BIO

Urodzony w listopadzie 1881 w Warszawie; syn Józefa Krügera, drukarza (zmarł w 1895), i Ludwiki z Jezierskich; ojciec Marii Krüger, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Po śmierci ojca uczęszczał do gimnazjum i równocześnie pracował jako pomocnik drukarski. Po ukończeniu gimnazjum studiował historię jako samouk; gromadził dzieła historyczne i pamiętniki, a także stare druki. Debiutował w 1900 utworem pt. Dzwony wiślickie, zamieszczonym w piśmie „Wędrowiec” (nr 23; autor podpisany Edmund Jezierski). Publikował w „Bluszczu” (1901; tu pod nazwiskiem Krüger), „Dzienniku Chicagowskim” (1903), „Dzienniku Milwauckim” (1902). W 1903 ożenił się z Anielą Bogusiewicz. W 1904-05 był związany z redakcją Kuriera Porannego oraz z dodatkiem pisma „Świat” pt. „Przyjaciel Dzieci”. W 1907 podjął pracę urzędnika w Towarzystwie Naukowym w Warszawie. W 1909 został aresztowany; po zwolnieniu z więzienia na Pawiaku, zgodnie z nakazem władz rosyjskich, przeniósł się do Otwocka. W 1918 był inicjatorem powstania organizacji społecznej Związku Sprzedawców Gazet „Ruch”. W 1922-35 pracował w Wydziale Prasowym Komisariatu Rządu dla m. Warszawy. Opowiadania i fragmenty powieści zamieszczał w „Gazecie Polskiej” (1930) i „Kurierze Powieściowym” (1930-31). Pracował nad książką o dziejach książąt mazowieckich; nie zdążył jej ukończyć. Zmarł 11 lipca 1935 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Powązkowskim.

Twórczość

1. Finsternis? Licht?! Ein Märchen. Leipzig: Reform Verlag 1906, 31 s.

2. Gwiazdy Polski. Warszawa: T.H. Nasierowski 1910-1911.

[Cz. 1]. Jan Dekert; Stanisław Małachowski. [1910], 16 s.

[Cz. 2]. Hugo Kołłątaj; Tadeusz Rejtan. 1911, 16 s.

3. Ofiary. Opowiadanie historyczne z roku 1846. Warszawa: Redakcja „Przyjaciela Dzieci 1910, 29 s. Wyd. 2 Warszawa: Księgarnia M. Ostaszewskiej i S-ki [1921].

4. Stać murem, nie dać się ruszyć. Słów kilkoro w kwestji niemieckiej. Warszawa: T.H. Nasierowski [1910], 16 s.

5. W roku Grunwaldu. Opowiadanie historyczne. Warszawa: M. Arct 1910, 40 s. Wyd. 2 tamże 1914.

Autor podpisany: I. Kruk.

6. Dzieci ulicy. [Opowiadania dla dzieci]. Warszawa: M. Arct 1911-1918.

[1]. Dzieci ulicy. Opowiedział dzieciom E. Jezierski. 1911, 26 s. Moje Książeczki nr 140.

[2]. Janek kurjerkarz. Powiastka z obrazkami. 1913, 27 s. Wyd. 2 tamże 1917.

[3]. Antek śmieciarz. 1918, 22 s.

7. Książę Józef Poniatowski. Jego życie i czyny. Warszawa: M. Arct 1911, 24 s. Wyd. 2 tamże 1916.

8. Kwiat paproci. Komedyjka w 2 aktach. Warszawa: M. Arct [1911], 40 s.

Autor podpisany: I. Kruk.

9. Odwieczny wróg. Opowieść historyczna. Warszawa: M. Arct 1911, 33 s.

10. Przez krwawe boje. Powieść historyczna z czasów Batorego. Cz. 1-3. Warszawa: M. Arct 1911, 92 + 88 + 103 s. Dod. do „Naszego Świata”.

11. Przygody młodego ułana. Opowieść z czasów Księstwa Warszawskiego. Warszawa: Redakcja „Przyjaciela Dzieci 1911, 102 s. Wyd. 2 Warszawa: M. Ostaszewska i S-ka 1922.

12. Witoldowi synowie. Powieść historyczna. Warszawa: M. Arct 1911, 92 s.

Autor podpisany: I. Kruk.

13. Władca przestworzy. Powieść fantastyczna. T. 1-[2]. Warszawa: M. Arct 1911, 111 s. Dod. do „Naszego ŚwiataWyd. nast. T. 1-2. Warszawa: Dom Książki Polskiej; „Przyjaciel Dzieci” 1930, 116 + 119 s.

