BIO

Urodzona 23 grudnia 1908 w Kaliszu; córka Mojżesza Jareckiego i Natalii z domu Witt. W dzieciństwie przeniosła się wraz z rodziną do Łodzi, gdzie od 1916 uczęszczała do Gimnazjum Humanistycznego Żeńskiego Stanisławy Rajskiej. Po zdaniu w 1925 matury podjęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim; dyplom ukończenia studiów otrzymała w 1931. Zajęła się twórczością literacką. Debiutowała w 1932 powieścią Inni ludzie. Drobne utwory prozatorskie i reportaże ogłaszała m.in. na łamach „Głosu Porannego” (1933-38), „Myśli Socjalistycznej” (1935-36) i „Dziennika Ludowego” (1937-38). W czasie okupacji niemieckiej mieszkała nadal w Warszawie. Od 1940 przebywała wraz z matką i dwoma synami na terenie warszawskiego getta. Została zatrudniona jako urzędniczka w biurze tłumaczeń i korespondencji Rady Żydowskiej (Judenratu). Współpracowała też z konspiracyjnym archiwum zorganizowanym przez Emanuela Ringelbluma. Wywieziona z getta wraz z rodziną 18 stycznia 1943, zginęła w drodze do obozu w Treblince.

Twórczość

1. Inni ludzie. Powieść. Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka 1932, 239 s.

2. Stare grzechy. Powieść. Warszawa: F. Hoesick 1934, 339 s. Wyd. nast. Warszawa: Czytelnik 1959.

3. Szósty oddział jedzie w świat. Powieść dla dzieci od lat 11-13. Warszawa: Drukarnia „Nowoczesnej Spółki Wydawniczej 1935/36, 46 s.

Dodatek powieściowy do II tomu „Płomyka1935/36 (nr 35-39).

4. Przed jutrem. Powieść. Warszawa: Księgarnia F. Hoesick 1936, 278 s.

5. Ludzie i sztandary. Powieść. T. 1-2. Warszawa: J. Przeworski 1938 [antydatowane 1937], 1939, 314 + 411 s. Wyd. 2 Warszawa: Wiedza 1947.

T. 1. Ojcowie.

T. 2. Zwycięskie pokolenie.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.

Inni ludzie

A. Nowaczyński: Ofensywa. „Inni ludzie”. Myśl Narodowa 1933 nr 28.
L. Piwiński. „Wiadomości Literackie1933 nr 15.

Stare grzechy

E. Breiter. „Wiadomości Literackie1934 nr 45.
K. Czachowski: Dwie autorki społeczne. Gazeta Polska 1935 nr 193.
J.J. Lipski: Konflikt pokoleń anno 1934. „Nowe Książki1959 nr 15.
W. Maciąg: Dlaczego piszę?” (W poszukiwaniu propozycji). Życie Literackie 1959 nr 26.
S. Sapało. „Tygodnik Demokratyczny1959 nr 30.
N. Obrębska. „Polonistyka1960 nr 5.

Przed jutrem

E. Breiter: Dwie powieści kobiece. Wiadomości Literackie 1936 nr 11.
E. Korzeniewska. „Pion1936 nr 36.

Ludzie i sztandary

E. Breiter: Powieść o Polsce walczącej. Wiadomości Literackie 1938 nr 3 [dot. T. 1].
A. Jesionowski: Ciąg dalszy nastąpi... Kultura 1938 nr 6.
L. Piwiński. „Gazeta Polska1938 nr 41.
E. Breiter: Powieść o zwycięskim pokoleniu. Wiadomości Literackie 1939 nr 12.
J. Putrament. „Sygnały1939 nr 66.