BIO

Urodzony 16 stycznia 1913 w Nisku na Podkarpaciu; syn Sławomira Żuławskiego, prawnika, urzędnika administracji państwowej, i Marii z Wiśniowskich, autorki sztuk dramatycznych dla młodzieży; bratanek Jerzego Żuławskiego, stryjeczny brat Juliusza Żuławskiego, poety, prozaika, ojciec Andrzeja Żuławskiego, reżysera filmowego. W Nisku spędził wczesne dzieciństwo, po czym w związku z częstymi zmianami miejsca pracy ojca przebywał kolejno w: Wieliczce, Bielsku, Katowicach, Tarnowskich Górach, Dobromilu, Turce nad Stryjem. Uczęszczał krótko do gimnazjum w Katowicach i Dobromilu. Około 1928 zamieszkał wraz z matką i chorym na gruźlicę bratem w Zakopanem, gdzie w 1930 zdał maturę w Państwowym Gimnazjum, następnie studiował na Wydziale Prawa i w Studium Dyplomatycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Debiutował w lwowskich „Sygnałach” jako poeta w 1934 wierszem pt. Z Czarnohorskiej włóczęgi (nr 12), a jako prozaik w 1935 opowiadaniem pt. Miasteczko (nr 14). Po ukończeniu studiów w 1935, pracował w Urzędzie Wojewódzkim we Lwowie. Od wiosny 1936 mieszkał w Żółkwi pod Lwowem i odbywał praktykę administracyjną w starostwie; prowadził tam referat karno-administracyjny, otrzymał nominację na stanowisko referendarza. W 1936-39 należał do lwowskiej grupy literackiej Rybałci; ogłaszał wiersze m.in. w niedzielnej Kolumnie Rybałtów, drukowanej w „Dzienniku Polskim”. Był członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (ZZLP). W grudniu 1937 zamieszkał we Lwowie, gdzie pełnił obowiązki osobistego sekretarza wojewody lwowskiego. Latem 1938 odbył podróż do Francji i Włoch. Ożenił się z Czesławą Janiakówną, polonistką, później tłumaczką. Podczas II wojny światowej mieszkał nadal we Lwowie. W czasie okupacji sowieckiej utrzymywał się z pośrednictwa mieszkaniowego, fałszowania dokumentów, z handlu. Pracował też jako agent ubezpieczeniowy, następnie księgowy w spółdzielni mieszkaniowej (Łyczakowska Kolonia Profesorska). Po zajęciu Lwowa przez Niemców został zatrudniony w Instytucie Behringa (Institut für Fleckfieber und Virusforschung) produkującym szczepionki przeciwtyfusowe, najpierw jako karmiciel, a następnie preparator wszy. Brał udział w konspiracyjnym życiu literackim, czytał swoje opowiadania na potajemnych zebraniach literackich. W 1941 wstąpił do Związku Walki Zbrojnej (ZWZ, później Armii Krajowej; AK; używał pseudonimów: Andrzej, Felicjan, Radca). Prowadził nasłuchy radiowe i redagował „Biuletyn Informacyjny Ziemi Czerwińskiej” (1941-44). W grudniu 1941 został członkiem, a w kwietniu 1944 szefem Biura Informacji i Propagandy ZWZ-AK Okręgu Lwów. Po ponownym zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną w lipcu 1944 podjął pracę w Teatrze Polskim na stanowisku asystenta reżysera. Zagrożony aresztowaniem przez NKWD, wyjechał wraz z rodziną w listopadzie tego roku do Lublina. Rozpoczął współpracę z dziennikiem „Rzeczpospolita”, w którym od 1945 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego; w marcu 1945 wraz z redakcją przeniósł się do Łodzi. Od 1944 ponownie był członkiem ZZLP (od 1949 Związku Literatów Polskich; do rozwiązania Związku w 1983). Wiosną 1945 przebywał jako korespondent wojenny pod Berlinem. Artykuły i reportaże publikował m.in. w „Odrodzeniu” (1945-48) i „Kuźnicy” (1945). W 1945 wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej (od 1948 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Od września 1945 przebywał w Paryżu, gdzie do 1949 pełnił funkcję attaché kulturalnego, a od 1946 funkcję I sekretarza w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej (RP). W 1949-52 był radcą do spraw kulturalnych w Ambasadzie RP w Pradze. Należał do Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych. W 1952 wystąpił ze służby dyplomatycznej. Po powrocie do kraju mieszkał w Warszawie i do 1955 współpracował z „Przeglądem Kulturalnym” (1952-55; tu w 1954-55 cykl reportaży pt. Kartki indochińskie); wchodził także w skład kolegium redakcyjnego tygodnika. Publikował również w „Życiu Warszawy” (1952-69; w 1952-53 stały cykl felietonów pt. Obrachunki pana Antoniego, w 1955 cykl reportaży pt. Pamiętnik wietnamski, Z pamiętnika wietnamskiego, w 1967-69 felietony pt. Opowieści mojej żony, w 1968 pt. Wietnam — lato 1968), „Trybunie Robotniczej” (tu w 1955 Pamiętnik wietnamski) i „Twórczości” (1952-66). Odbywał liczne podróże, m.in. do Chin i Wietnamu (1954, 1968, 1980). W 1956 został ponownie powołany do służby dyplomatycznej jako radca do spraw kulturalnych w Ambasadzie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) w Paryżu (do 1961) i stały przedstawiciel PRL przy UNESCO (do 1963). W 1964-73 był wicedyrektorem Departamentu Współpracy Naukowej i Kulturalnej z Zagranicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Publikował m.in. w „Kontynentach” (w 1968-69 reportaże z Afryki), „Kurierze Polskim” (w 1968-69 felietony pt. Niebieskie migdałki), „Kulisach” (1969-80; tu cykle: w 1969 Pisarze nocą, w 1977 Pisarze rankiem, w 1980 Zapiski). W 1974-75 był ambasadorem w Senegalu, akredytowanym także w Republice Górnej Wolty i Republice Mali, a w 1976 ambasadorem w Gambii. W 1975 przebywał w misji specjalnej w Angoli. W końcu 1977 przeszedł na emeryturę i powrócił do kraju. W 1987 został członkiem Fundacji Kultury Polskiej. Publikował felietony wspomnieniowe m.in. w „Tygodniku Polskim” (1987-89) i w czasopiśmie „Twój Styl” (w 1990-95 w cyklu pt. Album domowe). Był członkiem Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) oraz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Odznaczony m.in. Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy (1946), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1954), wietnamskim Orderem Pracy I klasy (1958), francuskim Orderem Legii Honorowej (1972), francuskim Orderem Narodowym Zasługi, senegalskim Orderem Narodowego Lwa (1977), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1983). Zmarł 17 lutego 1995 w Warszawie; pochowany na cmentarzu w Górze Kalwarii.