W wyd. 1 autor podpisany: I. Kruk.

14. Anegdoty i ważniejsze wydarzenia z życia Ezopa, króla bajkopisarzy i najdowcipniejszego człowieka na świecie streścił E. Jezierski. Warszawa: T.H. Nasierowski 1912, 16 s.

15. Cuda wyspy tajemniczej. Opowieść fantastyczna. T. 1-2. Warszawa: Nasz Świat 1912, 82 + 80 s. Wyd. 2 Warszawa: M. Arct 1913, 158 s.

16. Ludzie elektryczni. Powieść fantastyczna. T. 1-2. Warszawa: Świat 1912, 207 s. Wyd. 2 Warszawa: Dom Książki Polskiej 1931.

W wyd. 1 autor podpisany: I. Kruk.

17. Potomek hetmański. Opowieść historyczna z roku wojny 1812. Warszawa: M. Arct i „Nasz Świat 1912, 290 s.

18. W wąwozach Samosierry. Opowieść historyczna z roku 1809. Warszawa: Świat”, „Przyjaciel Dzieci 1912, 109 s. Wyd. 2 Warszawa: M. Ostaszewska [1922].

19. Zwycięzcy bieguna. Powieść fantastyczna. Cz. 1-3. Warszawa: M. Arct i „Nasz Świat 1912, 247 s. Dod. do „Naszego Świata”. Wyd. 2 t. 1-2. Warszawa: Dom Książki Polskiej 1931.

20. Aż do zgonu. Powieść historyczna. Warszawa: M. Arct 1913, 240 s. Dod. do „Naszego Świata”.

21. Książę Józef Poniatowski, kim był i co zrobił? Opowiadał dzieciom E. Jezierski. Warszawa: M. Arct 1913, 34 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1917; wyd. 3 Warszawa: J. Przeworski 1933.

22. Napoleon – zdobywca świata. Oprac. według najnowszych źródeł E. Jezierski. Warszawa: M. Arct 1913, 297 s. Wyd. nast.: wyd. 2. Oprac. dla młodzieży według najnowszych źródeł E. Jezierski. Warszawa: Znicz 1931; wyd. 3 Warszawa: J. Przeworski 1932, wyd. 4 tamże 1937. Por. poz. .

23. Przed wiekami. Powieść. Warszawa: Towarzystwo Akc[esyjne] Wydawnictwa „Świat1914, 229 s.

24. Generał Józef Longin Sowiński, obrońca Woli. Warszawa: Księgarnia Mazowiecka 1915, 31 s.

25. Na bój z Niemcem!... Opowieść historyczna. Warszawa: M. Arct 1915, 16 s.

26. Odnowiciel. Opowieść historyczna. Warszawa: M. Arct 1915, 19 s. Wyd. 2 tamże 1916.

27. Syn tułaczy. Opowieść historyczna. Warszawa: M. Arct 1915, 18 s.

28. W obronie bogów. Opowieść historyczna. Warszawa: M. Arct 1915, 19 s.

29. W odmęcie wojny. Powieść dla młodzieży. Warszawa: J. Lisowska 1915 [właśc. 1914], 227 s.

30. Bitwa pod Grochowem 25 lutego 1831 r. Warszawa: Księgarnia J. Rzepeckiego 1916, 32 s.

31. Jak walczyli chłopi o wolną Polskę. Warszawa: Towarzystwo Szerzenia Oświaty „Czytaj 1916, 38 s.

32. Konstytucja 3 Maja 1791 roku. Warszawa: Księgarnia J. Rzepeckiego 1916, 31 s.

33. Krwawa rezurekcja warszawska (17 kwietnia 1794 r.). Podług współczesnych pamiętników oprac. E. Jezierski. Warszawa: Księgarnia J. Rzepeckiego 1916, 38 s.

34. Pamiątka 29 listopada 1830 r. Warszawa: Księgarnia J. Rzepeckiego 1916, 30 s.

35. Rycerz bez skazy. (Książę Józef Poniatowski). Warszawa: Towarzystwo Szerzenia Oświaty „Czytaj 1916, 40 s.

36. W [ielki] ks. Konstanty i księżna Łowicka. Warszawa: W. Jakowicki 1916, 58 s.

37. W tundrach Sybiru. Powieść dla młodzieży. Warszawa: Księgarnia J. Rzepeckiego 1916, 319 s. Wyd. 2 T. 1-2. Warszawa: Biblioteka Groszowa 1927, 160 + 168 s.

