BIO

Urodzony 19 maja 1935 w Warszawie; syn Kazimierza Gąsiorowskiego, technika elektrycznego, i Heleny z domy Łopat, urzędniczki. Do szkół uczęszczał w Warszawie. Po zdaniu matury w 1952 studiował na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej (w 1959 przerwał studia). Od 1956 pracował społecznie w klubie studenckim Hybrydy. Debiutował w 1960 wierszem Stara kobieta, opublikowanym w „Życiu i Myśli” (nr 7/8). W tymże roku otrzymał poetycką Nagrodę Młodych Hybrydy oraz nawiązał stałą współpracę z tygodnikiem „Współczesność” (do 1971). W 1960-62 był w kolegium redakcyjnym pisma „Widzenia”. Należał też do grupy poetyckiej Krąg (1961). Od 1961 aktywnie uczestniczył w twórczej działalności Orientacji Poetyckiej „Hybrydy”. W 1963 zorganizował Klub Młodych przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich (ZLP). Publikował m.in. w „Materiałach Repertuarowych” (1963-69), współpracował z „Kulturą” (1964-75), „Orientacją” (tu w kolegium redakcyjnym 1965-67), „Poezją” (1968-83). Otrzymał wiele nagród poetyckich, m.in. Łódzkiej Wiosny Poetów (1960, 1962), Czerwonej Róży (1964, 1967, 1968), Pierścienia (1977 W 1965 został członkiem ZLP. W 1969-71 był sekretarzem redakcji tygodnika „Współczesność”, w 1972-75 prowadził dział poezji w „Literaturze.” W 1975-1991 był zastępcą redaktora naczelnego „Poezji”. W 1984-89 był prezesem Oddziału Warszawskiego nowego ZLP. W 1984 został radnym miasta stołecznego Warszawy. W 1986 otrzymał nagrodę Międzynarodowego Listopada Poetyckiego za całokształt twórczości, w 2003 nagrodę im. C. Norwida, przyznawaną przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, a w 2005 nagrodę Ministra Kultury. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985), medalem Za Zasługi dla Rozwoju Kultury na Mazowszu (1987), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2002). Zmarł 12 stycznia 2012 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Bródnowskim.

Twórczość

1. Podjęcie bieli. [Wiersze]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1962, 66 s.

2. Białe dorzecze. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1965, 110 s.

Zawartość

Cykle: Tytuły; Dziedzictwo; Kiedy człowiek odchodzi; Tristan i Izolda; Motyw ze słońcem; Ziemia; Wstęp i zamysł.

3. Tonące morze. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 65 s.

Zawartość

Cykle: Rdza; Tonące morze; Wstęp do metafizyki; Widmo słoneczne.

4. Wyprawa ratunkowa. [Wiersze]. Warszawa: [Wydział Kultury Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej—Śródmieście, Klub Międzynarodowej Prasy i Książki „Ruch”] 1971, 23 s.

5. Wyspa oczywistości. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1972, 68 s.

6. Małe rapsody. [Autorzy:] K. Gąsiorowski, Z. Jerzyna. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1974, 61 s.

Zawartość

Zawiera utwory K. Gąsiorowskiego: Żołnierze idą; Słowa pod sztandar; Drzewo; Rzecz żołnierska.

7. Bardziej niż ty. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1975, 69 s. Wyd. nast. zob. poz. , .

Zawartość

Cykle: Rzeki świata; Tsunami; Bardziej niż ty; Dla nas dwojga, i K. Gąsiorowski. ; Konspekty; Moja stara naga maszyna do pisania. Nagroda miesięcznika „Poezja” w 1975.

8. Mała cząstka innych ludzi. [Monodram]. Dialog 1979 nr 7 s. 34 42. Prapremiera: teatralna: Warszawa, Teatr Literacki 1987; radiowa: Polskie Radio 2004.

Partytura aktorska.

9. Trzeci człowiek. Szkice o realności poezji współczesnej. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1980, 241 s.

Zawartość

Od autora; Zasada kryzysu; Granice krytyki; Na barykadach kreacji; Skok przez pokolenia.

10. Wyprawa ratunkowa. Wiersze wybrane. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 367 s.

Zawartość

Zawiera wiersze z poz. , , , , , , oraz wiersze nowe w cyklach: To co, nazywamy; Jedna z chwil żalu; Bukareszt.

11. Poezja polska 1945-1980. Krytyczne i historycznoliterackie uwarunkowania próby całości. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Książka i Wiedza 1985, 19 s.

12. Poezje wybrane. [Wybór i wstęp autora]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1985, 154 s.

13. Fikcja realna. Szkice o poezji współczesnej. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1986, 274 s.

Zawartość

Od autora. – Poezja wobec swych teraźniejszości; W głąb K. Gąsiorowski. Przyboś; Tych kilku poetów, którzy nie dają mi spokoju (M. Białoszewski, S. Czycz, T. Nowak, K. K. Baczyński, W. Broniewski); Notatki do pytań.

14. Z punktu widzenia UFO. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1986, 94 s.

Zawartość

Zawiera też przekłady utworów A. Żukaukasa i G. Benna.

15. Wybór z tomu pt. Milczenie Minotaura. Powst. 1987. Wyd.: Warszawa: Staromiejski Dom Kultury 1990, 59 s. Wyd. całości zob. poz. .

Nagrody

Nagroda im. J. Słowackiego przyznawana przez Klub Poetów przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich w 1987.

