BIO

Born on 6 January 1949 in Lodz; daugher of the car mechanic Tadeusz Skompski and Irena, née Graczyk. She attended the Henryk Sienkiewicz Grammar School No. XVI in Lodz, where she completed her advanced secondary education. She wrote her first pieces of poetry in 1966, winning the Main Jury and Youth Jury awards in the Youth Poetry Autumn [Poetycka Jesień Młodych] competition. She made her debut in print in 1967 with the poem Moja chronometria [My chronometry], which appeared in "Odgłosy" (no. 47) and won first prize at the Lodz Single Poem Tournament. She started studying Polish philology at the University of Lodz (UŁ) in 1969. Her poems, columns, literary reviews and theatre reviews appeared in "Odgłosy" (1969-72 and 1987-89), "Twórczość" (1969, and intermittently 1981-89) and in "Nowy Wyraz" (intermittently 1972-76). After graduating with a master's degree from UŁ in 1974, she worked until 1975 as a teacher at a technical secondary school of economics in Lodz. From 1984 to 1994, she was a member of the Polish Writers' Union (ZLP). She started collaborating with multimedia artists, while in 1989 she became a member of the International Artists' Museum that organized the Construction in Process art festivals. She published theatre reviews in the journal "Teatr" in 1989. She wrote art criticism on contemporary art, including contributions to the periodicals "Kalejdoskop" (1990; as a regular contributor), "Obieg" (1990), "Odgłosy" (1990), "Bestseller" (1991), "Exit" (1991), and "Kresy" (1997), while also contributing numerous introductions to exhibition catalogues for Polish museums and art galleries from 1990. Between 1990 and 2004, she worked as a curator at the Museum of History of the City of Lodz, where she ran the Literary Workshop. She organized literary events and educational activities for middle school pupils. She also wrote the materials accompanying three permanent exhibitions on Jerzy Kosiński (1997), Karl Dedecius (1999) and Julian Tuwim (2000), as well as texts for temporary exhibitions. In 1992, she collaborated with the Peon V – Magart publishing house, where she edited the series Laureaci Nagrody Nobla [Nobel Prize Winners]. She joined the Polish Writers' Association (SPP) in 1995. That year she joined the programme council of the periodical "Tygiel Kultury", where she contributed, among other texts, the regular column Od róż do liter [From Roses to Letters; 1995-2013], while in 2003 she joined the Chapter of the Z. Dominiak Prize established by the periodical. Between 1999 and 2002, she served on the jury of the J. Bierezin National Poetry Competition. From 2000 to 2002, she was co-presenter of the cultural series Skala wrażliwości [Scale of Sensitivity], directed by P. Słowikowski and broadcast on Polish Television's Lodz station. She was awarded the prize of the Minister of Culture and National Heritage in 2006. She received the Bronze Cross of Merit in 1989 and the Meritorious Activist of Culture honour in 1989. She married the poet and satirist Jan Czarny in 1984. He died the following year. In 2001, she married the neurosurgeon Krzysztof Zapałowicz. She lives in Lodz.

Twórczość

1. Miłość śmierć totalizator sportowy. [Wiersze]. Warszawa 1974, 20 s. Arkusz poetycki, nr 4.

Suplement do „Nowego Wyrazu1974 nr 2.

2. Dopóki płonie. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1981, 58 s.

3. Bez powodu. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1986, 61 s.

4. Przygody kota Kacpra i myszki Lulu. [Opowiadanie dla dzieci]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1987, 62 s.

5. Wakacje na guziku. [Opowiadanie dla dzieci]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1987, 90 s.

6. Pewien przechodzień = Un certain passant. [Wiersze]. Przeł.: N. Gourgaud, W. Pietrzak. Wstęp: F. Bellet-Morel. Łódź: Oficyna Bibliofilów 1994, 38 s.

Tekst w języku polskim i francuskim.

7. Poezja i fotografia. Fotografie: A. Mikołajczyk. Wstęp: S. Szydłowski. Legionowo: Miejski Biblioteka Publiczna 1994, 40 s.

8. Wiersze wybrane. Łódź: Biblioteka 1997, 161 s.

9. Farby wodne. [Wiersze]. Kraków: a5 2001, 37 s.

10. Kobieta na duszę. Projekt artystyczno-społeczny, czerwiec 2003. [Katalog wystawy]. Tekst: L. Skompska. Tłum.: M. Musiał. Łódź : Galeria Manhattan 2003, [16] s.