Twórczość

1. Ostatnia Europa. Trzy miniatury. Warszawa: Czytelnik 1947, 135 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1958, wyd. 3 1987.

Zawartość

Opowieść szydercza; Przystanek Męki Pańskiej; Ostatnia Europa.

2. Rzeka Czerwona. [Powieść]. Twórczość 1952 z. 11-12; 1953 nr 1-2. Wyd. osobne Warszawa: Czytelnik 1953, 184 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1953, wyd. 3 1954.

Nagrody

Nagroda Państwowa III stopnia w 1953.

Przekłady

białoruski

Čyrvonaja raka. [Przeł.] J. Misko. Minsk 1955.

chiński

Hung-ho. [Przeł.:] Err-Tsin, Ho Tsin. Pekin 1957 [na karcie tytułowej Czu-la-fu-sy-ki; tytuł również w języku rosyjskim].

czeski

Rudá řeka. [Przeł.] J.R. Burian. Praha 1955.

kazachski

[Przeł.] I. Esenberlin. Ałma-Ata 1956.

niemiecki

Der rote Strom. [Przeł.] T. Hoffmann. Berlin 1955.

rosyjski

Krasnaja reka. [Przeł.:] V. Arcimovič, M. Ignatov. Moskva 1954.

ukraiński

Červona rika. [Przeł.:] M. Rekun, M. Palamarčuk. Kiïv 1956.

3. Opowieść atlantycka. Twórczość 1953 z. 12 s. 91-131. Wyd. osobne Warszawa: Nasza Księgarnia 1954, 89 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1955, wyd. 3 1957. Por. poz. .