38. Walerian Łukasiński. Warszawa: W. Jakowicki 1916, 64 s.

39. Za świętą wiarę. Unici podlascy. Warszawa: T.H. Nasierowski 1916, 16 s.

40. Bartosz Głowacki. Warszawa: Księgarnia J. Rzepeckiego 1917, 32 s.

41. Bohater Woli, Józef Sowiński. Warszawa: Księgarnia Ludowa J. Sikorskiej 1917, 72 s. Wyd. 2 tamże 1921.

42. Naczelnik. Pamiątka setnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Warszawa: J. Chmielewski 1917, 96 s.

43. Ojczyzna. Powieść dla młodzieży. Z ilustracjami A. Grottgera. Warszawa: E. Wende i S-ka 1917, 341 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Lwów-Warszawa: Książnica Polskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych 1921; wyd. 3 Warszawa: J. Przeworski 1933.

44. Skrót dziejów Polski. Według ostatnich źródeł oprac. E. Jezierski. Warszawa: W. Cywiński 1917, 222 s. Wyd. 2 Warszawa: J. Rzepecki 1921.

45. Tadeusz Kościuszko. W setną rocznicę śmierci Naczelnika. Warszawa: Księgarnia W. Jakowickiego 1917, 80 s.

46. Tadeusz Kościuszko. Warszawa: Księgarnia J. Rzepecki 1917, 32 s.

47. Targowica. Opowieść historyczna. Warszawa: Księgarnia W. Jakowickiego 1917, 131 s.

48. W obcej szkole. Powieść z niedawnych czasów. Warszawa: Księgarnia J. Rzepeckiego 1917, 189 s.

49. Z lat niedoli. (Dzieje porozbiorowe Polski). Warszawa: J. Chmielewski i S-ka 1917, 104 s.

50. Dzieje powszechne od czasów najdawniejszych do najnowszych, według najświeższych źródeł do użytku szkół i samouków. Warszawa: Księgarnia J. Rzepeckiego 1918, 382 s. Wyd. 2 poprawione i uzupełnione tamże 1921.

51. Jan Henryk Dąbrowski, twórca Legionów. Warszawa: Kasa Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarzy 1918, 136 s.

52. Ostatni dyktator. Opowieść z dziejów 1863 r. Warszawa: M. Arct 1918, 51 s.

Dot. R. Traugutta.

53. Tadeusz Kościuszko. Warszawa: Kasa Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarzy 1918, 390 s. Wyd. 2 zmienione Warszawa: J. Przeworski 1933. Por. poz. , .

54. Dokumenty serca. (Akty unii polsko-litewskiej). Warszawa: Drukarnia Wydawnicza 1919, 20 s.

55. Jak lud litewski walczył o wolność Polski. Warszawa: Drukarnia Wydawnicza 1919, 20 s.

56. Litwa z Koroną. Według ostatnich źródeł. Oprac. E. Jezierski. Warszawa: Kasa Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich; Gebethner i Wolff 1919, 226 s.

57. Krzyżacy najzawziętsi nasi wrogowie. Warszawa: M. Arct 1920, 27 s.

58. Od Raszyna do Krakowa. Opowieść historyczna. Warszawa: M. Arct 1920, 164 s.

59. Przewodnik po Warszawie. Z planem miasta. Ułożył podług najlepszych źródeł E. Jezierski. Warszawa: Księgarnia M. Ostaszewska i S-ka [1920], 148 s.

60. Za wiarę i ojczyznę. Obrazek prawdziwy z r. 1863. Poznań, Warszawa: Księgarnia Św. Wojciecha 1920, 62 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1924; wyd. 3 [b.m.w. ok. 1925]; wyd. 4 Poznań, Warszawa: Księgarnia Św. Wojciecha 1927.

61. Arcybiskup Feliński. Warszawa: Wydawnictwo Księgarnia „Kroniki Rodzinnej” [1921], 16 s.

62. Bóg wojny Napoleon Bonaparte. Życiorys. Warszawa: Księgarnia M. Ostaszewska i S-ka 1921, 90 s. Por. poz. .

63. Dla Ciebie, Polsko! Powieść dla młodzieży. Warszawa: Księgarnia M. Ostaszewska i S-ka 1921 [właśc. 1922], 190 s.

64. Serce Polski. Pamiętnik ucznia. Lwów: Książnica Polskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych 1922, 250 s.

65. O skarb Gwajkurów. Opowieść przygód misjonarza w Brazylii. Poznań-Warszawa: Księgarnia Św. Wojciecha [1920], 131 s. Wyd. 2 tamże 1923.

66. Cuda naszego morza. [Opowiadanie]. Warszawa: R. Olesiński, W. Merkel 1924, 67 s.

Autor podpisany: I. Kruk.