Druk ulotny.

11. Zakryte / odkryte. [Wiersze]. Warszawa: Nowy Świat 2005, 55 s.

12. Od róż do liter. [Felietony]. Łódź: Fundacja Anima „Tygiel Kultury 2006, 153 s.

Wybór felietonów drukowanych uprzednio na łamach „Tygla Kulturalnego” w 1996-2002.

13. Poezja na co dzień. Wybór wierszy. Łódź: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział; Fundacja Anima „Tygiel Kultury 2009, 181 s.

Zawartość

Zawiera wybór wierszy z poz. , , , , , – nadto: Chińska resturacja (1995).

14. Czarne wnętrze czarny dach. [Wiersze]. Łódź: Dom Literatury w Łodzi. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział w Łodzi 2021, 43 s. Białe Kruki Czarne Owce, 14.

Przekłady utworów literackich w antologiach zagranicznych

francuski

Wiersze szesnastu poetów = Seize poétes écrivent… Wybór i tłumaczenie: N. Gourgaud. Łódź 1995.

grecki

Dōdeka Polōnides poiītries. [Przeł.] A. Tselentī. Athīna 1996.

rosyjski

Sdelano v Pol’še, vek – XX. [Wybrał i przeł.] A. Bazilevskij. Moskva 2009.

Prace redakcyjne

1. Muzeum Historii Miasta Łodzi. (Przewodnik). Tekst i red.: L. Skompska. Łódź: Muzeum m. Łodzi 1991, 20 s.
2. Nowa poezja hebrajska. [Antologia]. Wybór: M. Akavia. Oprac.: L. Skompska. Łódź: Oficyna Bibliofilów 1995, 33 s.
3. M. Natanson: Zachować ten krzyk. Przekł. z hebrajskiego M. Czarnyski. Oprac.: L. Skompska. Łódź: Oficyna Bibliofilów 1996, 64 s.
4. Łódzkie sentymenty. [Antologia pamiętników]. Red.: L. Skompska. Łódź: Muzeum Historii m. Łodzi; Takon 1998, 133 s.
5. J. Gwizdka: Podwójny makijaż. [Wiersze]. Wybór i red.: L. Skompska. Łódź: Fundacja Anima „Tygiel Kultury 1999, 46 s.
6. Dialog z pamięcią. Wiersze z Łodzi = Dialog mit dem Gedächtnis. Gedichte aus Lodz. Wybór: L. Skompska. Przekł.: K. Dedecius. Oprac. graficzne: P. Karczewski. Łódź: Muzeum Historii m. Łodzi; Takon 2001, 92 s.
Teksty w języku polskim i niemieckim.
7. Nieszczęsny Cagliostro. Nieznane teksty Juliana Tuwima. Red.: L. Skompska. Łódź: Muzeum Historii m. Łodzi 2003, 86 s.
8. Samuel Tepler 1918-1998, z kolekcji Davida Malka. [Katalog wystawy]. Red.: L. Skompska. Łódź: Muzeum m. Łodzi 2003, 142 s. Wyd. też w wersji angielskiej pt. Samuel Tepler 1918-1998. From the collection of David Malek. Przekł. A. Kwiatkowska. Tamże 2003.
Katalog wystawy (5 VI 2003-27 VII 2005), za którą muzeum otrzymało zbiorowe wyróżnienie w konkursie Wydarzenie Muzealne Roku, Sybilla 2003.
Tu także tekst nt. życia i twórczości malarza autorstwa M. Laurentowicz-Granas, J. Ładnowskiej i L. Skompskiej.
9. Wybitni artyści żydowscy z kolekcji Davida Malka i Fundacji Signum. Red.: L. Skompska. Oprac. biogramów artystów: J. Ładnowska. Tłum. A. Rubajczyk. Łódź: Muzeum Historii m. Łodzi; Fundacja Signum 2004, 163 s.
Katalog wystawy „Na granicy śmierci i nadziei”, Muzeum Historii Miasta Łodzi.
10. Matki, żony i ... modelki. Kobiety w twórczości wielkich malarzy polskich. 100 lat wizerunku kobiety – od romantyzmu do współczesności. Red.: L. Skompska. Łódź: Muzeum Historii m. Łodzi 2005, 78 s.
Katalog wystawy (listopad 2005- styczeń 2006) autorstwa M. Laurentowicz-Kubiak, J. Manżett-Kubiak.
11. A. Strąk: Mars wita nas. [Wiersze]. [Red. i posłowiem opatrzyła: L. Skompska]. Łódź: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich; „Tygiel Kultury 2006, 51 s.
12. Piękno nagości. Akt w sztuce polskiej – malarstwo, rysunek, grafika. Nagość, zmysłowość, erotyzm. Red.: L. Skompska. Łódź: Muzeum Historii m. Łodzi 2008, 160 s.
Katalog wystawy.
13. Galeria mistrzów polskich. Malarstwo, rysunek, rzeźba z kolekcji Krzysztofa Musiała. [Album]. Oprac. merytoryczne tekstu: M. Nowakowska. Red.: L. Skompska. Łódź: Muzeum m. Łodzi 2011, 229 s.
14. J. Czarny: Obroża nie wszystkich obraża. Aforyzmy. Wybór i red.: L. Skompska. Kraków: Miniatura 2018, 63 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 2008, 2009.