Przekłady

niemiecki

Alarm am Atlantik. [Przeł.] G. Schiller. Berlin 1957, wyd. nast. Berlin 1965.

rosyjski

Atlantičeskaja povest'. [Przeł.] Z. Šatalova. Moskva 1955.

4. Portret wroga. [Opowiadanie]. Nowa Kultura 1954 nr 1. Wyd. osobne Warszawa: Nasza Księgarnia 1954, 37 s.

Nagrody

II nagroda w konkursie Naszej Księgarni w 1953.

5. Opowieść atlantycka. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1955. Por. poz. .

6. Drzazgi bambusa. [Reportaże z Wietnamu]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 339 s.

7. Psia gwiazda. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1965, 283 s. Wyd. 2 tamże 1968.

Zawartość

Godzina tygrysów; Beczka duńskich śledzi; Aż do wejścia zorzy; Bingo; Psia gwiazda.

Przekłady

bułgarski

Kuceskata zvezda. [Przeł.] B. Biolcev. Sofija 1967.

8. Minuta milczenia. Scenariusz filmowy. Warszawa: [b.w.] 1970, 85 k., powielone.

9. Opowieści mojej żony. Warszawa: Czytelnik 1970, 138 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1972, wyd. 3 1975; wyd. 4 Warszawa: Alfa 1985; wyd. 6 [właśc. 5] Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1987; Warszawa: Twój Styl 1994.

Nagrody

Nagroda Zespołowa Komitetu do Spraw Radia i Telewizji w 1970.

Przekłady

czeski

Historky mé moudré ženy. [Przeł.] V. Zapletová. Praha 1973.

niemiecki

Die Orchidee und andere Geschichten meiner Frau. [Przeł.] H. Schumann. Berlin 1978.

Adaptacje

telewizyjne

Adaptacja: A. Hanuszkiewicz. Cz. 1-15. Telewizja Polska 1972.

10. Trzecia część nocy. Scenariusz filmowy. [Współautor:] A. Żuławski. Ekranizacja 1971.

11. La politique culturelle en Pologne. [Współautor:] J. Kossak, S.W. Balicki. Paris: UNESCO 1972, 70 s.

Toż w języku angielskim: Cultural policy in Poland. Wyd. tamże 1973, 67 s.

12. Pisane nocą. [Opowieści wspomnieniowe]. Warszawa: Czytelnik 1973, 331 s. Wyd. 2 rozszerzerzone tamże 1976, 357 s.

13. Ucieczka do Afryki. [Szkic publicystyczny]. Warszawa: Czytelnik 1983, 221 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1989; wyd. 3 Warszawa: Twój Styl 2005.

14. Album domowe. Felietony 1990-1995. Posłowie: K. Kaszuba. Warszawa: Twój Styl 1997, 432 s.

Pierwodruk w „Twoim Stylu” w 1990-1995.

Przekłady i adaptacje

1. Pavoncello. Scenariusz filmu telewizyjnego wg opowiadania S. Żeromskiego. Współautor: A. Żuławski. Telewizja Polska 1967.
2. Pieśń triumfującej miłości. Scenariusz filmu telewizyjnego wg noweli I. Turgieniewa. Współautor: A. Żuławski. Telewizja Polska 1967.
3. R.V. Pilhes: Rabarbar. [Powieść]. Przeł.: M. Żuławski, Cz. Żuławska. Warszawa: Czytelnik 1967, 340 s.
4. A. Sacharin: Skok. [Powieść]. Przeł.: M. Żuławski, Cz. Żuławska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 193 s.
5. R. Vailland: Pstrąg. [Powieść]. Przeł.: M. Żuławski, Cz. Żuławska. Posłowie: W. Sadkowski. Warszawa: Książka i Wiedza 1967, 237 s.
6. S. de Beauvoir: Śliczne obrazki. [Powieść]. Przeł.: M. Żuławski, Cz. Żuławska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1968, 148 s.
7. R. Vailland: Niecne sprawki. [Powieść]. Przeł.: M. Żuławski, Cz. Żuławska. Warszawa: Czytelnik 1970, 175 s.

