BIO

Urodzony 20 października 1866 w Warszawie; syn Jana Janowskiego, właściciela majątku ziemskiego, uczestnika powstania styczniowego (zmarł kilka miesięcy przed urodzeniem się syna), i Ludwiki z Krollów. Mieszkał wraz z matką i (od 1868) ojczymem Łapińskim, administratorem majątków ziemskich, kolejno niedaleko Stawiszyna w Kaliskiem (od ok. 1871), w Gułowie na Podlasiu (od ok. 1874), w Józefowie nad Wisłą (od ok. 1878) i w Pławnie w powiecie radomszczańskim (od ok. 1881). Od 1877 uczęszczał do sześcioletniej Szkoły Technicznej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w Warszawie. Po jej ukończeniu podjął w 1883 pracę jako urzędnik w Wydziale Mechanicznym Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w Sosnowcu. Prowadził działalność społeczną i oświatową, uczył na kursach dla analfabetów, organizował amatorskie przedstawienia teatralne i inne imprezy artystyczne. Interesował się krajoznawstwem, geografią i etnografią; samodzielnie kształcił się w tym zakresie i odbywał wycieczki po Polsce. W 1890 przeprowadził się do Warszawy, gdzie otrzymał posadę w Głównej Dyrekcji Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, w biurze Wydziału Mechanicznego. Kontynuował działalność oświatową, zajmował się m.in. szkoleniem kandydatów na maszynistów (także z zakresu wiedzy o Polsce) oraz organizował pogadanki i wycieczki krajoznawcze dla ubogiej młodzieży. Był założycielem i prezesem Kolejowego Stowarzyszenia Śpiewaczego „Echo” oraz członkiem Warszawskiego Towarzystwa „Lutnia”. Nadal wiele podróżował po Polsce, a potem także po innych krajach europejskich, m.in. po Szwajcarii, Włoszech, Francji, Hiszpanii i Anglii. Poznane w czasie wycieczek miejsca, zabytki i zwyczaje prezentował następnie w formie pogadanek (ilustrowanych przezroczami) i odczytów. Debiutował w 1898 artykułem krajoznawczym ogłoszonym w „Tygodniku Ilustrowanym” (nr 28) w ramach istniejącego w tym piśmie cyklu Jak należy zwiedzać strony ojczyste?; współpracę z tygodnikiem kontynuował do 1900 (sporadycznie do 1915). Był inicjatorem i współzałożycielem powołanego w 1906 Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK), przez wiele lat wchodził w skład zarządu tej organizacji (sekretarz w 1906-09, wiceprezes w 1910-22, prezes Rady Głównej do 1929, prezes honorowy od 1929; przewodniczący komisji inspekcji oddziałów w 1929-30); przyczynił się do powstania pierwszych stacji meteorologicznych w Górach Świętokrzyskich oraz biblioteki i zbioru klisz PTK w Warszawie. Uczestniczył w założeniu organu PTK „Ziemia”, a następnie publikował w tym miesięczniku liczne artykuły (1910-14, z przerwami; tu m.in. w 1914 cykl pt. Listy z podróży dookoła świata). Od około 1910 uczył krajoznawstwa m.in. na warszawskich pensjach Jadwigi Sikorskiej i Antoniny Walickiej, w Gimnazjum Cecylii Plater-Zyberkówny, w szkole dla pracownic ochronek i na kursach dla terminatorów przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. W sierpniu 1913 wyruszył w podróż dookoła świata, zatrzymując się na dłużej we wschodniej części Stanów Zjednoczonych; interesował się zwłaszcza warunkami życia Polonii amerykańskiej, prowadził prelekcje o Polsce (około 70); podjął studia na Columbia University. W połowie 1914 przez Hawaje, Japonię, Koreę i Rosję powrócił do kraju. W czasie I wojny światowej mieszkał w Warszawie. Zajmował się propagowaniem krajoznawstwa, organizował wycieczki i odczyty dla młodzieży, zaczął też pisać opowiadania, powieści i gawędy adresowane do młodych czytelników. W połowie 1915 wszedł w skład prezydium Wydziału Oświecenia przy Komitecie Obywatelskim miasta stołecznego Warszawy; przewodniczył sekcji wychowania fizycznego i zajęć pozaszkolnych, działał też w sekcji wychowania przedszkolnego i sekcji kursów dla dorosłych. Pełnił funkcję wizytatora szkół elementarnych. W 1917 został sekretarzem Rady Muzeum Narodowego, zastępcą członka Zarządu Głównego Polskiej Macierzy Szkolnej oraz członkiem Komitetu Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Od 1918 pracował w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, początkowo jako kierownik referatu oświaty pozaszkolnej, potem (do przejścia na emeryturę w 1928) jako naczelnik utworzonego w miejsce referatu samodzielnego wydziału. Równocześnie w 1923-28 był członkiem Komisji Turystycznej powołanej przy Ministerstwie Robót Publicznych. Brał udział w kongresach turystycznych, w pierwszym w Krakowie w 1919 (zastępca przewodniczącego) i w drugim w Warszawie (w 1927); wchodził w skład powołanego w 1927 komitetu organizacyjnego Związku Polskich Towarzystw Turystycznych. Należał do założycieli Państwowej Rady Ochrony Przyrody (członek Wydziału Wykonawczego w 1920-32), wchodził w skład Zarządu Towarzystwa Opieki Kulturalnej nad Polakami za Granicą oraz Rady Young Men's Christian Association (od 1924, prezes). W 1919-20 redagował serię małych monografii geograficznych Nasz Kraj. Ogłaszał artykuły krajoznawcze oraz utwory literackie dla dzieci i młodzieży; współpracował nadal z pismem „Ziemia” (1922-35, z przerwami; podpisany też: A.J., Al.Jan, aljan), którego w 1926-29 i 1933 był redaktorem odpowiedzialnym; drukował też m.in. w „Płomyku” (1919-35, z przerwami; podpisany m.in. Aljan), „Szkole Powszechnej” (1920-28, z przerwami), „Orlim Locie” (1922-26, z przerwami), „Iskrach” (1923-28, 1930; m.in. w 1924 cykl pt. Szkice z Ameryki), „Antenie Polskiej” (1927-28). W 1926, jako przedstawiciel Urzędu Emigracyjnego, odwiedził ośrodki polonijne w Brazylii i Argentynie, wygłosił tam wiele odczytów. W następnych latach, ze względu na pogarszający się stan zdrowia, ograniczył swoją działalność społeczną, nadal jednak często podróżował po Polsce i zajmował się popularyzowaniem wiedzy krajoznawczej, m.in. na łamach „Expressu Zagłębia” (1935-36; podpisany też Al.J.) oraz na antenie Polskiego Radia. W czasie okupacji niemieckiej przebywał nadal w Warszawie. Ciężko chory, po upadku powstania warszawskiego został ewakuowany do obozu przejściowego w Pruszkowie, skąd udało mu się przedostać do Komorowa pod Warszawą. Zmarł tamże 14 (według innych źródeł 9 lub 12) października 1944. W 1947 został ekshumowany, a następnie pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Twórczość