Słowniki i bibliografie

Literatura Polska XX w. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (W. Ligęza).

Ogólne

• Ankieta dla IBL PAN 2009.

Artykuły

A. CYTACKA: Klasztor melancholii. „Tygiel Kultury2010 nr 1/3.
I. MISIAK: Utajona przypadłość bartlebych w poezji Lucyny Skompskiej. W: Formy (nie)obecności. Kraków 2018.
I. MISIAK: Butelka Kleina w poezji. (Lucyna Skompska). W: Poezja polska ostatnich dwustu lat. Kraków 2022.

Dopóki płonie

W. LIGĘZA: By rzecz polska płonęła w słowie. „Twórczość1981 nr 12.
W. MYSTKOWSKI: Profesor Pimko jest zadowolony. „Tygodnik Kulturalny1981 nr 47.
M. JENTYS: Nawiasem mówiąc. „Regiony1983 nr 4.

Bez powodu

P. SZEWC: Niezbadane niedoścignione. „Twórczość1987 nr 4.

Wakacje na guziku

E. ZALESKA: ... szare – bure obydwa. „Nowe Książki1988 nr 9.

Pewien przechodzień

K. SMOCZYK: Trzynaście wierszy. „Gazeta Łódzka1994 nr 127.
S. JURKOWSKI: Wieczny przechodzień. „Wiadomości Kulturalne1995 nr 22.

Poezja i fotografia

J. JARNIEWICZ. „Akcent1995 nr 3/4.
Z. ŁĄCZKOWSKI: Zwyciężają obecni. „Słowo1995 nr 84.

Wiersze wybrane [2004]

I. SMOLKA: Konkrety i fantomy. „Nowe Książki1998 nr 6.

Farby wodne

J. GIZELLA: Poezja wielobarwna. „Czas Kultury2002 nr 2, przedruk w tegoż: Pisarze i kopiści. Kraków 2003.
A. JANKO: To ja jestem wiadomość. „Tygiel Kultury2002 nr 4/6.
A. ZAWADA: Zmierzchy i poranki. „Nowe Książki2002 nr 5.
R. WITEK: Odejmowanie. „Odra2003 nr 2.
I. MISIAK: Kontrowersje w poezji Lucyny Skompskiej. „Białostockie Studia Literaturoznawcze2020 nr 17.

Zakryte / odkryte

S. CHYCZYŃSKI: Komu patronuje Heraklit. „Twórczość2006 nr 5.
P. DAKOWICZ: Parę rzeczy (nie)prostych. „Tygiel Kultury2006 nr 4/6.
P. GROBLIŃSKI: Zakryte – odkryte – porozsuwane. „Kalejdoskop2006 nr 1.
A. SZYMAŃSKA: Niepojętość. „Przegląd Powszechny2006 nr 5.

Od róż do liter

K. LISOWSKI: Piękna uważność. „Nowe Książki2006 nr 11.
E. ZARYCH: Poezja i poetycka koszykówka. „Studium2007 nr 3/4.

Poezja na co dzień

J. STYCZEŃ: Co przyrządza Lucyna Skompska w „Chińskiej restauracji”?. „Tygodnik Kulturalny1997 nr 4 [dot. wiersza „Chińska restauracja”].

Czarne wnętrze czarny dach

S. BURYŁA: Uroki niepewności. „Nowe Książki2022 nr 1.

Dialog z pamięcią

W. SADKOWSKI. „Literatura na Świecie2001 nr 7.