67. Tajemnice Warszawy. [Opowiadanie]. Warszawa: R. Olesiński, W. Merkel 1924, 64 s.

68. O wolność Polski. Opowieść z walk legionowych. Szamotuły: Drukarnia Nakładowa J. Kawalera 1925, 113 s.

69. Wyspa elektryczna. Powieść fantastyczna. Warszawa: E. Wende 1925, 132 s.

70. A gdy komunizm zapanuje... Powieść przyszłości. T. 1-2. Warszawa: A. Szlachowicz i S-ka 1927, 160 + 160 s. Wyd. skrócone z podtytułem: Powieść przeszłościowa z 1927 roku. [Oprac. R. Stiller] W. Dobiesławski. Warszawa: Rekontra* 1985, 83 s.

71. Prawda o sowietach. Warszawa: Dom Książki Polskiej 1927, 62 s.

Na karcie tytułowej: Prawda o Rosji sowieckiej.

72. Przygody królewicza Janka. Opowieść prawdziwa. Warszawa: Biblioteka Groszowa [1927], 170 s.

73. Katarzyna I. Z bagna – na wyżyny carskiego tronu. Warszawa: F. Syrewicz i S-ka 1928, 127 s.

74. Nieznani żołnierze. Warszawa: Polska Drukarnia w Białymstoku 1928, 197 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Biblioteka Groszowa 1930; wyd. 3 Łódź: Biblioteka „Echa Polskiego 1937.

Zawartość

Męczennicy tobolscy; Praga; Za honor oręża; Łukasiński; Bohaterka; Kantoniści; Artur Zawisza Czarny; Karol Levittoux; Stefan Okrzeja; Cierniową drogą.

75. Andrzej Żarycz. Powieść – niestety fantazja. T. 1-2. Warszawa: S. Cukrowski [1930], 128 + 128 s.

76. Noc listopadowa. (Piotr Wysocki). Powieść. T. 1-3. Warszawa: S. Cukrowski 1930, 182 + 127 + 135 s. Por. poz. .

77. Palę Moskwę. T. 1-3. Warszawa: S. Cukrowski 1930, 161 + 128 + 116 s.

Tytuł nawiązuje do powieści B. Jasieńskiego „Palę Paryż”.

78. W pętach bezwładu. (Piotr Wysocki). Powieść. T. 1-3. Warszawa: S. Cukrowski [1930-1931], 139 + 134 + 130 s. Por. poz. .

79. Wyspa Lenina. Powieść przyszłości. Warszawa: S. Cukrowski [1931], 276 s.

80. Piłsudski. T. 1-2. Warszawa: S. Cukrowski 1932, 280 s. Wyd. 2 Warszawa: J. Przeworski 1933.

81. Jan III Sobieski. [Powieść]. Warszawa: Instytut Prop[agandy] Państwowo-Twórczej 1933, 223 s.

82. Jadwiga i Jagiełło. [Powieść]. T. 1-3. Warszawa: S. Cukrowski 1934, 387 s.

83. Precz z kryzysem! Powieść – niestety utopia. T. 1-2. Warszawa: S. Cukrowski [1934], 285 s.

84. Stefan Batory. [Powieść]. Warszawa: S. Cukrowski 1934 [antydatowane 1933], 311 s.

Przekłady i adaptacje

1. É.A.C. Driant: Człowiek – Ptak. [Powieść]. T. 1-2. Przekł. z francuskiego E. Jezierski. Warszawa: Świat”, „Przyjaciel Dzieci 1912, 225 s.
2. Wywiadowcy. (Skauci). Sceny z życia młodzieży angielskiej. Według dzieła twórcy organizacji wywiadowców „boy scouts” Baden-Powella. Oprac. E. Jezierski. Warszawa: M. Arct 1913, 303 s. Wyd. 2 pt. Skauci wywiadowcy. Sceny z życia młodzieży angielskiej. Wg dzieła twórcy organizacji skautów „Boy Scouts” generała Baden-Powell. Palestyna: Sekcja Wydawnicza 3 Korpusu 1944.
3. A.J. Kuprin: Szał namiętności. (Morska choroba). Białystok: M. Prużański 1925, 154 s. Wyd. 2 tamże 1930.
4. N. Bułhakow: Fatalne jaja. [Powieść]. Warszawa: Biblioteka Nowości 1928, 187 s.
5. J. Galicz: Chińskie cienie. Powieść. Warszawa: Biblioteka Nowości [1928], 210 s.
6. Humor sowiecki. Warszawa: J. Mortkowicz 1928, [4] s.
7. L. Urwancew: Chrystus zmartwychwstał. [Powieść]. Warszawa: Biblioteka Nowości 1928, 160 s.
Cz. 2 cyklu powieściowego; cz. 1, 3 zob. poz. , .
8. L. Urwancew: Jutro o świcie. [Powieść]. Warszawa: Biblioteka Nowości 1928, 143 s.
Cz. 1 cyklu powieściowego; cz. 2, 3 zob. poz. , .
9. L. Urwancew: Ostatni dzień. [Powieść]. Warszawa: Biblioteka Nowości 1928, 142 s.
Cz. 3 cyklu powieściowego; cz. 1, 2 zob. poz. , .
10. G.P. Danilewski: Carski więzień. Romans historyczny. [Warszawa:] S. Cukrowski 1929, 182 s.
11. G.P. Danilewski: Katastrofa w Schlisselburgu. Romans historyczny. Warszawa: S. Cukrowski 1929, 171 s.
12. G.P. Danilewski: Księżniczka Tarakanowa. Romans historyczny. Warszawa: S. Cukrowski 1929, 159 s.
13. G.P. Danilewski: Zamach carycy. Romans historyczny. Warszawa: S. Cukrowski 1929, 172 s.
14. G.P. Danilewski: Mirowicz. [Powieść]. Przekł. powst. przed 1935. Warszawa: Iskry 1959, 431 s.
Informacja o dacie powstania przekładu z przedmowy.

