BIO

Urodzony 6 czerwca 1946 w Grodzicu (pod Będzinem); syn Juliana Żurka, inżyniera, i Janiny z domu Sznajder. Uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. E. Plater w Sosnowcu; w 1964 zdał maturę. Następnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim; w 1969 uzyskał magisterium. Debiutował w 1967 recenzją powieści G. Pereca pt. Rzeczy, opublikowaną na łamach „Kultury” (nr 22); w piśmie tym publikował recenzje i artykuły do 1973. W 1969 ożenił się z Marią Grządzielską, dziennikarką (rozwiedzeni). W 1970 podjął pracę w redakcji „Dziennika Ludowego”, najpierw jako redaktor, a od 1973 jako kierownik działu kulturalnego (do 1980); w piśmie tym publikował liczne recenzje, noty i artykuły (do 1980; podpisany też: J.Ż,(J.Ż.), (jż), (ż), (Ż)). W tym okresie zaczął uprawiać twórczość prozatorską, a od 1978 głównie dramaturgiczną. Od 1979 był członkiem Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). Od tegoż roku jako współtwórca i współwłaściciel prowadził Galerię Sztuki A.B. Wahl. W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1994 ożenił się z Alicją Wahl, malarką. Mieszka w Warszawie.

Twórczość

1. Kurz. [Powieść]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry1970, 257 s.

2. Pościg. Opowiadania. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 194 s. Wyd. 2 tamże 1979.

Zawartość

Dinozaury z pustyni Gobi; Pościg; Nisko, niziutko, przy ziemi; Przeciw zaćmieniu słońca.

3. Sto rąk, sto sztyletów. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1978 nr 6 s. 5-31. Prapremiera: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego, Gdańsk, Teatr na Targu Węglowym 1980. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

Nagroda na Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu w 1980.

4. Po Hamlecie. (Sztuka w 3 aktach z epilogiem). Dialog 1981 nr 4 s. 5-32. Prapremiera: Opole, Teatr im. J. Kochanowskiego 1981. Wyd. osobne Warszawa: Czytelnik 1983, 91 s. Przedruk zob. poz. .

Przekłady

czeski

Po Hamletovi. [Przeł.] I. Leksová. Praha 1983, maszynopis powielony.

słowacki

Po Hamletovi. [Przeł.] L. Kiss. W: Súčasna pol'ska dráma. Bratislava 1994.

5. Para za parą. (Sztuka telewizyjna). Dialog 1985 nr 10 s. 5-30. Telewizja Polska 1989.

6. Skakanka. (Sztuka w 2 aktach). Dialog 1985 nr 8 s. 5-33.

7. Casanova. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1988 nr 9 s. 56-90. Prapremiera: Łódź, Teatr Nowy 1990. Przedruk zob. poz. . Por. poz. .

8. Casanova. [Powieść]. Chotomów: Verba 1992, 350 s. Wyd. 2 Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2002. Por. poz. .

Przekłady

rosyjski

Kazanova. [Przeł.] K. Starosel'skaja. Moskva 1997.

9. Biała Góra. Sztuka telewizyjna. Dialog 1998 nr 9 s. 5-29. Por. poz. .

10. Job. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2000, 219 s.

11. Po Hamlecie i inne sztuki. [Utwory dramatyczne]. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2001, 179 s.

Zawartość

Sto rąk, sto sztyletów [poz. ]; Po Hamlecie [poz. ]; Casanova [poz. ].

12. Biała Góra. [Powieść]. Warszawa: Twój Styl2003, 251 s. Por. poz. .

Słuchowiska radiowe, m.in.

Wywiad z królem Midasem. Polskie Radio 1980.
Widok z okna. Polskie Radio 1981.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2004.

Wywiady

Uzależnienie Jerzego Żurka, czyli Casanova przy komputerze. Rozm. M. Małkowska. Życie Warszawy 1993 nr 3.

Ogólne

Artykuły

A. Myszkowski: Pościg za realizmem myślowym. Nowy Wyraz 1978 nr 9.

Kurz

M. Buchowski: Realność. Współczesność 1971 nr 2.
W. Chołodowski: Debiut pełen obietnic. Tygodnik Kulturalny 1971 nr 5.
W. Huzik: Pianista stuka nogą w brzuch wielkiego bębna. Kierunki 1971 nr 18.
K. Nowicki: Interes literatury. Tygodnik Kulturalny 1971 nr 7.
B. Zadura: O nas? Twórczość 1971 nr 3, przedruk w tegoż: Radość czytania. Lublin 1980.
Z. Ziątek: Przeznaczenie. Miesięcznik Literacki 1971 nr 5.

Pościg

K. Nowicki: Gorzko. Fakty 1976 nr 50, przedruk w tegoż: Dziennik krytyczny. Gdańsk 1981.
Z. Bauer: Świat jako sidła. Życie Literackie 1977 nr 17.
W. Bolecki: Proza nie spełnionych nadziei. Twórczość 1977 nr 3.
L. Bugajski: Odkurzanie. Miesięcznik Literacki 1977 nr 12, przedruk w tegoż: Następni. Warszawa 1982.
G. Godlewski: W poszukiwaniu straconego sensu. Literatura 1977 nr 6.
W. Maciąg: Poza „grą” znaczeń. Nowe Książki 1977 nr 2.
A. Szulc: Myślenie. Polityka 1977 nr 7.
J.K. Weber: Koło i elipsa. Tygodnik Kulturalny 1977 nr 12.

Sto rąk, sto sztyletów

J. Kłossowicz: Sztuki historyczne. Literatura 1979 nr 9 [dot. też: R.M. Groński: Planeta Ro].
J. Niesiobędzki: Sto sztyletów, sto wątpliwości. Teatr 1980 nr 10, przedruk w tegoż: Aktualność i historia. Bydgoszcz 1986.
K. Wolicik: Żurek, albo o tym, co nierozstrzygnięte. Dialog 1980 nr 6.
Cz. Sobkowiak: Żywotna legenda. Nadodrze 1981 nr 7.

Po Hamlecie

M. Kuc: Żurek à la Szekspir. Polityka 1981 nr 39.
G. Sinko: Temat Szekspirowski w nowej roli. Teatr 1981 nr 21/22.
A. Żurowski: Za kulisami Hamleta. Kultura 1981 nr 28.
P. Jastrzębiec: Seria z dramatami. Nowe Książki 1984 nr 5.

Skakanka

E. Baniewicz: Skakanka” — metafora i życie na gorąco. Teatr 1985 nr 2 [analiza dramatu].

Casanova

M. Lengren: Casanova wśród dzikusów. Twórczość 1993 nr 5.
J. Jastrzębska: Niezwykły palimpsest Jerzego Żurka, czyli o „Casanovie” w Polsce albo początki polskiej literatury erotycznej. Kresy 1994 nr 18.
M. Orski: Polski Casanova. Nowe Książki 2003 nr 6.

Biała Góra

M. Larek: Kolorowa biografia. Nowe Książki 2004 nr 3.
M. Strzyżewski: Romantyczny apokryf. Legenda Antoniego Malczewskiego w powieści Jerzego Żurka: „Biała Góra”. W: Światy przedstawione. Toruń 2006.

Job

M. Orski: Hiob stanu wojennego. Przegląd Powszechny 2001 nr 1.
R. Ostaszewski: Dzień z życia popaprańca. Kresy 2001 nr 1/2.

Po Hamlecie i inne sztuki

M. Zielińska: Żurek po latach. Nowe Książki 2002 nr 6.