Prace redakcyjne

1. Śpiew wojny. [Antologia poezji; red.: S. Skwarczyńska, M. Żuławski]. Lwów: Gnomy TDW [Tajny Dom Wydawniczy w Krakowie]. Odbito w Tajnych Lwowskich Drukarniach Wojskowych 1944, 36 s.
Wydanie konspiracyjne; redaktorzy i autorzy anonimowi, rozwiązanie autorstwa zob. J. Czachowska, M.K. Maciejewska, T. Tyszkiewicz: Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej. Bibliografia. T. 2. Wrocław 1984 s. 80.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1979, 1988.

Wywiady

Mirosław Żuławski. Rozm. J. Radomińska. W: M. Radomińska: Spotkania zapisane. Kraków 1970.
Pół wieku twórczości Mirosława Żuławskiego. Rozm. W. Sowa. Nowiny 1984 nr 56.
Ja, z rezerwatu. Rozm. M. Rudnicki. Trybuna 1991 nr 46.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (K. Sarna).

Ogólne

Artykuły

K. Goldbergowa: Cztery miłości pana ambasadora. Literatura 1998 nr 6.

Ostatnia Europa

T. Breza: Literatura w miniaturze. Odrodzenie 1947 nr 48, przedruk w tegoż: Notatnik literacki. Warszawa 1956, Nelly. Warszawa 1970.
H. Vogler: Racjonalizm w mitologicznym zaułku. Kuźnica 1948 nr 42, przedruk w tegoż: Z notatek przemytnika. Warszawa 1957.
A. Kowalska: Słońce zachodzi nad Europą. Kierunki 1958 nr 34.
J.J. Lipski: Epitafium Europie. Twórczość 1958 nr 10.

Rzeka Czerwona

K. Eberhardt: Czerwona i czarna. Kamena 1953 nr 4.
Z. Florczak: O kolorze „Rzeki Czerwonej. Nowa Kultura 1953 nr 40.
W. Kos: Oh, sale guerre... Tygodnik Powszechny 1953 nr 18.
Z. Libera. Polonistyka 1953 nr 6.
Z. Lichniak: Vietnam jest blisko. Dziś i Jutro 1953 nr 31, przedruk w tegoż: Obrachunki ze współczesnością. Warszawa 1957.
H. Vogler: Ostatnia i pierwsza Europa. Życie Literackie 1953 nr 30.
Z. Grzeniewski: Nad Rzeką Czerwoną. Szkice o literaturze współczesnej. Warszawa 1954.
W. Natanson. Twórczość 1954 z. 2.

Drzazgi bambusa

W. Stec: Trzy łyki egzotyki. Nowa Kultura 1956 nr 34.

Psia gwiazda

H. Bereza: Pisarstwo luksusowe. Nowe Książki 1965 nr 17.
B. Czeszko: Cierpienia dyplomaty. Kultura 1965 nr 30.
J. Łukasiewicz. Tygodnik Powszechny 1965 nr 29.
M. Jaworski: Wielkie i małe niepokoje. Walka Młodych 1966 nr 12.
H. Kirchner: Literatura orbisowska. Współczesność 1966 nr 1.
W. Maciąg: Męskie przygody. Twórczość 1966 nr 7.

Opowieści mojej żony

A. Budzyński: Miniatury literackie. Nowe Książki 1971 nr 13.
[Z. Greń] A. Strumiłowski: Pamięć rodzinna. Życie Literackie 1971 nr 5.
J. Kordus: Zabawa przewrotna. Kierunki 1971 nr 18.
A. Krzemiński: Gra małżeńska. Polityka 1971 nr 11.

Pisane nocą

L.M. Bartelski: Czytane dniem. Widnokrąg 1973 nr 8.
A. Bratkowska: Czytane dniem. Kultura 1973 nr 16.
W.G. Janota. Poglądy 1973 nr 12.
A. Krzemiński: Tokaj od Grauera. Polityka 1973 nr 20.
W. Maciąg: Felieton i gawęda. Nowe Książki 1973 nr 9.

Ucieczka do Afryki

L.M. Bartelski: Ucieczka. Widnokrąg 1983 nr 10.
J. Doliński: Ucieczka na trzy sposoby. Życie Literackie 1983 nr 47.
B. Rudnicki: Afryka — jakiej nie dostrzegają żurnaliści. Nowe Książki 1983 nr 12.