopnia w dziedzinie literatury. Odznaczony m.in. dwukrotnie Krzyżem Grunwaldu III klasy (1945), Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari (1946), Krzyżem Walecznych (1946) i Krzyżem Partyzanckim, Złotym Krzyżem Zasługi (1947), Krzyżem Kawalerskim (1945) i Krzyżem Oficerskim (1965) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł tragicznie, zamordowany 20 sierpnia 1971 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Twórczość

1. Kiedy byłem Wolnym Strzelcem. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1952. [Inf. autora].

Autor podpisany: Jerzy Narbutowicz. Nakład zniszczony po aresztowaniu autora.

2. Grenadierzy. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1957, 229 s.

Monografia 1. Dywizji Grenadierów Wojska Polskiego we Francji.

3. Wojna i ja. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1957, 653 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1959, wyd. 3 1965.

4. Łuny w Bieszczadach. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1959, 635 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1960, wyd. 3 t. 1-2 1962, wyd. 4 t. 1-2 1963, wyd. 5 t. 1-2 1964, wyd. 6 1967, wyd. 7 1968, wyd. 8 1969; wyd. 9 Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1973; wyd. 10 Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1974; wyd. 10 [!] Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1977, tamże: wyd. 11 1980, wyd. 12 t. 1-2 1987.

Nagrody

Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej w 1960; nagroda Złotego Kłosa w 1964, nagroda w ogłoszonym przez Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego, Ligę Obrony Kraju i Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej plebiscycie „Pióro i karabin” na najpopularniejszą książkę roku 1965.

Przekłady

czeski

Požáry w Karpatech. [Przeł.] M. Ditmarová. Praha 1962.

niemiecki

Feuerschein in den Beskiden. [Przeł.] R. Matz. Berlin 1964, wyd. nast. tamże: 1967, 1988.

Adaptacje

filmowe

pt. Ogniomistrz Kaleń. Scenariusz wg wątków powieści oprac.: E. Petelska i Cz. Petelski. Ekranizacja 1961.

5. Druga wojna światowa. Informator. 1939-1945. Oprac.: J. Gerhard, J. Lider, T. Rawski, S. Zaleski przy współpracy S. Komornickiego, W. Tuszyńskiego. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1962, 712 s.

Przekłady

czeski

Druhá světowa válka. [Przeł.:] E. Nesvadba, K. Richter. Praha 1966.

6. Czas generała. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1963, 521. Wyd. 2 tamże 1965. Por. poz. .

Monografia o Ch. de Gaulle'u.

7. Francuzi. [Szkice publicystyczne]. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik 1965, 179 s.

Zawartość

Francuzi; On; Ona; Oni razem; My i oni; Czy Paryż jest zawsze Paryżem?; „Zeszłego roku w Marienbadzie”; „Vaincre et vivre”; Kim pan więc jest, M. Bourgeois?

8. Zoolityka. [Szkic publicystyczny]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1965, 389 s.

Przekłady

słowacki

Zoolitika. [Przeł.] S. Dúbrava. Bratislava 1967.

9. Nie ma El Dorado. [Opowiadania]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1966, 425 s. Wyd. 2 tamże 1969.

Zawartość

Uwaga wstępna. – Vive Bodan!; Terminus; Wyobraźnia; Pierwszy komentator; Rogi; Nie ma El Dorado; Auto-stop; Bamber i „Matrimonium”; Manekin; Trucizna; Wizyta; Kanikuła; Petit-chou; Baby-sitter; Cierpliwość; Sierpniowa przygoda; Ucieczka; Waleria i play-boy; Paczki; Cyganeria 1965; Gwiazda; Medal Dionizejskiego [w wyd. 2 pt. Dionizejskiego medal]; W hotelu.

10. Niecierpliwość. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1967, 465 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1968, wyd. 3 1986.

Przekłady

czeski

Netrpělivost. [Przeł.] H. Teigová. Praha 1969.

11. Zwycięstwo. [Powieść]. T. 1-3. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1968, 535 + 441 + 430 s. Wyd. 2 tamże 1970.

T. 1. Żołnierze i dyplomaci; T. 2. Wielkie intermezzo; T. 3. Berlin 1945.

12. Sarabanda. Powieść. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 262 s.

13. Autopamflet. Warszawa: Czytelnik 1971, 408 s. Wyd. 2 tamże 1972.

14. Charles de Gaulle. [Monografia]. T. 1-2. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Książka i Wiedza 1972, 454 + 465 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1972, wyd. 3 1975, wyd. 4 1978.

Tom 1 jest poprawioną wersją „Czasu generała” [poz. ].

Przekłady

1. M.E. Sonkin: Rosyjska artyleria rakietowa. Szkic historyczny. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1951, 116 s.
2. J.F.A. Goutard: 1940 wojna straconych okazji. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1959, 464 s.
3. G.A. Deborin: Druga wojna światowa. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1960, 636 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966.

Wywiady

Życie, literatura, polityka. Rozm. J. Ankudowicz. Tygodnik Kulturalny 1969 nr 21.

Słowniki i bibliografie

[Cz. Lechicki] (mc). Zeszyty Prasoznawcze 1972 nr 1.
• „Rocznik Literacki 1971” wyd. 1973 (J. Chudek).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (B. Winklowa).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Książki

Z. Pudysz: Zabójstwo z premedytacją. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Książka i Wiedza 1987, 230 s.

Artykuły

A. Tatarkiewicz: Człowiek i wojna. Polityka 1972 nr 22.
S. Uliasz: Motywy ukraińskie w literaturze polskiej XX w. Fraza 1993 nr 3/4 [m.in. dot. Jana Gerharda].
G. Motyka: Nie było zamachu na Waltera. Polityka 2007 nr 12.

Łuny w Bieszczadach

Z. Flisowski: Bieszczadzki dramat. Nowe Książki 1960 nr 4.
K. Koźniewski. Polityka 1960 nr 16.
W. Żukrowski: Kawał historii. Nowa Kultura 1960 nr 13.
G. Motyka: Łuny w Bieszczadach” Jana Gerharda a prawda historyczna. W: Polacy o Ukraińcach, Ukraińcy o Polakach. Gdańsk 1993.

Zwycięstwo

Z. Flisowski: Finał à la gigant. Nowe Książki 1969 nr 7.
K. Koźniewski: Opisać wszystko... Polityka 1969 nr 6.

Autopamflet

W. Maciąg: Szkoła gustu. Szyderstwo. Nowe Książki 1972 nr 2.
B. Rogatko: Autopamflet” albo sen o współczesności. Fakty i Myśli 1972 nr 10.
W. Liebert: Zamordowany mówi. Wiadomości”, Londyn 1973 nr 1.

Charles de Gaulle

S. Gajewski: Nowy czas generała. Polityka 1973 nr 8.
H. Kurta. Nowe Drogi 1973 nr 3.