BIO

Urodzony 23 maja 1938 w Zalesiu pod Gostyniem; syn Jana Gały, krawca, i Aleksandry z Westfalowiczów, nauczycielki. Uczęszczał od 1951 do Gimnazjum oo. Salezjanów w Ostrzeszowie, a w 1954-55 do Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu. Następnie studiował na Uniwersytecie Wrocławskim początkowo w 1956-59 chemię, a w 1959-65 filozofię (w 1972 otrzymał magisterium). W 1957-61 był członkiem Wrocławskiej Grupy Artystycznej Dlaczego Nie. Debiutował w 1958 wierszem pt. Wieczór, opublikowanym we „Wrocławskim Tygodniku Katolików” (nr 6). W 1959-61 prowadził, założony wspólnie z Jerzym Jankowskim, teatr Człowiek XX. Należał do kręgu współpracowników Orientacji Poetyckiej „Hybrydy” (1960-71). Był kierownikiem artystyczno-programowym Klubu Studenckiego „Pałacyk” we Wrocławiu. Pisał scenariusze widowisk plenerowych i montaże dla zespołów amatorskich. Związany był z wrocławskim ośrodkiem Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy. W 1967 został członkiem Związku Literatów Polskich. Od 1968 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1971-76 współpracował z Rozgłośnią Polskiego Radia we Wrocławiu jako autor felietonów i recenzji literackich. W 1972 został prezesem Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Marynistów Polskich. W 1972-76 był kierownikiem literackim w Państwowej Operze we Wrocławiu. W tym czasie (1974-75) był członkiem redakcji „Gazety Robotniczej”. W 1976 przeniósł się do Łomży, gdzie do 1981 pracował jako wicedyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego i Biblioteki Wojewódzkiej. W 1977 został prezesem Łomżyńskiego Towarzystwa Muzycznego. W 1981-87 był członkiem zespołu redakcyjnego tygodnika „Kontakty”, tu zamieszczał m.in. cykl felietonów pt. Listy zza rzeki (1983-87) oraz recenzje literackie i plastyczne (podpisany Andrzej Jasion). W 1985 rozpoczął współpracę z „Nowymi Książkami”. W 1987 objął funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Lalek w Łomży. W 1993 założył Agencję Sztuki AST, mającą promować literaturę, plastykę, muzykę i teatr. Zmarł 17 lutego 2020 w Drozdowie i tam został pochowany.

Twórczość

1. Nadmiar. [Jednoaktówka]. Prapremiera: Wrocław, Studencki Teatr Kalambur 1959.

2. Żywot Rudego. [Poemat teatralny]. Prapremiera: Wrocław, Teatr Człowiek XX 1961. [Inf. autora]. Por. poz. .

3. Żywot Rudego. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1962, 61 s. Przedruk zob. poz. . Por. poz. .

4. Glosy do cienia. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1965, 38 s.

5. Rozkuwanie ziemi. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1965, 33 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Księżyc w szkielecie wieloryba...; Teatr.

6. Klęska zielonego rowu. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1969, 61 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Momenty statyczne; To ty?; Dwa głosy (teatry drugie); Do ...

7. Biały blues. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1972, 73 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Epizod z Horacym; Biały blues; Epizod z Judaszem; Pięć dni morza; Epizod postanowienia pewności i pytania.

8. Róża wiatrów. [Utwór dramatyczny]. Powst. 1973.

Inf.: „Nowości Teatralne1973 nr 3.

Adaptacje

teatralne

w przekł. rosyjskim jako sztuka lalkowa w 2 częściach. Wystawienie: Kazań, Państwowy Kazański Teatr Lalek 1988 [inf. autora].

9. Próby ognia. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1974, 212 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Imię; Barbarzyństwo; Żywot Rudego [poz. ]; Próby autodafé; Dialogi; Glosy do cienia; Fragmenty domu; Zheblowanie litanii; Akademia poetów, — z poz. : Epizod z Judaszem; Biały blues; Pięć dni morza; Epizod z Horacym.