1. Nasz plac. Opowiadanie dla dzieci. Warszawa: M. Arct [1914], 152 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1921, wyd. 3 1925, wyd. 4 1931 [właśc. 1930], wyd. 5 1936, wyd. 6 1939; wyd. 6 [!] Kraków: T. Gieszczykiewicz 1946.

2. Duch Warszawy. Pogadanki krajoznawcze. [Dla dzieci]. Warszawa: Skład główny Księgarnia M. Arcta 1917, 141 s. Wyd. nast. Warszawa: M. Arct 1921.

3. Kochaj Kościuszkę! [Gawęda historyczna]. Warszawa: M. Arct 1917, 21 s.

4. Kto ty jesteś? [Gawęda]. Warszawa: M. Arct 1918, 20 s.

5. Jędrek-Mędrek w Honolulu. Powieść dla młodzieży. Warszawa: M. Arct 1920, 118 s. Wyd. 2 tamże 1928.

6. Samolotem nad Polską. Przygody Lorda Ralfa. Powieść dla młodzieży. Warszawa: M. Arct 1921, 144 s.

7. Maciuś Pędrak wśród Indian. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski [1922], 340 s.

8. Marysia w Japonii. Powieść dla młodzieży. Warszawa: M. Arct 1923, 191 s.

9. W stolicy. [Opowiadanie]. Warszawa: Gebethner i Wolff 1934, 66 s. Wyd. 2 tamże 1938.

Prace z dziedziny krajoznawstwa, geografii i historii

M.in. w seriach: Pogadanki z Przezroczami, Odczyty Krajoznawcze:.

Wycieczki po kraju. T. 1-4. Warszawa: Nakład autora 1900-1903.

T. 1. Kielce, Chęciny, Karczówka, Ś.[więty] Krzyż, Bodzentyn, Wąchock, Iłża, Radom. 1900, 114 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1902; wyd. 3 Warszawa: M. Arct 1908.

Wyd. 2 i 3 pt. Kielce, Chęciny, Karczówka, Góry Świętokrzyskie, Bodzentyn, Wąchock, Iłża, Radom.