Prace redakcyjne

1. Ze świata czarów. Zbiór baśni, podań i legend różnych narodów. Cz. 1-2. Zebrał i ułożył E. Jezierski. Warszawa: M. Arct i „Wieczory Rodzinne 1911, 110 + 109 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Księgarnia M. Ostaszewskiej 1921, 203 s; wyd. 3 pt. Świat czarów. Zbiór baśni, podań i legend. Kraków: Senzacja 1943, 185 s., wyd. 2 [!] tamże 1944.
2. Legenda polska. Wybór baśni, legend i wierzeń ludu polskiego. Zebrał i oprac. E. Jezierski. Warszawa: Dom Książki Polskiej 1931, 101 s.
3. H.Ch. Andersen: Bajki. Wybrał E. Jezierski. Warszawa: J. Przeworski 1932 [antydatowane 1931], 393 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1937, wyd. 3 1938.
4. H.Ch. Andersen: Baśnie. Wybór: E. Jezierski. Warszawa: J. Przeworski 1932, 172 s.
5. Bajki polskie. Zebrał i oprac. E. Jezierski. Warszawa: J. Przeworski 1932 [antydatowane 1931], 394 s.
6. Bajki wschodnie. Zebrał i oprac. E. Jezierski. Warszawa: J. Przeworski 1932 [antydatowane 1931], 400 s.
7. J. Grimm, W. Grimm: Bajki. Wybrał i oprac. E. Jezierski. Warszawa: J. Przeworski 1932 [antydatowane 1931], 397 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1937, wyd. 3 1937.
8. J. Grimm, W. Grimm: Baśnie. Zebrał i oprac. E. Jezierski. Warszawa: J. Przeworski 1932, 172 s.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Polski słownik biograficzny. T. 11. Wrocław 1964-1965 (K. Kuliczkowska).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.

Ofiary

W. Weychert-Szymanowska. „Książka1922 nr 5 [dot. też: Przygody młodego ułana; Ze świata czarów; Dla Ciebie, Polsko!].

Przygody młodego ułana

W. Weychert-Szymanowska. „Książka1922 nr 5 [dot. też: Ofiary; Ze świata czarów; Dla Ciebie, Polsko!].

Napoleon – zdobywca świata

J. Magiera. „Szkoła”, Lwów 1913.

Ojczyzna

M. Gawlik. „Muzeum”, Lwów 1923.

Dla Ciebie, Polsko!

W. Weychert-Szymanowska. „Książka1922 nr 5 [dot. też: Ofiary; Przygody młodego ułana; Ze świata czarów].

Serce Polski

W. Weychert-Szymanowska. „Książka1922 nr 6/7.

Palę Moskwę

(l): Wyzwolenie Rosji przez okulary Polaka. Nasz Przegląd 1930 nr 328.
A. Goreniowa: Masowy czytelnik robotniczy w wyobrażeniach literackich dwudziestolecia międzywojennego („Palę Paryż” B. Jasieńskiego a „Palę Moskwę” Edmunda Jezierskiego). W: Wokół tradycji kultury robotniczej w Polsce. Warszawa 1986.

Ze świata czarów

W. Weychert-Szymanowska. „Książka1922 nr 5 [dot. też: Ofiary; Przygody młodego ułana; Dla Ciebie, Polsko!].