10. Tamango. [Opera w dwu częściach]. Libretto wg P. Mérimée: H. Gała. Muzyka: T. Natanson. Wystawienie: Wrocław, Opera 1975.

11. Księstwo Narwiańskie. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1983, 96 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Tylko; Poza nawiasem; Jak się nazywa; Fragmenty domu (1957-1967) [poz. ]; Nowe fragmenty domu; Horoskopy; Księstwo narwiańskie; Wiersze z Polski.

12. Piąta strona świata. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1987, 280 s.

Autor podpisany: Adam Prywer.

13. Sto albo więcej przygód Furki Purki i jego przyjaciół. Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Muzyczne 1987. Wyd. nast. Bazylea: Instytut K. i A. Eckert Fundacji Muzyka i Dziecko 1989.

Inf. autora; autor podpisany: H.A. Gasz.

14. Pomarańczowy zeszyt. Wiersze młodzieńcze. Wrocław 1956-1958. Łomża: Wydawnictwo Miejskiego Dom Kultury [1988], 34 s.

15. Wyjedźmy za miasto, tato. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1988, 343 s.

Autor podpisany: Adela Drozdowicz.

16. Akademia poetów. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Łomża: Dom Środowisk Twórczych [1991], 102 s.

17. Lustro doliny. [Wiersze]. Łomża: Kontakty 1997. Wyd. 2 tamże 1998 [inf. autora].

18. Odado. [Wiersze]. Drozdowo: Ast Agencja Sztuki 1997, 47 s.

19. Drugie pióro pelikana. Wiersze z lat 1957-1998 w wyborze autora. Łomża: Miejski Dom Kultury — Dom Środowisk Twórczych; Drozdowo: Aster 1999, 177 s.

20. Dopóki teraz. [Wiersze]. Drozdowo: Aster [2000], 79 s.

21. Zapytajcie zwierzaków. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Powst. 2001 [inf. autora].

Przekłady

angielski

Ask animals. [Przeł.] V. Pourer [inf. autora].

22. Skórzany notes. [Wiersze]. Drozdowo: Aster 2003, 62 s.

23. Teatry wiersza. Grafika: P. Karwowski. Łomża: Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych; Drozdowo: Aster 2003, 139 s.

Przekłady

angielski

Fromantu – A Verse Play. [Przeł.] Ch. Zakrzewski [inf. autora].

24. Liryka i inne wiersze. Łomża: Miejski Dom Kultury — Dom Środowisk Twórczych 2004, 300 s.

25. Scena mała i mniejsza. Łomża: Miejski Dom Kultury — Dom Środowisk Twórczych 2005, 282 s.

Przekłady i adaptacje

1. Czarodziej szmaragdowego Grodu. [Opera dla dzieci]. Muzyka: W. Lebiediew. Libretto: B. Roszczyn, W. Ufland. Przeł.: [H. Gała, J. Kwosik]. Wystawienie: Wrocław, Opera 1974.
Tłumacze podpisani: Jan Baldrian, Jonas Wik.
2. I. Zinnurow: Oczy węża. [Sztuka lalkowa]. Wystawienie: Łomża, Teatr Lalek 1988.
Tłumacz podpisany: Jan Baldrian.
3. Jasełka kurpiowskie. [Adaptacja widowiska dla teatru lalek]. Wystawienie: Łomża, Teatr Lalek 1989.

Prace redakcyjne

1. Rysopisy. Almanach poetycki Łomżyńskiego Klubu Literackiego. [Wybór i oprac.:] H. Gała. Łomża: [b.w.] 1979, 80 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1989, 2004.

Ogólne

Artykuły

B.S. Kunda: Rudy rozkuwa ziemię. Agora 1967 nr 18.
B.S. Kunda: Dom i światło. Poezja 1973 nr 5.
E. Przyborowska: Materia źle zapisana.... Nowy Wyraz 1975 nr 2.

Żywot Rudego

F. Przybylak. Odra 1963 nr 1.

Rozkuwanie ziemi

J. Łukasiewicz: Dwa tomiki wrocławskie. Odra 1965 nr 7/8.

Biały blues

M. Orski: Blues Gały. Odra 1972 nr 7/8.