T. 2. Opatów, Ujazd, Klimontów, Ossolin, Sandomierz. 1900, 151 s. Wyd. 2 znacznie powiększone Warszawa: M. Arct 1907.

T. 3. Nowa Aleksandria, Kazimierz, Janowiec, Nałęczów. 1901, 110 s. Wyd. 2 znacznie powiększone pt. Puławy, Kazimierz, Janowiec, Nałęczów. Warszawa: M. Arct 1907.

T. 4. Na szlaku nowej kolei Warszawa – Łowicz – Łódź – Kalisz. 1903, 125 s.

Wyd. fotooffsetowe całości [T.] 1-4 [w 1 vol.]: Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1987, 523 s. Wyd. nast. tamże 1989.
[Dziesięć] 10 ciekawszych wycieczek po kraju. Warszawa: Księgarnia J. Fiszera 1904, 15 s. Wyd. 2 dopełnione wskazówkami z dziedziny przyrodoznawstwa nakreślonymi przez S. Karczewskiego, S. Kontkiewicza i K. Kulwiecia. [Warszawa:] Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1908, 20 s.
Gopło. [Odczyt]. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze; Gebethner i Wolff 1908, 20 s.
Podole. [Odczyt]. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze; Gebethner i Wolff 1908, 24 s.
Ziemia rodzinna. Pogadanka wstępna. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze; Gebethner i Wolff 1908, 16 s. Wyd. nast. tamże 1919. Por. poz. .
Ziemia rodzinna. Warszawa: [Drukarnia] J. Cotty 1913, 76 s. Por. poz. .
Pierwiastek narodowy w nauczaniu geografii. Rzecz wygłoszona na posiedzeniu Sekcji Geograficznej Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego 17 września 1915 r. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1915, 14 s.
Pogadanki krajoznawcze. (Podręcznik do początkowej nauki krajoznawstwa). Kraków: G. Gebethner 1916, VIII, 141 s., [20] s. tab. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwo Krajoznawczego w Warszawie. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1918; wyd. 3 Warszawa: M. Arct 1921.
Położenie geograficzne Warszawy. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1916, 27 s.
Chełmszczyzna. Warszawa, Lublin: M. Arct 1918, 40 s.
Nasze bogactwa kopalne. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1918, 14 s.
Nad brzegiem Bałtyku. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze; Księgarnia M. Arcta 1919, 15 s.
Nad polskim morzem. Warszawa: M. Arct 1919, 45 s. Wyd. nast. tamże 1921.
Nasza ojczyzna. Warszawa: M. Arct 1919, 46 s. Wyd. nast.: tamże 1921; z przedmową E. Romera Warszawa: Wydawnictwo Komitetu Jubileuszowego 1922, 82 s.
Stara Warszawa. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze; Księgarnia M. Arcta 1919, 16 s.
Wycieczka do Krakowa. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze; Księgarnia M. Arcta 1919, 16 s.
Wycieczka w Tatry. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze; Księgarnia M. Arcta 1919, 15 s.
Z biegiem Wisły. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1919, 15 s.
Objaśnienia do Wędrownej Wystawy Krajobrazu Polskiego: Nasze Góry. Warszawa: Drukarnia Konarzewski [ok. 1920], 16 s.
Ostatnia Jagiellonka. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1920, 39 s.
Na okładce rok wyd. 1919.
Potęga Polski. Warszawa: Polska Macierz Szkolna; Księgarnia Polska [1920], 23 s.
Warszawa. Warszawa: M. Arct 1920, 50 s.
Przykazania obywatelskie. Warszawa: Centrala Związku Młodzieży Wiejskiej 1921, 20 s.
Własna ziemia. Warszawa: Instytut Gospodarstwa Społecznego 1921, 28 s.
Naszym rodakom za oceanem. Program obchodu szkolnego na cześć emigracji polskiej w Ameryce z inicjatywy ministra Rzeczpospolitej Polskiej, Antoniego Ponikowskiego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1922, 24 s.
Polacy w Ameryce. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1922, 11 s.
Bogactwa Polski. Warszawa: Biblioteczka Pogadankowa 1923, 12 s.
Japonia. Skrót wykładu dla nauczycielstwa w dniu kwesty na rzecz dzieci japońskich. [Warszawa:] Drukarnia W. Maślankiewicz 1923, [4] s.
O Mikołaju Koperniku. W 450 rocznicę urodzin. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1923, 16 s.
Program polityczny Polaka uczciwego. (Skrót pracy Stanisława Bukowieckiego „Polityka Polski Niepodległej”). Warszawa: Związek Młodzieży Wiejskiej [1923], 51 s.
Rzut oka na Polskę. Warszawa: Biblioteczka Pogadankowa 1923, 13 s.
Wycieczki krajoznawcze. (Wskazówki metodyczne). Warszawa: Ignis 1923, 84 s.
Pamiątka z Polski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Emigracyjne 1926, 83 s.
Stanisław Staszic. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1926, 30 s.
U kolebki Szopena. Wycieczka do Żelazowej Woli. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1926, 11 s.
W 150 rocznicę ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki 1776 – 4 lipca 1926. Warszawa: Drukarnia Zakładów Wydawniczych M. Arct 1926, 13 s. Komitet Obchodu 4 lipca w Polsce.
Warszawa. Tekst i układ oprac.: A. Janowski i S. Lewicki. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1926, 67 s.
Tytuł i tekst również w języku francuskim i angielskim.
Wycieczka do Czerska. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1926, 15 s.
Wycieczka do Otwocka. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1926, 15 s.
Po 10 latach niepodległości. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1928, 43 s.
Mały przewodnik po Warszawie. Część opisową oprac.: A. Janowski. Część informacyjną oprac.: R. Danysz-Fleszarowa. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1930, XX, 54 s.
Oświata Polaków za granicą państwa. Warszawa: Wydawnictwo Towarzystwa Opieki Kulturalnej nad Polakami Zamieszkałymi za Granicą im. A. Mickiewicza 1930, 15 s.
Pamięci bohatera powstania ks. Stanisława Brzóski, w 65 rocznicę męczeńskiej śmierci 1865-1930. (Odczyt wygłoszony w Radiu Warszawskim 24 I 1930 r.). Warszawa: Leśnicy Państwowego Nadleśnictwa Łuków 1930, 11 s.
Polska i jej bogactwa... Warszawa: [Drukarnia Lech 1930], 8 s. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa.
Warszawa. Poznań: Wydawnictwo Polskie (R. Wegner) [1930], 189 s. Wyd. nast.: [Monachium: b.w. 1946, reprint]; z przedmową L.B. Grzeniewskiego Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1986, 223 s.; Warszawa: Gutenberg-Print; Moskva: Alial 1995, reprint.
Koła krajoznawcze modzieży. [Kraków: Orbis 1933], 8 s.
Na Biskupiźnie i na Pałukach. Wielkopolska w radio [!] warszawskim. Trzy odczyty. Kościan: Gazeta Polska 1935, 32 s.