16. Powrót Atlantów. [Wiersze]. Warszawa: Staromiejski Dom Kultury 1992, 62 s.

17. Gemmy w kości policzkowej i inne linie papilarne. [Wiersze]. Piła: Pracownia Literacka ATUT 1993. Wyd. poszerzone Toruń: A. Marszałek 2005, 133 s.

18. Milczenie Minotaura. Wiersze z lat osiemdziesiątych. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1994, 101 s. Por. poz. .

19. Warszawa jako kosmos wewnętrzny. Sny i zjawy. Esej poetycki. [Wiersze, proza i szkice literackie]. Warszawa: Przedświt 1997, 138 s.

20. Biedne dwunożne mgły. [Wiersze]. Wybór autora i E. Pośpiech. Gdańsk: Tower Press 2001, 164 s.

Nagrody

Nagroda im. W. Reymonta za książkę roku 2001.

21. Gorgona, mamka bogów. [Wiersze]. Warszawa: IBIS 2002, 55 s.

Nagrody

Nagroda Fundacji Kultury.

22. Norwid. Wieszcz-sufler. [Szkice]. Kielce: Ston 2 [2002], 226 s.

23. Yyell. Ballady i romanse SF. Toruń: A. Marszałek 2003, 90 s. Wyd. 2 tamże 2003.

24. Czarne ścieżki. W obliczu śmierci Jana Pawła II. [Wiersze]. Warszawa: Wydawnictwo Emka 2005, 76 s.

25. Pod powierzchnią pogody i Historii. Wiersze i do-opisy. Warszawa: ASTRA – JR 2005, 305 s.

26. Dwa gołębie temu (aporie). (Cytaty i obrazy; runy i ryty). Łódź: Wydawnictwo Astra 2006, 40 s.

27. Rdzowlosa i inne pijaństwa. [Wiersze]. Łódź: Astra 2007, 90 s.

Prace redakcyjne

1. Post scriptum. [Antologia]. Red.: J. Leszin-Koperski i kolegium redakcyjne: K. Gąsiorowski, A. Kocięcka, przy współpracy: H. Kaczyńskiej i A. Jędruszczak. Warszawa: Rada Okręgowa Zrzeszenia Studentów Polskich, Centralny Klub Studentów Warszawy „Hybrydy 1966, 119 s.
2. Wnętrze świata. Antologia poetycka kręgu Orientacji 1960-70. Red.: J. Leszin-Koperski. Wybór i oprac.: K. Gąsiorowski i in. Warszawa: Rada Naczelna Zrzeszenia Studentów Polskich przy współudziale Stowarzyszenia Autorów „Zaiks 1972, 204 s.
3. M. Stryjecki: Kroki. [Wiersze]. Red.: K. Gąsiorowski. Warszawa: Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich 1978, 31 s.
4. S. Sven-Czachorowski. Poezje wybrane. Wyboru dokonał K. Gąsiorowski. Wstęp: J. Marx. [Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1987, 162 s.
5. Od Kochanowskiego do Szymborskiej... Antologia poezji polskiej. Wyboru dokonał M. Wawrzkiewicz przy współpracy K. Gąsiorowskiego. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Książka i Wiedza 1997, 430.
6. Coś własnego. Wiersze poetów „Hybryd”. Wybór, wstęp i posłowie: K. Gąsiorowski. Kielce: Ston 2 2002, 155 s.
7. Mimo milczenia. Antologia XXXI Warszawskiej Jesieni Poezji. Wybór i red.: A. Gnarowski; współpraca: G. Wojtkowska, K. Gąsiorowski, M. Wawrzkiewicz. Warszawa: Związek Literatów Polskich, Oddział; Kielce: Ston 2 2002, 303 s.
8. Pora poezji. Antologia XXXII Warszawskiej Jesieni Poezji. Wybór i red.: A. Gnarowski; współpraca: K. Gąsiorowski, S. Jurkowski, M. Wawrzkiewicz. Warszawa: Związek Literatów Polskich, Zarząd Oddziału; Piaseczno: [Urząd Miasta i Gminy] 2003, 79 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (redakcja).

Ogólne

Artykuły

Z. Dominiak: Krzysztofa Gąsiorowskiego śluby z żywiołem. Poezja 1977 nr 3, przedruk w tegoż: W poza siebie. Łódź 1992.
A. Sidorski: Wnętrze świata okazało się wyspą oczywistości. Poezja 1978 nr 5.
T.J. Żółciński: Głos pokolenia nie dostrzeżonego. Miesięcznik Literacki 1982 nr 6.
J. Rogoziński: O wierszach Krzysztofa Gąsiorowskiego. W tegoż: Preteksty. Warszawa 1985.

J. Prevért: Poezje wybrane

E. Biela. Osnowa 1985 nr 13/14.
P. Dunin: Potrzeba rozumiejącego przeżycia. Poezja 1986 nr 9.

Z punktu widzenia UFO

R. Bednarczyk: Panpoetycki ufoludek. Pismo Literacko-Artystyczne 1987 nr 11/12.
P. Dunin: Próba całości. Nowe Książki 1987 nr 11/12.
L. Szaruga: Segmenty: Zmiana. Obecność 1987 nr 18.

Biedne dwunożne mgły

M. Kisiel: Wiersze odnalezione. Nowe Książki 2001 nr 8.

Gorgona, mamka bogów

K. Lisowski: Gorgona albo kapłanka w masce. Nowe Książki 2003 nr 5.

Czarne ścieżki

J. Gizella: Na odejście... Nowe Książki 2005 nr 10.