Prace redakcyjne

1. Widoki Radomia. [Album]. Wyd. A. Janowski. Warszawa: Al. Janowski 1899, [10] k. tab.
2. Widoki Sandomierza. [Album]. Wyd. A. Janowski. Warszawa: Warszawskie Towarzystwo Artystyczno-Wydawnicze 1899, [14] k. tab.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Polski słownik biograficzny. T. 10 cz. 4. Wrocław 1964 (S. Konarski).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984. (E. Zaleska).
W. i T. Słabczyńscy: Aleksander Ludwik Janowski. W tychże: Słownik podróżników polskich. Warszawa 1992.

Ogólne

Książki

K. Staszewski: Aleksander Janowski. (W setną rocznicę urodzin 1866-1966). Uzupełnił i do druku przygotował Z. Tomkowski. Warszawa: Sport i Turystyka 1966, 52 s.

Artykuły

J.M. Orlik: O człowieku, co przedeptał mapę. Nad grobem wielkiego przyjaciela młodych ś.p. Aleksandra Janowskiego. Wici 1946 nr 42.
S. Helsztyński: Aleksander Janowski in memoriam. Stolica 1974 nr 52.
Z. Tomkowski: A. Janowski – twórca polskiego krajoznawstwa. Ziemia 1975/1976 wyd. 1979.

Nasz plac

A. Gruszecka. „Przegląd Warszawski1922 nr 5.

Jędrek-Mędrek w Honolulu

H. Skrobiszewska: Chłopcy z charakterem. W tejże: Literatura i wychowanie. Warszawa 1973, wyd. 2 tamże 1982.

Maciuś Pędrak wśród Indian

J. Saloni. „Muzeum1925.

Marysia w Japonii

M. Weryho. „Bluszcz1924 nr 1/2.

Wycieczki po kraju

W. Kloss. „Ateneum1900 t. 1 z. 1, 1901 t. 1 z. 2 [dot. T. 1, 2].

Warszawa [1930]

[W. Horzyca] W.H.Droga1930 nr 11.
J. Sokolicz-Wroczyński: Piękna książka. Echo Tygodnia 1930 nr 9.